دانلود فایل پاورپوینت پالایش شمای داده و صورت‎‌های نرمال Schema Refinement and Normal Forms

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پالایش شمای داده و صورت‎‌های نرمال Schema Refinement and Normal Forms توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پالایش شمای داده و صورت‎‌های نرمال Schema Refinement and Normal Forms قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مشکلات Redundancy

ذخیره تکراری

آنومالی به روز رسانی (Update)

آنومالی درج (Insert)

آنومالی حذف (Delete)

اسلاید ۲ :

آنومالی در عملیات درج به هریک از سه وضع زیر گفته می‌شود:

 • عدم امکان انجام یک عمل (که منطقا باید قابل انجام باشد)
 • بروز پیامد بد پس از انجام یک عمل
 • بروز فزونکاری در سیستم در انجام یک عمل

اسلاید ۳ :

صورتهای نرمال (Normal Form)

 • صورت نخست نرمال (۱NF)
 • صورت دوم نرمال (۲NF)
 • صورت سوم نرمال (۳NF)
 • صورت نرمال بایس-کاد (BCNF)
 • صورت چهارم نرمال (۴NF)
 • صورت پنجم نرمال (۵NF)
 • صورت نرمال میدان-کلیدی (DKNF)
 • صورت نرمال تحدید-اجتماع (RUNF)

اسلاید ۴ :

وابستگی تابعی

Functional Dependency

تعریف- فرض کنید که R یک متغیر رابطه‌ای و A و B دو زیرمجموعه دلخواه از عنوان R باشند. می‌گوییم B با A وابستگی تابعی دارد و چنین نمایش می‌دهیم:

اگر و فقط اگر در هر میدان ممکن از متغیر رابطه‌ای R، به هر مقدار A فقط یک مقدار B متناظر باشد.

به ازای یک مقدار خاص از A حتما یک مقدار مشخصی از B خواهیم داشت.

A: دترمینان             B: وابسته

اسلاید ۵ :

وابستگی تابعی بدیهی (نامهم)

Tri ial FD

اگر در R(c1,c2,c3,…) داشته باشیم:

A={c1,c2} و B = {c1}

          ، در این صورت:               یک وابستگی تابعی نامهم است. به بیان دیگر اگر B زیرمجموعه‌ای از A باشد، در این صورت                یک وابستگی بدیهی است.

اسلاید ۶ :

قواعد استنتاج آرمسترانگ

فرض: A، B، C و D زیرمجموعه‌هایی از صفات رابطه R باشند. قواعد زیر برقرارند:

.۱قاعده انعکاس: اگر           آنگاه:

.۲قاعده تعدی(تراگذری): اگر          و         آنگاه

.۳قاعده افزایش: اگر                  آنگاه

.۴قاعده تجزیه: اگر                    آنگاه                و

.۵قاعده اجتماع: اگر         و            آنگاه

.۶قاعده ترکیب: اگر             و                 آنگاه

.۷قاعده شبه تعدی: اگر                    و               آنگاه

.۸قاعده یگانگی عمومی: اگر              و            آنگاه

اسلاید ۷ :

Reflexi ity (انعکاس)

Transiti ity (تعدی یا تراگذری)

Augmentation (افزایش)

Decomposition (تجزیه)

Union (ترکیب)

 

 

 

اسلاید ۸ :

مجموعه کاهش‌ناپذیر وابستگی های تابعی

مجموعه‌ای از وابستگیهای تابعی R، به نام F را کاهش‌ناپذیر گوییم اگر:

.۱در F وابستگی تابعی افزونه نباشد.

.۲در سمت راست هر FD از F صفت ساده وجود داشته باشد.

.۳هیچ صفتی در سمت چپ FDهای F افزونه نباشد.

اسلاید ۹ :

وابستگی تابعی تام (کامل)

اگر X و Y دو زیرمجموعه از مجموعه عنوان رابطه R باشند، می‌گوییم Y با X وابستگی تابعی تام دارد و چنین نشان می‌دهیم:

اگر و فقط اگر Y با X وابستگی داشته باشد. ولی با هیچ زیرمجموعه‌ای از X وابستگی تابعی نداشته باشد.

اسلاید ۱۰ :

رابطه ۱NF

تعریف- رابطه‌ای ۱NF است اگر هر صفت خاصه آن در هر تاپل، تک‌مقداری باشد، به بیان دیگر، صفت چندمقداری نداشته باشد.

در حالت کلی با مدل منطقی رابطه ای همیشه رابطه ها ۱NF هستند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 31 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد