دانلود فایل پاورپوینت نحوه توزیع اعتبار غیر متمرکز (بررسی مدل فعلی و مدل پیشنهادی)

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نحوه توزیع اعتبار غیر متمرکز (بررسی مدل فعلی و مدل پیشنهادی) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نحوه توزیع اعتبار غیر متمرکز (بررسی مدل فعلی و مدل پیشنهادی) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

   ازجمله اساسی‌ترین کارکردهای مدیریت عالی در هر سازمان، تلاش در جهت تقسیم عادلانه منابع آن سازمان می‌باشد، در یک نگرش کلی، منابع اساسی هر سازمان شامل منابع فیزیکی، منابع انسانی، اطلاعات و منابع مالی است،  که تقسیم و تخصیص عادلانه و منطقی این منابع بین واحدها و زیرمجموعه‌های وابسته به یک سازمان عامل مهمی جهت رشد همگون و متناسب آنها در راستای اهداف از پیش تعیین شده می‌باشد.

    نقش مدیریت عالی جهاد دانشگاهی در توزیع منابع فیزیکی، انسانی و تا حدودی اطلاعات بدلیل پراکندگی جغرافیایی واحدها و استقلالی که دارند، بسیار ناچیز بوده و نقش مدیریت عمدتاً در تقسیم منابع مالی می تواند تجلی یابد.

اسلاید ۲ :

تعاریف و اصطلاحات:

بودجه متمرکز:

بودجه متمرکز قسمتی از بودجه دولتی است که در طی سال در راستای برنامهها و سیاستهای حوزهها  یا معاونت های مختلف، به فعالیتهای واحدهای سازمانی اختصاص مییابد.

بودجه غیر متمرکز:

بودجه غیر متمرکز، قسمتی از بودجه دولتی است که عمدتاً جهت پرداخت هزینههای پرسنلی، ستادی و حفظ و نگهداری تجهیزات و ساختمانها به واحدهای تابعه اختصاص مییابد.

اسلاید ۳ :

معرفی شاخص های اصلی مدل فعلی

  نحوه توزیع اعتبار غیر متمرکز به چهار شاخص زیر تقسیم شده است:

۱- شاخص نیروی انسانی شاغل با درصد اهمیت ۴۵

۲- شاخص دارایی ثابت با درصد اهمیت ۲۵

۳- شاخص نسبت پستهای اشغال شده به مصوب با درصد اهمیت ۱۰

۴- شاخص سرانه درآمد اختصاصی با درصد اهمیت ۲۰

نحوه تأثیر شاخص ها در مدل:

۱- شاخص  نیروی انسانی:

این شاخص به منظور تأمین بخشی از هزینههای پرسنلی اعضاء شاغل و جهت تعیین سهم اعتبار غیر متمرکز هر واحد سازمانی در نظر گرفته شده است.

اسلاید ۴ :

  درصدهای مربوط به عوامل مذکور و زیر مجموعه هر یک از این عوامل در نمودارهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴  پیوست مشخص شده است.

  اطلاعات مربوط به این  شاخص از آمار مربوط به نیروی انسانی پایان سال هر واحد سازمانی که در نرم افزار سیاق منظور شده است، استخراج میگردد

اسلاید ۵ :

این شاخص به منظور سوق دادن وضعیت موجود تشکیلات واحدهای سازمانی با تشکیلات مصوب، مدنظر میباشد.

با توجه به آنکه حرکت در جهت تطبیق تشکیلات فعلی با تشکیلات مصوب یکی از اهداف جهاد دانشگاهی است، لذا به هر میزان که پست های دارای تصدی به تعداد کل پست های مصوب در واحد  نزدیکتر باشد امتیاز (یا سهم) آن واحد بیشتر خواهد بود.

   بدیهی است فاصله بیشتر این دو، امتیاز واحد را کمتر خواهد نمود و سهم کمتری از اعتبار به آن واحد اختصاص خواهد یافت.

اسلاید ۶ :

نحوه تأثیرگذاری شاخص دارایی ثابت:

هدف از این شاخص اولاً تأمین بخشی از هزینههای حفظ و نگهداری داراییهای ثابت است و ثانیاً افزایش انگیزه برای ایجاد و توسعه فضاهای فیزیکی و تجهیزات میباشد. دارایی های ثابت در این مدل شامل موارد ذیل می باشد:

الف- زمین و ساختمان

ب- اموال و ماشین آلات و تجهیزات

ج- وسائط نقلیه

* اطلاعات این موارد از تراز  عملکرد هر واحد استخراج میگردد.

اسلاید ۷ :

نحوه تأثیرگذاری شاخص سرانه درآمد اختصاصی:

    با توجه به این که بیش از ۷۵% بودجه کل جهاد دانشگاهی از محل درآمدهای اختصاصی واحدهای سازمانی تامین میگردد، لذا به منظور ایجاد انگیزه در بین واحدها برای افزایش درآمدهای اختصاصی ، شاخص مذکور مدنظر قرار گرفته است

    سرانه درآمد اختصاصی هر واحد ( تقسیم درآمد اختصاصی بر تعداد شاغلین واحد) به عنوان شاخصی جهت تعیین امتیاز یا سهم اعتبار واحد در نظر گرفته میشود.

   به این ترتیب هر واحد که سرانه درآمد اختصاصی بیشتری داشته باشد سهم اعتبار بیشتری را به خود اختصاص میدهد.

   درآمد اختصاصی هر واحد از عملکرد صورت سود و زیان استخراج می گردد.

اسلاید ۸ :

مجموع امتیازاتی که یک واحد میتواند از شاخصها کسب نماید در چهار بخش اصلی خلاصه شده است که عبارتند از :

N= امتیاز هر واحد از شاخص نیروی انسانی

P= امتیاز هر واحد از شاخص پست های اشغال شده به مصوب

D= امتیاز هر واحد از شاخص میزان دارایی های ثابت

E= امتیاز هر واحد از شاخص سرانه درآمد اختصاصی

جمع کل امتیاز یک واحد برابر با جمع امتیازات کسب شده در هر یک از شاخصهای  فوق بوده و از فرمول زیر محاسبه میگردد:    T=N+P+D+E 

اسلاید ۹ :

از آنجاکه شاخص نیروی انسانی خود متأثر از چند عامل دیگر است  لذا:

 وزن شاخص نیروی انسانی× (N=(A+B+C

A= امتیاز مربوط به عامل نوع استخدام

B= امتیاز مربوط به عامل میزان تحصیلات

C= امتیاز مربوط به عامل حوزه فعالیت

اسلاید ۱۰ :

* سهم بودجه ای که مدیریت عالی جهاد دانشگاهی توزیع آن را بین واحدهای سازمانی بر عهده دارد، کمتر از ۱۵درصد کل اعتبارات دولتی این نهاد انقلابی است.

** سهم اعتبار دولتی از کل بودجه جهاد دانشگاهی نیز کمتر از ۲۵% است، که این اعتبار در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال می باشد.

*** سهم اعتبار غیر متمرکز (دولتی) واحدهای سازمانی نسبت به بودجه کل آنها  از ۵ تا ۱۰۰ درصد اعتبار کل را در بر می گیرد. در واقع برخی از واحدها تمامی بودجه خود را از این محل تأمین مینمایند.

با توجه به اهمیت موضوع، در سال های اخیر تلاش شده است تا مدل نحوه توزیع بودجه به نحوی منطقی بازنگری گردد و در این راستا بررسیهای زیادی در سطح ستاد دفتر مرکزی صورت گرفته و در سال گذشته نیز طی نامه شماره ۹۴/۵۴۸۹/ص مورخه ۹۴/۰۴/۰۶ از رؤسای واحدها و کارشناسان و افراد مطلع نیز درخواست گردید تا هرگونه نظر و پیشنهاد در این خصوص را به دفتر بودجه، تشکیلات و روشها اعلام نمایند. که ماحصل اطلاعاتی دریافت شده (پیوست شماره ۱)  از واحدهای تابعه به صورت به همراه بررسی های به عمل آمده در حوزه های تخصصی دفتر مرکزی به صورت مدل پیشنهادی ارائه شده است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 30 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد