دانلود مقاله ارزیابی علمی تحقیقات انجام شده در زمینه زراعت غلات در ایران

word قابل ویرایش
4 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
در این پژوهش، تحقیقات انجام شده در خصوص چهار غله مهم گندم، جو، ذرت و برنج در زمینه های مختلف شامل به زراعی،

تکنولوژی بذر، اکولوژی و فیزیولوژی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین تحقیقات به زراعی در کشور

در زمینه گندم انجام شده و بعد از گندم، به ترتیب ذرت، جو و کمترین تحقیقات در خصوص برنج صورت گرفته است. در زمینه به زراعی بر روی موضوعاتی از قبیل نحوه کاشت، عمق کاشت، تاثیر مواد تنظیم کننده رشد، برداشت دو منظوره و به خصوص ریزوسفر

گیاه تحقیقات نسبتا”کمتری انجام شده است. در زمینه اکولوژی غلات مورد نظر، نیاز است پژوهش بیشتری در مورد انواع محرک های محیطی و تنش های غیر زنده و به خصوص تاثیر گرد و خاک و آلودگی هوا در مناطق مبتلابه انجام شود. موضوعات مختلف

فیزیولوژی بر اساس میزان پژوهش های انجام شده از نظر اولویت تحقیقاتی در بالاترین سطح قرار گرفتند. در زمینه تکنولوژی بذر نیز تحقیقات بسیار محدودی انجام گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده توصیه می شود پژوهشگران، اساتید و دانشجودریان تحقیقات خود توجه بیشتری به موضوعات مختلف فیزیولوژی، تکنولوژی بذر و اکولوژی این گیاهان زراعی معطوف نمایند.

واژگان کلیدی: اولویتبندی تحقیقات، برنج، جو، ذرت، گندم

مقدمه

توسعه همه جانبه، پویا و پایدار در کشاورزیعمدتاً مبتنی بر توسعه فناوری بوده که خود بر پایه خلاقیت و نوآوری و توسعه علمی صورت می گیرد و دستیابی به توسعه علمی نیز از طریق مطالعه و پژوهش میسر است. در کشورهای پیشرفته، مواردی که باید تحقیق شود، مشخص گشته و برای انتخاب زمینه های پژوهش و سوق دادن بودجه های تحقیقاتی و همچنین کسب نتایج مفید در جهت توسعه مرزهای دانش، شناخت مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره تلاش گردیده و راه های پیشگیری، کنترل و بهبود آنها روشن شده است، اما در کشور های در حال توسعه، تحقیقات از نظام مطلوب برخوردار نیست و به صورت پراکنده و بر اساس توان،
انگیزه، آگاهی و علاقه افراد انجام می شود(۲ و .(۴ بر همین اساس کشورهای توسعه یافته توجه خاصی به سرمایه گذاری در نظام

ملی تحقیقات و بالاخص تحقیقات کشاورزی دارند، به طوری که تا اواسط دهه ۱۹۹۰، هزینه های سالیانه تحقیق و توسعه کشاورزی در کشورهای مختلفجمعاً حدود ۳۳/۲ میلیارد دلار و سهم کشورهای در حال توسعه از این رقم سالانه ۱۲/۲ میلیارد دلار برآورد

استگردیده .(۳)

علی رغم اهمیت غلات در بخش کشاورزی تحقیقات چندانی جهت ارزیابی و اولویت بندی موضوعات مربوط به غلات در زمینه

های به زراعی، اکولوژی، تکنولوژی بذر، فیزیولوژی و به نژادی در کشور صورت نگرفته تا به واسطه ی آن بتوان به کلیهی تحقیقات و پژوهش ها در این زمینه ها خط مشی داد و پژوهشگران و محققین این حوزه را به سمت موضوعاتی که کمتر روی آن کار شده یا اصلاً کار نشده، سوق داد و بدین وسیله از صرف هزینه های بی مورد بر موضوعات تکراری و فاقد اهمیت جلوگیری به عمل آورد.

لذا تحقیق حاضر تا حد امکان سعی دارد با استفاده از روش های پیمایشی و بررسی تمامی پژوهش های صورت گرفته بر روی غلاتی

١

مثل گندم، جو، ذرت و برنج در زمینه ی به زراعی، اکولوژی، تکنولوژی بذر و فیزیولوژی که در مجلات معتبر داخلی، همایش ها، پایان نامه ها و طرح های پژوهشی به چاپ رسیده اند، موضوعاتی را که از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار بوده را مشخص کرده

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 4 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد