بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

n  تکنیکی برای ارزیابی و ضبط خصوصیات فیزیولوژیک عضلات در هنگام استراحت و همچنین در حال انقباض است. EMG با استفاده از ابزاری به نام الکترومیوگراف به ضبط تصویری به نام الکترومیوگرام می پردازد.یک الکترومیوگراف پتانسیل های الکتریکی تولید شده توسط سلول های عضلانی در حال انقباض و نیز استراحت را مشخص می کند.

اسلاید 2 :

nالکترومایوگرافی (EMG) روشي تجربی در زمينه ثبت و آنالیز سیگنالهای الکتریکی عضله است. سیگنالهای الکتریکی عضله بوسیله دگرگونی های فیزیولوژیکی در غشاء فیبرعضلانی شکل می گیرند.
الکترومایوگرافی مطالعه عملکرد عضله از طریق تحقیق سیگنال الکتریکی است که از عضلات سرچشمه مي گيرند. EMG شامل ردیابی، تقویت، ثبت، آنالیز و تفسیر جهت سیگنال های ایجاد شده توسط عضله اسکلتی، هنگام فعالیت آن برای تولید نیرو است

اسلاید 3 :

خصوصیات الکتریکی:

منبع الکتریکی ، پتانسیل غشایی عضله است که ولتاژ آن در حدود 70mV  می باشد.پتانسیل های اندازه گیری شده ی حاصل که ناشی از روش به کار برده شده می باشند بازه ای در حدود کمتر از 50uV و 20mV تا 30  دارند. نرخ تکرار نوعی تحریک واحد عضله  20-7  هرتز است ، که مقدار دقیق آن بستگی به انداره ی عضله ( عضلات چشم در برابر عضلات نشیمن گاه) ، آسیب های جراحتی پیشین و ... دارد.در آسیب به واحدهای محرک می توان بازه ای بین  450mV تا 780  را انتظار داشت

اسلاید 4 :

رویه:
 برای اجرای EMG میان عضله ای یک الکترود سوزنی از طریق پوست داخل بافت عضلانی جاداده می شود. یک درمان گر تعلیم دیده (درمان گر طبیعی یا متخصص اعصاب یا فیزیوتراپ) فعالیت الکتریکی را هنگام وارد شدن الکترود به بدن به دقت مشاهده می کند. فعالیت هنگام جادادن الکترود حاوی اطلاعات ارزشمندی درباره ی چگونگی عضله و عصب متصل به آن است.

اسلاید 5 :

سپس الکترود چند میلیمتر در عضله فروتر می رود و فعالیت دوباره مورد ارزیابی قرار می گیرد و این کار تا زمانی ادامه می یابد که پاسخ های حداقل 10 تا 20 واحد جمع آوری شود.اثر هر الکترود تنها تصویری بسیار موضعی از فعالیت کل عضله به دست می دهد و از آن جا که عضلات اسکلتی در ساختار درونی متفاوت اند ، الکترودها باید در محل های متفاوتی قرار گیرند تا اطلاعاتی که به دست می آید درست و دقیق باشد.

اسلاید 6 :

nعضلات با شرایط عادی وقتی در حالت استراحت هستند اگر الکترود سوزنی به آن ها وارد شود ، صداهای الکتریکی مشخص و عادی تولید می کنند.
فعالیت غیرعادی خودبه خودی ممکن است نشان دهنده ی آسیب های عصبی ویا عضلانی باشد.اگر چنین حالتی پیش بیاید از بیمار خواسته می شود که عضله را به آرامی منقبض کند.شکل ، اندازه و فرکانس پتانسیل های حاصل از واحد محرک مورد قضاوت قرار می گیرد.

 

اسلاید 7 :

nEMG میان عضله ای ممکن است روشی بسیار تهاجمی ( و دردناک ) و در برخی موارد بسیار اختصاصی به نظر بیاید.
در برابر فعالیت تعداد کمی از فیبریل ها که به توسط الکترود سوزنی مورد مشاهده قرار می گیرد ، می توان از یک الکترود سطحی برای نمایش یک تصویر کلی از فعالیت عضله بهره برد. این تکنیک در برخی شرایط مورد استفاده قرار می گیرد ؛ مثلا در کلینیک فیزیوتراپی ، فعالیت عضله توسط EMG سطحی به نمایش در می آید و بیماران با استفاده از یک محرک سمعی یا بصری متوجه می شوند که چه زمانی عضله را به فعالیت واداشته اند(فیدبک زیستی)

اسلاید 8 :

پتانسیل عمل واحد محرک               

nیک واحد محرک عبارت است از یک نورون محرک و تمام فیبرهای عضلانی که با آن ها اتصال دارد. وقتی یک واحد محرک ناگهان تحریک می شود ، پتانسیل عمل نورون محرک به عضله  منتقل می شود.جایی که عصب به عضله متصل می شود ، اتصال عصبی - عضلانی یا صفخه انتهایی محرک نامیده می شود. وقتی پتانسیل عمل از این سو به آن سوی اتصال عصبی-عضلانی فرستاده شد یک پتانسیل عمل در تمام فیبرهای عضلانی متصل به آن واحد محرک مشخص ایجاد می شود. مجموع تمام این فعالیت الکتریکی تحت عنوان " پتانسیل عمل واحد محرک " (MUAP)  نامیده می شود .

اسلاید 9 :

nاین فعالیت الکتروفیزیولوژیک که از واحدهای محرک متعددی به دست می آید نوعا در طی یک EMG مورد ارزیابی قرار می گیرد.ساختار واحد محرک ، نوع فیبرهای عضلانی واحد محرک ، نوع متابولیکی فیبرهای عضلانی و بسیاری عوامل دیگر بر شکل پتانسیل های واحد محرک در میوگرام اثر می گذارد.

"تست هدایت عصبی" نیز معمولا هم زمان با EMG برای تشخیص بیماری های عصبی انجام می شود

اسلاید 10 :

منشاء سیگنال واحد حرکتی
واحد حرکتی (MU)کوچکترین واحد عملی است که می تواند برای تشریح کنترل عصبی روند انقباض عضلانی بکار رود. واحد حرکتی شامل یک فیبر عصبی (تنه سلولی نورون حرکتی، دندریتها، آکسون و شاخه های متعدد آن) و تمام فیبرهای عضلانی است که به آنها عصب رسانده شده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید