دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی کمیسیون موارد خاص آموزشی

PowerPoint قابل ویرایش
83 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی کمیسیون موارد خاص آموزشی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی کمیسیون موارد خاص آموزشی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

سرفصل مطالب

۱ – تعریف کمیسیون موارد خاص آموزشی

۲ – مزایای تفویض اختیار کمیسیون موارد خاص آموزشی

۳- نحوه تعیین اعضاء

۴– تشریح موارد تفویض شده

 

۶– اشاره ای به تعدای از موارد مهم آئین نامه ها و بخشنامه های آموزشی

اسلاید ۲ :

تعریف کمیسیون موارد خاص آموزشی

کمیسیون موارد خاص آموزشی یکی از ارکان مهم تصمیم گیری در حوزه معاونت آموزشی است که با در نظر گرفتن اصول آموزش ، در موارد خاص و مواردی که قوانین تعریف شده ای برای اتخاذ تصمیم موجود نیست ، اقدام به تصمیم گیری می نماید .

اسلاید ۳ :

واحدهایی که مجاز به تشکیل کمیسیون موارد خاص آموزشی هستند :

۱ – دبیرخانه مناطق شانزده گانه

۲ – واحدهای بزرگ

۳ – واحدهای بسیار بزرگ

۴ – واحدهای جامع

تذکر : واحدهای متوسط ، کوچک و مراکز می توانند موارد خود را در حدود تعیین شده به کمیسیون موارد خاص آموزشی دبیرخانه منطقه مربوط ارسال نمایند .

اسلاید ۴ :

مزایای تفویض اختیار کمیسیون موارد خاص آموزشی :

۱– تسریع در پاسخگویی به دانشجویان

۲ – صدور آراء عادلانه تر ( با توجه به اینکه اعضاء کمیسیون موارد خاص آموزشی از وضعیت دانشجویان مطلع بوده و با توجه به وضعیت دانشجو  می توانند آراء منصفانه تر و واقعی تری را صادر نمایند . )

۳ – صرفه جوئی در وقت و هزینه های دانشجویان و دانشگاه .

اسلاید ۵ :

۴ – کاهش مراجعات به سازمان مرکزی

۵ – تمرکز بیشتر سازمان مرکزی به امور برنامه ریزی ، نظارت و کنترل که در نتیجه ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت را به دنبال خواهد داشت .

اسلاید ۶ :

اعضاء کمیسیون موارد خاص آموزشی

۱ – رئیس کمیسیون

۲ – دبیر کمیسیون

۳– اعضاء کمیسیون ( ۳ نفر )

۴- اعضاء علی البدل ( ۲ نفر )

اسلاید ۷ :

۱ – اخراج به واسطه مشروطی

۱ – کمیسیون در صورت صلاحدید اختیار دارد به دانشجویان دوره های کاردانی     ( پیوسته و ناپیوسته ) ، کارشناسی ناپیوسته که بعد از دو نیمسال متوالی یا متناوب و کارشناسی پیوسته که بعد از سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شده و میانگین کل کمتر از ۱۰ کسب نموده اند ، فقط برای یک مرتبه و با اخذ تعهد ، فرصت ادامه تحصیل بدهد ،

مشروط بر آنکه در نیمسال یا نیمسال های آتی مشروط نشده و میانگین کل خود را در مدت مجاز تحصیل به نمره ۱۲ ارتقاء دهند . 

 

 

اسلاید ۸ :

۲ – کمیسیون در صورت صلاحدید اختیار دارد به دانشجویان دوره های کاردانی ( پیوسته و ناپیوسته ) ، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) که پس از استفاده از ارفاق های ماده ۴۶ در شرایط اخراج قرار می گیرند ، با اخذ تعهد فرصت ادامه تحصیل بدهد مشروط بر آنکه در نیمسال یا نیمسال های آتی مشروط نشده و میانگین کل خود را در مدت مجاز تحصیل به نمره ۱۲ ارتقاء دهند .

در صورتیکه دانشجوی اخراجی پس از فرصت اعطاء شده (موضوع بند ۲ فوق الذکر) مجدد مشروط گردد ، در صورت صلاحدید ، کمیسیون می تواند یک مرتبه دیگر فرصت ادامه تحصیل را به صورت مشروط و با اخذ تعهد برای دانشجو فراهم نماید .

اسلاید ۹ :

در صورت صلاحدید اعضاء کمیسیون و در نظر گرفتن جمیع جهات ، کمیسیون می تواند برای دو مرتبه دیگر به دانشجوئی که قبلاً دو مرتبه از فرصت ارفاقی کمیسیون استفاده نموده است ، مجوز ادامه تحصیل صادر نماید .

بدیهی است در صورت عدم استفاده دانشجو از فرصت های ارفاق شده فوق الذکر ، دانشجو اخراج می گردد و فرصت دیگری داده نخواهد شد .

 

اسلاید ۱۰ :

تذکر ۱ –  برای دانشجویان مشمول باید با توجه به آخرین مقررات و محدودیت های نظام وظیفه تصمیم گیری شود .

تذکر ۲ – دانشجویان در شرایط اخراج و مشروطی باید متعهد شوند که میانگین کل خود را در مدت مجاز تحصیل به نمره ۱۲ ارتقاء دهند .

 

در هر صورت دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ( پیوسته و ناپیوسته ) در صورتی می توانند فارغ التحصیل شوند و مدرک پایان تحصیلات دریافت نمایند که میانگین کل آنها حداقل ۱۲ باشد .

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 83 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد