بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

بخش اول:

 • تعریف اولیه از شرکت
 • اهداف شرکت
 • روابط شرکت
 • مراحل اجرای پروژه
 • فرم های مورد نیاز در طول اجرای پروژه

بخش دوم:  

 • گزارش کار و فعالیت های شرکت با جزئیات کامل

بخش سوم :

 • ترسیم Cross Functional Flow Chart برای هر فهالیت

اسلاید 2 :

بخش چهارم:

 • ترسیمWork Flow Diagram برای همه فعالیتهای سازمان

بخش پنجم:

 • ترسیمFlow Chart برای همه فعالیتهای سازمان

بخش ششم:

 • ترسیم و ثبت فرمهای مورد نیاز و کاربردآنها در سازمان

بخش هفتم:

 • ترسیمERD برای همه فعالیتهای سازمان

بخش هشتم:

 • ترسیم DFDبرای همه فعالیتهای سازمان

اسلاید 3 :

تحقیق و کسب اطلاعات مورد نیاز و مصاحبه با شرکت

تعریف اولیه از   شرکت

 اهداف شرکت

روابط شرکت

مراحل اجرای پروژه

فرم های مورد نیاز مرحله اول فاز

اسلاید 4 :

پروژه تحقیقاتی در نظر گرفته شده بررسی فعالیتها و روندها و ارتباطات کاری واحد طرح و نظارت مخابرات قوچان است با واحد های مورد نیاز جهت انجام صحیح یک طرح  پروژه اجرایی

در این مصاحبه که با مسئول این واحد صورت گرفت تعریف اولیه ، اهداف شرکت ، روابط شرکت و مراحل اجرای پروژه ها به صورت زیر بیان شد.

همانطور که از نام این واحد پیداست فعالیت این واحد تهیه طرح اولیه پروژه ها توسعه ای که شامل توسعه شبکه و کابل ، شبکه فیبرنوری و سوئیچ ها است و سپس اجرای این طرح به کمک دستوالعمل های از پیش تهیه شده می باشد،که منظور از طرحهای توسعه ای یعنی روند اجرای این طرحها بگونه ای است که با توسعه در وسعت محیطی این شبکه اتفاق می افتد و یا در خدماتی که این  شرکت ارائه می دهد.

اسلاید 5 :

اهداف این واحد از شرکت مخابرات را می توان این گونه بیان کرد.این واحد سعی می کند با استفاده از تکنولوژی روز که در دسترس می باشد و همچنین استفاده از امکانات سخت افزاری موجود که قابل تهیه هم از داخل کشور و هم خارج کشور می باشد. طر ح مناسب و نظارت کامل را طوری صورت دهد که کمترین هزینه را داشته و بستر بهتری جهت ارائه خدمات گوناگونی که شرکت مخابرات به مشتریان خود ارائه می دهد را فراهم کند که این خدمات عبارتند از :

1 ایجاد شبکه های مختلف ائم از کابل مسی و فیبر نوری جهت انتقال Data برای بانکها ، ادارات و سازمان ها خصوصی و دولتی .

2 ارائه خدمات تلفنی .

3 ارائه خدمات به صدا و سیما و .....

اسلاید 6 :

روابط شرکت

این واحد جهت انجام کار خود با واحد مختلفی در ارتباط است.

1 واحد قرار دادها جهت تنظیم قرار دادها و بستن قرار دادها  با شرکت خصوصی جهت انجام پروژه های طراحی و اجرا.

2 واحد حسابداری جهت پرداخت صورت وضعیت شرکتهای خصوصی و روند های مالی.

3 واحد انبار جهت تهیه کالاهای مورد نظرو نیاز برای اجرای پروژه .

4 واحد تست آزمایش و تحویل جهت تحویل موقت و قطعی پروژه ها از شرکت خصوصی بعد از اجرای و تحویل آنها به شرکت مخابرات خراسان رضوی .

اسلاید 7 :

این واحد پس از آن که نیاز به اجرای پروژه ای در یکی از مناطق قوچان که ممکن است در داخل بخش مرکزی و یا روستاهای حومه باشد را احساس کرد کارشناسان این واحد با مراجعه به محل و بازدید از محل طرح اولیه ای تهیه نموده و پس از تایید مسئول واحد آنها با هماهنگی رئیس اداره مخابرات قوچان به مرکز استان ارسال و تایید به اجرای آنرا دریافت می نمایند سپس با کمک واحد قرار دادها پیمانکار دلخواه که توانایی انجام پروژه را داراست انتخاب و با دستورالعملی که در اختیار پیمانکار جهت چگونگی اجرای پروژه قرار می گیرد .شروع به انجام پروژه اجرائی می نمایند که در زمان اجرای پروژه نیز کارشناسان این واحد با نظارت دقیق برروند اجرای پروژه نظارت می کنند

اسلاید 8 :

و با اعلام پیمانکار و تایید ناظران کالاهای مورد نظر از انبار به پیمانکار تحویل می گردد . پیمانکار نیز پس از اجرای قسمتی از کار که معمولا 20 تا 30 درصد آن می باشد درخواست خود را جهت دریافت صورت وضعیت مالی اعلام می کند که ناظران پس از تایید صورت وضعیت مالی کار انجام شده تا آن زمان آنها را تنظیم و به حسابداری ارسال می کند این روند ادامه می یابد تا زمانی که پروژه به پایان برسد در پایان نیز پس از تست پروژه که توسط واحد تست و آزمایش و تحویل صورت می گیرد در صورت وجود عدم مشکل اجرای صورت گرفته از پیمانکار تحویل می گردد.

اسلاید 9 :

این واحد جهت طراحی و تولید طرح اولیه و همچنین توسعه و نظارت برای توسعه شبکه کابل مسی و فیبر نوری و سوئیچ در شرکت مخابرات تشکیل شده است.

اهم فعالیت های این واحد بدینگونه است که با توجه به تامین اعتبار اسامی مراکز اعم از پر از ظرفیت و کم ظرفیت ، اینه کارشناسان واحد کارشناسان خود را جهت طرح اولیه و برآورد مصالح مصرفی مورد نظر اجرای طرح به محل اعزارم می کند.

اسلاید 10 :

در بخش دوم بحث اجرا طرح تهیه شده است که باتوجه به دستورالعمهای تنظیم شده و نظارت ناظرین مقیم   به اجرای پروژه می پردازد.

در فاز دیگر از این کار واحد اقدام به نگهداری مراکزی که توسعه در آنها صورت گرفته و در حال ارائه خدمات به مشترکین می باشد می نماید،که در بحث نگهداری مراکز ظرفیت ،نگهداری از سوئیچ هائی با تعداد مشترکین زیر 5000 مشترک می باشد و در جای که مشترکین بیش از 5000 که مراکز پر ظرفیت نامیده می شوند نیاز به آموزش می باشد که با معرفی نیرو به واحد آموزش اداره مخابرات و طی دوره آنها برای نگهداری سوئیچ استفاده می نماید.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید