بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

گياه علوفه اي مرغوب ازخانواده بغولات جهت تهيه علوفه سبز و خشك كه در تناوبهاي زراعي باغات و يا بصورت كود سبز استفاده مي شود.

اسلاید 2 :

دوره رشد : اين گياه را در اواخر زمستان و اوايل بهار زماني كه هيچ گياه ديگري شروع به رشد نكرده مي توان به عنوان علوفه استفاده كرد .

اسلاید 3 :

مشخصات گياه شناسي :

 • گياهي يكساله
 • اكثراً زمستانه
 • داراي ساقه هاي راست و افراشته
 • برگه هاي آن به طول 1-2.5 سانتيمتر تخم مرغي شكل .

اسلاید 4 :

 • گل آذين آن به پهناي 1-1.5 سانتيمتر با گلهاي زياد .
 • طول دمگل 1/5 تا 5 سانتيمتر
 • جام گل 6 – 10 ساتيمتر

اسلاید 5 :

در ايران داراي 3 واريته به شرح زير است :

1- Majus  : با برگه هايي به طول 3 تا 5 سانتيمتر جام گل به طول  8 – 10 ميليمتر.

2- Resupinatum : گل آذين در مرحله ميوه به قطر 1.5 – 3  سانتيمتر .

3- Microcephalum : گل آذين در مرحله ميوه 0.7 – 1 سانتيمتر.

اسلاید 6 :

نقاط زير كشت در ايران :

 • استانهاي غربي و شمالي :

                  آذربايجان،  گيلان  ، مازندران

                 همدان ، كردستان ، لرستان

                  فارس ، كهكيلويه و بوير احمد

                  و تقريباً اكثر استانهاي كشور

 

اسلاید 7 :

نقاط زير كشت در دنيا :

 • غرب و شرق مديترانه ، آسياي ميانه و آسياي صغير
 • بالكان ، مصر و ايران .

                 ولي بصورت زراعي در اغلب كشورهاي                                              جهان  به ويژه آمريكا و استراليا .

اسلاید 8 :

تهيه بستر جهت كشت بذر:

 • مناسب ترين خاك براي كاشت آن خاك هاي مرطوب، سنگين با درصد قليايي پائين ( خاكهاي حاصلخيز با PH=6 )

اسلاید 9 :

عمليات كشاورزي تهيه بذر

 • بايد زمين را شخم و سپس ديسك زده
 • روشهاي آبياري به صورت نشتي يا باراني .
 • عمق كاشت : به علت ريزي بذرها بايد كم باشد تا باعث خفگي بذرها نشود .

اسلاید 10 :

كشت مخلوط

 • در چراي مستقيم شبدر ايراني بوسيله دام بايد به ايجاد تورم در دام توجه داشت .
 • براي رفع اين نقيصه مي توان از كاشت شبدر ايراني به صورت مخلوط با گياهان خانواده گندميان (به ويژه غلات دانه ريز ري گداس ) استفاده شود .
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید