بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

 • اولین نشانه ها از تفکر فازی: بودا در 500 پیش از میلاد

تفکر خلاف زایی در دین بودایی: هر عنصری با بوجود آمدن کمی از متضاد خود را نیز در بر دارد.

1 – A != A

 • 200 سال بعد: ایجاد تفکر باینری توسط ارسطو

اقبال در میان دانشمندان

حمایت کلیسا

پایه ای برای علوم

 • تلاش های راسل برای کاهش ریاضیات به منطق

پارادوکس راسل

 • 1964: لطفی عسکرزاده

 

اسلاید 2 :

 • 1964: لطفی عسکرزاده

دستگاه تهویه مطبوع هوش مند

تولد مفهوم فازی بودن

 • عدم استقبال خوب در آمریکا و اروپا
 • سفر فازی به شرق دور

تطبیق فازی با ادیان شرقی

1987: سامانه ی کنترل اتوماتیک مترو در ژاپن

اولین موفقیت بزرگ

بحث در جوامع علمی و صنعتی دنیا

اسلاید 3 :

 • فازی چه می گوید؟

A می تواند با !A برابری باشد!!!

معیاری برای سنجش A بودن لازم است

 • تفاوت دیدگاه باینری و فازی:
 • یک معیار بهینه تر:

اسلاید 4 :

 • موفق ترین راهکار و فنآوری برای طراحی سامانه های خبره
 • شبیه سازی تصمیم گیری انسانی
 • قابلیت ارائه ی پاسخ های دقیق بر مبنای داده های قطعی یا ناهموار
 • تطبیق ابهام دنیای زبان انسانی با منطق ریاضی
 • . . .
 • اولین کاربردها:

کنترل پروسه های کوره های سیمان

در 1987، اولین بزرگراه کنترل با منطق فازی در Sendai در شمال ژاپن

در آسانسورها برای کاهش زمان انتظار

 • کاربردهای کنونی:

ماشین های ظرف شویی، اتومبیل ها، مایکروفرها، . . .

اسلاید 5 :

منطق های دو و چند مقداری

 • منطق ارسطویی:

دو مقدار ارزشی، درست یا غلط

پدر منطق های دوارزشی، نظیر منطق مورد استفاده در استنتاج Bayesian و سایر مدل های احتمالاتی

 • مشکل:

معمولاً نمیتوان به یقین گفت که یک گزاره در کدام ارزش شکل صحیح تری دارد.

استفاده از احتمالات برای محاسبه ی میزان درست نمایی(Likelihood)

 • اولین منطق چند ارزشی توسط Lukasiewicz و Knuth:

فیزیک کوانتوم

منطق سه ارزشی، درست یا غلط یا نامعین

اسلاید 6 :

 • گسترش منطق سه ارزشی:

صفر برای نمایش عدم صحت قطعی

یک برای نمایش صحت قطعی

مقادیر بین صفر و یک برای میزان (عدم) صحت غیر قطعی

 • تفاوت با احتمالات:

احتمال صحت 0.5بدین معنی است که گزاره احتمال صحتی برابر 0.5 دارد، ولی یا می تواند درست باشد و یا غلط؛ و نه چیزی بین آن ها و نه هر دو و نه هیچ کدام(!!!!!)

اسلاید 7 :

متغییرهای زبانی

 • یک مفهوم، نظیر ارتفاع
 • که می تواند مقداری از میان مجموعه مقادیر فازی
 • نظیر {بلند، کوتاه، متوسط}
 • را بپذیرد.
 • متغییرهای زبانی روی یک Universe of Discourse
 • نظیر {مقادیر بین 0.8 متر تا 2.5 متر}
 • تعریف می شوند.
 • مجموعه مقادیر فازی، زیرمجموعه هایی از این دنیا می باشند.

اسلاید 8 :

مجموعه های فازی

 • نقطه ی مقابل مجموعه های Crisp:

عدد 0.2 عضوی از مجموعه ی اعداد طبیعی نیست

 • چند پرسش:

آیا یک فرد دو  متری بلند قد است؟

یک فرد یک متر و نود سانتیمتری چطور؟

یک فرد یک متر و هفتاد سانتیمتری چطور؟

یک فرد یک متر و پنجاه سانتیمتری چطور؟

 • مطابق منطق فازی، تمام افراد بالا بلند قد هستند،
 • ولی درجه ی بلندقدی شان متفاوت است!

 

اسلاید 9 :

توابع عضویت فازی

 • هر مجموعه ی فازی را با تابع عضویت اش می شناسیم:
 • برای نمایش مجموعه ی A داریم:

اسلاید 10 :

 • برای مثال سن خواهیم داشت:
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید