بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نام بیماری:  تریکوسترونژیلیازیس

چرخه ی زندگی

گونه های متعددی از تریکوسترونژیلوس که نماتود روده ای علفخواران است قادر به ایجادعفونت انسانی در برخی مناطق جهان می باشند.

کرمهای بالغ ماده و نر به طول 7ـ 4 میلی متر با چسبیدن به مخاط در قسمت فوقانی روده کوچک گوسفند، بز و گاو زندگی می کنند.

اسلاید 2 :

تخمها که شبیه به تخم کرمهای قلابدار ولی بزرگتر می باشند، با مدفوع خارج شده و روی خاک یا علف تبدیل به مراحل عفونت زا می شوند.

 

لاروهای عفونت زای روی علف توسط نشخوارکنندگان خورده شده و در این حیوانات رشدشان کامل می شود.

 

این لاروها نخست به داخل دیواره ی روده نقب زده و سپس خارج شده و به مجرای روده می روند و در طی 21 روز تبدیل به کرم بالغ می شوند.

اسلاید 3 :

تریکوسترونژیلوس مهاجرت ریوی ندارد.

 

 

جنس نر تریکواستورنژیلوئیدس دارای کیسه جفت گیری و اسپیکول در انتهای تحتانی خود می باشد.

اسلاید 4 :

ترکیوسترونژیلیازیس نشخوارکنندگان و انسان در بعضی کشورهای خاورمیانه (به ویژه ایران) وخاور دور(مانند چین، اندونزی و کره) شایع است.

 

انسان با خوردن تصادفی مواد آلوده به مدفوع حیوانات که حاوی لارو عفونت زا باشند، مبتلا می شود عفونت انسانی ممکن است از طریق ورود لارو به پوست نیز اتفاق افتد.

 

زندگی در مجاورت حیوانات اهلی زمینه را برای عفونت انسان مساعد می کند.

اسلاید 5 :

عفونتهای انسانی عموما خفیف و بدون علامت هستند.

اگرچه کرمهای بالغ در حالت عادی محدود به دئودنوم و ژژنوم هستند ولی می توانند به مجاری صفراوی نیز حمله کنند.

از آنجا که مهاجرت ریوی وجود ندارد و مواجهه ی کرمهای در حال رشد با بافتهای مسؤول پاسخهای ایمنی، گذرا است، ائوزینوفیلی خون محیطی در سطح پایین و نیز موقتی است.

کم خونی ثانویه به علت از دست رفتن خون شایع نیست.

 

اسلاید 6 :

تشخیص بر اساس یافتن تخمهای مشخص کرم، که بزرگتر از تخم کرمهای قلابدار و در یک انتها کمی نوک تیز هستند، در مدفوع صورت می گیرد.

مبندازول دو بار در روز برای 3 روز درمان انتخابی برای بزرگسالان و اطفال می باشد.

 

تک دوز خوراکی آلبندازول نیز به همان اندازه موثر می باشد.

 

تیابندازول به مدت 3 ـ 2 روز، در درمان عفونت مؤثر است. پیرانتل پاموات نیز به همان اندازه مؤثر است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید