بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعريف كار آفريني

 • تعريف ساده كار آفريني: كار آفريني يعني راه اندازي واحدهاي توليدي جديد، بطوري كه هم منجر به توليد فرصت هاي شغلي جديد شود و هم توليد ثروت حلال از طريق ايجاد ا رزش افزوده دنبال داشته باشد.
 • تعريف علمي كارآفريني: كارآفريني فرايندي است با طعم كسب و كار كه:

  - باعث ايجاد ((تغيير و تحول)) شود.

  - از طريق ((نوآوري)) محقق مي شود.

  - باني آن افرادي هستند ...

  -  كه ((فرصتهاي)) اقتصادي را در مي يابند و يا خود چنين فرصتهايي را خلق مي كنند.

  - و خالق ((ارزش)) هايي براي خود و جامعه مي شوند.

اسلاید 2 :

 • بنا به تعريف پرفسور هاروارد استون سون كارآفريني يعني:

  - افزايش فرصتها

  - فراتر از منابع و امكاناتي كه هم اينك در اختيار داريد.

 تعريف ديگر: كار آفريني فرايند خلق چيزي نو و با ارزش از طريق اختصاص زمان وتلاش بسيار زياد و با پذيرش ريسكهاي مالي و رواني و اجتماعي به منظور رضايت شخصي، استقلال و دريافت پاداش مالي است.

يا به عبارت ديگر: تشخيص و استفاده خلاقانه از فرصتهاي موجود براي تبديل اين فرصتها به موقعيت هاي تجاري سودآور.

و به طور خلاصه تبديل علم به ثروت از طريق نوآوري را كارآفريني مي ناميم.

اسلاید 3 :

 معناي بهتر كارآفريني:

  ارزش آفريني است.

چيزي كه جامعه به آن بها مي دهد، ارزش ناميده مي شود.

پس كارآفرين بايد بنا به ارزشهاي جامعه، توليد ارزش نمايد.

بعبارت ديگر كارآفريني فرصت پاسخ به نيازهاي پاسخ داده نشده جامعه است.

و جهت تشخيص فرصت، انگيزه، تخصص و تفكر خلاق نياز است.

اسلاید 4 :

1- نقطه شروع :

 (خودباوری و اعتماد به نفس): ایمان داشتن به خود و شناخت خود

اسلاید 5 :

2- مراحل آغازین  

    

 1. شروع با بسم الله الرحمن الرحیم :

                      برای وصل به دریای بیکران رحمت الهی

                      برای زدن مهر قبولی کار

                      برای استخراج بی نهایت از دل لحظه  

                      برای رهایی از قید و بند نتیجه   

                      رنگ خدایی زدن به کار   

                      براي انتخاب بهترين كار با بهترين روش 

                                   

اسلاید 6 :

 1. مهندسی تغيير :

                             همین جا

                             از خود

                             از همين الان

                             در حوزه ها ي             دانش

                                                          بينش

                                                           رفتار

                                                          احساس

اسلاید 7 :

    3 . هدفگذاري :           

                   منطقی                    

                   بر اساس امکانات و ارزشهایم  

                 کوتاه مدت و دراز مدت

                   زمان بندی شد

                   دقیق و مشخص

اسلاید 8 :

3- بکارگیری تفکر                خلاق

                                         واگرا

4- مدیریت زمان ` استفاده از زمان های مرده .

5- ایده پردازی و نوشتن طرح و برنامه متناسب  با علاقه و مهارت .

6- همت والا ` اجرای طرح (BP)

7- پشتکار و استمرار.

اسلاید 9 :

 • گام اول – تصميم گيري براي كارآفرين شدن

  1- آشنايي با كارآفريني

 • گام دوم – پردازش ايده هاي موفق كسب و كار

  2- شناسايي فرصت و پردازش ايده ها

  3- تحليل امكان پذيري

  4- تحليل صنعت و رقبا

 • گام سوم – حركت از ايده به سوي شركت كارآفريني

  5- ايجاد تيم كارآفريني

  6- ارزيابي مالي مخاطره

  7- پايه ريزي اصول صحيح اخلاقي و قانوني

  8- تدوين يك طرح كسب و كار

  9 – سرمايه گذاري و يا تامين مالي

اسلاید 10 :

چهار گام كارآفريني به اعتقاد برينگر

 • گام اول – تصميم گيري براي كارآفرين شدن

  1- آشنايي با كارآفريني

 • گام دوم – پردازش ايده هاي موفق كسب و كار

  2- شناسايي فرصت و پردازش ايده ها

  3- تحليل امكان پذيري

  4- تحليل صنعت و رقبا

 • گام سوم – حركت از ايده به سوي شركت كارآفريني

  5- ايجاد تيم كارآفريني

  6- ارزيابي مالي مخاطره

  7- پايه ريزي اصول صحيح اخلاقي و قانوني

  8- تدوين يك طرح كسب و كار

  9 – سرمايه گذاري و يا تامين مالي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید