دانلود فایل پاورپوینت نجوم در اسلام

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نجوم در اسلام توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نجوم در اسلام قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

دلایل عمدة تحقیق مسلمانان در مورد نجوم عبارت بود از:

¨تحریک و ترغیب آیات قران مجید خطاب به دانشمندان وکنجاوی دربارة حقیقت علمی پیدایش جهان، هم چنین تأمل در حرکات ستارگان وخورشید و کرة زمین و ماه واجرام آسمانی.

¨علت یابی از حوادثی مثل کسوف وخسوف که مسلمانان با رویداد آن ها باید واجبات دینی و شرعی، مثل نماز آیات را به جای می آوردند.

¨ ترتب بعضی از تکالیف مهم مذهبی مثل نماز، روزه، حج، و شناخت سمت قبله، بر لزوم توجه به شناسایی ماه و خورشید وستارگان و حرکات آن ها، که البته از لحاظ علمی، تأثیر بسیار بنیادینی در تکوینی این رشته داشت.

¨

اسلاید 2 :

آری،

šعلم نجوم برای مسلمانان مفهوم عمیق مذهبی داشت، زیرا حرکات حیرت انگیز ستارگان و آفتاب و ماه برای آنان، نشانة آشکار خداوند قادر متعال توانا بود.

š بی جهت نیست که مسلمانان، مخترع ساعت های دقیق خورشیدی، آبی و مکانیکی شده اند.

š

اسلاید 3 :

جداول دقیق نجومی،

  • مثل: خوارزمی، جدول مأمونی، جدول صائبی، جدول البتانی، و جدول این یونس وغیره، به دست مسلمانان تنظیم و مدت ها بعد مورد استفادة جدول مشهور اروپایی آلفونزو قرار گرفت.

اسلاید 4 :

زیگرید هونکه

اذعان داشته است: «تاریخ علم، نام 545 نفر از منجمان مسلمان را ثبت کرده است که درهیچ تمدنی وجود ندارد.»

اسلاید 5 :

جان برنال اعتراف می کند:

—«اگر رصدهای اختر شناسی درفرهنگ اسلامی دچار مکث می شد، اختر شناسان رنسانس نمی توانستند از دانش ها وآگاهی های نهصد سالة پیشینیان خود، بهره مند شوند وکشفیات مهمی که مبنای علوم جدید را تشکیل می دهند، به تأخیر می افتاد و یا اصلا تحقق پیدا نمی کرد.»

—

اسلاید 6 :

}باری، درتمدن اسلامی، اولین اسطرلاب را ابواسحق ابراهیم بن حبیب فزاری ساخت وهم او زیجی برپایة سند هند نوشت و با کمک آن، توانست سال های هندی را به سنوات قمری تبدیل کند. درضمن، راجع به حلقه های نجومی و استعمال آن، رساله ای از او باقی مانده است.

اسلاید 7 :

*دراین میان، ثابت بن قره توانست فاصلة خورشید را از زمین و هم چنین طول سال خورشیدی را محاسبه کند.

*البتانی (قرن نهم) نیز کار او را تکمیل کرد و تحقیقات جالبی دربارة ظهور ماه جدید، ماه گرفتگی و دایرة البروج انجام داد.

*ابن هیثم نابغه با کمک تجربیات او، توانست قوانین انکسار نور را محاسبه کند.

اسلاید 8 :

ابن هیثم

—ابن هیثم به لحاظ علمی و تاریخی، یکی ازمعلمین بزرگ اروپا بوده است. کشف مهم او این بود که کرات سماوی – از جمله ثوابت- ازخودشان اشعه نوری دارند و فقط ماه روشنایی خودرا از خورشید می گیرد.

—او با کمک این کشف خود، نظریة بطلمیموس واقلیدس را که عقیده داشتند:« علت دیدن چشم، برخورد اشعة خارج شده از چشم به اجسم می باشد.» رد کرد و گفت: شعاع خارج شده از چشم، سبب دیده شدن اجسام نمی شود، بلکه شعاع جسم مورد دید به چشم می خورد و به وسیلة بدنة شفاف چشم (عدسی)، معکوس می شود.

اسلاید 9 :

—او با این کشف خود، تمام دانش یونان قدیم را در مورد نور واژگون کرد.

—بر این اساس، پایه گذار علوم دقیقه و تجربی، ابن هیثم است، نه گالیه و راجر بیکن و لئوناردوداویچی.

—ساخت عدسی و عینک جعبة عکاسی، از دیگر اختراعات اوست.

—نظریه های او در فیزیک و اپتیک تا دورة جدید از اهمیت بسیار برخوردار بود.

—کتاب مهم او به نام المناظر، تا مدت ها در اروپا مورد استفادة دانشمندان بوده است.

اسلاید 10 :

عبدالرحمن صوفی

عبدالرحمن صوفیاز دانشمندان قرن دهم، کسی بود که توانست طول و عرض و محل حرکات ستارگان را به طور دقیق محاسبه نماید وآن را درکاتالوگی ثبت کند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 21 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با ستاره شناسی و نجوم

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اغلب از ما پرسیده می شود : که ستاره شناسی واقعا چیست؟ و به چه دردی می خورد؟ اینها سوالات بسیار مهمی هستند که شایسته پاسخی مناسبند. اسلاید 2 : ستاره شناسی مطالعه همه اجرام سماوی را در بر می گیرد. این دانشی است که مطالعه تقریبا همه خصوصیات و بخش های جهان ...

مقاله مقایسه رفتار مصرف کنندگان لبنیات در کشور های جمهوری اسلامی ایران و فرانسه ( با رویکرد عوامل فرهنگی )

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
مقايسه رفتار مصرف کنندگان لبنيات در کشور هاي جمهوري اسلامي ايران و فرانسه (با رويکرد عوامل فرهنگي ) چکيده امروزه مطالعات گسترده اي در سراسر جهان در ارتباط با رفتار مصرف کنندگان صورت پذيرفته است ،اما وجود دارند کشورهايي که هنوز از لحاظ رفتاري براي بازاريابان ناشناخته مانده اند. ايران يکي از اين کشورهاست که ...

مقاله حقوق شهروندی با نگاه به اسلام

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده بر طبق حقوق بشر انسان ها با هر جنسيت ، قوميت ، رنگ و نژاد که به اختيار خود آنان نبوده و با هر مذهبي و هر سطحي از درآمد و تحصيلات از حقوقي برخوردارند که بر طبق آن نبايد زندگي (حق حيات )، آزادي، کرامت انساني، احترام و حق تعلق آنان نقض و حتي خدشه اي وارد شود و هم چنين حقوق اقتصادي و اجتماعي آنان نيز تا ح ...

مقاله بازنمایی رابطه ی باژگونه نمای حق و تکلیف در منشور حقوق شهروندی و منشور حقوق و مسئولیت های زنان جمهوری اسلامی ایران ؛ بر اساس نظریه ی هوفلد

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده : مفهوم حق ، يکي از مفاهيم بنيادين هنجاري در فلسفه ي سياسي به شمار ميرود. اگرچه در مورد تعريف حق ، به علت گستره ي وسيع مورد بحث ، اجماعي وجود ندارد، اما به نظر ميرسد تقسيم بندي هوفلد از حق و تقسـيم آن به چهار وجه ، در فهم اين واژه کمک شاياني نموده است . بر همين اسـاس در ايـن نوشـتار پـس از تـلاش بـراي ...

مقاله تأملی بر مبانی حکمی نور و رنگ در هنر و معماری اسلامی

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده هنر و معماري اسلامي عرصه اي مبتني بر حکمت و جهان بيني اسلامي است که عناصر ظهور يافته در آن از حقيقت و پايگاه نظري برجسته اي در تمدن اسلامي برخورداراند. نور و رنگ از عناصر ذاتي هنر و معماري به شمار مي روند که ظهورشان در کالبد بنا و بستر نقش برپايه مباني حکمي و طيفي از حقايق معنوي استوار است . در اين ...

مقاله اجرای احکام اسلامی : محرکی قابل در فرایند پیاده سازی حسابداری اسلامی در ایران

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده حسابداري اسلامي با هدف تامين نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان در کشور هاي اسلامي و همگرايي احکام شريعت اسلامي با استاندارد هاي حسابداري شکل گرفت . اين مقاله در ابتدا به بررسي چگونگي اجراي حسابداري اسلامي در دنيا و سپس به بيان اجراي احکام اسلامي در ايران به عنوان يک محرک قابل در امر پياده سازي حسابداري ...

مقاله حسابداری نوین ( مرسوم ) بستری جهت استقرار حسابداری اسلامی در ایران

word قابل ویرایش
27 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده اين پژوهش بدنبال بررسي اين موضوع است که حسابداري اسلامي در حيطه گزارشگري خود چه ميزان با سيستم گزارشگري در حسابداري نوين (مرسوم ) تفاوت دارد و چگونه مي توان با استفاده از سيستم گزارشگري نوين نيازهاي سيستم گزارشگري اسلامي را برطرف نمود. در اين پژوهش ، ابتدا بصورت مختصر به معرفي اقتصاد اسلامي پرداخته تا ...

( ( مقاله بررسی تفاوت های اساسی در مبانی حسابداری اسلامی و حسابداری غربی ) )

word قابل ویرایش
27 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تفاوت هاي فکري، مذهبي، سياسي و فرهنگي باعث ايجاد اختلافات اساسي بين اقتصاد غربي و اقتصاد اسلامي شده اند. اين تفاوت هاي مبنايي باعث مي شود که تکنيک هاي حسابداري غربي نتوانند قابليت اجرايي خوبي در اقتصاد و حسابداري اسلامي داشته باشند. اين مقاله سعي دارد به بررسي تفاوت هاي اساسي در مباني حسابداري اسلامي با حسابد ...