بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف اصطلاحات

AIC = Advanced Interrupt Contro er

واحد پیشرفته مدیریت وقفه

معمولاً تمام سیستم های ریزپردازنده ای دارای واحد کنترل وقفه هستند.

وظیفه واحد مدیریت وقفه اخذ درخواست های وقفه از همه واحدهای میکرو و ارسال درخواست وقفه به CPU است. در پردازنده های ARM این درخواست ها از دو مسیر (nIRQ و nFIQ) به CPU ارسال می شود.

FIQ = Fast Interrupt Request      (بالاترین اولویت را دارد)

IRQ = Interrupt Request

ثبات های موجود در واحد مدیریت وقفه معمولاً برای تعیین اولویت (priority) برای هر منبع وقفه و ماسک وقفه ها به کار می روند.

اسلاید 2 :

AIC

واحد AIC دارای ویژگی های زیر است:

¡اولویت بندی 8 سطحی

¡قابلیت مستقل فعال شدن وقفه توسط ماسک وقفه

¡کنترلر برداری وقفه

¡مدیریت 32 منبع وقفه

¡

هدف از طراحی سخت افزاری این واحد کم کردن بار و حجم برنامه و کاهش زمان Interrupt atency (تاخیر پاسخ به وقفه) طراحی شده است.

 

نکته جالب این است که هرگاه وقفه ای با اولویت بالاتر درخواست شود، حتی اگر در حال رسیدگی و اجرای وقفه ای با اولویت پایین تر باشیم، به سراغ رسیدگی به وقفه با اولویت بالاتر می رود.

اسلاید 3 :

منابع وقفه داخلی را می توان حساس به لبه بالا رونده یا حساس به سطح بالا تعریف کرد.

 

منابع وقفه خارجی را می توان حساس به لبه (بالا یا پایین رونده) یا حساس به سطح (بالا یا پایین) تعریف کرد.

 

اسلاید 4 :

مسیرهای ورودی و خروجی: پین های FIQ، IRQ0 و IRQ1 با واحد PIO مشترک هستند. پس در صورت استفاده باید به مد مربوطه نسبت داده شوند.

 

 

 

PMC: واحد AIC به صورت مداوم با کلاک تغذیه می شوند و واحد PMC هیچ کنترلی بر روی آن ندارد.

 

اسلاید 5 :

منابع وقفه

منابع وقفه:

¡منبع وقفه صفرم تنها پین FIQ است.

¡منبع وقفه یکم وقفه سیستم (SYS) است مانند RTT، PMC، PIT، MC

¡منبع وقفه دوم الی سی و یک مربوط به وقفه ادوات جانبی است.

¡

از این به بعد منابع وقفه را با نام های FIQ، SYS، PID2 الی PID31 می شناسیم.

 

منابع وقفه خارجی می توانند به صورت مستقیم به پین های FIQ، IRQ0 یا IRQ1 متصل شوند یا از طریق PIO.

 

اسلاید 6 :

واحد AIC می تواند به صورت مستقل هر منبع وقفه را برنامه ریزی نماید.

 

SRCTYPE (AIC_SMRx)    x=0..31

اسلاید 7 :

فعال سازی منابع وقفه

هر منبع وقفه (شامل FIQ الی PID31) را می توان فعال یا غیرفعال کرد.

 

FIQ, SYS, PIDx bits (AIC_IECR) = 1 (enab e)

FIQ, SYS, PIDx bits (AIC_IDCR) = 1 (disab e)

 

FIQ, SYS, PIDx bits (AIC_IMR) = 0 (disab e), 1 (enab e)

 

اسلاید 8 :

SET و C EAR نمودن منابع وقفه

تمامی منابع وقفه که حساس به لبه هستند را می توان به صورت دستی یک یا صفر نمود.

روی حساس به سطح اثری ندارد.

FIQ, SYS, PIDx bits (AIC_ISCR) = 1 (set)

FIQ, SYS, PIDx bits (AIC_ICCR) = 1 (c ear)

 

به منظور تست اتوماتیک یا اشکال زدایی نرم افزاری

 

 

اسلاید 9 :

شرایط و وضعیت وقفه

وقفه داخلی

 

 

 

 

وقفه خارجی

 

 

اسلاید 10 :

شرایط و وضعیت وقفه

AIC_IPR: فعالیت واقعی منابع را صرفنظر از ماسک شده یا نشده نشان می دهد.

 

AIC_ISR: نشان دهنده شماره شناسایی منبع وقغه در جریان است (IRQID)

 

 

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید