دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم اساسی وبنیادی معیشت

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم اساسی وبنیادی معیشت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم اساسی وبنیادی معیشت قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعریف معیشت:  دسترسی مناسب ومستمر یک فرد به درآمد و منابع جهت رفع نیازمندی های اولیه ، میباشد مثل :

 • البسه
 • دستیابی مساوی و بسنده به غذا، آب آشامیدنی
 • تسهیلات صحی
 • فرصت های تعلیمی
 • تهیه مسکن
 • وقت برای مشارکت درامور جامعه و یکپارچگی اجتماعی

اسلاید ۲ :

هرکسی حق دارد زندگی کند. وقتی مامیگوئیم ” تآمین” این بدان معنی است که هدف ما برآورده ساختن آن است. پس تآمین معیشت به معنی مستفید شدن از حقوق زندگی است.

زمانیکه یک خانواده ازمالکیت مطمئن برخوردار باشد و به منابع مرئی ونا مرئی  و فعالیت های عایداتی دسترسی داشته باشد که این امرشامل ذخایرو  دارائی های میشود که خطرات و صدمه ها را جبران نموده وبا اتفاقات متحمل الوقوع مقابله نماید پس معیشت او(مردیازن) تآمین گردیده است.

اسلاید ۳ :

     تأمین معیشت خانواده ها بقسم دستیابی پایدار به درامد های کافی ونیز منابع که نیازمندی های اساسی یک فامیل را مرفوع سازد

 • معیشت زمانی پایدار است که:

–  بتواند با شرایط سخت مقابله نماید و وضعیت خراب را تحت پوشش قراردهد.

–  ظرفیت ها و داشته های انسانها را حفظ و آنرا انکشاف دهد.

–  فرصت ها را برای نسل آینده مهیا سازد.

اسلاید ۴ :

فعالیت های که باعث ازدیاد ظرفیت های دماغی و فزیکی  مثل آموزش، مهارت

ها، دانش  و صحت میشوند در برنامه های انکشافی ذیل لست شده است:

 • برنامه آموزشی مهارتها (مهارتهای مسلکی و مدیریت)
 • ایجاد یا حمایت مکتبی که بتواند برنامهء تعلیمی باکیفیت عرضه نماید – سیستم کمک به برنامهء تعلیمی مکتب
 • رشد دانش( تولید متنوع، تهیه و استفاده ازمواد غذائی)
 • استفاده از مواد غذایی دارای غذائیت (مغذی)
 • تعلیمات باکیفیت حفظ الصحه
 • دستیابی به خدمات صحی و کاهش امراض ساری
 • تشویق وترغیب به داشتن فامیل های پلان شده
 • آمادگی برای حوادث طبیعی در سطح خانواده، جامعه و دولت

اسلاید ۵ :

دردست گرفتن فعالیت های که باعث تقویه قوای متحد کننده در داخل جامعه و دربین جوامع میشوند

سرمایه ارتباطی- تقویت شکبه جامعه مدنی

-سرمایه اتصال- ساختار های جامعه

-سرمایه پل سازی – اعتماد و همکاری در جامعه، عضویت در گروپ

اسلاید ۶ :

 • تقویت شبکهء جامعه مدنی – شبکه نهاد های اجتماعی و آموزش متقابل
 • رشد ظرفیت های مؤسسات غیر دولتی محلی و شرکای کاری
 • کمک و همکاری با ساختارهای قوی جامعه – نهاد های اجتماعی، پس انداز مردم ( راه های استفاده باید تشریح گردد)
 • توسعه حس اعتماد و همکاری درجامعه – تأمین صلح، فعالیت های فرهنگی، ورزش
 • امنیت شخصی – توسط حفاظت فراهم شده توسط جامعه

اسلاید ۷ :

عبارت ازدردست گرفتن فعالیت ها جهت ازدیاد دسترسی یا تقویه قوه تولید یا کاهش خسارات دارایی های طبیعی مثل زمین، جنگل، دریا، آبهای زیرزمینی، حیوانات وحشی، مواشی میباشد

برنامه های انکشافی قرارذیل لست شده است:

 • مدیریت پیشرفته منابع طبیعی ( سیستم پیشرفته محصول آب – بررسی از بند آب، بند ساختن  مجرا های آب، حوض های ذخیره سازی آب چشمه، مدیریت اجتماعی)
 • میتود پیشرفته محافظت از خاک ( حاصل خیزی ) – آزمایش های کشت ویا ترویج، انتخاب محصول

اسلاید ۸ :

 • جلوگیری از فرسایش خاک – اداره وکنترول زمین، روش های قلبه کردن زمین ( مدیریت آبخیزی)
 • محافظت از درختان، جنگلداری توسط مردم
 • روش های پیشرفته تربیه حیوانات
 • گاز /انرژی مثلاً از مواد فاضله حیوانات
 • حفافظت و نگهداری از منابع طبیعی موجود
 • صحت محیطی (فضای سالم برای زندگی کردن)

اسلاید ۹ :

دردست گرفتن فعالیت ها جهت ازدیاد دسترسی به پول در سطح خانواده مثل عاید، پس اندازها، فرستادن پول از خارج، دسترسی به خدمات مالی (MFI)

 • تشویق پس انداز – ایجاد سیستم گزینه های مصئون پس انداز

   ( دانش و مهارت درامورمالی)

 • توسعه دستیابی به قرضه ( قرضه های کوچک- دفتر اکسس)- قرضه های گروپی، مؤسسات وساطت کننده یا واسطه
 • تعلیمات برای خانواده ها قبل از توزیع قرضه به مستحقین ویا قرضه گیرندگان بخاطر جلوگیری از تعویض پذیری
 • ایجاد یک سیستم خوب بانکداری و بیمه و همچنان ارتباط با بانک های ملی

اسلاید ۱۰ :

عبات از دردست گرفتن فعالیت ها جهت حمایت تدارکات، پروسس کردن یا حمایت جهت بازدهی تولید برای ازدیاد تولیدات مثلاً  ابزار، تجهیزات، ماشین آلات، تکنالوژی، تسهیلات ارتباطی، برق و سرک میباشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 30 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد