بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف

—ارتقاء و بهبود فضاي كسب وكار و رقابت پذيري

—ارتقاء و بهبود بهره‌وري واصلاح الگوهاي توليدي و مصرفي

—افزايش سهم بهره‌وري

—تمركز بر حداكثر استفاده بهينه از منابع

—شناسايي وكاهش عوامل غير بهره ‌ور

—تمركز بر فرهنگ سازي، اطلاع رساني وآموزش

—ترويج  فرهنگ استفاده بهينه از منابع

—اصلاح وساده‌سازي فرآيندهاي كار

اسلاید 2 :

فرآيند پيش بيني شده در نظام  قيمت تمام شده فعاليتها

.1تشكيل کمیته محاسبه قیمت تمام شده در سازمان

.2تعيين واحد)هاي( مورد نظر جهت محاسبه قيمت تمام شده در كميته

.3محاسبه قيمت تمام شده فعاليتهاي واحد)هاي( انتخاب شده

.4طرح وتاييد قيمت تمام شده فعاليتهاي واحد(ها) در كميته

.5عقد تفاهم نامه بين واحد مورد نظر و سازمان

اسلاید 3 :

تشكيل کمیته محاسبه قیمت تمام شده در سازمان

رییس کمیته: معاون توسعه مديريت و منابع

دبیر کمیته: رئيس گروه نوسازی وتحول اداری (مسئول دبیرخانه گروه نوسازي و تحول اداری)

اعضاء کمیته: ذیحساب- رئيس اداره امور اداری- رئیس اداره امور مالی- حسابدار- كارپرداز-بالاترین مقام واحد مجری حسب مورد

—

اسلاید 4 :

فرآيند پيش بيني شده در نظام  قيمت تمام شده فعاليتها

.1تشكيل کمیته محاسبه قیمت تمام شده در سازمان

.2تعيين واحدهاي مورد نظر جهت محاسبه قيمت تمام شده در كميته

.3محاسبه قيمت تمام شده فعاليتهاي واحدهاي انتخابي 

.4طرح وتاييد قيمت تمام شده فعاليتهاي واحدها در كميته

.5عقد تفاهم نامه بين واحد مورد نظر و معاون توسعه مديريت و منابع و يا عناوين مشابه

اسلاید 5 :

تعيين واحدهاي مورد نظر جهت محاسبه قيمت تمام شده در كميته

در اولین جلسه کمیته، حیطه محاسبه قیمت تمام شده

ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان تابعه

در نظر گرفته شد.

—

اسلاید 6 :

فرآيند پيش بيني شده در نظام  قيمت تمام شده فعاليتها

.1تشكيل کمیته محاسبه قیمت تمام شده در سازمان

.2تعيين واحدهاي مورد نظر جهت محاسبه قيمت تمام شده در كميته

.3محاسبه قيمت تمام شده فعاليتهاي واحدهاي انتخابي 

.4طرح وتاييد قيمت تمام شده فعاليتهاي واحدها در كميته

.5عقد تفاهم نامه بين واحد مورد نظر و معاون توسعه مديريت و منابع و يا عناوين مشابه

اسلاید 7 :

مراحل محاسبه قيمت تمام شده فعاليت ها

مرحله اول:  شناسایی عناوین هزينه کرد در سطح واحد مجری

  - جدول شناسایی هزینه

  - جدول شناسايي محرك هزينه

مرحله دوم:  شناسايي فعاليتها

  - احصا کلیه فعالیتهای مورد عمل در واحد مجری

  - تعیین زمان اختصاص یافته هر یک از پرسنل به فعالیتها

  - جدول فعاليتهاي واحد به همراه زمان اختصاص داده‌شده اعضاء

 مرحله سوم: محاسبه قیمت تمام شده هر فعالیت

  - جدول محاسبه قیمت تمام شده

اسلاید 8 :

مرحله اول-  شناسایی هزينه کرد در سطح واحد مجری

واحد مجری کلیه هزینه های انجام شده در آن واحد را دسته بندی و محاسبه نماید. بطور مثال هزينه اجاره ماشین برای انجام امور بازرسی فقط برای فرایند بازرسي در نظرگرفته می شود و در فرآيندهاي ديگر واحد درنظر گرفته

نمی شود.

هزينه‌هاي انجام فعاليت ها شامل هزينه هاي سربار (آب ، برق،‌گاز، تلفن)، هزينه هاي مصرفي و هزينه‌هاي منابع انساني

اسلاید 9 :

مراحل محاسبه قيمت تمام شده فعاليت ها:

مرحله اول:  شناسایی عناوین هزينه کرد در سطح واحد مجری

  - جدول شناسایی هزینه

  - جدول شناسايي محرك هزينه

مرحله دوم:  شناسايي فعاليتها

  - احصا کلیه فعالیتهای مورد عمل در واحد مجری

  - تعیین زمان اختصاص یافته هر یک از پرسنل به فعالیتها

  - جدول فعاليتهاي واحد به همراه زمان اختصاص داده‌شده اعضاء گروه

 مرحله سوم: محاسبه قیمت تمام شده هر فعالیت

  - جدول محاسبه قیمت تمام شده

اسلاید 10 :

مرحله دوم  - شناسايي فعاليتها

-  احصا کلیه فعالیتهای مورد عمل در واحد مجری

در این مرحله عناوین کلیه فعالیت های مورد عمل و محصول آن در یک دوره یکساله  بخشی از زمان کاری خود را به آن اختصاص می دهند مشخص می گردد. منظور از محصول یک فعالیت خروجی آن می باشد مانند تعداد کارت بازرگانی صادره، تعداد مجوزهای تولید صادره، تعداد مجوزهای اکتشاف معدن صادره تعداد احکام کار گزینی صادره و . . . 

 - تعیین زمان اختصاص یافته هر یک از پرسنل به فعالیتها

پس از احصا کلیه عناوین، پرسنل واحد مجری، درصد زمان کاری خود را که به هر فعالیت اختصاص می دهند مشخص نمایند. لازم بذکر است کلیه افراد می بایست 100% زمان خود را در فعالیت های واحد صرف نمایند و از کسر نمودن اوقات ناهار یا نماز یا سایر زمانهایی که در آن کار انجام نمی شود، خود داری فرمائید.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید