بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

چكيده

يكي از ويژگي هاي دوران معاصر، سرعت و شتابي است كه زندگي و كار به  خود گرفته است.

براساس ويژگي هاي اين دوره، حتي ادبيات، روزنامه نگاري و اطلاع رساني نيز تغييراتي كرده است.

به عبارت ديگر در حوزه داستان نويسي، پس  از رمان هاي چند جلدي دهه هاي نخست قرن بيستم، شاهد ظهور داستان هاي كوتاه هستيم، در حوزه روزنامه نگاري و اطلاع رساني هم، خبرنويسي و ارائه اطلاعات با كمترين حجم و بيشترين اطلاعات از پيامدهاي روزگار معاصراست. در اين ارتباط ، 160 نكته كاربردي و اجرايي در مديريت را براي مطالعه  مديران، سرپرستان و كليه افرادي  كه به طور مستقيم با انسانها سروكار دارند، ارائه  كرده ايم كه مي تواند چكيده دهها كتاب و اثر علمي مديريتي در اين خصوص باشد.

اسلاید 2 :

در انجام كارها روي شيوه اي خاص تأكيد نكنيد. شايد كسي بتواند از مسير كوتاه تر و بهتري شما را به مقصد برساند.

توجه داشته باشيد دانش و تجربه، هيچ كدام به تنهايي رهگشا نيستند، مثل اكسيژن و هيدروژن كه از تركيب معيني از آنها هواي تنفس ما تأمين مي شود، مي توان با آميختن دانش و تجربه، راهكارهاي حياتي و استثنايي خلق كرد.

از هر فرصتي براي استخدام و به كارگيري افراد برجسته استفاده كنيد.

به خاطر داشته باشيد رعايت استانداردهاي محيط كار در كارايي كارمندان مؤثراست.

با فرق گذاشتن بيهوده بين افراد گروه، انگيزه كاري آنها را از بين نبريد.

اسلاید 3 :

از مشورت و نظرخواهي با نيروي جوان ابايي نداشته باشيد.

با رفتارهاي ضد و نقيض، اعتماد زيردستان را از خود سلب نكنيد.

در به وجود آوردن فضاي رقابتي سالم، كوشا باشيد.

براي ارتقاي سطح دانش كارمندان و افزايش بهره وري آنان، كلاسهاي آموزشي ترتيب دهيد و از لوازم كمك آموزشي بهره گيريد.

دقت كنيد كه توبيخ كارمند خطاكار، بايد متناسب با اشتباهاتش تعيين شود.

اسلاید 4 :

مطمئن شويد مأمور خريدي كه براي سازمان در نظر گرفته ايد، علاوه بركارداني و رعايت اصول درست بازاريابي، مورد اعتماد، زرنگ و خوش سليقه نيزهست و همان گونه كه بر قيمت كالاها توجه دارد، بر زيبايي و كيفيت آنها نيز اهميت مي دهد.

در صورت لزوم با قاطعيت نه بگوييد.

سعي كنيد با اصول ساده روانشناسي آشنا شويد.

طوري رفتار كنيد كه ديگران شما را به عنوان الگو انتخاب كنند و آينده كاري

دلخواه خود را در قالب شخصيت شما مجسم كنند.

هرگز در حضور كارمندان با ديگر معاشرين خود، پشت سر افراد بدگويي نكنيد.

اسلاید 5 :

رعايت سلسله مراتب كاري را به مسئولين و سرپرستان گوشزد كنيد.

براي آزمودن كارمندانتان با آزمايشهاي فاقد ارزش و بي اساس، شخصيت آنان را زير سؤال نبريد.

با شروع به موقع جلسات، وقت شناسي را عملاً به حاضرين بياموزيد.

براي گيراتر شدن سخنان خود، هميشه چند عبارت كليدي از بزرگان و افراد برجسته در ذهن داشته باشيد و در موقع لزوم آنها را به كار ببريد.

در انجام كارها به سه نكته بيش از بقيه نكات توجه كنيد:              اعتماد به نفس، اعتماد به نفس، اعتماد به نفس.

اسلاید 6 :

انتقاد پذير باشيد.

با بي توجهي، تلاش و زحمات زيردستان را بي ارزش نكنيد.

با وسواس بيهوده در انتخاب، زمان را از دست ندهيد و به خاطر داشته باشيد زمان براي شما متوقف نمي شود.

براي حل مشكلات احتمالي، دورانديش باشيد و مطمئن باشيد با در نظر داشتن چند راهكار تخصصي، هرگز در موارد اضطراري غافلگير نخواهيد شد.

نقش تبليغات را در سودآوري سازمان ناديده نگيريد.

اسلاید 7 :

خواسته هاي خود را واضح و روشن بيان كنيد و اطمينان حاصل كنيد كه

كارمندان به خوبي از جزئيات وظيفه اي كه به عهده آنان است، مطلع هستند.

از هر كس، مطابق دانش و تجربه اش توقع داشته باشيد تا بهترين نتيجه را بدست آوريد.

وظايف كارمندان را متناسب با توانايي هاي فيزيكي و حرفه اي آنان تعيين كنيد.

اگر از موضوعي علمي اطلاعي نداريد، يا احتياج به توضيحات بيشتري داريد، بدون هيچ ترديدي سؤال كنيد.

در موارد بحراني، خونسردي خود را حفظ كنيد و چند استراتژي بحران زدايي مناسب با فعاليت سازماني خود را پيش بيني و طراحي كنيد تا در موارد لزوم از آنها استفاده كنيد.

اسلاید 8 :

از رفتارهايي كه شما را در سازمان عصبي معرفي مي كند، پرهيز كنيد.

انتقام جو نباشيد.

زمان پياده سازي تصميم گيري ها، به اندازه اخذ تصميمات، مهم است. چون ممكن است اجراي يك نقشه خوب تجاري در زمان نامناسب با شكست روبه رو شود.

در مورد چيزي كه نمي دانيد، به كسي اطلاعات اشتباه ندهيد و از گفتن نمي دانم، هراسي نداشته باشيد.

با محول كردن مسئوليت به كارمندان مستعد و خلاق، زمينه رشد و خلاقيت آنان را فراهم كنيد.

اسلاید 9 :

بدون تفكر و درنگ پاسخ ندهيد.

نحوه چيدمان ميز كارمندان و محل استقرار آنها را طوري انتخاب كنيد كه افراد فراموش نكنند در محل كارشان هستند و نبايد بيش از حد مجاز باز هم به گفت وگوبپردازند.

حرفه اي ترين و بهترين حسابدار و مشاور حقوقي را استخدام كنيد.

به مشكلات مالي افراد توجه كنيد و درخواستهاي موجه اخذ وام آنان را به تعويق نيندازيد.

هميشه به خاطر داشته باشيد تواضع و متانت بر شكوه شما مي افزايد.

اسلاید 10 :

اگر قاطعيت مدير با مهرباني توأم باشد، تأثير شگفت انگيزي بر اطرافيان خواهد داشت و فرمانبري با ترس جاي خود را به انجام وظيفه با حس مسئوليت پذيري مي دهد.

سامانه اي را جهت اخذ پيشنهاد اختصاص دهيد و به كارمندان اطمينان دهيد كه در كمال رازداري به پيشنهادهاي مطرح شده رسيدگي مي كنيد.

مطمئن شويد كه حق و حقوق ديگران توسط مسئولين و سرپرستان سازمان رعايت مي شود.

چند ساعت از يك روز مشخص در ماه را به بازديد از سطوح مختلف سازمان و گفت وگوي رودررو با كارمندان اختصاص دهيد.

در سمينارهاي مرتبط با فعاليت خود شركت كنيد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید