دانلود فایل پاورپوینت نرمال سازی

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نرمال سازی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نرمال سازی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نرمال سازی چیست؟

هنگام  طراحی یک بانک اطلاعاتی رابطه ای،این سوال مهم مطرح می شود که:«با توجه به داده های عملیاتی و ارتباط بین موجودیت ها،چند جدول می بایست طراحی کرد؟در هر جدول چه فیلدهایی باید قرار گیرد؟رابطه جدولها باید چگونه باشد؟»در این فصل به این سوالات پاسخ می گوئیم.

مثال۱:به سه جدول معروف  SوPو  ) SPفصل (SQLنگاه کنید.فرض کنید جدول SP را به صورت (Status،Qty،P#،S#)SP’تعریف و جدول Sرا به صورت (City،Sname،s#)s’تعریف می کردیم،یعنی فیلد  Statusرا از جدول  s به جدول SP می بردیم. در اینصورت جدول

اسلاید ۲ :

همان طورکه مشاهده می گردد فیلد  Statusبرای s1همواره ثابت و مشخص است (عدد ۲۰) و بی جهت در جدول  sp’تکرار شده و بدین جهت افزونگی اطلاعات داریم.

اسلاید ۳ :

حال سوال دیگری را مطرح می کنیم :«آیا می توان تمام اطلاعات جداول S،P،SP را دریک جدول ریخت؟»جواب این سوال «بله» است .دراین صورت اطلاعاتی فقط یک جدول بوده و از دید کاربران و برنامه نویسان مساله بسیار ساده می شود،چرا که دیگرنیازی به پیوند طبیعی یا ضرب دکارتی نداریم.

اسلاید ۴ :

ولی این عمل ۳ اشکال اساسی دارد :

۱-افزونگی داده ها (Data redundancy) قبلا بیان شد که افزونگی یعنی تکرار بی رویه داده ها.در بانک اطلاعات رابطه ای،تکرار داده ها تنها راه برقراری ارتباط بین جداول است و از آن به عنوان کلیدخارجی یاد می شود.تکرار بیش از این ،بی رویه است وافزونگی نام دارد.بدیهی است که جدول بالا تکرار بی رویه دارد.وقتی جداول را ادغام می کنیم همواره افزونگی به میزان بزرگترین جدول رخ می دهد.این پدیده دو ایراد بزرگ دارد یکی به هدر دادن فضای حافظه و دیگری پائین اوردن سرعت .

۲-بی نظمی(anomaly) وجود افزونگی در جدول مثال فوق باعث آنومالی در تغییر داده ها می شود.مثلا اگر شهر s1تغییر کند باید تمام رکوردها به دنبال

اسلاید ۵ :

S1گشته و شهر آن را تغییر  دهیم که عملی مشکل زا می باشد.

۳-مقادیر تهی(NULL Value) با ادغام جداول گاهی اوقات مجبور خواهیم بود برای نشان دادن بعضی از اقلام اطلاعاتی از NULL استفاده کنیم .مثلا فرض کنید تهیه کننده S قطعه ای را تهیه نکرده است آنگاه سطر مربوط به آن به صورت زیر ذخیره می شود:

S#    Sname    Status     City     P#    Pname     Color     Weiqht      City     Qty

                                                         .

                                                         .

                                                         .

S5     Sn5         ۳۰          c1    NUL     NULL      NULL     NULL     NULL    NULL

مقادیرتهی علاوه بر اینکه جای زیادی را اشغال می کنند مشکلاتی را نیز باعث می گردند که قبلا بیان شده است در هنگام طراحی بانک با روش های کلاسیک نرمال سازی،جداول را طوری طراحی می کنیم که این مشکلات حداقل گردد.مجموعه روشهائی که در طراحی بانک اطلاعات موجب کاهش

اسلاید ۶ :

افزونگی اطلاعات و آنومالی ها گردد و براساس آن روابط بین اقلام داده ها اداره شوند نرمال سازی گفته می شود.

 سطوح نرمال

کاد(واضع مدل رابطه ای )در ابتدا سه سطح نرمال ۱NF،۲NF،۳NF را تعریف کرد ولی بعدا دانشمندان دیگر،صورتهای دیگری را نیز معرفی کردند .

سطوح نرمال عبارتند از:

۱NF             (First Normal From)

۲NF             (Second Normal From)

۳NF             (Third Normal From)

BCNF           (Boyce/Codd Normal From)

۴NF             ((Fourth Normal From

۵NF             (Fifth Normal From)

DKNF           (Domain _key Normal From)

اسلاید ۷ :

به طور کلی در مجموعه رابطه ها بعضی نرمال و بعضی غیر نرمال (UNF=Unormalized From) هستند.رابطه های نرمال همان ۱NFاست.درواقع صور نرمال فوق ،هریک از قبلی خود نرمالتر هستند. یعنی مثلا رابطه ای که ۳NF است حتما ۲NFو ۱NF می باشد.به عبارتی دیگر در رابطه های ۱NFبرخی ۲NF بوده ودر رابطه های ۲NF برخی ۳NF    می باشندو….

در عمل حالتی که یک رابطه BCNF باشد اما ۴NF نباشد به ندرت رخ می دهد لذا در عمل اگر رابطه را تا سطح BCNF(و حتی گاه تا ۳NF) نرمال      کنیم  کفایت می کند.شکل زیر ارتباط صورتهای نرمال را نشان می دهد.

اسلاید ۸ :

تذکر:در حال حاضر به درستی نمی دانیم که ایا ممکن است صورتهای دیگر مثل

۶NF یا۷NF نیز وجود دارند یا خیر.از اینرو به نظر می رسد که باید همان

۵NF را آخرین نرمال دانست هر چند که DKNF نیز مطرح شده است .ما در

 این کتاب تا ۵NF را شرح می دهیم .

همواره این سوال برای طراحان بانک اطلاعاتی مطرح است که «آیا آنچه که ما

 ارئه کرده ایم بهترین است؟»یا به عبارتی دیگر بانک را به چه جداولی تقسیم

کنیم ،در هر جدولی چه فیلد هایی وجود داشته باشد و رابطه بین جدولها چگونه باشد تا بانک بهترین حالت را داشته باشد.

در مدل رابطه ای روشی کلاسیک و ریاضی گونه برای پاسخگوئی به سوالات

فوق وجود دارد که به روش «نرمال سازی»(normalization)موسوم است.

اسلاید ۹ :

نرم سازی در عمل یعنی پیروی ازیک سری فرم های نرمال که منجر به تجزیه

جداول می شوند.

فرم INF

رابطه R به فرم INF(First Normal Form) است اگر و فقط اگر تمام

 صفات خاصه آن روی میدان های اتومیک تعریف شده باشند به عبارتی دیگر

 صفتهای آن ازدامنه تودرتو(nested domain)نباشند.یعنی صفت ترکیبی

نداشته باشیم.مثلا:اگر جدولی شامل فیلد تاریخ باشد که خود فیلد تاریخ از سه فیلد

کوچکتر (سال – ماه – روز)تشکیل شده باشد آنگاه جدول ۱NFنیست .درواقع هر

 رابطه نرمالی  NF1 است.

اسلاید ۱۰ :

تذکر:ازآنجا که در Foxpro وAccess فیلد تجزیه پذیر وجود ندارد پس تمامی جداول در آنها  ۱NF می باشد.

مثال ۲:فرض کنید به جای دو جدول مجزای Sو SP یک جدول به نام First

   به صورت زیر تعریف می کردیم:

First (s#,status,city,p#,Qty)                                      

همچنین فرض کنید در این بانک این قاعده وجود دارد که وضعیت یک تهیه کننده از روی شهر او تعیین می شود(یعنی City          status) بدین ترتیب نمودار وابستگی جدول First و نیز محتویات آن به صورت زیر خواهد بود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 49 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد