بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

پروانه تخم انگشتري كه نام فارسي آن ازطرزقرار گرفتن تخم ها بصورت حلقه ي انگشتر در روی شاخه ها اقتباس شده است،یکی از آفات درختان میوه وجنگلی در ایران می باشد.
در ایران دو گونه شناخته Malacosomaاز جنس
شده است :
M. neustria L.
M. parallela Stgr.

اسلاید 2 :

حشره كامل:
حشرات با لغ، پروانه هاي كوچك تا متوسط بوده که عرض پروانه نربا بال هاي باز 22-24و ماده ها 26-31 ميليمتر است روي هر بال دو خط عرضي وجود دارد.

اسلاید 3 :

تخم :
تخم ها ، استوانه اي و بشكه مانند بوده و بصورت حلقه دور سرشاخه هاي نازك درختان ميزبان گذاشته مي شود تعداد تخم ها در هر دسته 100-300 عدد و برنگ قهوه اي خاكستري بوده و بر روي آن يك ماده خاكستري رنگ ترشح مي گردد كه تخم ها را در برابر عوامل نامساعد حفظ مي نمايد.

اسلاید 4 :

لارو:
لاروها برنگ تيره و با نوارهاي طولي رنگارنگ است روي هر حلقه بدن لارو يك جفت لكه سياه كوچك و متقارن مشاهده مي شود كه از محل آن دسته موهاي سياه بلند براق خارج شده اند .

اسلاید 5 :

شفیره :
شفيره برنگ قهوه اي تيره بوده و در داخل پيله ابريشمي نازك تشكيل مي گردد.
پيله ها به شكل بيضوي كشيده و برنگ سفيد مايل به زرد به تعداد 3 يا4 عدد پهلوي هم در داخل تا خوردگي برگ ها كه بوسيله خود لارو ايجاد شده قرار مي گيرند.

اسلاید 6 :


اين حشره در اكثر نقاط ميوه خيز كشور ديده مي شود در تهران ، مركزي ، كرمانشاه،كردستان وخراسان انتشار دارد ولي تراكم آن در شمال كشور به ويژه استان هاي گلستان ، مازندران وگيلان بطور محسوس بيشتر است .

اسلاید 7 :

از نقطه نظر گياهان ميزبان تاكنون روي سيب ، گلابي ، زالزالك ، سنجد تلخ ، بيد ، گوجه ، هلو ، افرا ، توسكا ، زرشك ، گيلاس جنگلي ، گوجه جنگلي وغيره ديده ميشود.

اسلاید 8 :

خسارت اين شب پره مربوط به لارو آن است كه از اواخرفروردین ماه همزمان با تورم وتغيير رنگ جوانه هاي گل در طبيعت ظاهر مي شوند لارو ها برگخوار بوده و روي سرشاخه ها اقدام به بافت تور ميكنند .

اسلاید 9 :

شدت لارو گاهي بقدري زياد است كه موجب لخت شدن درخت ها و در نتيجه ضعف عمومي آن ها مي گردد.

اسلاید 10 :

پروانه تخم انگشتري در سال فقط يك نسل دارد.
زمستان را بصورت دستجات تخم كه روي شاخه هاي باريك درختان قرار داده ميشوند مي گذراند .
اين حشره مدت 9 ماه از سال را در حال دياپوز در مرحله تخم بسر مي برد.
لاروهاي نئونات بعد از خروج بطور دسته جمعي روي برگ ها متمركز شده و بوسيله ي تارهاي ابريشمي بلند لانه هاي انبوهي روي سرشاخه ها ايجاد مي كنند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید