بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نتايج آزمايش­ها تحت تاثير متغيرهای گوناگونی است :

مراحل قبل ازآزمايش preanalytical

حین آزمايش analytical

پس از آزمايش poatanalytical

 

شناسايی این متغیرها واستاندارد نمودن روش­های آزمايشگاهی جهت تفسير و استفاده بهينه از داده­های آزمايشگاهی ضروری است.

 

اسلاید 2 :

تاکيد بر اجرای روش­های کنترل کيفی در کليه بخش­های آزمايشگاه در مرحله حين آزمايش و به­دنبال آن  برگزاری دوره­های آموزشی در اين خصوص، خطاهای حين آزمايش به حداقل رسيده است و لذا تاثير متغيرهای قبل و بعد از آزمايش بسيار پررنگ شده است.

اسلاید 3 :

تاکيد بر اجرای روش­های کنترل کيفی در کليه بخش­های آزمايشگاه در مرحله حين آزمايش و به­دنبال آن  برگزاری دوره­های آموزشی در اين خصوص، خطاهای حين آزمايش به حداقل رسيده است و لذا تاثير متغيرهای قبل و بعد از آزمايش بسيار پررنگ شده است.

اسلاید 4 :

بیمار سرپایی : با سئوال وجواب از بیمار و مشاهده کارت شناسایی

بیمار بستری : نمونه گیر نباید فقط به برچسب بالای تخت یا یادداشت کنار تخت وی اکتفا کند.در صورت هوشیاری این انطباق با کمک او و در صورت عدم هوشیاری بیمار این امر با کمک همراه بیمار یا پرستار باید صورت پذیرد.

 

اسلاید 5 :

.  اطمینان از آماد گی لازم برای تست درخواستی پیش از نمونه گیری :

lبعضی از آزمایشات نیاز به رعایت ناشتا بودن ویا حذف بعضی از مواد از رژیم غذایی قبل از خون گیری دارند.

HDL و TG (تری گلیسرید):بیمار باید از سه هفته قبل رژیم غذایی ثابت داشته باشد و از سه روز قبل از نمونه گیری الکل مصرف نکرده باشد و حداقل از 24 ساعت قبل نیز ورزش سنگین انجام نداده باشد.

Phenylketonuria):نوزاد باید تغذیه مطلوب (پروتئین) به مدت 48 ساعت قبل از ازمایش داشته باشد.

Metanephrines,urine or plasma :بیماران از مصرف تمامی غذاهای حاوی متیل گزانتین نظیر شکلات-قهوه-چای و نوشابه ها به مدت 24 ساعت منع شوند.

 

 

اسلاید 6 :

رعایتاصول آماده سازی بیمار

l: فعالیت بدنی شدید سبب افزایش آنزیمهای AST,ALT می گردد و بایداجتناب گردد.

lCalcium ionized,serum : بیمار باید برای 30 دقیقه قبل از نمونه گیری دراز بکشد.

l:Glucose, CSF از آنجائیکه برای اندازه گیری گلوکز CSF ، گلوکز سرم یکبار باید چک شود.حالت مطلوب ان است که قند سرم 2 ساعت قبل از انجام ازمایش بر روی CSF اندازه گیری شود.

lPSA,serum:بیمار نباید اخیرامعاینه رکتال(DRE)و یا بیوپسی سوزنی پروستات شده باشد

lProlactin:باورزش ،درد و استرس ونيز بعد از غذا خوردن افزايش مي يابد.با توجه به ريتم سيركادين توصيه مي شود 3تا4 ساعت بعداز بيدار شدن وبين ساعت 8تا10 صبح نمونه گرفته شود.

 

اسلاید 7 :

-FBS قند ناشتا

-HDL ,TG,Serum or Plasma

(ناشتایی 14-10ساعت)

-Iron Serum آهن سرم:چون اهن تحت تاثیرات ریتم شبانه روزی بوده(سطح اهن سرم در عصر پایین تر است) نمونه باید درحالت ناشتا و صبح گرفته شود

-Alkaline phosphatase Serum

-Lipase, Serum

-PTH Serum

-Leptin Serum( (12 ساعت ناشتایی

اسلاید 8 :

-Ca,P

-GGT,serum

-PSA,serum

-IGF-1,serum or plasma

-Cholestrol,serum or plasma

-Insulin,serum

-Amylase,urine

Chloride, serum      -

 

اسلاید 9 :

BT)Bleeding time ):منع مصرف اسپرین و داروهای مشابه در طی هفته قبل از ازمایش.

PT,PTT :از انجائیکه هپارین علاوه بر طولانی کردن PTT در درجات کمتری PT را نیز طولانی می کند. :در بیماران تحت درمان با هپارین بهترین زمان نمونه گیری 30 دقیقه تا یک ساعت قبل از دوز بعدی هپارین است.

کورتیزول  serum,urine : منع مصرف اسپیرنولاکتون و نداشتن استرس

فریتین سرم: هنگامیکه بیمار تحت درمان با آهن است تعیین فریتین سرم قابل اعتماد نخواهد بود.

GTT,Plasma : بسیاری از داروها از جمله کورتیکواستروئیدها ، دیورتیکها ، داروهای ضدسل وضدالتهاب وداروهای ضدتشنج تداخل ایجاد می کنند.

  PH,stool: منع استفاده از مسهل ها و روشهای تشخیص با باریم تا یک هفته قبل

 

اسلاید 10 :

بعد از یک نمونه گیری ناشتا محلول گلوکز مصرف می شود(75گرم در بالغین وmg/kg 1.75در اطفال)ودو ساعت بعد نمونه گیری صورت می گیرد.بیمار باید نشسته باشد و غیر از آب چیزی نخورد.فعالیت فیزیکی باید در حداقل باشد .استفراغ و یا اسهال ممکن است نتایج آزمایش را تغییر دهد.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید