بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

توسعه سیستم های اطلاعاتی جهت پاسخگویی به نیازها و مشکلات کسب و کار

تشریح و ذکر مثال پیرامون هر یک از مراحل چرخه توسعه سیستم های اطلاعاتی

کاربرد نمونه سازی در بهبود فرایند توسعه

اصول ابتدایی مدیریت پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی

مقایسه و مقابله چهار استراتژی پایه محاوره سیستمی

تشریح فاکتورهای ارزیابی سخت افزار، نرم افزار و خدمات سیستم های اطلاعاتی

 

 

اسلاید 2 :

توسعه سیستم های اطلاعاتی

زمانی که رویکرد سیستمی در توسعه سیستمهای اطلاعاتی بکارگرفته می شود، به آن توسعه سیستم های اطلاعاتی یا توسعه برنامه های کاربردی می گویند.

اسلاید 3 :

تکنیکی برای حل مسائل که از مفهوم سیستمی جهت تعریف مسائل و فرصتها و توسعه راه حلهای مناسب و امکان پذیر استفاده می کند.

 

تحلیل یک مسأله و تهیه یک راه حل شامل مراحل زیر است:

¨تشخیص و تعریف مسأله یا فرصت با استفاده از تفکر سیستمی

¨توسعه و ارزیابی راه حل های جایگزین سیستمی

¨انتخاب بهترین راه حلی که پاسخگوی نیازها باشد

¨طراحی راه حل سیستمی انتخاب شده

¨پیاده سازی و ارزیابی موفقیت سیستم

اسلاید 4 :

مشاهده روابط فی مابین اجزاء سیستم

 

مشاهده فرایند تغییرات بین سیستم ها

 

مشاهده سیستم در هر وضعیتی

¨یافتن ورودی، پردازش، خروجی، بازخورد و مؤلفه های کنترل

اسلاید 5 :

فرایند کلی که سیستمی اطلاعاتی طراحی و پیاده سازی می شود و شامل شناسایی مشکلات کسب و کار می باشد.

 

دو رویکرد عمده در این زمینه عبارتند از:

¨Object-orie ted

¨چرخه عمر

اسلاید 6 :

تحقیق سیستم ها

¨اولین مرحله در فرایند توسعه

¨شامل بررسی پروپوزال ها بوسیله فرایند برنامه ریزی کسب و کار و IT

¨همچنین شامل مطالعات امکان سنجی مقدماتی در مورد راه حلهای پیشنهادی می باشد.

اسلاید 7 :

مطالعات امکان سنجی: مطالعه ای مقدماتی است در مورد تعیین موارد زیر:

¨نیازهای اطلاعاتی کاربران

¨منابع مورد نیاز

¨هزینه ها

¨مزایا

¨امکان سنجی

در بعضی موارد مطالعه امکان سنجی ضروری نیست.

اسلاید 8 :

امکان سنجی عملیاتی

سیستم پیشنهادی تا چه اندازه مناسب خواهد بود؟

¨پشتیبانی از اولویت های سازمان

¨حل مشکلات شناسایی شده

¨انطباق با فرهنگ سازمانی

اسلاید 9 :

امکان سنجی اقتصادی

ارزیابی موارد زیر:

¨صرفه جویی هزینه ها

¨سودهای افزایش یافته

¨کاهش نیاز به سرمایه گذاری

¨مزایا

¨تحلیل سود و هزینه

 

اسلاید 10 :

امکان سنجی فنی

تعیین سخت افزار، نرم افزار و شبکه می تواند نیازهای فنی سیستم پیشنهادی را برطرف کرده و در صورت امکان تهیه و یا توسعه داده شوند.

¨

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید