بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

اسباب ورم – نکات کلی

درد های طولانی مدت معده (دردهای متطاوله) از شایع ترین علل ورم معده هستند

جالینوس:ورم معده مخوف است خصوصا اگردرجمیع اجزای معده باشد

شیخ می فرماید:بس است که ورم حاد معده مودی به اختلاط ذهن وسرسام و مالیخولیا میگردد

 

اسلاید 2 :

علائم کلی ورم معده

 ورم در قسمت قدامی:

وجود درد هنگام لمس شکم

احساس ثقل در معده

نتوء (بر آمدگی معده)بخصوص در بیماران لاغر ونحیف یا بیمارانی که به پشت خوابیده اند

ورم در قسمت خلفی:

وجود اختلاج معده احتمال ورم را قوت می بخشد

دربیشتر موارد تب و درد همراه است. در اورام گرم شدیدتر و در اورام سرد خفیف تر است.

اسلاید 3 :

ورم حار معده

بخش عمده ورم های معده از نوع گرم است

ورم های گرم به دو دسته تقسیم می شوند:

 دموی یا «فلغمونی»

 صفراوی یا «حمره معدی»

اسباب ورم گرم

  به سبب جوهر گرم  «خون وصفرا»

  به سبب حرارت ناشی از«عفونت بلغم» یا «احتراق سودا»

 

اسلاید 4 :

ورم دموی معده

علائم ذهنی :

 افزایش تشنگی ،کاهش اشتها ،کرب و التهاب معده

 غثیان وقی

 

علائم عینی : تب شدید ، رنگ چهره سرخ ،زبان سرخ و درشت، درد معده همراه با ضربان ، قی الدم

اسلاید 5 :

درمان ورم دموی معده

 تغذیه :

بهتر است غذا کم حجم، لطیف،سرد ومحلل باشد مثل آش جووماش

بقولات: مثل اسفناج ، خرفه، کدو – وقت شام خورده نشود

به جای آب ،عرق های کاسنی ،بارهنگ وچنار نوشیده شود

میوه جات : فقط سیب و انار

پس از 20 روز ازبروز ورم ، چلوآبکش با گوشت چرخ کرده و شوربای بزغاله تجویز شود

اسلاید 6 :

 درمان دارویی ورم دموی معده

1-خاکشی درمخلوط عرق کاسنی وبارهنگ با قرص گل سرخ میل شود،ناشتا(بیش از 15 روز جایز نیست)

2-فلوس خیار شنبر،گل قند،زعفران،گل بنفشه،عنب الثعلب،  رب السوس،عرق کاسنی،عرق شیرین بیان

3-در بیماران مبتلا به یبوست از حقنه گل ختمی،گل بنفشه،گل پنیرک  استفاده می شود تا رفع کامل یبوست

اسلاید 7 :

سایر تدابیر درمانی ورم دموی معده

فصد باسلیق-درصورت مانع حجامت کتفین- در ورم خلفی حجامت بالای معده

ضماد1:صندل سفید،مامیثا،گل سرخ وحضض(هک9م) با آب بستان افروز و مکوه سبزمخلوط وضماد کنند

ضماد2:آرد جو،عدس،خطمی،پوست گردو،گل بنفشه،برگ بارتنگ،تراشه کدو،برگ مکوه(هک5/1ت)، صندلین(9ت)،زعفران (3م)،سرکه(4ت) مخلوط وضماد کنند

ضماد3:اکلیل الملک را با تراشه کدو

ضماد4:بابونه، گلنار،بزرکتان،اکلیل الملک وخطمی  ضماد و تکمید آن بسیار مفید است

اسلاید 8 :

ورم صفراوی معده

علائم ذهنی :

 تشنگی شدید ، تلخی دهان ، التهاب شدید وحرقت قوی ، سقوط اشتها ، وجع ناخس در معده

 

علائم عینی :

 تب تند ، زردی چهره و زبان ، زردی بول و براز ، قی صفراوی ، سایر علائم غلبه صفرا

اسلاید 9 :

تغذیه:

خرچنگ پخته شده در ماءالشعیر با آب انار میخوش یا رب انار ترش بعنوان غذا

دارویی:

1-برای شکستن حرارت صفرا:

شیره مغز تخم کدو،شیره تخم تربز،شیره تخم کاهو،شیره تخم خرفه

مخلوط آب کاسنی وعنب الثعلب با شربت انار یا شربت تمبر هندی یا شربت غوره یا آب بارهنگ

اسلاید 10 :

درمان ورم صفراوی معده(ادامه)

2-برای تلیین طبیعت:

حقنه آب کاسنی بافلوس خیار شنبر

حقنه تمرهندی،آلو بخارا و شیرخشت در آب وگلاب

مغزتخم تربز،فلوس خیار شنبرو گل قند را در عرق کاسنی وعرق عنب الثعلب شیره کشی کرده قبل از صبحانه و شام یک لیوان

در هنگام تشنگی شدید عرق بارهنگ

در هنگام نرمی شکم ازداروهای قابض خفف مثل مطبوخ حماض با آب انار میخوش در طول روز در وعده های متعدد بنوشند  

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید