بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سلامتی چیست؟

عوامل خطر آن کدامند؟

اسلاید 2 :

تعاریف سلامتی

—WEBSTER  : شرایطی که بدن ؛ذهن و روان در امنیت قرار داشته و خصوصا از هر گونه بیماری یا درد جسمی رها باشد.

—OXFORD    : امنیت بدن و ذهن ؛ یعنی شرایطی که تحت آن عملکرد های این دو قسمت به موقع بوده و موثر باشد .

—شرایط یا کیفیتی از بدن که بیان گننده عملکرد کافی بدن در شرایط ژنتیکی و محیطی باشد.

—شیوه ای از زندگی که انسان ناکامل را قادر میسازد تا وجودی رضایت بخش و نه چندان دردناک داشته باشد در حالیکه مجبور به زندگی در دنیایی ناکامل است.

 سلامتی عبارتست از وضعیت رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی و نه تنها نبود بیماری و معلولیت.(WHO)

اسلاید 3 :

طیف سلامتی

اسلاید 4 :

برنامه های سلامتی

اسلاید 5 :

عوامل خطر سلامتی - 1

.1کمبود تغذیه مادر و کودک و سایر خطرات مرتبط با رژیم غذایی

  (کم وزنی، فقر آهن، کمبود ویتامین A ، کمبود روی، عدم تغذیه با شیر مادر)

.2عدم فعالیت فیزیکی، سایر خطرات مرتبط با رژیم غذایی

  (فشار خون بالا، کلسترول بالا، چاقی، مصرف کم میوه جات و سبزیجات)

 

.3خطرات تهدید کننده سلامت جنسی و باروری

  (روابط جنسی غیر ایمن، عدم پیشگیری از بارداری)

.4مواد اعتیاد آور

  (سیگار، الکل، داروهای غیر مجاز)

 

اسلاید 6 :

عوامل خطر سلامتی - 2

.5خطرات محیطی

  (آب، فاضلاب و بهداشت فردی نامناسب، آلودگی هوای شهری، دود ناشی از سوخت های جامد در فضای بسته، مواجهه با سرب، تغییرات آب و هوایی، حوادث ترافیکی)

.6خطرات شغلی

  (مواد سرطان زا، مواجهه با ذرات معلق در هوا، استرس ها، آلودگی صوتی)

.7سایر خطرات تهدیدکننده سلامت (اقدامات غیرقطعی در مراقبت سلامت، سوء رفتار و خشونت)

—

اسلاید 7 :

اجزای مراقبتهای اولیه بهداشتی

.1آموزش بهداشت (آموزش در باره مشکلات معمول بهداشتی و روشهای پیشگیری و کنترل بیماری ها)

.2بهبود تغذیه

.3دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهسازی محیط

.4بهداشت مادر و کودک و فاصله گذاری بین مولید

.5واکسیناسیون بر علیه بیماری های عفونی قابل انتقال در دوران کودکی

.6پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی محلی

.7درمان بیماری های معمول و جراحت ها

.8دسترسی به داروهای اساسی

(+ مراقبت های بهداشت دهان و دندان + مراقبت های بهداشت روان)

اسلاید 8 :

Epidemiology

EPIبر، روی                             

DEMOSمردم                      

LOGYشناختن – شناسی              

—

اسلاید 9 :

تعاريف اپيدميولوژي

—بقراط حدود 2400 سال قبل،اولین بار واژه اپیدمی را به کار برد و کاربرد اپیدمیولوژی را در مطالعه بیماری های واگیر، مخاطرات محیطی و مسائل تغذیه ای نام برد.

—Parkin( 1873) : شاخه ای از علم پزشکی است که همه گیری ها را بررسی می کند .

—Frost  ( 1927 ) : علم پديده های همگانی بيماری عفونی است .

—Greenwood  (1934) : مطالعه بيماری ، هر بيماری، بعنوان يک پديده همگانی است .

—McMahan (1960) : مطالعه توزيع وتعِيين کننده های فراوانی بيماری در انسان (کلاسيک ترين تعريف )

—

اسلاید 10 :

تعاريف اپيدميولوژي

—فلچر (2005): اپیدمیولوژی مطالعه رخداد بیماری در جمعیت های انسانی است.

—WHO : مطالعه توزيع وتعيين کننده های حالتها يا وقايع مرتبط با سلامتی در جوامع خاص وکاربرد اين مطالعه به منظور کنترل مشکلات سلامتی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید