دانلود فایل پاورپوینت پیوند کووالانسی

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پیوند کووالانسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پیوند کووالانسی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فرمول ترکیبات یونی و کووالانسی

فرمول در ترکیبات یونی  نشان دهنده ساده ترین نسبت یون ها در بلور یا شبکه است

فرمول در ترکیبات کووالانسی بیانگر یک واحد مشخص است که مولکول نامیده می شود

 و وجود خارجی دارد

اسلاید ۲ :

ساختار ترکیبات کووالانسی

بر اساس نظریه لوویس نشان داده می شود که بر رسیدن اتم ها به آرایش الکترونی گاز نجیب در مولکول تاکیید دارد.

اسلاید ۳ :

پیش بینی شمار پیوندهای کووالانسی یک اتم

با استفاده از تعداد الکترون های لازم جهت پر کردن تراز ظرفیتی اتم

شماره گروه اتم هشت = تعداد پیوند دو الکترونی

اسلاید ۴ :

چگونگی ایجاد پیوندهای کووالانسی چند گانه

در صورتی که دو اتم بیش از یک زوج الکترون به اشتراک بگذارند در این حالت گفته می شود

 که اتم ها به وسیله پیوند چندگانه به یکدیگر متصل شده اند

اسلاید ۵ :

انواع پیوندهای کووالانسی

پیوند کووالانسی مطلق (خالص)

پیوند کووالانسی قطبی (بینابینی)

اسلاید ۶ :

روش های مطالعه میزان قطبیت پیوند کووالانسی

۱- واپیچش یون

میزان خصلت کووالانسی یک پیوند به به میزان واپیچیدگی آنیون آن ترکیب وابسته است

اسلاید ۷ :

۲- گشتاور دو قطبی

گشتاور دو قطبی بطور تجربی قابل اندازه گیری است و واحد آن دبی (D) می باشد

محاسبه میزان خصلت یونی پیوند کووالانسی

  میزان خصلت یونی پیوند =گشتاور دو قطبی محاسبه شده/گشتاور دو قطبی تجربی

اسلاید ۸ :

  الکترونگاتیوی

میزان توانایی نسبی یک اتم برای جذب الکترون در یک مولکول است

 مقیاس الکترونگاتیوی

 الکترونگاتیوی در جدول تناوبی

اسلاید ۹ :

 پیوند کوئوردینانسی- کووالانسی

 پیوندهای کووالانسی که در آن هر دو الکترون به اشتراک گذاشته شده مربوط به یک اتم است

اسلاید ۱۰ :

 بار قرار دادی

(تعداد الکترون های نا پیوندی) – (تعداد الکترون های مشترک) ½ -(تعداد الکترون های ظرفیتی) =بار قرار دادی

 مثال

 بار قرار دادی را در  NH4 برای اتم های نیتروژن و هیدروژن حساب نمایید

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 13 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد