دانلود فایل پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها

PowerPoint قابل ویرایش
56 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مراجع درس

 • مرجع اصلی:
 1. Sipser, ”Introduction to the Theory of Computation,” 2nd Ed., Thompson Learning Inc., 2006.
 • مراجع کمکی:
 1. Linz, “An Introduction to Formal Languages and Automata,” 3rd Ed., Jones and Barlett Publishers, Inc., 2001.

    J.E. Hopcroft, R. Motwani and J.D. Ullman, “Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation,” 2nd Ed., Addison-Wesley, 2001.

    P.J. Denning, J.B. Dennnis, and J.E. Qualitz, “Machines, Languages, and Computation,” Prentice-Hall, Inc., 1978.

اسلاید 2 :

سیاست نمره دهی درس

 • تمرینات %10
 • کوییزهای کوتاه مربوط به تمرینات %15
 • کوییز های عمومی درس 45%
 • آزمون پایان نیمسال %30

اسلاید 3 :

نظریه پیچیدگی

 • دانش رده بندی مسائل بر اساس سختی محاسباتی
 • برای غلبه بر پیچیدگی چه می توان کرد؟

–تغییر مسئله پس از کشف که عامل دشواری آن

–تقریب زدن راه حل مسئله

–ارائه روش هایی که در حالت متوسط عملکرد خوبی دارند؛

–استفاده از روش های تصادفی

 • کاربردها

–به عنوان مثال در رمزنگاری، هدف این است که رمزگشایی با توان محاسباتی مهاجم غیرممکن باشد.

اسلاید 4 :

عناوین مورد بحث

 • نظریه پیچیدگی
 • نظریه محاسبه پذیری
 • نظریه ماشین ها
 • مبانی ریاضی
 • الفبا
 • رشته ها
 • زبان ها

اسلاید 5 :

نظریه محاسبه پذیری

 • ماشین ها چه مسائلی را می توانند حل کنند؟
 • رده بندی مسائل در دو گروه قابل محاسبه و غیرقابل محاسبه
 • مدل های نظری برای ماشین ها

–به علت قدرتمندی مدل هایی مانند RAM یا ماشین تورینگ اثبات این که چه مسائلی را می توانند حل کنند دشوار است.

اسلاید 6 :

نظریه ماشین ها

 • تعریف و ویژگی های مدل های ریاضی محاسبه

–مدل ماشین حالت متناهی

 • در پردازش متن، کامپایلرها و طراحی سخت افزار کاربرد دارد.

–مدل ماشین پشته ای

 • در زبان های برنامه سازی و هوش مصنوعی کاربرد دارد.

اسلاید 7 :

انواع منطق

 • Propositional logic منطق کامل
 • Predicate logic منطق مُسندی

اسلاید 8 :

تعريف منطق

Syntax

  مجموعه اي از متغيرها و انواع عملگرها

{p, q, r, …}  متغيرها

و

} , ν, →, ↔^{┐,                        عملگرها

Semantic

معنايي که توسط جدول درستي براي دنباله اي از نمادها به تعداد محدود بار، به

همراه يک Syntax خاص،  تعريف مي شود.

اسلاید 9 :

تعاريف

 • فرمول : دنباله اي محدود از نمادها به تعداد محدود بار به همراه يک Syntax خاص
 • Logical System: مجموعه اي از اصول و قواعد استنتاج
 • اصول (axioms): گزاره هايي از منطق مورد نظر که هميشه درست است، تعداد آنها مي تواند محدود يا نامحدود باشد.
 • قواعد استنتاج: قواعدي که از طريق آنها مي توان از دو گزارۀ درست به يک گزارۀ درست ديگر رسيد.

اسلاید 10 :

ادامه

 • اثبات : دنباله اي است از گزاره هاي p1,p2,…,pk به گونه اي که p1 بايد يکي از اصول و p2 بايد يکي از اصول باشد يا با استفاده از p1 و يکي از قواعد استنتاج اثبات مي شود و p3 هم ... که به اين مراحل يک اثبات براي pk گفته مي شود.
 • قضيه (theorem) : گزاره اي است که در منطق، براي آن اثباتي وجود داشته باشد.
 • منطق غير کامل : فرمول هايي وجود دارد که نمي توان آنها را اثبات کرد.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 56 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد نظریه متعالى بودن زبان قرآن

word قابل ویرایش
15 صفحه
18700 تومان
نظريه متعالى بودن زبان قرآنفهم كتاب الهى مى‏طلبد كه زبان آن را بشناسيم . در باره زبان قرآن اختلاف نظر وجود دارد: زبان قرآن را برخى علمى و ادبى و برخى رمزى و برخى ديگر عرفى دانسته‏اند; اما هيچ يك از آنها درست‏به نظر نمى‏رسد; زيرا قرآن براى همه انسانها و همه زبانها آمده‏است; حال آنكه زبان علم و ادب و رمز به گرو ...

دانلود پاورپوینت : نظریه زبانها و ماشینها

PowerPoint قابل ویرایش
225 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :فصل اول: ریاضیات مقدماتیاهداف رفتاري:دانشجو پس  از مطالعه اين فصل با مفاهيم زير آشنا خواهد شد:n مفاهیم نمادگذاری و مفهوم تابعn نظریه مجموعه هاn مفهوم استقراء ریاضیn گراف و انواع آناسلاید 2 :1-1 نمادگذاریnنماد ┌x┐: اشاره به کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی عدد حقیقی x دارد. ┌-3.7┐=-3                 ...

دانلود پاورپوینت پروژه زبان ماشین

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :فهرست مطالبn1-ارتباط زبان اسمبلی با پاسکالn-.دستورات اسمبلی در برنامه پاسکالn-.اسکال پارامترها از پاسکال به امبلیnc2-ارتباط زبان اسمبلی با زبانnc-.دستورات اسمبلی در زبانnc-.استفاده از زیربرنامه های اسمبلی در برنامهn-.کوچک و بزرگ بودن حروف متغیرهاn و توربواسمبلیcدر توربو  publicو external-.ارتباط شنا ...

دانلود پاورپوینت نظریه زبانها و ماشینها

PowerPoint قابل ویرایش
225 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :nنماد ┌x┐: اشاره به کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی عدد حقیقی x دارد. ┌-3.7┐=-3                  ┌4.5┐= 5                                                       نماد ┌x┐ را جزء صحیح بالای x می نامیم.n نماد └x┘: اشاره به بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی عدد حقیقی x دارد. └-3.7┘=-4                 └ ...

دانلود فایل پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها

PowerPoint قابل ویرایش
84 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : مراجع درس مرجع اصلی: Sipser, ”Introduction to the Theory of Computation,” 2nd Ed., Thompson Learning Inc., 2006. مراجع کمکی: Linz, “An Introduction to Formal Languages and Automata,” 3rd Ed., Jones and Barlett Publishers, Inc., 2001.     J.E. Hopcroft, R. Motwani and J. ...

دانلود فایل پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها

PowerPoint قابل ویرایش
84 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سیاست نمره دهی درس تمرینات %15 ارائه تحقيقاتي %10 کوییز 1 عمومی درس %20 کوییز 2عمومی درس %25 آزمون پایان نیمسال %30 اسلاید 2 : نظریه پیچیدگی دانش رده بندی مسائل بر اساس سختی محاسباتی برای غلبه بر پیچیدگی چه می توان کرد؟ –تغییر مسئل ...

دانلود فایل پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها

PowerPoint قابل ویرایش
84 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سیاست نمره دهی درس تمرینات %15 ارائه تحقيقاتي %10 کوییز 1 عمومی درس %20 کوییز 2عمومی درس %25 آزمون پایان نیمسال %30 اسلاید 2 : نظریه پیچیدگی دانش رده بندی مسائل بر اساس سختی محاسباتی برای غلبه بر پیچیدگی چه می توان کرد؟ –تغییر مسئل ...

مقاله سیستم تشخیص تقوذ وب میزبان ، مبتنی بر یادگیری ماشین

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
سیستم تشخیص تقوذ وب میزبان، مبتنی بر یادگیری ماشین چکیده: وب سرورها و کاربرد های وب عموماً در معرض تهدید ها و حملات هستند. مقاله حاضر به ارائه شیوه ای مبتنی بر شبکه های بیزین و مارکوف به کشف و شناسایی نفوذ، با استفاده از آموزشی از طریق پردازش داده های لاگ برچسب خورده و همچنین رفتار های کابران بر اساس حملات م ...