بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عامل بيماري ايدز

ويروسي  بنام HIV است .

اين ويروس در بدن انسان وتنها  درون گلبولهاي سفيد خون زندگي مي كند , در خارج از بدن و بدون دسترس به خون و مواد بيولوژيك قادر به ادامه حيات نيست

اين ويروس به راحتي توسط مواد ضدعفوني كننده  و حرارت از بين مي رود.

اسلاید 2 :

راههاي انتقال ايدز

چون ویروس تنها در گلبول سفید زنده است لذا از راهی وارد می شود که بتواند به گلبول سفید دست یابد :

تزريق خون و فرآوردهاي آلوده

تزريق با سرنگ آلوده

استفاده از وسائل تيز و برنده غير استريل

تماسهاي جنسي مشكوك

مادر به كودك

 

اسلاید 3 :

بیماریزایی

ويروس پس از ورود به بدن به داخل گلبولهاي سفيد خون رفته و تامدتهاي مديدي هيچ علامتي ايجاد نمي كند.

بتدريج شروع به تكثير نموده و موجب کاهش کار ایی گلبولهاي سفيد ميگردد.

با کاهش کارایی  گلبو لهاي سفيد ، سيستم دفاعي بدن تحليل ميرود و توان مقابله در برابر ساير عفونتها و بيماريها را از دست مي دهد.

نهايتا فرد در تابلوي يك بيماري عفوني و يا سرطان و... از بين خواهد رفت.

 

اسلاید 4 :

مراحل مختلف ايدز

مرحله پنجره :

ويروس وارد بدن فرد شده اما تستهاي آزمايشگاهي منفي است و علامت باليني نيز ندارد

مرحله آلودگي:

تستهاي آزمايشگاهي مثبت است اما فرد هيچ علامت باليني ندارد و بصورت عادي زندگي مي كند.(بين 5 تا 20 سال مي تواند ادامه يابد)

مرحله بيماري:

علائم بيماري ظاهر شده و مي تواند منجر به مرگ افراد گردد.

اسلاید 5 :

راههايي كه باعث انتقال بيماري نمي شود

نيش حشرات

خوردن و آشاميدن و استفاده از ظروف مشترك

ازراه تنفس (عطسه و سرفه)

تماسهاي معمولي دست دادن و روبوسي كردن

استخر و حمام

استفاده از وسائل عمومي مانند تلفن و...

اشك و بزاق

لذا فرد آلوده بدون آنكه خطري براي سايرين ايجاد كند مي تواند يك زندگي اجتماعي عادي داشته باشد و هيچگونه نيازي به جداسازي و قرنطينه وي وجود ندارد.

اسلاید 6 :

 عوامل خطر در بیماریهای عفونی

عامل بیماریزا ناشناس باشد.

عامل بیماریزا مقاوم باشد.

راه  انتقال نامشخص باشد.

راه انتقال غیر قابل پیگشیری باشد.

قدرت تخریبی بیماری زیاد باشد.

اسلاید 7 :

گروههاي هدف در امر مبارزه با ايدز

vعموم مردم جامعه

( خواص ، عامه )

گروههاي در معرض خطر

 بدون رفتار پرخطر(در معرض خطر)

 مانند: جوانان ، دانش آموزان ، دانشجويان ، سربازها و....

با رفتار پرخطر(گروه پر خطر)

 مانند : معتادين تزريقي ، فواحش ، بيماران مقاربتي ، همسر افراد آلوده و....

افراد آلوده و بيمار

اسلاید 8 :

عموم مردم جامعه

اهمیت توجه به این گروه :

می توانند  در برنامه های کنترل بیماری در جامعه  نقش موثری داشته باشند:

با ایجاد نگرش صحیح در این گروه می توان ننگ و بدنامی ناشی از بیماری در جامعه  را کاهش داد.

به جوانان دسترسی دارند.

وظیفه حفاظت از جوانان را بر عهده دارند.

 در صورت  درک  صحیح از رفتارجوانان می توانند  در اصلاح رفتار آنان نقش موثری داشته باشند.

 

اسلاید 9 :

سیاست های پیشگیر :

اطلاع رسانی

افزایش آگاهی و ایجاد نگرش صحیح از بیماری

رفع رعب و وحشت بیمورد

کاهش ننگ و بدنامی ایدز

اسلاید 10 :

گروههای در معرض خطر

اهمیت توجه به این گروه :

جوانان درصد بالایی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند.

جوانان در معرض خطر  تجربه نمودن رفتارهای پر خطر هستند.

جوانان کنجکاو و ریسک پذیر هستند.

در روند بیماری تاثیر گذار هستند.

نیازمند فراگیری مهارتهای فردی و اجتماعی هستند.

باید توانایی تشخیص موقعیتهای خطر و مقابله سالم را داشته باشند.

آموزش پذیر می باشند.

 جوانان جامعه ساز هستند.E

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید