بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

موسسات ارائه کننده مدارک شبکه

سیسکو (Cisco)

مایکروسافت (Microsoft)

کامپتیا (CompTIA)

ناول ( ovell)

SS

اسلاید 2 :

مدارک سیسکو (سطوح)

سطوح مدارک

پایه

CC A

CCDA

خبره

CCIE

حرفه ای

CCSP

CC P

CCVP

CCIP

CCDP

اسلاید 3 :

مدارک سیسکو (مسیرها)

CC A (Cisco Certified etwork Associate): این مدرک نشان دهنده یک دانش پایه از شبکه بندی است. دارنده این مدرک می تواند شبکه های با تعداد نود کمتر از 100 را نصب، پیکربندی و اداره کند.

توانایی فرد دارای این مدرک:
1. نصب وراه اندازی دستگاه های سوئیچ وروتردریک شبکه دارای چندین پروتکل بااستفاده ازرابط LA و WA
2. رفع اشکال درسطح درجه اول
3. بهینه سازی کارایی وامنیت شبکه

پیش نیاز: ندارد

اعتبار: 3 سال

اسلاید 4 :

CCDA (Cisco Certificated Desig Associate): یک اساس و دانش ابتدایی از طراحی شبکه را برای زیر بنای دوره های شبکه سیسکو نشان می دهد. دارندگان مدرک CCDA می توانند شبکه هایی مانند LA ، WA ، و سرویسهای با دسترسی از طریق تماس تلفنی را برای سازمانها طراحی کنند.

پیش نیاز: CC A

اعتبار: 3 سال

 

اسلاید 5 :

CCDP (Cisco Certificatio Desig Professio al): این مدرک دررابطه بامهارت كامل و حرفه اي راهبر شبكه در طراحی ومسیریابی وشبکه ها درمحیط باامکان سیستم شماره گیری برای شبکه های بزرگ می باشد.

پیش نیازها: مدرک معتبر CC A و CCDA

اعتبار: 3 سال

 

اسلاید 6 :

CC P (Cisco Certified etwork Professio al): نشان دهنده دانش پیشرفته و ماهر در شبکه است. با این مدرک یک متخصص شبکه می تواند LA ها و WA ها را برای شبکه هایی با 100 تا 500 نود نصب، پیکر بندی و اشکال یابی کند.

پیش نیاز: مدرک معتبر CC A

اعتبار: 3 سال

 

اسلاید 7 :

CCSP (Cisco Certified Security Professio al): این مدرک دانش پیشرفته ای در زمینه ایمن سازی شبکه ایجاد می کند. به کمک این مدرک متخصص شبکه مهارتهایش در ایمن سازی و مدیریت زیرساختهای شبکه را برای ایجاد بهره وری و کاهش هزینه ها نشان می دهد.

پیش نیاز: مدرک معتبر CC A

اعتبار: 3 سال

 

اسلاید 8 :

CCIP (Cisco Certified I ter etwork Professio al): این مدرک کار فردی در سازمانهای عرضه کننده سرویس با توانایی در ارائه راه حل زیرساخت شبکه بندی IP را فراهم می کند.

پیش نیاز: مدرک معتبر CC A

اعتبار: 3 سال

اسلاید 9 :

مدرک CCIE مدرک بین المللی دکترای شبکه است

 

هر یک از مسیرهای مختلف در شبکه سیسکو دارای یک سطح خبره (Cisco Certified I ter etwork Expert) CCIE خاص خود می باشند که نشان دهنده مدرک دکتری در آن مسیر است.

امتحانات:

مرحله اول: امتحان کتبی(2 ساعت امتحان چند گزینه ای کامپیوتری (

مرحله دوم: امتحان عملی (8 ساعت امتحان عملی)

اسلاید 10 :

مدارک سیسکو(مدارک خاص)

مسیریابی و سوئیچینگ LA

Co te t etworki g

مدارک ارتباطات و اتصالات IP

مدارک انبارش شبکه بندی

مدارک امنیت و VP

مدارک LA بی سیم

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید