بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

پروانه رگبال سياه يا سفيده رگ سياه، كه دراصطلاح آلماني به آن سفيده درخت مي گويند در ايران از سالهاي دور وجود داشته واولين بار جلال افشار در سال 1316 شمسي گزارش نموده است،دواچی نیز در سال 1328 مختصراً به شرح آن پرداخته است .

اسلاید 2 :

اين حشره در ايران تا كنون از مناطق اطراف تهران ، سواحل درياي خزر، آذربايجان ، همدان ،كرمانشاه ، كردستان ، خراسان و استانهاي مركزي گزارش گرديده است . احتمال دارد در بعضي ديگر از نواحي ميوه خيز كشور نيز شيوع داشته باشد .
لارو این آفت به درختان ميوه مانند:
سیب،گلابی،گوجه،بادام،آلبالو،گیلاس،زردآلو،هلو،گردو، ازگيل، زالزالك حمله مي نمايد .

اسلاید 3 :

رگبال هاي اين پروانه دودي متمايل به سياه و بدين جهت به آن سفيده رگ سياه مي گويند . در لبه خارجي بالها و اطراف رگبالها پولك هاي سياهي ديده مي شود .
رنگ بدن پروانه سياه و از موهاي سياه نازك و ظريفي پوشيده شده است . سطح زيري بالهاسفيد مايل به سبز ، شاخكها سنجاقي و سياه و در افراد ماده 4 مفصلي ومفصل آخر سياه رنگ است .

اسلاید 4 :

حشره كامل پروانه سفيد نسبتاً بزرگي است كه عرض ماده با بالهاي باز 66-58 ميليمتر ونر حدود 52-47 ميليمتر است.طول بدن حشره ماده24-22 و نر 21-19 ميليمتر مي باشد .

اسلاید 5 :

تخم هاي اين پروانه روز پرواز گلداني شكل و ارتفاع آن كمتراز يك ميليمتر مي باشد . رنگ آنها زرد ليمويي و در قطب فوقاني 6ـ7 برجستگي شعاعي دارند و در سطح آن 12ـ14 خط طولي برجسته ديده مي شود كه به طرف پايين ادامه داشته و در اواسط طولي تخم به تدريج محو مي شود طول تخم 0/95و قطر آن 0/52 ميليمتر است.

اسلاید 6 :

 

لاروهايي كه تازه از تخم خارج مي شوند ، به رنگ خاكستري تيره بوده و مجهز به تعدادي موهاي كوتاه و متراكم در تمام سطح بدن هستند .

اسلاید 7 :

لاروها به مجرد رسيدن به سن سوم رنگين تر مي شوند و از اين سن به بعد ، در هر يك از مفصلهاي شكم و همچنين در بندهاي ميان و پس قفس سينه مجهز به دو دسته مو به رنگ نارنجي مي شوند كه توسط خط سياه ميان پشتي از هم مجزا مي گردند.
بعلاوه هر یک از مفصلهای شکم در طرفین مجهز به یک دسته موهای سفید میباشد.این موها در میان و پس قفسه سینه زرد رنگ هستند.لاروهای کامل به طول 45-35 میلیمتر میرسند.

اسلاید 8 :

شفیره به رنگ سفید مایل به زرد و در سطح بدن منقوش به تعدادی خطوط و نقطه های منظم تیره میباشد وتقریباً 25 میلیمتر طول دارد و مثل شفیره سایر پروانه های خانواده یPieridae به شکل هندسی و زاویه دار و سخت بوده و درون پیله قرار ندارد.

اسلاید 9 :

این آفت به درختان میوه حمله میکند،لاروهای زمستانگذران پس از خروج از لانه های زمستانی خود شروع به تغذیه از برگهای جوان درختان میزبان نموده و روی آنها تار می تنند.

اسلاید 10 :

سفيده رگ سياه زمستان را به صورت لاروهای غیر کامل (لاروهای سنین 4و3) در داخل لانه هایی که از تارهای خود و برگ درختان تهیه مینماید به سر میبرد.
در اوایل بهار این لارو ها از لانه ها خارج شده و پس از 4-3 هفته تبدیل به شفیره میشوند.حشرات کامل حدود اواسط اردیبهشت ماه ظاهرمی شوند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید