بخشی از مقاله

آب و فاضلاب مرند

مقدمه

در جهان صنعتی امروز و در دهکده ی جهانی پیشرفتهای علمی نیاز بشر به آنالیز داده های علمی نیازی اصلی و نهادین می باشد.
از اولین روزها که بشر شمردن را با رسم خطوطی بر دیواره ی غارها

آغاز کرد تا امروز که پیشرفته ترین رایانه ها به کمک انسان آمده اند تا انسان در محاسبات خود سریع تر و دقیق تر به نتیجه برسد همواره علم مسیر تعالی را پیموده تا حدی که نیاز به آمار و نمودارهای آماری نه تنها در رشته ای خاص بلکه در تمام شاخه های علوم خودی نشان داده و برنامه ریزی و تصمیم گیری بدون آن امر محال می باشد.


محققین وپژوهشگران برای ارائه نمایی کلی از تحقیق خود به رسم آمار توسل جسته و از این طریق به کاربردی بدون پژوهشهای خود صحه گذاشته اند.
در تحقیق حاضر قصد بر این است که با ارائه ی طرحی دقیق مسائل مربوط به امر آب و فاضلاب در شهرستان خوی بررسی شود و امید می رود این اقدام بتواند متولیان امر اداره ی آب و فاضلاب را در تصمیم گیری ها و برنامه های آتی مدد رساند.
در ضمن از همکاری های صمیمانه کلیه کارکنان اداره آب و فاضلاب خوی که ما را در اجرای این طرح تحقیقی یاری نمودند قدر دانی نموده و برای آنان آرزوی موفقیت و بهروزی می نماییم.

بخش:


اول

پیش گفتار:

آب یکی از نعمتهای بی همتای الهی است که خداوند در 66 آیه ی قرآن کریم به نوعی از باران و آب یاد کرده است و بشریت را به تفکر در این نعمت خود فرا خوانده است و آیاتی مانند:(آیا به ابی که مینوشید اندیشیده اید) یا (ما آب را از آسمان به اندازه فرو فرستادیم)و... . همه ی اینها علاوه بر اثبات وجود خالق مهربان و اینکه جهان را مولائی است که کارهایش بر اساس خرد است اما انسانهای خاکی را نیز که خداوند به عنوان اشرف مخلوقات قلمداد فرموده باید تمام کارهایمان از خردمندی نشاط بگیرد همان طوری که خداوند فرموده آب را از آسمان به اندازه فرو فرستادیم یعنی اینکه استانداردی و میزانی در آفرینش و نزول آب وجود دارد پس مگر می شود آبی که به اندازه است بی حد و حساب بیش از اندازه مصرف کرد.
صرفه جویی در مصرف آب به معنای کم مصرف کردن نیست بلکه به معنای حفظ تعادل منطقی در مصرف آب است زیرا هر کس تنها به اندازه ی نیازش

آب مصرف کند مشکل کمبود آب رفع میشود و ضریب اطمینان آب رسانی دائم و مستمر به همه ی نقاط شهر افزایش می یابد بخش قابل توجهی از آب به مصرف امور بهداشتی می رسد و این حق طبیعی مردم است اما آنچ

ه گفته می شود و به طور یقین هم علمی اس به مصرف می رسانند میتوانند تمام نیازهای خود را تامین نمایند البته لازم است یاد آور شویم که متاسفانه همه ی ما در مصرف

نان-آب- برق- گاز- اتومبیل رعایت اعتدال یک هنر است و ما باید هنر مصرف انرزی و از جمله آب را بیاموزیم.
مصرف بی رویه آب در بعد خانوار موجب حاکمیت روحیه ی اصراف گری اعضای خانواده و در نهایت بی توجهی به حقوق اجتماعی میشود. به هر حال اگر خانواده ای به مصرف منطقی آب بی توجه باشد به طور یقین با بهران فرهنگی – اقتصادی و حتی اخلاقی روبه رو خواهد شد در بعد ملی نیز در نتیجه اسراف در مصرف آب نیاز به سرمایه گذاری در امر صنعت آب بیشتر می شود. همچنین بهره برداری بی رویه از آب باعث کاهش منابع آب شیرین بالا آمدن سفره های زیر زمینی آب شور و افزلیش مهاجرت می گردد.


تاريخچه و موضوع فعاليت شركت آب و فاضلاب:

به استناد ماده 1 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 در تاريخ 15/10/1370 شركتي تحت عنوان شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي به جهت ايجاد تاسيسات تقسيم و توضيع آب شهري و تاسيسات مربوطه به جمع آوري ، انتقال و تصفيه ي فاضلاب همچنين بهره برداري از تاسيسات تامين تقسيم و توضيع آب شهري و و تاسيسات مربوطه به جمع آوري ، انتقال و تصفيه ي فاضلاب تشكيل و با اهداف ذيل شروع به كار نموده است.
الف- بهره برداري از تاسيسات مربوط با تامين و توضيع آب شهري بعد از آبگير نظير تصفيه ي خانه ها ، ايستگاههاي پمپار ، خطوط انتقال ، منابع چاهها ، سيستمهاي كنترل و شبكه هاي توضيع
ب- بهره برداري از شبكه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب ، تصفيه ي خانه هاو ايستگاههاي پمپار مربوطه
ج- اجراي شبكه هاي مربوط به توضيع آب شهري
د- اجراي طرح هاي جمع آوري انتقال و تصفيه ي فاضلاب
ه- اجراي طرح هاي تامين و انتقال آب با توجه به تبصره ي 3 ماده 1 قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب


و- سرمايه گذاري و شركت در موسسات مرتبط با اهداف وظايف شركت و به منظور ارتقاء كيفي وكمي فعاليت هاي شركت
ز- انجام امور تحقيقاتي آموزشي در راستاي اهداف شركت و هماهنگ با برنامه ريزي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
تبصره 3 ماده 1:
اجراي طرح هاي تامين و انتقال آب بر حسب مور

د و در صورت توانايي درخواست شركت هاي آب و فاضلاب از طريق وزارت نيرو به اين شركت ها تعويض مي شود.
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و امور آن بر طبق قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب و مقررات اساسنامه شركت اداره مي گردد.

بخش :

دوم

مقدار اب مصرفي 80 مشترك در طي سه دوره در سال 82


دوره هاي انتخابي سال 82:

دوره اول:ماههاي فروردين و ارديبهشت(از 1/1/82 الي 24/2/82)

دوره دوم: ماههاي تير و مرداد(از 1/4/82 الي 24/5/82)

دوره سوم: ماههاي بهمن و اسفند(از 1/11/82 الي 24/12/82)

محاسبات انجام شده روي مقادير مصرفي به قرار زير است:


تنظيم داده ها از كوچك به بزرگ – جدول توضيع فراواني – ميانگين – چارك و صدك – ميانگين پيراسته –

ميانگين وينزوري – ميانگين نمونه گروه بندي شده – واريانس – انحراف معيار – دامنه نمونه – دامنه ميان

چاركي نمونه – بافت نگار فراواني نسبي – نمودار ميله اي – نمودار كلوچه اي - چند بر فراواني نسبي –

فراواني تجمعي

تذكر 1 : جدول هاي توضيع فراواني به 10 رده تقسيم شده اند كه در يك دوره طول رده ي 10 و در دوره

ديگر طول رده ها 20 مي باشد.(بر اساس مقادير مصرفي)


تذكر 2 : داده هايي كه صفر اعلام شده اند نشانگر اين هستند كه يا مشترك موقع قرائت كنتور در خانه نبوده يا

 

اصلا آبي مصرف نكرده و يا كنتور مشترك خراب بوده است.


داده ها و جدول توضيع فراواني:دوره اول(1/1/82الي 24/2/82)

19 19 19 18 18 17 17 14 14 14 14 14 13 12 10 1

0 6 5 4 4 4 2 2 0 0 0


32 32 31 31 31 31 31 29 28 27 27 27 25 25 25 23 22 21 20 20 19 19


53 52 50 50 48 47 47 45 43 43 41 40 38 37 37 36 35 34 33 33 33 32


99 84 75 72 70 62 62 59 58 53درصد فراواني تجمعي فراواني تجمعي درجه Mi Fi MiFi
فراواني نسبي فراواني مطلق مركز
دسته رده ها
(C-L)
12
12 54 75/330 63 15/0 12 25/5 5/10-0
20
20 81 5/4324 279 22/0 18 5/15 5/20-5/10
41
41 5/49 75/7152 5/280 13/0 11 5/25 5/30-5/20
58
58 5/76 25/21424 5/603 21/0 17 5/35 5/40-5/30
68
68 45 5/20702 455 12/0 10 5/45 5/50-5/40
73
73 5/22 25/15401 5/277 06/0 5 5/55 5/60-5/50
75
75 9 5/8580 131 02/0 2 5/65 5/70-5/60
78


78 5/13 75/17100 5/266 03/0 3 5/75 5/80-5/70
79
79 5/4 25/7310 5/85 01/0 1 5/85 5/90-5/80
80
80 5/4 25/91207 5/95 01/0 1 5/95 5/100-5/90

360 75/111447 2497 1 80 جمع


محاسبات آماري دوره اول:


- ميانگين:

ميانگين آب مصرفي 80 خانوار در طي اين دوره 21/31 متر مكعب مي باشد.

- چارك ها:

در حدود 25 درصد از 80 خانوار مقدار 9/14 متر مكعب آب مصرف كرده اند.

در حدود 50 درصد از 80 خانوار مقدار 6/38 متر مكعب آب مصرف كرده اند.

در حدود 75درصد از 80 خانوار مقدار 5/42 متر مكعب آب مصرف كرده اند .

ميانگين پيراسته و وينزوري و ميانگين نمونه گروه بندي شده:


609/27=ميانگين پيراسته

437/28=ميانگين وينزوري

2125/31=ميانگين نمونه گروه بندي شده

- دامنه نمونه و دامنه ميان چاركي نمونه:

99 =0-99=دامنه نمونه

مقادير مصرفي آب در اين دوره بين 0 تا 99 پخش شده است.

6/27=9/14-5/42=دامنه ميان چاركي

 

مقادير 9/14 تا 5/42 در نيمه مركزي مقادير مصرفي آب در اين دوره پخش شده است.


- واريانس و انحراف معيار نمونه گروه بندي شده:

داده ها وجدول توزيع فراواني:دوره دوم(1/4/82الي24/5/82)


29 27 27 27 26 26 24 22 20 19 19 18 17 12 11 10 9 7 6 6 4 2 0

48 47 45 45 45 44 41 40 38 38 38 37 37 36 35 34 33 33 32 31 31 31

84 79 78 77 76 75 74 73 70 68 67 67 65 62 61 56 56 55 55 53 53 51

199 189 137 134 121 118 106 101 98 88 87 85درصد فراواني تجمعي

فراواني تجمعي
درجه

Mi Fi

MiFi
فراواني نسبي
فراواني مطلق
مركز
دسته
رده ها
(C-L)

15 15 5/67 9375/1575 75/153 18/0 15 25/10 5/20-0

38 38 5/103 75/21395 5/701 28/0 23 5/3

0 5/40-5/20

52 52 63 5/3573 707 17/0 14 5/50 5/60-5/40

66 66 63 5/69583 987 17/0 14 5/70 5/80-5/60

72 72 27 5/49141 543 07/0 6 5/90 5/100-5/80

75 75 5/13 75/36630 5/331 03/0 3 5/110 5/120-5/100

78 78 5/13 75/51090 5/391 03/0 3 5/130 5/140-5/120

78 78 0 0 0 0 0 5/150 5/160-5/140

78 78 0 0 0 0 0 5/170 5/180-5/160

80 80 9 5/72580 381 02/0 2 5/190 5/200-5/180

360 18/337702 25/4178 1 80 جمع


محاسبات آماري دوره دوم:

- ميانگين:

ميانگين آب مصرفي 80 خانوار در طي اين دوره 22/52 متر مكعب مي باشد.

- چارك ها:

در حدود 25 درصد از 80 خانوار مقدار 84/24 متر مكعب آب مصرف كرده اند.

در حدود 50 درصد از 80 خانوار مقدار 35/43 متر مكعب آب مصرف كرده اند.

در حدود 75درصد از 80 خانوار مقدار 92/71

متر مكعب آب مصرف كرده اند .

ميانگين پيراسته و وينزوري و ميانگين نمونه گروه بندي شده:


95/35=ميانگين پيراسته

3760=ميانگين وينزوري

22/52=ميانگين نمونه گروه بندي شده

- دامنه نمونه و دامنه ميان چاركي نمونه:

199 =0-199=دامنه نمونه

مقادير مصرفي آب در اين دوره بين 0 تا 199 پخش شده است.

08/47=84/24-92/71=دامنه ميان چاركي

مقادير 84/24 تا 92/71 در نيمه مركزي مقادير مصرفي آب در اين دوره پخش شده است.


- واريانس و انحراف معيار نمونه گروه بندي شده:


داده ها و جدول توزيع فراواني: دوره سوم(1/11/82الي24/12/82)

27 26 24 23 22 21 21 20 20 19 15 14 13 11 11 10 9 7 5 5 4 4 2 1 0

39 38 37 37 36 36 36 35 34 33 33 33 32 32 31 30 29 29 28 28 28 27

57 56 54 52 51 51 51 51 50 50 50 48 48 47 47 45 45 44 42 41 40 39

194 175 106 87 86 80 78 74 71 61

 


درصد فراواني تجمعي
فراواني تجمعي درجه Mi Fi MiFi فراواني نسبي فراواني مطلق مركز دسته رده ها

(C-L)
18
18 81 125/1891 5/184 22/0 18 25/10 5/20-0
49
48 5/139 75/28837 5/945 38/0 31 5/30 5/40-5/20
69
69 90 51005 1010 25/0 20 5/50 5/60-5/40
75
75 27 5/29821 423 07/0 6 5/70 5/80-5/60
77
77 9 5/16380 181 02/0 2 5/90 5/100-5/80
78
78 5/4 25/12210 5/110 01/0 1 5/110 5/120-5/100
78
78 0 0 0 0 0 5/130 5/140-5/120
78
78 0 0 0 0 0 5/150 5/160-5/140
79
79 5/4 25/29070 5/170 01/0 1 5/170 5/180-5/160
80
80 5/4 25/36290 5/190 01/0 1 5/190 5/200-5/180

360 65/205506 5/3215 1 80 جمع


محاسبات آماري دوره سوم:

- ميانگين:

ميانگين آب مصرفي 80 خانوار در طي اين دوره 193/40 متر مكعب مي باشد.

- چارك ها:

در حدود 25 درصد از 80 خانوار مقدار 79/21 متر مكعب آب مصرف كرده اند.

در حدود 50 درصد از 80 خانوار مقدار 69/34 متر مكعب آب مصرف كرده اند.

در حدود 75درصد از 80 خانوار مقدار 5/51 متر مكعب آب مصرف كرده اند .

ميانگين پيراسته و وينزوري و ميانگين نمونه گروه بندي شده:


36/35=ميانگين پيراسته

98/34=ميانگين وينزوري

193/40=ميانگين نمونه گروه بندي شده

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید