دانلود فایل پاورپوینت نمونه گیری

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نمونه گیری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نمونه گیری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

چرا نمونه گیری می کنیم؟

کاهش هزینه ها

افزایش سرعت

افزایش دقت

غیر عملی بودن سرشماری در بعضی شرایط

اسلاید ۲ :

تعریف

نمونه گیری فرآیندی است که در طی آن بعضی از اعضای یک جمعیت به عنوان نمایندگان معرف کل آن جمعیت انتخاب می شوند

اسلاید ۳ :

نمونه :   Sample                                     

گروه یا مواردی که اطلاعات از آنها به دست میآید .

جامعه:Populatio                            

گروه بزرگتری که درصدد هستیم یافتههای حاصل از بررسی و مطالعه را به آنها تعمیم دهیم .

عنوان پژوهش

اسلاید ۴ :

جمعیت نمونه برداری شده

محیط پژوهش

جمعیتی که نمونه ها واقعا از آن انتخاب شده است.

جمعیت هدف: مجموعه اشخاص یا عناصری است که معیارهای نمونه گیری را دارد.

 

اسلاید ۵ :

نمونه گیری و معرف بودن

اسلاید ۶ :

تعریف واژه ها

واحد نمونه گیری (sampli g u it): فرد یا سوژه مورد بررسی که داده ها در مورد آن جمع آوری می شود.

نسبت نمونه گیری (sampli g fractio ): نسبت تقسیم تعداد نمونه به تعداد جامعه

چارچوب نمونه گیری (sampli g frame): فهرست کل اعضای جامعه که شامل کل واحدهای نمونه گیری ممکن است.

رویه نمونه گیری (sampli g scheme): روشی که بر مبنای آن واحدهای نمونه گیری از چارچوب نمونه گیری انتخاب می شوند

اسلاید ۷ :

معرف بودن نمونه (represe tative ess)

از نظر:

شخص:

  • ویژگی های جمعیتی (سن، جنس، …)
  • مواجهه ها

مکان: (شهر/ روستا)

زمان:

  • فصل
  • روز هفته
  • ساعت روز

اسلاید ۸ :

روش های نمونه گیری

 غیر احتمالی ( o -probability sampli g)

احتمالی (Probability sampli g)

اسلاید ۹ :

نمونه گیری غیر احتمالی

روش آسان یا در دسترس (Co ve ie ce Sampli g)

روش سهمیه ای (Quota Sampli g)

روش مبتنی بر هدف (Purposeful S.)

روش گلوله برفی   ( etwork S.)

روش نظری (Theoretical S.)

احتمال انتخاب شدن مشخص نیست

اسلاید ۱۰ :

روش های نمونه گیری غیر احتمالی

 

شانس انتخاب برای همه اعضاء جامعه مشخص نیست

نمونه حاصل معرف جامعه نمی باشد.

ممکن است بعضی از واحدها زیاد و برخی کم انتخاب شوند

نتایج بدست آمده را نمی توان با ادعای قوی به جامعه هدف تعمیم داد.

روش مناسب برای برآورد پارامترهای جامعه نمی باشد.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 49 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد