دانلود فایل پاورپوینت نجوم,آسمان ها و کهکشانها

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نجوم,آسمان ها و کهکشانها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نجوم,آسمان ها و کهکشانها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما فی‏ صُدُورِکُمْ أَوْ تُبْدُوهُ یَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ یَعْلَمُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ (۲۹)عمران

 

لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فی‏ أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ (۲۸۴)بقره

اسلاید ۲ :

تَبارَکَ الَّذی بِیَدِهِ الْمُلْکُ وَ هُوَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ (۱)ملک

 

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ وَ هُوَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ (۴)هود

وَ لِلَّهِ غَیْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما أَمْرُ السَّاعَهِ إِلاَّ کَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ (۷۷)نحل

 

لِلَّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما فیهِنَّ وَ هُوَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ (۱۲۰)مائده

اسلاید ۳ :

انازیناالسماءبزینهالکواکب

ایه ۶صافات ۳۷

وزیناالسماءالدنیابمصابیح

ایه ۱۲ فصلت ۴۱

اسلاید ۴ :

مقیاسها

ماشین: ۲۵۰کیلومتر در ساعت ثانیه ۶۹متر

قطار:۳۵۰کیلومتر درساعت ثانیه ۹۶متر 

هواپیما:۴۵۰کیلومتردرساعت ثانیه ۱۲۵متر

موشکهای فضائی :۷۲۰کیلومتردرساعت

درثانیه ۲۰۰متر              

هواپیماهای جاسوسی: ۳برابرصوت ۱۰۰۰متردرثانیه

(سرعت صوت: ۳۳۳متردرثانیه )

اسلاید ۵ :

سرعت نور     

 :در ثانیه ۳۰۰۰۰۰کیلومتر

دریک ثانیه هفت مرتبه دورکره زمین میچرخد

        

 یعنی دریک دقیقه ۱۸میلیون کیلومترجلومیرود       ودر ساعت (۱۰۸۰) میلیون کیلومتر

دریک سال (۹۴۶۰۸۰۰) میلیون کیلومترطی  

میکند  (یک سال نوری ۹/۵بیلیارد کیلومتر)

اسلاید ۶ :

فاصله زمین تا

نزدیکترین همسایه ( ماه )  ( ۳۸۴۰۰۰ ) کیلومتر 

   سیصدوهشتادوچهارهزارکیلومتر

بزرگترین سیاره (مشتری ) (۸۲۵۰۰۰۰۰۰) کیلومتر

هشتصدوبیست وپنچ میلیون کیلومتر

اخرین سیاره (پلوتون ) (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) کیلومتر

شش میلیارد کیلومتر

خورشید(۱۵۰۰۰۰۰۰۰) کیلومتر
صدوپنچاه میلیون کیلومتر

اسلاید ۷ :

اگروسیله ای به سرعت نور داشته باشیم  فاصله زمین تا

( ماه )  ( ۳۸۴۰۰۰ ) کیلومتر

یک ثانیه ویک چهارم ثانیه

خورشید(۱۵۰۰۰۰۰۰۰) کیلومتر

۸دقیقه وبیست ثانیه

(مشتری ) (۸۲۵۰۰۰۰۰۰) کیلومتر

۴۲دقیقه

(پلوتون ) (۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) کیلومتر

۵ساعت ۳۰دقیقه

اسلاید ۸ :

اگروسیله ای به سرعت نور داشته باشیم  فاصله زمین تا

با نزدیکترین ستاره به منظومه شمسی که پروکسیما

نام دارد و۴۱میلیارد کیلومتربازمین فاصله دارد

             ۴سال و۳ماه وقت لازم است

برای رسیدن به ستاره شعرای یمانی ۹سال نوری

برای رسیدن به ستاره عیوق ۴۷ سال نوری

برای رسیدن به ستاره گان هفت برادران به اولی ۶۰

سال نوری وآخری ۸۰سال نوری

برای رسیدن به ستاره قطبی جدی ۳۰۰سال نوری

برای رسیدن به ستاره گان پروین ۳۳۰سال نوری  

اسلاید ۹ :

اگروسیله ای به سرعت نور داشته باشیم  فاصله زمین تا

برای رسیدن به انتهای کهکشان راه شیری که منظومه شمسی در آن

برای رسیدن است ۴۵۰۰۰  سال نوری لازم است

برای رسیدن به کهکشان المرئه المسلسله یعنی نزدیکترین

کهکشان به کهکشان راه شیری باید ۸۰۰/۰۰۰ سال نوری پرواز کنیم

برای رسیدن به کهکشانهای دیگر میلیونها ومیلیاردها سال نوری وقت لازم است  

اسلاید ۱۰ :

ستاره ها بدون نظم وترتیب در فضاپراکنده نیستند

بلکه مجموعه هایی راتشکیل می دهند که هر کدام

میلیاردهاستاره داردکه به آنها کهکشان میگویند

تعداد کهکشانها حداقل:

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (صد میلیارد کهکشان)

درهرکهکشان حداقل :

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰(صدمیلیاردستاره موجود است)

یعنی اگر سه میلیاردجمعیت کره زمین باسرعت وبدون

وقفه درهر ثانیه ده ستاره رابشمارند وتمام عمرراصرف

این کار کنند باید هرکدام عمری ۳۰/۰۰۰ساله داشته باشند

تاشمارش ده هزارمیلیاردمیلیارد ستاره تمام شود

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 44 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد