دانلود فایل پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه

PowerPoint قابل ویرایش
26 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کاربرد آمار در آزمایشگاه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱- کنترل کیفی (Quality Control)

۲- کالیبراسیون (Calibration)

۳-  محاسبه حدود نرمال (Normal Range)

۴- مطالعات ارزش تشخیصی (Diagnostic Accuracy Studies)

اسلاید ۲ :

 جهت انجام کنترل کیفی در آزمایشگاه غالبا از یک نمونه با مقادیر مشخص از آنالیتهای مورد نیاز (نمونه کنترل) استفاده می شود:

  ۱- سرم کنترل: Randox و …

  _ بصورت تجاری موجود هستند 

  _ مقادیر هر آنالیت بصورت میانگین و انحراف معیار مشخص شده اند

  _ با اطمینان بیشتری می توان با آنها کار کرد

  _ براحتی تهیه شده و معمولا قیمت مناسبی دارند

  ۲- Pooled Serum:

  _ بایستی توسط آزمایشگاه تهیه شود

  _ مقادیر آنالیتهای مختلف توسط آزمایشگاه محاسبه شده و لذا ممکن است دقت کافی   نداشته باشد

  _ تهیه آن مشکل است

  ۳- محدوده نرمال (Average of Normal, Normal Range):

  _ در صورت زیاد بودن نمونه معمولا میانگین نتایج برابر مقدار نرمال است

  _ می توان از میانگین و انحراف معیار محدوده نرمال بعنوان معیار استفاده کرد و   میانگین روزهای ماه جاری را (بعنوان مقدار کنترل) با آن مقایسه نمود

  ۴- میانگین بیماران (Patient Mean):

  _ در صورت زیاد بودن نمونه معمولا میانگین نتایج برابر مقدار نرمال است

  _ می توان از میانگین و انحراف معیار آنالیت مورد نظردر بیماران ماه گذشته بعنوان   معیار استفاده کرد و میانگین روزهای ماه جاری را (بعنوان مقدار کنترل) با آن مقایسه   نمود

اسلاید ۳ :

_ آیا مقدار بدست آمده به مقدار مشخص شده نزدیک است؟

_ مقدار خطای صحت (عدم صحت، Inaccuracy) معمولا با محاسبه %Bias بدست می آید:

%Bias = [(test value control value) / control value] * 100

_ مقدار Bias ممکن است منفی (تست پائین می خواند) یا مثبت (تست بالا می خواند) باشد

اسلاید ۴ :

_ آیا در صورت تکرار آزمایش مقادیر مشابه بدست می آید؟

_ دقت یک آزمایش معرف تکرار پذیری آن است

_ در صورتی که یک آزمایش صحت نامناسبی داشته ولی دقت آن خوب باشد:

  _ این آزمایش قابل تصحیح با ضریب تصحیح است (بشرط ثابت بودن عدم   صحت)

  _ این آزمایش جهت بررسی سیر بیماری قابل استفاده است

اسلاید ۵ :

روشهای مورد استفاده:

۱- مقدار خطای دقت معمولا با محاسبه شاخصهای پراکندگی بدست می آید

  _ هر چه پراکندگی بدست آمده بیشتر باشد دقت آزمایش کمتر است

  _ با توجه به فاقد واحد بودن %CV معمولا از این شاخص استفاده می شود

۲- استفاده از آزمون آماری Paired T-test:

  _ این آزمون فرضیه مساوی نبودن میانگین در دو گروه مختلف را بررسی می کند

  _ این دو گروه زوج (Paired) می باشند، یعنی هر دو گروه از موارد (Case های)   مشابه تشکیل شده اند که در دو حالت مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند

  _ در صورتیکه P value بدست آمده بزرگتر از ۰٫۰۵ باشد فرضیه رد شده و دو گروه   دارای اختلاف معنی داری از نظر میانگین نیستند

  _ مورد استفاده این روش بیشتر در بررسی دقت دستگاههای Cell Counter است

۳- استفاده از منحنی های Control Chart (Levey-Jenning):

  _ این منحنی ها علاوه بر بررسی دقت، نوع خطای ایجاد شده (Random or   Systematic) را نیز بررسی می کنند

اسلاید ۶ :

_ این خطا معادل مجموع خطاهای آزمایش در بررسی صحت و دقت آن می باشد

Total Error = |%Bias| + %CV

اسلاید ۷ :

_ حداکثر مقدار خطای مجاز در هر آزمایش:

۱- خطای دقت:

  ۱۰% در روشهای دستی و آزمایشات آنزیمی

  ۵% در روشهای اتوماتیک و آزمایشات غیر آنزیمی

۲- خطای صحت: معمولا برابر خطای دقت است

۳- خطای کلی:

  روش اول) دو برابر خطای دقت قابل قبول

  روش دوم) استفاده از محدوده نرمال:

{[(Normal Range) / 4] / Mean of Normal Range} * 100

مثال: در مورد FBS با محدوده طبیعی ۶۰ ۱۱۰

Normal Range = 110-60 = 50

Mean = (110+60)/2 = 85

{[۵۰/۴]/۸۵} * ۱۰۰ = ۱۴٫۷%

اسلاید ۸ :

الف) استفاده از خون کنترل و محاسبه ضریب تصحیح برای هر شاخص

ب) استفاده از دستگاه قابل اعتماد و محاسبه ضریب تصحیح بر اساس جوابهای آن برای هر شاخص

ج) استفاده از روشهای دستی:

  در این روش مبنا بر ثابت بودن MCV است

محاسبات بر روی چندین نمونه خون، ترجیحا نرمال انجام می شود و از میانگین نتایج برای کالیبراسیون استفاده می شود. می توان یک نمونه خون نرمال را چندین بار مورد بررسی قرار داد.

اسلاید ۹ :

۱- محاسبه Hct بروش میکروهماتوکریت (کالیبر شده)

۲- تصحیح RBC

۱- RBC = Hct * (116/1000)

 بشرط استفاده از نمونه نرمال

۲- RBC (Mil/µl) = [Hct (%) / MCV (fl)] * 10

 بشرط صحیح بودن خوانشMCV

۳- Using Hemocytometer chambers

۳- تصحیح Hct با توجه به تفاوت ۶-۲ درصدی بین روش دستی و دستگاهی

۴- تصحیح Hb با توجه به فرمول

Hct = Hb * 3

۵- محاسبه دستی WBC و PLT با نئوبار و محاسبه ضریب تصحیح

اسلاید ۱۰ :

_ هدف از انجام این مطالعات:

۱- بررسی ارزش یک تست آزمایشگاهی در تشخیص یک بیماری

۲- بدست آوردن Cutoff Point مناسب برای یک تست آزمایشگاهی

_ در این مطالعات یک تست جدید با یک  Gold Standard (GS) مقایسه می شود

_ انواع GS:

  ۱- تست موجود با حساسیت و ویژگی بالا

  ۲- تشخیص بالینی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 26 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد