بخشی از مقاله

فهرست
جغرافياي اسپانيا 1
مردم اسپانيا 2
دولت اسپانيا 4
اقتصاد اسپانيا 5
ويزا 7
فرودگاهها 7
كتابخانه ها 8
كليسا 8
مشاهير اسپانيا 8
اركستر 9
دانشگاههاي اسپانيا 9
آثار باستاني موجود در شهرهاي اسپانيا 9
مادريد 9
بارسلونا 10
سويليا 11
تولدو 11
گرانادا 11
سان سباستين 11
والنسيا 12
روندا 12
ساير شهرها 12
صنعت گردشگري اسپانيا 13
تاريخچة صنعت گردشگري اسپانيا 13
ساختار صنعت گردشگري 15
وزارت صنايع، گردشگري و تجارت 15
اداره گردشگري و تجارت 16
سازمانهاي متولي صنعت گردشگري 19
انستيتو گردشگري اسپانيا (Tourspania) 19
شركت پارادورز 20
سياستهاي صنعت گردشگري 21
برنامه هاي توسعه گردشگري اسپانيا 23
برنامه جامع براي كيفيت در گردشگري اسپانيا 25
بازاريابي گردشگري در اسپانيا 28
اقتصاد گردشگري اسپانيا 29
هزينه گردشگري در بودجه 34
بررسي تورهاي پيكج و عادي 34

سابقه: آخرين امپراطوري نيرومند جهاني اسپانيا در قرن شانزدهم و هفدهم فرمان واگذاري درياها را به انگلستان داد. و به دنبال آن عدم تأثير گذاشتن انقلابهاي صنعتي و بازرگاني موجب شد كه كشور در نيروي اقتصادي و سياسي بعد از بريتانيا، فرانسه و آلمان قرار بگيرد. اسپانيا در جنگهاي جهاني اول و دوم بي طرف ماند. اما از زيانهاي جنگ داخلي (39-1936) رنج برد. در نيمه دوم قرن بيستم يك نقش برتري جويانه در جوامع بين المللي غربي بازي كرده است. اسپانيا در سال 1986 به EU پيوست.


جغرافياي اسپانيا :
موقعيت جغرافيايي:
در جنوب غربي اروپا، هم مرز با خليج بيسكاي و درياي مديترانه، در شمال با اقيانوس اطلس و كوههاي پيرنه و در جنوب غربي فرانسه قرار دارد.
مساحت:
جمع كل مساحت : 504,782 كيلومتر مربع
خشكي: 499,542 كيلومتر مربع
دريا: 5,240 كيلومتر مربع
توجه: 19 جوامع خودمختار وجود دارد شامل جزاير بالئاريك، جزاير قناري، و …. مي‎باشد.
مرزهاي زميني :
جمع كل: 1,917,8 كيلومتر
كشورهاي هم مرز: آندورا 7/63 كيلومتر، فرانسه 623 كيلومتر، جبل الطارق 2/1 كيلومتر، پرتغال 214/1 كيلومتر، مراكش (كوتا) 3/6 كيلومتر، مراكش (ملييا) 6/9 كيلومتر.
خط ساحلي: 4,964 كيلومتر


آب و هوا:
معتدل، در مناطق غيرمعتدل، در مناطق غيرساحلي تابستانهاي گرم و صاف و زمستانهاي سرد و ابري و در امتداد ساحل در تابستان هواي ابري و ملايم و در زمستان تا حدودي ابري و سرد.
منابع طبيعي:
زغال سنگ، ليگنيت (زغال قهوه اي9، آهن، سرب، مس، روي ، اورانيوم، تنگستن، جيوه، منيزيم، سنگ گچ، پتاس، كائولن (خاك چيني)، نيروي هيدروليك، زمينهاي قابل كشت، فلور، آنتراسيت، سنگ آهن، معادن موجود در مناطق شمالي است.
كاربرد زمين:
زمين زراعي: 07/26%
محصولات كشاورزي ثابت : 87/9%
ساير موارد: 06/64%
• مهمترين محصول كشاورزي گندم و جو است. محصول عمده در جنوب اسپانيا زيتون است و صرف توليد روغن زيتون مي‎شود.
• اسپانيا سومين توليد كنندة مشروبات الكلي در اروپاست.
• اسپانيا يكي از بزرگترين پرورش دهندگان گوسفند و بز و گاو هستند.
• ناوگان ماهيگيري اسپانيا يكي از بزرگترين ناوگانهاي ماهيگيري در جهان است.
• اسپانيا 17 رودخانه مهم دارد كه طويلترين آنها رود تاخوبه به طول 1007 كيلومتر است.


مردم اسپانيا:
جمعيت : 40,280,780 (2004)
ساختار سن:
14-0 سال : 4/14% (مرد 2,989,053 - زن 2,811,350)
64-15 سال : 68% (مرد 13,748,998 - زن 4,120,140)
65 سال بيشتر: 6/17% (مرد 2,958,387 - زن 4,120,140 (2004)
ميانگين سن:
جمعاً : 1/39 سال
مرد: 8/37 سال
زن : 5/40 سال (2004)
نرخ رشد جمعيت : 16/0% (2004)
نرخ مواليد: (2004) جمعيت 1,000 / تولد 11/10
نرخ مرگ و مير: (2004) جمعيت 1,000 / مرگ 55/9
ميزان خالص مهاجرت : (2004) جمعيت 1,000 / مهاجرتها 99/0


نسبت جنسي :
در تولد زن / مرد 07/1
زير 15 سال : زن / مرد 06/1
64-15 سال: زن / مرد 01/1
65 سال و بيشتر: زن / مرد 72/0
كل جمعيت : زن / مرد 96/0 (2004)
مليت : اسپانيايي
مذهب: 94% مسيحي كاتوليك (وابسته به كليساي كاتوليك روم) و ساير مذاهب 6%
زبان : 74% كاستيل اسپانيايي، 17% كاتالون، 7% گاليسي، 2% باسك - كاستيل زبان رسمي در سرتاسر كشور است و ساير زبانهاي در مناطق رسمي هستند.


ميزان باسوادي :
تعريف : سن 15 سال و بيشتر توانايي خواندن و نوشتن دارد.
كل جمعيت باسواد: 9/97%
مرد: 7/98%
زن : 2/97% (2004)
• تعداد يهوديان حدود 15 هزار نفرند.
• از لحاظ بهداشت و تأمين اجتماعي از وضعيت خوبي برخوردار مي‎باشد.
دولت اسپانيا:
نام كشور:
نام بين المللي : اسپين
نام رسمي: كشور اسپانيا
نام محلي : اسپانا
شكل حكومت: حكومت سلطنتي پارلمان
پايتخت : مادريد
• فرانسيسكو فرانكو، حكومت استبدادي را بنا نمود. در ژوئيه 1969 فرانكو پرنس خوان كارلوس د بوربون، نوه آخرين پادشاه اسپانيا، آلفونسوي 13، را به عنوان جانشين آيندة خود تعيين كرد. بدنبال مرگ فرانكو در نوامبر 1975 خوان كارلوس با عنوان پادشاه رياست كشور را بر عهده گرفت.
سن قانوني : 18 سال


روز ملي اسپانيا: 12 اكتبر سالگرد كشف قارة آمريكا توسط كريستف كلمب مي‎باشد.
• پادشاه رئيس دولت، سمبل وحدت و تداوم و بالاترين نماينده كشور اسپانيا در روابط بين المللي است. سلطنت موروثي و به ترتيب به پسر ارشد پادشاه و اگر نداشته باشد مقام سلطنت به دختر وي خواهد رسيد. افرادي كه علي رغم تمايل پادشاه و مجلسين ازدواج مي كنند از حق جانشيني سلطنت محروم خواهند شد. قانون اساسي شكل تاسيس شوراي نيابت سلطنت را نيز تعيين مي سازد.

اقتصاد اسپانيا:
GDP : تعادل قدرت خريد- 5/885 هزار ميليون (2003)
نرخ رشد واقعي GDP : 4/2% (2003)
GDP تركيب بخشها:
بخش كشاورزي : 6/3%
بخش صنعت: 6/28%
بخش خدمات: 8/67% (2003)
نرخ تورم: 3% (2003)
نيروي كار : 82/18 ميليون (2003)
نيروي كار مشاغل: 7% بخش كشاورزي، 29% توليد كردن، استخراج معدن، ساختمان، 64% خدمات. (2001).
نرخ بيكاري: 3/11% (2003)


بودجه:
درآمدها: 7/330 هزار ميليون $
هزينه ها : 3/335 هزار ميليون دلار كه 8/12 هزار ميليون دلار هزينه هاي پايتخت را هم شامل مي‎شود. (2003)
محصولات كشاورزي:
حبوبات، سبزيجات، زيتون، انگور، چغندر قند، مركبات، گوشت گاو، گوشت خوك، مرغ و خروس، محصولات لبنياتي، ماهي
صنايع:
منسوجات و پوشاك (شامل كفش)، غذا و مشروبات، فلزات و توليدات فلزي، شيميايي، كشتي سازي، خودرو، ابزارهاي ماشيني، گردشگري.

نرخ رشد محصولات صنعتي :
6/1% (2003)
صادرات نفت : bbl / day 135,100
واردات نفت: bbl / day 582/1
صادرات : 4/159 هزار ميليون دلار (2003)
شركاي صادرات :
2/19% فرانسه، 9/11% آلمان، 7/9% ايتاليا، 4/9% UK ، 3/9% پرتغال، 2/4% آمريكا (2003)
واردات: 1/197 هزار ميليون دلار (2003)

شركاي واردات :
8/16% فرانسه ، 6/16% آلمان، 8/8% ايتاليا، 5/6% UK ، 9/4% هلند. (2003)
• صادرات اسپانيا مواد غذايي و كشاورزي كه عمدتاً مركبات،‌ شراب، ماهي، روغن زيتون هستند.
• هزينه واردات اسپانيا را نفت و فرآورده هاي نفتي تشكيل مي دهند. و جذب توريست اين كسري قرار بازرگاني را جبران مي‎كند.
كارنسي : (EUR) euro
نرخ ارز:
يورو براي دلار آمريكا - 886/0 (2003) - 0626/1 (2002) - 1175/1 (2001) - 0854/1 (2000) - 9386/0 (1999).
اغلب سرمايه گذاران عرب در اسپانيا از اهالي عربستان سعودي، كويت و امارات عربي متحده اند.

ويزا:
براي ورود به كشور اسپانيا به پاسپورت نياز است و براي اروپايي ها به گرفتن ويزا نياز نيست. و براي آمريكايي ها و شهروندان كانادايي تا 90 روز مي‎توانند اقامت داشته باشند. در صورت عدم وجود پاسپورت سند يا مدرك سفر كه از طرف انجمن هاي بين المللي به رسميت شناخته شود و مطابق با معيارهاي استاندارد باشد لازم است. همچنين براي شهروندان كشورهاي EU ، سوئيس، نواحي ويلز آندورا، موناكو وليختن اشتاين مي‎باشد ارائه ID كارت ملي براي ورود به اسپانيا كافي است و نيازي به پاسپورت و ويزا ندارند. اما براي ساير كشورها كه اقدام به ورود به اسپانيا مي كنند طبق آيين نامه اتحاديه اروپا كه اسپانيا نيز جزئي از آن است نياز به داشتن ويزا استاندارد دارند و بايد از طريق كنسول گري اسپانيا در كشورشان تقاضا بدهند.


فرودگاهها:
2 شركت هواپيمايي امپريا و آوياكو را دارد. آوياكو عمدتاً پروازهاي داخلي را انجام مي‎دهد. حدود 66 شركت هواپيمايي كوچك نيز خدمات هواپيمايي ايرتاكسي را در چارچوب پروازهاي از قبل برنامه ريزي نشده ارائه مي نمايد. شركت ايبريا به عنوان مهمترين شركت هواپيمايي اسپانيا با داشتن چندين هزار پرسنل و با استفاده از انواع هواپيماهاي ملخي و جت، شبكه پروازي گسترده اي در داخل و خارج اسپانيا دارد. اسپانيا داراي فرودگاههاي غيرنظامي بسياري است و باند پرواز تعداد زيادي از پايگاههاي نظامي نيز بر روي پروازهاي غيرنظامي باز است. مجموع فرودگاههايي كه بر روي پروازهاي غيرنظامي باز است به 43 فرودگاه مي رسد. فعالترين فرودگاههاي اسپانيا از نظر حجم مسافر در سال به ترتيب فرودگاههاي مادريد به نام باراخاس، پالمادمالورك Mallorca و بارسلون هستند.

كتابخانه ها :
در زمان ورود مسلمانان به اسپانيا در كوردوبا كتابخانه اي با بيش از 400 هزار جلد كتاب بوجود آمد. معروفترين و قديمي ترين كتابخانة اسپانيا كتابخانة ال اسكوريال مي‎باشد و كتابخانة ديگر كتابخانه سلطنتي بود كه در قرن 19به نام كتابخانه ملي مادريد تغيير نام دارد. از ديگر كتابخانه ها، كتابخانة خصوصي سلطنتي يا كتابخانة كاخ، نگارخانه شوراي عالي تحقيقات علمي و كتابخانه هاي استاني را داريم. از سال 1960 اولين مدرسه گردشگري اسپانيا در مادريد بوجود آمد، حدود 30 دانشگاه اسپانيا، مدرسه عالي جهانگردي دارند. حدود 100 هنرستان جهانگردي در كشور تا سطح متوسطه وجود دارد. دبيرخانه نيز به آنان كمك مالي نمي كند. مجوز تاسيس هنرستان، مدارس و مؤسسات آموزشي نيز با صدور مجوز هر ايالت خودمختار و وزارتخانه مربوطه انجام مي‎گيرد.


كليسا:
در شهر تولدو كه امروز مركز كليسايي اسپانياست و مراسم در كليساي تولدو به طريقه 1200 سال پيش انجام مي‎شود. و يكي از بزرگترين كليساهاي اسپانيا در اين شهر است كه توسط ال گركو، بلزكز و گويا طراحي شده است . تعداد كليساهاي اسپانيا حدود 61000 عدد ذكر شده است.


مشاهير اسپانيا:
قرن 16 و 17 به عنوان عصر طلايي اسپانيا معروف است كه تا سال 1680 طول كشيد . نويسندگان اين عصر ، لوپه دوگا (كه 1800 نمايشنامه نوشته) كوئه و دو ، كالدرون، گون گورا و نقاشان اين عصر بلزكز، زورباران و معروفترين نويسندة اين عصر ميگوئل د سروانتس كه كتاب دن كيشوت از اوست. از نقاشان معروف اسپانيا كه صاحب سبك هستند. سالوادور دالي، پيكاسو، خوان ميرو. و يكي ديگر از نقاشان گويا نام دارد. و مهمترين جوائز ادبي براي داستان نادال و پلانتا و براي شعر آدونيس و براي نويسندگان سروانتس است.


اركستر:
در مادريد اركستر ملي اسپانيا، اركستر سمفوني راديو و تلويزيون و اركستر سمفونيك و اركستر فيلارمونيك و در شهر بارسلونا اركستر شهر بارسلون را داريم. تنها سالن اپرا اسپانيا به نام ليسيون در بارسلون است.


دانشگاه هاي اسپانيا:
دانشگاه سالمانكا قديمي ترين دانشگاه اسپانيا مي‎باشد. در اسپانيا حدود 20 دانشگاه دولتي، يك دانشگاه آزاد و 4 پلي تكنيك (در شهرهاي مادريد، بارسلون، والنسيا و لاس پالاس) و 2 دانشگاه مستقل (دربيلبائو، پامپلونا)، دانشگاه هاي مستقل مادريد و بارسلون در 8 دانشگاه فني وجود دارد.
• در مورد فرهنگ اسپانيا و شاخص مسلم فولكلور اين كشور مي توانيم به گاوبازي اشاره كنيم.


آثار باستاني موجود در شهرهاي اسپانيا:
مادريد:
موزة بزرگ ملي هنر در مادريد كه شامل آثار متعلق به نقاشان اسپانيايي قرن 19 مي‎باشد و موزة آكادمي هنرهاي ظريفه سان فرناند و موزه ملي باستان شناسي و موزه ارتش و نيروي دريايي و از موزه هاي خصوصي و شخصي موزة سرالبو را داريم. معروفترين موزة اسپانيا موزة پرادو مي‎باشد كه با سبك زيباي نئوكلاسيك در سال 1785 به عنوان موزه تاريخ طبيعي ساخته شد و در طول جنگ با ناپلئون به عنوان انبار مهمات جنگي مورد استفاده قرار گرفت و در سال 1819 به موزة هنر تبديل شد. در اين موزه آثار زيادي وجود دارد. قسمتهايي از كارهاي نقاش بلزكز و همينطور 140 اثر از نقاش موريه و نقاشي هاي گويا در اين موزه وجود دارد. و مادريد از نظر گاوي بازي اولين مركز مهم است.


ميدان گاو بازي لس بنتاس، پارك زيباي رتيرو، كاخ ال باردو، بناي وسيع اسكوريال در 48 كيلومتري شمال غربي مادريد، كاخ La Granja ل گرانخا در شمال غربي مادريد كه توسط فيليپ 5 به سبك فرانسوي ساخته كاخ سلطنتي را داريم. قديمي ترين موسسه فرهنگي اسپانيا موسسة سلطنتي زبان نام دارد كه در سال 1713 در زمان فيليپ 5 تاسيس شده است.


بارسلونا:
يكي از شهرهاي اسپانياست كه از نظر معماري، فشن، مد، موزيك، غذا خيلي اهميت دارد و موزه هاي زيادي در آنجا از نظر تاريخي و فرهنگي وجود دارد. از جملة موزة هنرهاي كاتالونيا، موزه دريانوردي در زرادخانه هاي سلطنتي از ديد مطالعات تاريخي و از موزه هاي خصوصي و شخصي موزة حارث، موزه لباس و پيكاسو را داريم و همين طور معروفترين بنادر اسپانيا به نام خانواده مقدس كه توسط آنتوني گودي ساخته شد. گودي مسئول ساخت اين بنادر سال 1883 بود او در نماي بيروني كه بيانگر تولد، مرگ بود بوسيله 18 برج نمادين طراحي كرد كه 12 تا مربوط به حواريون و 4 تا مربوط به كشيشان 20 تا مربوط به مريم مقدس و عيسي مسيح بود و 2 تا برج آخر كه بلندتر از همه با ارتفاع 170 متر مي‎باشد. اما بعد از مرگ گودي طرحهاي وي در جنگ داخلي اسپانيا از بين رفت و در سال 1952 ساخت اين پروژه دوباره شروع شد و امروزه قسمت ساخته شده براي بازديد كنندگان باز مي‎باشد.


سويليا:
شهري كه مسلمانان و مسيحيان در آن جا با آرامش زندگي مي كنند. بعد از مادريد دومين مركز مهم براي گاوبازي است. اين شهر 3 بناي تاريخي مهم و يك تاريخ برجسته دارد. يكي از اين آثار در 8 كيلومتري سويليا بنام سنتي پونسه با سبك رومي مي‎باشد از اين اثر يك آمفي تئاتر بزرگ، يك تالار سخنراني و خانه هايي در اطرافش باقي مانده است. بسياري از مجسمه ها و ساير اشياء پيدا شده به موزه باستان شناسي اسپانيا منتقل شدند. اثر ديگر پلزد اسپانيا كه توسط ا ني بال گل زالس ساخته شد يك درياچه مصنوعي و 2 برج سفالي دارد. اثر ديگر هسپيتال دل كريداد مي‎باشد كه اين كليسا به سبك باروك ساخته شده است و موزه هنرهاي زيبا در سويل را هم داريم.


تولدو:
باستان شناساني كه اكنون در تولدو كار مي كنند مكاني را كشف كرده اند كه يك كليسايي به سبك روم مي‎باشد كه به قرن 4 ميلادي برمي گردد و قديمي ترين آثار پيدا شده در اسپانياست. در شهر تولدو مدرسه اي به منظور ترجمة آثار ارسطو، اقليدس، جالينوس، بطلميوس به زبان لماتين وجود داشت. موزة آثار بجاي مانده از ال گركو در منزل شخصي خود در تولدو، و از موزه هاي خصوصي و شخصي موزه يهوديان سفاردي را داريم و بناي القصر در تولدو مي‎باشد.


گرانادا:
مسلمانان وقتي به اسپانيا آمدند و يكي از شهرهاي مهم بود كه در آنجا ساكن شند و در حال حاضر جايي است كه خيلي از مسلمانان اروپا در آنجا زندگي مي كنند. قصر الحمرا يا كاخ قرمز در شهر گرانادا زماني ساخته شد كه مسلمانان به آنجا آمدند و جاذبه اي براي مهاجرت تعدادي از مسلمانان به اين شهر شده است. كاخ ژنراليف و مسجد النبيه در گرانادا مي‎باشد.


سان سباستين
اهالي اين شهر از نظر مالي در وضعيت خوبي مي باشند و آنهايي كه باسك هستند در سان سباستين زندگي مي كردند از سال 1930 به اين منطقه رفتند و 180 هزار نفر جمعيت دارد. كساني كه در آنجا زندگي مي كنند خودشان را خوش شانس ترين مردم دنيا مي دانند از مشخصات زندگي باسكها ورزش پلوتا هست كه در مكزيك و هاوانا ورزش مورد توجه عموم مي‎باشد. موزة سان تلمو كه مربوط به قرن 16 مي‎باشد كه در ابتدا صومعه بوده كه در اين صومعه اشيايي مثل مجسمه ها، نجاري هاي آن دوره ، سنگ قبر و … وجود داشته كه در حال حاضر به موزه تبديل شده است.


والنسيا:
سومين شهر بزرگ اسپانيا كه داراي هواي خيلي خوب است و فستيوال لماس و افالماس در آنجا برگزار مي‎شود يكي از جاذبه هايي كه در اين شهر وجود دارد مربوط به دوره باروك به نام پالاسيوماركس دو آگوآس است كه نماي ساختمانش طراحي شده به سبك باروك مي‎باشد.
روندا:
ميدان گاوبازي روندا داراي بالكن هاي آهن كاري شده و نشيمنگاههاي چوبي است. گاوباز معروف روندا (پدرو رومرو) در حدود 200 سال پيش قوانين اين ورزش را وضع كرد. تزئينات روي لباس گاوبازان بوسيلة گويا نقاش اسپانيايي طرح شده است.
ساير شهرها:
در شهر بيلبائو 2 موزه مهم هنرهاي معاصر و موزه هنرهاي زيبا مي‎باشد بسياري از مجسمه هاي مذهبي در موزة ملي مجسمه هاي الوان در شهر والمادوليد وجود دارد. و از موزه هاي خصوصي و شخصي موزة هنرهاي آبستره در كوئنكا را داريم. يك موزة هنرهاي معاصر داريم كه جز بهترين موزه هاي هنر معاصر كه ال گركو و گويا آثارشان در آنجا مي‎باشد و موسسه هنر مدرن كه آثار هنري قرن 20 در آنجا هست و سالانه 4 ميليون بازديد كننده دارد.


شهرهاي مادريد و بارسلون مهمترين مراكز جلب مهاجران داخلي بوده اند و ديگر مراكز صنعتي نيز هر يك سهمي از اين مهاجران برده اند از سوي ديگر توسعه صنعت گردشگري نيز به نوبه خود جمعيت زيادي را جلب مناطق ساحلي جنوب و نيز جزاير قناري و بالئاريك نموده اند. طبق سرشماري اول مارس 38,872,268,1991 نفر جمعيت اسپانيا بوده است. امروزه 18 كشور امريكاي لاتين همگي به زبان اسپانيولي تكلم مي كنند و داراي فرهنگ اسپانيايي اند. اين كشور در تاقطع ميان آفريقا و اروپا واقع شده و كليد ورود به آبهاي مديترانه از طريق اقيانوس اطلس است و اثرات فرهنگهاي اروپايي، آفريقايي و مديترانه اي را در اين كشور مي‎توان ديد و از خصوصيات استثنايي اسپانيا در ميان كشورهاي اروپايي است.

جزاير پائنار در شرق اسپانيا و جزاير قناري، واقع در اقيانوس اطلس، در ماوراء سواحل غربي مراكش است. شبه جزيرة ايبري شامل اسپانيا و پرتغال مي‎باشد. كه اسپانيا چهار پنجم مساحت شبه جزيره را به خود اختصاص داده. تنگة جبل الطارق در جنوب اسپانيا با عرضي حدود 12 كيلومتر اروپا را از آفريقا جدا مي كند و پلي بين اروپا و آفريقاست و اين تنگه يكي از مهمترين مناطق استراتژيكي جهان محسوب مي‎شود. جزاير بالئاريك كه بين اسپانيا و سواحل آفريقاي شمالي قرار دارد در تابستان افرادي كه از سواحل استفاده مي كنند به اين جزيره مي آيند و اين جزيره حيوانات متنوعي دارد جزاير قناري بخصوص جزيره هيرو در مسير تردد كشتيهاي نفتكش و از جاذبه هاي توريستي برخوردار است.


صنعت گردشگري اسپانيا:
تاريخچة صنعت گردشگري اسپانيا:
اسپانيا صنعت گردشگري خود را به طور جدي از سال 1950 توسعه داد كه مديون تسهيلات فرهنگي و منابع طبيعي آن و قيمتهاي بسيار مناسب و نزديكي آن به مهمترين بازارهاي اروپايي مي‎باشد.


در نخستين مرحله از مراحل گذراي گردشگري، زماني كه خدمات گردشگري استاندارد به مصرف كنندگان ارائه شد، اسپانيا مقدار تسهيلات محدودي داشت كه اين مقدار محدود نيز نيازمند مهارت و توجه حتي از لحاظ استانداردهاي زماني بود كه در چنين شرايطي خدمات عمومي و تاسيسات زيربنايي گردشگري نيز وجود نداشت. به هر حال، در اوايل 1956، ميزان ورودي هاي بين المللي به اسپانيا ميزان مسافرت مردم كشورها دنيا به اسپانيا به 7/2 ميليون رسيده بود. و مشخص بود كه وجود كمبودها و نقايص باعث ممانعت و بازپس زدن تقاضاي گردشگري نشده بود.


به دليل همكاري نزديك بين صنايع ملي و گردانندگان تور بين المللي،‌ سرمايه گذاري در زمينه گردشگري از آن پس بسيار زياد بوده است كه منجر به رشد پيوستة درآمد و تعداد گردشگران شده است. تعداد مسافرتهاي بين المللي به اسپانيا در سال 1996 ، 62 ميليون بود كه از اين تعداد، 42 ميليون مورد آن مربوط به گردشگران بوده است. گردشگري داخلي (Domestic Tourism) نيز به موازات اين روند، رشد كرده است و تقاضا براي هر دو مورد خدمات گردشگري بين المللي و ملي وجود داشته است (ميزان توريسم اسپانيا در سال 1996 برابر 4 ميليون بود كه رتبه 10 بين كشورهاي نيارا داشت).

در حال حاضر، تخمين زده مي‎شود كه 45% تقاضاي گردشگري در اسپانيا، بين المللي باشد در حاليكه 55% باقي مانده مربوط به خود مردم اسپانيا براي گذراندن تعطيلات مي‎باشد. ميزان سرمايه گردشگري اسپانيا، بالغ بر 300 بيليون دلار محاسبه مي‎شود كه شامل بيش از 3/1 ميليون تخت هتل و 6-5 ميليون تخت مسافرخانه ها و غيرهتل و 58000 رستوران و دهها هزار مكانهاي تفريحي نمايشي ديگر مي‎باشد. بازارهاي اصلي گردشگري اسپانيا در اروپا مي‎باشد. (توريستها عمدتاً‌ از آلمان، UK ، فرانسه، ايتاليا، بلژيك، ايرلند، پرتغال مي آيند) و مسافرتهاي طولاني مدت از ايالات متحده، ژاپن و آمريكاي لاتين مي‎باشد.


منابع متنوع و غني در اسپانيا وجود دارد اگرچه گردشگري عمدتاً در خط ساحلي شبه جزيره و دو مجمع الجزاير آن (جزاير قناري و بالئاريك) تمركز يافته است. منابع بالقوه اين كشور براي گردشگري قابل توجه است كه از جمله به تمدن فرهنگي اصيل و بازديدهاي توريستها از جاذبه هاي طبيعي فراوان آن مي‎توان اشاره كرد. اثر گردشگري روي اقتصاد اسپانيا بسيار زياد است كه يكي از سريعترين فعاليتهاي در حال رشد در اسپانيا هست. بعضي از نواحي كه قدرت گردشگري دارند از جمله: كاتالونيا، اندلس، والسني، همه نواحي ساحلي، جزاير قناري و بالئاريك كه بيش از 65% از تقاضاي گردشگري كل را به خود اختصاص داده اند.

ساير نواحي ساحلي در نواحي مديترانه اي (Murcia) يا آتلانتيك (Basque , Cantabria , Asturias , Galicia) شاهد افزايش شديد تقاضاي گردشگري بوده و به آنها امكانات جديد جهانگردي و تاسيسات زيربنايي مدرن اعطا مي‎شود. كه با استانداردهاي بالاي كيفيت محيط زيست تطابق دارند. نقش درست در توسعه گردشگري از سال 1950 و حتي قبل از آن فعال بوده است و تغييرات عمده اي را بوجود آورده است. و در سال 1951 وزارت اطلاعات و توريسم تاسيس شد.

بدليل اهميت گردشگري در تراز پرداختها اسپانيا به عنوان مولد و وارد كنندة ارز خارجي، دولت مركزي در ابتدا، به هدايت فعاليتهاي تبليغاتي در بازارهاي خارجي و ميزان هماهنگي متغير آن با فعاليتهاي خصوصي توجه كرد. اپراتورهاي تور خارجي، عمدة فروش خارج از كشور را انجام داده و صنعت اسپانيا نيز روي بعد محصولات داخل كشور تمركز كرده و مقداري نيز به شيوة توزيع و انتشار بين المللي آنها پرداخته است. دخالت دولت در توليدات صنعت گردشگري محدود به قانونگذاري در مورد كيفيت خدمات (اطلاعات مصرف كننده و حمايت) و سرمايه گذاريهاي جداگانه در بخش سپرده هاي باسود بالما، اختصاص دادن ساختمانهاي قديمي و ملي (قلعه ها، صومعه ها و غيره) براي استفاده هتل و مديريت محصولات گردشگري و شركت پارادوز مي‎باشد.


- ساختار صنعت گردشگري:
- وزارت صنايع ، گردشگري و تجارت:
ساختمان وزارت كل دولتي (ايالتي) مسئول و مجري سياستهاي دولت در زمينه پيشرفت نوآوري صنعتي،‌ سياست تجاري شركتهاي مهندسي و مديريتي ، گردشگري و ارتباطي كوچك و متوسط از طريق سمعي و بصري و پيشرفت در افزايش اطلاعات جامعه است.
اين ساختار وزارتي، مانند يك نهاد برتر و ممتاز در زمينه گردشگري به نام سازمان دولتي توريست و تجارت در رقابت با تعيين و پيشرفت سياستها در مورد بخش گردشگر و تبليغاتش ديده مي‎شود.


ادارة گردشگري و تجارت:
اقدامات و عملكردها در موضوع گردشگري توسط وزارت صنايع، توريسم و تجارت از طريق ادارة گردشگري و تجارت توسعه داده مي‎شود. اين اداره مسئوليت اجراي عملكردهايي را كه دقيق باشند براي تعيين، پيشرفت و اجراي سياست توريستي مانند فعاليتهاي تبليغاتي كه به اين اداره مربوطند را به عهده دارد.
اين اداره به ادارة كل گردشگري و همچنين به سازمان تور اسپانيا (Turespania) و موسسة دولتي و شركت پارادورز وابسته است.
در چارتي كه در ادامه مي‎آيد واحدهاي مختلف به ادارة گردشگري و تجارت وابسته اند و ادارة كل گردشگري مسئول اجراي كارهاي گردشگري در حوزة دولتي مي‎باشد.

 

- اختيارات موجود در زمينه صنعت گردشگري كشور اسپانيا ميان ايالات مختلف تقسيم شده است. كشور اسپانيا به 17 منطقه گردشگري تقسيم شده است. هر منطقه شامل چندين استان و شهرهاي مهم مي‎باشد بودجه ها نيز به نسبت مناطق گردشگري تخصيص مي يابد. همة ايالتها در قالب فعاليت ملي تور اسپانيا (Tourspania) كه اسپانيا را به عنوان يك كالاي تجاري به تمام دنيا تبليغ مي كنند و به فروش مي گذارند. دبيرخانه جهانگردي اسپانيا شامل 3 اداره كل مي‎باشد:


1- ادارة كل هماهنگي: كه هماهنگي امور مرتبط با ايالتهاي خودمختار، ايجاد و توسعه روابط بين المللي، حضور پررنگ و مؤثر اسپانيا در رويدادها و مجامع بين المللي، توسعه روابط با سازمان جهاني جهانگردي W.T.O را به عهده دارد.
2- ادارة مطالعات گردشگري: يك سياست گردشگري مؤثر كه سرمايه هاي خود را از بخش خصوصي دريافت مي‎كند و آنها را براي بكار گرفتن در صنايع عمومي در جاهايي كه بيشتر به آنها نياز دارند مصرف مي‎كند دانش علمي موجود و اطلاعات در دسترس مشخصه هاي بازار را نياز دارد. اينها براي بخش توريست مهم است كه با پويايي، طبيعت فصلي و … با ديگر بخشهاي فعال مشخص مي‎شود. با توجه به اين نياز، ادارة مطالعات توريستي در سال 1962 ايجاد شد. درست بعد از كارهاي تحقيقاتي و مطالعات فعاليت گردشگري و تحليل تحول و جهت گيريهاي آن شروع به كار كرد.


فعاليتهاي نظير توليد و گردآوري و پردازش آمار و اطلاعات و جزئيات جهانگردي كشور (داخلي و خارجي) در رابطه با وضعيت گردشگري كشور اسپانيا و تحليل بازارهاي گردشگري كشور را انجام مي‎دهد.
علاوه براينها وظايف آن عبارتند از :
- توليد، طراحي و گسترش اطلاعات آماري گردشگري كه آن بخش به آن نياز دارد.
- انجام تحقيقات و مطالعات ويژه يا منطقه اي.
- توليد، ارزيابي، انتشار گسترش نشريه هاي فني و تخصصي در موضوع گردشگري
- مركز جمع آوري مدارك توريستي
اين سازمان با نهادهاي ملي و خارجي دائماً همكاري مي‎كند و از مارچ سال 2002 عضو فني مسئول موسسه ماهواره و گردشگري بوده است. مسئول اندازه گيري تأثير واقعي فعاليتهاي توريستي در اقتصاد اسپانيا بوده است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید