دانلود فایل پاورپوینت میدانهای الکترومغناطیسی (امواج کوتاه )Short Wave Diathermy

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت میدانهای الکترومغناطیسی (امواج کوتاه )Short Wave Diathermy توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت میدانهای الکترومغناطیسی (امواج کوتاه )Short Wave Diathermy قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سرما درمانی و عوامل موثر بر ان چیست؟

پدیده الکترومغناطیسی را از سه جنبه مختلف می‌توان بررسی کرد:

 • نیروی الکترواستاتیک بین بارهای الکتریکی (میدان الکتریکی)
 • نیروی مغناطیسی ناشی از حرکت بار الکتریکی (میدان مغناطیسی)
 • پرتوهای الکترومغناطیسی ناشی از شتاب دادن به بار الکتریکی

اسلاید ۲ :

اثر عبور میدانهای الکترومغناطیسی از داخل بافت چیست؟

 • عبور میدانهای الکترومغناطیسی بسیار بزرگ از داخل بافت
 • ایجاد میدانهای الکتریکی قوی در بافت
 • ایجاد میدانهای مغناطیسی قوی در بافت

−ایجاد حرکت در ذرات باردار بافت

−ایجاد گرما در بافت که میزان آن برابر است با I2Rt

 • بدون اثر تحریکی روی بافتهای تحریک پذیر

−فرصت کافی برای تحریک عصب یا عضله توسط نوسانات وجود ندارد

−برای ایجاد تحریک زمان پالس ms 0.1 لازم است

−در حالیکه حداقل زمان پالس این جریانها µs 0.02 است

اسلاید ۳ :

Short Wave Diathermy

 • دستگاه دیاترمی شامل دو مدار است.
 • یک مدار تولید کننده امواج سینوسی با فرکانس ۲۷٫۱۲ MHz
 • یک مدار منعکس کننده رزونانس برای اعمال میدان الکترو مغناطیسی روی عضو بیمار
 • بافتها به دو طریق در داخل میدان امواج کوتاه قرار گیرند:
 • یا بعنوان بخشی از مدار دی‌الکتریک خازن (Capacitor field) ایجاد میدان الکتریکی
 • با استفاده از روش کوئل القایی (Inductothermy) ایجاد میدان مغناطیسی
 • در هر دو این روشها هوا بعنوان عایق بین عضو و الکترود قرار دارد
 • میدان الکتریکی یا مغناطیسی در داخل بافت برقرار میشود

اسلاید ۴ :

اثر جریانهای پرفرکانس روی بافتها چیست؟

 • برقراری جریان با شدت بالا و فرکانس بیش از ۱ MHz درون بافت،
 • ایجاد گرما در بافتهای زنده از طریق،
 • افزایش حرکات ذرات بارادار، مولکولی و حرکات اتمی که شامل

−ارتعاش یونها (بیشترین تبدیل انرژی)

−چرخش مولکولهای دو قطبی

−تغییر شکل مولکولی (کمترین تبدیل)

اسلاید ۵ :

اثرات استفاده از دیاترمی روی بافتهای زنده چیست؟

 • اثرات استفاده از دیاترمی
 • ایجاد گرما در عمق بیشتر
 • ایجاد گرما در حجم بیشتر بافت
 • ایجاد گرمای بیشتر در بافتهای محتوی اب و یون بیشتر
 • افزایش تاثیر روشهای درمانی کششی
 • افزایش دامنه بیشتر حرکتی

اسلاید ۶ :

روشهای کاربرد امواج کوتاه دیاترمی چگونه است؟

 روشهای کاربرد درمانی امواج کوتاه عبارتند از:

الف) روش القایی ایجاد میدان مغناطیسی؛

 • با استفاده از یک کوئل کوچک واقع در قاب پلاستی
 • با استفاده از یک کابل با پوششی محافظ ضخیم

ب) روش خازنی ایجاد میدان الکتریکی؛

 • استفاده از صفحات فلزی محکم قرار گرفته در قابی پلاستیکی
 • استفاده از الکترودهای منعطف با پوشش ضخیمی لاستیکی 

اسلاید ۷ :

عوامل موثر بر توزیع الگوی گرمای بافت هنگام استفاده از روش میدان خازنی (الکتریکی) را شرح دهید

عوامل موثر بر توزیع الگوی گرمایی هنگام استفاده از روش خازنی:

 • قابلیت هدایت، قابلیت پلاریزه شدن و ضریب دی‌الکتریک
 • شدت برقراری میدان در داخل بافت
 • وجود مرزهای بین بافتهای مختلف و پدیده شکست خطوط میدان
 • تمرکز و یکنواختی خطوط میدان الکتریکی در بافت که تحت تاثیر عوامل زیر است

فاصله الکترودها از بافت،

اندازه الکترودهای استفاده شده

نحوه قرار گرفتن الکترودها نسبت به بافتها

ماهیت بافت و وضعیت الکترودها

اسلاید ۸ :

عوامل موثر بر توزیع الگوی گرمایی هنگام استفاده از روش خازنی

 • فاصله الکترودها از بافت
 • فاصله ۲ تا ۴ cm الکترود با پوست رعایت شود.
 • یکنواخت‌تر شدن میدان الکترو‌مغناطیسی با فاصله بیشتر الکترودها از پوست
 • گرمای بیشتری در واحد سطح پوست نسبت به بافتهای عمقی‌تر

اسلاید ۹ :

 • اندازه الکترودهای مورد استفاده
 • یکنواختی میدان الکتریکی در بافت با استفاده از الکترود کمی بزرگتر نسبت به موضع درمان.
 • تمرکز میدان الکترومغناطیسی زیر الکترود کوچکتر هنگام استفاده از الکترودهای نا مساوی.

اسلاید ۱۰ :

نحوه قرار گرفتن الکترودها نسبت به بافتها

الکترودها موازی با پوست باشند

میدان الکتریکی از کوتاهترین مسیر عبور می‌کند

میدان الکتریکی از بافتهای با کمترین مقاومت می‌گذرد.

فاصله بین الکترودها بیشتر از مجموع فاصله الکترودها با پوست

فاصله غیر یکنواخت کابلها منجر به تمرکز میدان می شود

نزدیکی یکی از الکترودها به پوست موجب تمرکز میدان الکترومغناطیسی در آن سمت می‌شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 26 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد