دانلود مقاله اندازه گیری محل و تهیۀ نقشۀ پایه

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

اندازه گیری محل و تهیۀ نقشۀ پایه

مقدمه
در فصل قبلی مطالبی پیرامون ملاقات با مشتری عنوان شد. همانطور که عنوان شد، این عمل یکی از اعمال متعددی است که در مرحله تحقیق و آماده سازی طرح بعد از ملاقات با مشتری و عقد قرارداد رسمی با وی صورت می گیرد. در این مقطع، طراح آماده انجام اندازه گیری محل و ترسیم baletheet و نقشۀ پایه می باشد. کار دیگر همچون ممیزی محل، آنالیز محل و تکمیل ایده های طراحی مستلزم انجام کامل این مرحله است. اندازه گیری محل و ترسیم نقشۀ پایه بعلت تأثیرات دقیقشان بر تمام کارهای بعدی، بسیار حائز اهمیت است.
بمنظور کمک به طراح جهت انجام حرفه ای و موفق این اعمال، در این وصل با مطالبی همچون اصطلاحات مربوط به این مرحله از کار، راهنمایی ها و روشهای ثبت اندازه گیری انجام شده و بالاخره روشهای ترسیم یک basesheet‌ و نقشه پایه آشنا می شوید.

اصطلاحات فنی
پاره ای از اصطلاحات فنی مربوط به اندازه گیری محل و ترسیم نقشۀ پایه وجود دارند که در تمام حرفه های مربوط به امر طراحی مورد استفاده قرار می گیرند و این عبارات علیرغم تعاریف متفاوتی که دارند، غالباً به جای هم بکار می روند. اهم این اصطلاحات عبارتند از : قطعه زمین ، طرح پلات ، طرح محل ، نقشۀ پایه ، و بالاخره base sheet . هریک از این اصطلاحات در واقع یک تعبیر مشترک بوده که برای توضیح نقشۀ پایۀ اولیه آماده شده برای یک پروژه طراحی مورد استفاده قرار می گیرند. علیرغم تشابه موجود، هریک از اصطلاحات مذکور به لحاظ اطلاعات خاصی که داشته و هدفی که دنبال می کند با دیگری فرق می کند.

قطعه زمین
هر محل مسکونی تک خانواری در یک قطعه ملک بنام «قطعه زمین» قرار دارد که غالباً آنرا با پارچه زمین نیز می نامند. برای دوری از ابهام با نقشه (غالباً موسوم به plat است) یا طرح یا طرح مخفی (غالباً pbt ) تنها یک قطعه محل مسکونی را بایستی قطعه (lot) بنامیم که شکل و اندازه این قطعات بسیار متغیر است. (تصویر ۱-۶) . علیرغم عدم وجود هیچ گونه استاندارد خاصی برای اینگونه قطعات، در عمل طراح با اندازه های نسبتاً متعارف و معمولی مواجه می شود که در زیر فهرست شده و در تصویر ۲-۶ خواهید دید.
قطعه کوچک ۵۰۶ متر مربع

قطعه متوسط ۱۰۱۲ متر مربع
قطعه متوسط تا بزرگ ۲۰۲۵ متر مربع
قطعه بزرگ ۴۰۵۰ متر به بالا
تصویر ۱-۶ اشکال مختلف قطعه زمین تصویر ۲-۶ اندازه های متداول قطعات زمین ملکی
حدود مرز قطعات با خطوط اربعه (شمال، شرق، غرب (جنوب) از چهار طرف مشخص می شود. هر یک از خطوط اربعه ملک با فاصله و نسبت مشخص می شود، برحسب تعریف نسبت عبارتست از مسیر افقی هریک از خطوط اربعه ملک برحسب درجه شرقی یا غربی شمالی یا جنوبی و «فاصله» عبارتست از اندازه خطی افقی خط و مرز ملک . (تصویر ۳-۶) . گوشه های قطعه زمین را معمولاً با میخ های آهنی که دور تا دور زمین فرم می کنند مشخص می کنند.
تصویر ۳-۶ فاصله و نسبت جغرافیائی خطوط اربعه ملک
کروکی قطعه زمین (پلات)
بنا به تعریف، کروکی قطعه زمین عبارتست از ترسیم نقشۀ مقیاس بندی شده ای که محل دقیق هریک از خطوط ملک مسکونی را نشان می دهد. برحسب مورد هر کروکی حاوی اطلاعات زیر می باشد.
۱- شکل قطعه زمین که توسط خطوط اربعۀ ملک تعریف می شود.
۲- جهت جغرافیایی ملک نسبت به شمال حقیقی
۳- نسبت و فاصله هریک از حدود اربعه
۴- حق راه مشخص (راه قانونی)
۵- راههای اصلی و فرعی

۶- محدودیتهای قانونی همچون میزان عقب نشینی و easements
حق راه، عبارتست از منطقۀ عمومی زمین که در آن خیابان یا راه زده می شود که عرض آن بطور متوسط ۱۸۰ سانت و حداقل ۹۰ و حداکثر ۳۶۰ سانت می باشد. (تصویر ۴-۶). حاشیه راه قانونی منطبق با خطوط جلوئی قطعۀ ملک شروع می شود. راههای قانونی توسط ادارات دولتی منطقه واقع در روستا، شهرستان، شهر یا حتی کشور تعیین و تنظیم می شود. بنابراین، برای تعیین قوانین و مشخصات مربوط به حق راه، باید با دفاتر دولتی مربوطه تماس گرفت.
تصویر ۴-۶ راه قانونی معمولی

راههای فرعی ، صرفاً داخل راه قانونی تعبیه می شوند (تصویر ۵-۶) . در نتیجه، بسیاری از حدود اربعه و گوشه ها را در نزدیکی حاشیه این راه فرعی می توان یافت. اگر چه این راهها خارج از حدود و شعور واقعی ملک وجود دارند، رسیدگی و نگهداری اکثرشان به عهده مالک می باشد.
راه اصلی ، که غالباً آنرا berm یا tree lawn نیز می نامند، به نواری از زمین واقع بین کنار گذر و جدول خیابان گفته می شود (تصویر ۶-۶) . هرچند قسمت از زمین نیز تحت اختیار قانونی شهری یا کشوری است، مسئولیت نگهداری آن به عهده مالک زمین است.

مقدار عقب نشینی ، عبارتست از حداقل فاصلۀ هر سازه همچون دیوار ساختمان یا گاراژ، نسبت به حد و مرز ملک بعبارت دیگر مقدار مسافتی که سازه ها باید عقب تر از خط ملک ساخته شوند که به آن حریم قانونی نیز می گویند (تصویر ۷-۶) . در این اساس برای سه محوطه جلویی، عقبی و کناره های ساختمانی باید حریم را رعایت نمود. در بعضی از زیر تقسیمها ، قسمت جلویی ساختمانها را در روی خط عقب نشینی قرار می دهند. طراح منظر بایستی از میزان عقب نشینی ها وقوف داشته باشد چون بر موقعیت مکانی سازه هایی چون استخر، دیوارها، حفاظها و gazebos تأثیر می گذارد.

تصویر ۵-۶ موقعیت مکانی کنار گذر و داخل حق راه.

تصویر ۶-۶ نوع راه اصلی

تصویر ۷-۶ نمونه ای از عقب نشینی ها
Easement به باریکه ای از زمین واقع در داخل قطعه زمین گویند که دیگران (معمولاً شرکتها utility) حق استفاده از آن را دارند (تصویر ۸-۶) . شرکتهای ، حق تعبیه utilities را در بالا یا زیرزمین داخل این easement را دارند.

در تصویر ۹-۶، نمونه ای از یک کروکی ثبتی که نشاندهندۀ هریک از عناصر سابق الذکر می باشد ارائه می شود معمولاً مشتری باید یک کپی از این کروکی را در اختیار طراح قرار دهد.
تصویر ۹-۶ نمونه ای از یک کروکی ثبتی
نقشۀ محل
نقشۀ‌محل معانی مختلفی دارد. منتها تعریفی که سازندگان یا پیمانکاران ساختمانی از آن استفاده می نمایند، عبارت است از ترسیم طرحی که موقعیت خانه را داخل قطعه زمین مشخص می کند. و در این نقشه، ابعاد و اندازه ها و مقدار عقب نشینی لازم از خطوط مرزی ملک و زوایای محل مسکونی مشخص شده است (تصویر ۱۰-۶) . پیمانکار ساختمانی با کمک این ترسیم به محل ایجاد ساختمان جدید پی می برد. این نوع نقشه همچنین می تواند نشاندهنده موقعیت سازه های دیگر همچون گاراژهای ضمیمه، gazebos و متعلقات و معلقات ساختمانی باشد.
معماران منظر، معماران و مهندسان از عبارت نقشۀ محل برای تشریح ترسیمی که نشاندهندۀ طرح پیشنهادی یا آرایش عناصر یک محل مسکونی استفاده می نمایند. در این صورت می توان‌ آنرا طرح مقدماتی یا نقشۀ اصلی نیز در نظر گرفت.
نقشۀ پایه

نقشۀ پایه از نظر طراحان یا ساختمان سازان هم معنی نقشۀ محل است، منتهی با کمی اطلاعات اضافی. نقشۀ پایه، طرح ترسیم شده ای است که در آن تمامی عناصر فیزیکی محل همچون ماشین روها، پیاده روها، پاسیوها، سکوها، تراسها، دیوارها، حفاظها، پلکانها، litilies ، انواع گیاهان و دیگر عناصر مشهود درج می شود. (تصویر ۱۱-۶) . با وجودیکه تمام اندازه گیریهای موجود در این نقشه از دیگر نقشه ها اقتباس شده یا عملاً از عرصه گرفته شده، برای یک طراح منظر ارجحیت دارد.

نقشه پایه به دلایل متعددی مفید می باشد. نخست اینکه، قبل از طراحی جدید و شروع ساخت و ساز شرایط موجود در محل را در آن می توان مکتوب نمود. با کمک آن همچنین می توان فهمید که چه عناصر خاصی را باید حذف کرد، جانشین نمود، واکاری نمود و یا بعداً با شروع ساخت و ساز جدی دوباره پیاده نمود. دوم اینکه : همانطور که در فصل هفتم خواهید دید از این نقشه می توان برای ممیزی و تجزیه و تحلیل محل استفاده نمود. از نقشۀ محل و آنالیز محل در مباحثاتی که با مشتریان در مورد نقاط ضعف و قوت طراحی محل سکونت آنها می گردد می توان استفاده نمود، بدون ثبت دقیق اطلاعات مربوط به عناصر فیزیکی موجود در محل سکونت

تصویر ۱۱-۶ نمونه ای از یک نقشۀ پایه (با تمام شرایط و جزئیات)
Base sheet
شرایط و اوضاع هر پروژه جدید فرق می کند. در بعضی پروژه ها می طلبد که سازه ها و گیاهان موجود ثابت مانده و تغییری نکنند. این عناصر شامل بعضی از عناصر فیزیکی در ایجاد یک طرح را تشکیل می دهند.

دیگر پروژه های طراحی در صورت
در چنین وضعیتی، طراح از آزادی بیشتر جهت تغییر شرایط محل موجود برخوردار است. Base sheet ترسیمی است که چنین وضعیتی در آن منظور می گردد.
در واقع با نقشۀ پایه تفاوت دارد. همانطور که گفته شد، نقشۀ پایه طرح ترسیمی اس

اندازه گیری محل و تهیۀ نقشۀ پایه

 

مقدمه
در فصل قبلی مطالبی پیرامون ملاقات با مشتری عنوان شد. همانطور که عنوان شد، این عمل یکی از اعمال متعددی است که در مرحله تحقیق و آماده سازی طرح بعد از ملاقات با مشتری و عقد قرارداد رسمی با وی صورت می گیرد. در این مقطع، طراح آماده انجام اندازه گیری محل و ترسیم baletheet و نقشۀ پایه می باشد. کار دیگر همچون ممیزی محل، آنالیز محل و تکمیل ایده های طراحی مستلزم انجام کامل این مرحله است. اندازه گیری محل و ترسیم نقشۀ پایه بعلت تأثیرات دقیقشان بر تمام کارهای بعدی، بسیار حائز اهمیت است.
بمنظور کمک به طراح جهت انجام حرفه ای و موفق این اعمال، در این وصل با مطالبی همچون اصطلاحات مربوط به این مرحله از کار، راهنمایی ها و روشهای ثبت اندازه گیری انجام شده و بالاخره روشهای ترسیم یک basesheet‌ و نقشه پایه آشنا می شوید.

اصطلاحات فنی
پاره ای از اصطلاحات فنی مربوط به اندازه گیری محل و ترسیم نقشۀ پایه وجود دارند که در تمام حرفه های مربوط به امر طراحی مورد استفاده قرار می گیرند و این عبارات علیرغم تعاریف متفاوتی که دارند، غالباً به جای هم بکار می روند. اهم این اصطلاحات عبارتند از : قطعه زمین ، طرح پلات ، طرح محل ، نقشۀ پایه ، و بالاخره base sheet . هریک از این اصطلاحات در واقع یک تعبیر مشترک بوده که برای توضیح نقشۀ پایۀ اولیه آماده شده برای یک پروژه طراحی مورد استفاده قرار می گیرند. علیرغم تشابه موجود، هریک از اصطلاحات مذکور به لحاظ اطلاعات خاصی که داشته

و هدفی که دنبال می کند با دیگری فرق می کند.
قطعه زمین
هر محل مسکونی تک خانواری در یک قطعه ملک بنام «قطعه زمین» قرار دارد که غالباً آنرا با پارچه زمین نیز می نامند. برای دوری از ابهام با نقشه (غالباً موسوم به plat است) یا طرح یا طرح مخفی (غالباً pbt ) تنها یک قطعه محل مسکونی را بایستی قطعه (lot) بنامیم که شکل و اندازه این قطعات بسیار متغیر است. (تصویر ۱-۶) . علیرغم عدم وجود هیچ گونه استاندارد خاصی برای اینگونه قطعات، د

ر عمل طراح با اندازه های نسبتاً متعارف و معمولی مواجه می شود که در زیر فهرست شده و در تصویر ۲-۶ خواهید دید.
قطعه کوچک ۵۰۶ متر مربع
قطعه متوسط ۱۰۱۲ متر مربع
قطعه متوسط تا بزرگ ۲۰۲۵ متر مربع
قطعه بزرگ ۴۰۵۰ متر به بالا
تصویر ۱-۶ اشکال مختلف قطعه زمین تصویر ۲-۶ اندازه های متداول قطعات زمین ملکی

حدود مرز قطعات با خطوط اربعه (شمال، شرق، غرب (جنوب) از چهار طرف مشخص می شود. هر یک از خطوط اربعه ملک با فاصله و نسبت مشخص می شود، برحسب تعریف نسبت عبارتست از مسیر افقی هریک از خطوط اربعه ملک برحسب درجه شرقی یا غربی شمالی یا جنوبی و «فاصله» عبارتست از اندازه خطی افقی خط و مرز ملک . (تصویر ۳-۶) . گوشه های قطعه زمین را معمولاً با میخ های آهنی که دور تا دور زمین فرم می کنند مشخص می کنند.
تصویر ۳-۶ فاصله و نسبت جغرافیائی خطوط اربعه ملک
کروکی قطعه زمین (پلات)
بنا به تعریف، کروکی قطعه زمین عبارتست از ترسیم نقشۀ مقیاس بندی شده ای که محل دقیق هریک از خطوط ملک مسکونی را نشان می دهد. برحسب مورد هر کروکی حاوی اطلاعات زیر می باشد.
۱- شکل قطعه زمین که توسط خطوط اربعۀ ملک تعریف می شود.
۲- جهت جغرافیایی ملک نسبت به شمال حقیقی
۳- نسبت و فاصله هریک از حدود اربعه
۴- حق راه مشخص (راه قانونی)
۵- راههای اصلی و فرعی
۶- محدودیتهای قانونی همچون میزان عقب نشینی و easements

حق راه، عبارتست از منطقۀ عمومی زمین که در آن خیابان یا راه زده می شود که عرض آن بطور متوسط ۱۸۰ سانت و حداقل ۹۰ و حداکثر ۳۶۰ سانت می باشد. (تصویر ۴-۶). حاشیه راه قانونی منطبق با خطوط جلوئی قطعۀ ملک شروع می شود. راههای قانونی توسط ادارات دولتی منطقه واقع در روستا، شهرستان، شهر یا حتی کشور تعیین و تنظیم می شود. بنابراین، برای تعیین قوانین و مشخصات مربوط به حق راه، باید با دفاتر دولتی مربوطه تماس گرفت.

تصویر ۴-۶ راه قانونی معمولی
راههای فرعی ، صرفاً داخل راه قانونی تعبیه می شوند (تصویر ۵-۶) . در نتیجه، بسیاری از حدود اربعه و گوشه ها را در نزدیکی حاشیه این راه فرعی می توان یافت. اگر چه این راهها خارج از حدود و شعور واقعی ملک وجود دارند، رسیدگی و نگهداری اکثرشان به عهده مالک می باشد.
راه اصلی ، که غالباً آنرا berm یا tree lawn نیز می نامند، به نواری از زمین واقع بین کنار گذر و جدول خیابان گفته می شود (تصویر ۶-۶) . هرچند قسمت از زمین نیز تحت اختیار قانونی شهری یا کشوری است، مسئولیت نگهداری آن به عهده مالک زمین است.

مقدار عقب نشینی ، عبارتست از حداقل فاصلۀ هر سازه همچون دیوار ساختمان یا گاراژ، نسبت به حد و مرز ملک بعبارت دیگر مقدار مسافتی که سازه ها باید عقب تر از خط ملک ساخته شوند که به آن حریم قانونی نیز می گویند (تصویر ۷-۶) . در این اساس برای سه محوطه جلویی، عقبی و کناره های ساختمانی باید حریم را رعایت نمود. در بعضی از زیر تقسیمها ، قسمت جلویی ساختمانها را در روی خط عقب نشینی قرار می دهند. طراح منظر بایستی از میزان عقب نشینی ها وقوف داشته باشد چون بر موقعیت مکانی سازه هایی چون استخر، دیوارها، حفاظها و gazebos تأثیر می گذارد.
تصویر ۵-۶ موقعیت مکانی کنار گذر و داخل حق راه.

 

تصویر ۶-۶ نوع راه اصلی

تصویر ۷-۶ نمونه ای از عقب نشینی ها
Easement به باریکه ای از زمین واقع در داخل قطعه زمین گویند که دیگران (معمولاً شرکتها utility) حق استفاده از آن را دارند (تصویر ۸-۶) . شرکتهای ، حق تعبیه utilities را در بالا یا زیرزمین داخل این easement را دارند.
در تصویر ۹-۶، نمونه ای از یک کروکی ثبتی که نشاندهندۀ هریک از عناصر سابق الذکر می باشد ارائه می شود معمولاً مشتری باید یک کپی از این کروکی را در اختیار طراح قرار دهد.
تصویر ۹-۶ نمونه ای از یک کروکی ثبتی

نقشۀ محل
نقشۀ‌محل معانی مختلفی دارد. منتها تعریفی که سازندگان یا پیمانکاران ساختمانی از آن استفاده می نمایند، عبارت است از ترسیم طرحی که موقعیت خانه را داخل قطعه زمین مشخص می کند. و در این نقشه، ابعاد و اندازه ها و مقدار عقب نشینی لازم از خطوط مرزی ملک و زوایای محل مسکونی مشخص شده است (تصویر ۱۰-۶) . پیمانکار ساختمانی با کمک این ترسیم به محل ایجاد ساختمان جدید پی می برد. این نوع نقشه همچنین می تواند نشاندهنده موقعیت سازه های دیگر همچون گاراژهای ضمیمه، gazebos و متعلقات و معلقات ساختمانی باشد.

معماران منظر، معماران و مهندسان از عبارت نقشۀ محل برای تشریح ترسیمی که نشاندهندۀ طرح پیشنهادی یا آرایش عناصر یک محل مسکونی استفاده می نمایند. در این صورت می توان‌ آنرا طرح مقدماتی یا نقشۀ اصلی نیز در نظر گرفت.

نقشۀ پایه
نقشۀ پایه از نظر طراحان یا ساختمان سازان هم معنی نقشۀ محل است، منتهی با کمی اطلاعات اضافی. نقشۀ پایه، طرح ترسیم شده ای است که در آن تمامی عناصر فیزیکی محل همچون ماشین روها، پیاده روها، پاسیوها، سکوها، تراسها، دیوارها، حفاظها، پلکانها، litilies ، انواع گیاهان و دیگر عناصر مشهود درج می شود. (تصویر ۱۱-۶) . با وجودیکه تمام اندازه گیریهای موجود در این نقشه از دیگر نقشه ها اقتباس شده یا عملاً از عرصه گرفته شده، برای یک طراح منظر ارجحیت دارد.

نقشه پایه به دلایل متعددی مفید می باشد. نخست اینکه، قبل از طراحی جدید و شروع ساخت و ساز شرایط موجود در محل را در آن می توان مکتوب نمود. با کمک آن همچنین می توان فهمید که چه عناصر خاصی را باید حذف کرد، جانشین نمود، واکاری نمود و یا بعداً با شروع ساخت و ساز جدی دوباره پیاده نمود. دوم اینکه : همانطور که در فصل هفتم خواهید دید از این نقشه می توان برای ممیزی و تجزیه و تحلیل محل استفاده نمود. از نقشۀ محل و آنالیز محل در مباحثاتی که با مشتریان در مورد نقاط ضعف و قوت طراحی محل سکونت آنها می گردد می توان استفاده نمود، بدون ثبت دقیق اطلاعات مربوط به عناصر فیزیکی موجود در محل سکونت
تصویر ۱۱-۶ نمونه ای از یک نقشۀ پایه (با تمام شرایط و جزئیات)
Base sheet

شرایط و اوضاع هر پروژه جدید فرق می کند. در بعضی پروژه ها می طلبد که سازه ها و گیاهان موجود ثابت مانده و تغییری نکنند. این عناصر شامل بعضی از عناصر فیزیکی در ایجاد یک طرح را تشکیل می دهند.
دیگر پروژه های طراحی در صورت
در چنین وضعیتی، طراح از آزادی بیشتر جهت تغییر شرایط محل موجود برخوردار است. Base sheet ترسیمی است که چنین وضعیتی در آن منظور می گردد.
در واقع با نقشۀ پایه تفاوت دارد. همانطور که گفته شد، نقشۀ پایه طرح ترسیمی است که تنها آندسته از عناصر موجود در یک محل را نشان می دهد که دست نخورده و در آینده در طرح پیشنهادی درج خواهند شد (تصویر ۱۲-۶). عناصری از محل که حذف می شوند ابداً ترسیم نمی شوند تا بدینوسیله طراح از آزادی عمل و انعطاف پذیری بیشتری و در نهایت خلاقیت مؤثرتری برخوردار گردد. این نقشه در واقع زمینۀ شروع مطالعات طراحی توسط طراح را فراهم می سازد.

تصویر ۱۲-۶ نمونه ای از یک base sheet (شرایط موجود که باقی خواهند ماند).
به منظور ایجاد طرح برای هر محلی به نقشۀ پایه و هم به Base sheet نیاز مبرم می باشد. معمولاً طراح منظر یا دستیار وی آنها را تهیه کرده و مستلزم ۴ مرحله زیر می باشند.
۱- جمع آوری اطلاعات منطقه موجود از مشتری

۲- اندازه گیری در محل
۳- سازماندهی اندازه های بدست آمده، یادداشتها و عکسها
۴- ترسیم نقشۀ پایه و base sheet
جمع آوری اطلاعات در محل موجود

مالکین محل سکونت وظیفه دارند تا تمامی اطلاعات فیزیکی مربوط به محل سکونت خود را در اختیار طراح قرار دهند. چنانچه مالکین نتوانند اول کروکی ثبتی ملک خود را تهیه نمایند، می توانند یک کپی از آن را از منابع مختلف بدست آورده در اختیار طراح قرار دهند. بعنوان مثال : یک نمونه از این کروکی را می توان در دفاتر معماری یا پیمانکاران ساختمان یافت. بعلاوه، بنگاههای املاک که وظیفه رهن و اجاره منازل را به عهده دارند نیز ممکن است یک نسخه از آن را در اختیار داشته باشند. کلیات مربوط به اکثر قطعات مسکونی در نقشه های مالیاتی و کاربری شهر یا استان موجود بوده و غالباً می توان از طریق اینترنت به طور پیوسته به آنها دسترسی داشت. چنانچه به چنین اطلاعاتی به آسانی دسترسی نداشتید، اکیداً توصیه می شود تا از خدمات یک سرممیز یا نقشه بردار صلاحیت دار استفاده نمایید .

معمولاً با کمک چنین اشخاصی، نقشه ای که نشاندهنده محل دقیق تمام حدود و شعور و گوشه های ملک، فاصله ها و زوایای هریک از این حدود و در نهایت موقعیت مکانی سازه های مهم چون ساختمان و گاراژ می باشد، در اختیار فرد قرار می گیرد.

ت که تنها آندسته از عناصر موجود در یک محل را نشان می دهد که دست نخورده و در آینده در طرح پیشنهادی درج خواهند شد (تصویر ۱۲-۶). عناصری از محل که حذف می شوند ابداً ترسیم نمی شوند تا بدینوسیله طراح از آزادی عمل و انعطاف پذیری بیشتری و در نهایت خلاقیت مؤثرتری برخوردار گردد. این نقشه در واقع زمینۀ شروع مطالعات طراحی توسط طراح را فراهم می سازد.

تصویر ۱۲-۶ نمونه ای از یک base sheet (شرایط موجود که باقی خواهند ماند).
به منظور ایجاد طرح برای هر محلی به نقشۀ پایه و هم به Base sheet نیاز مبرم می باشد. معمولاً طراح منظر یا دستیار وی آنها را تهیه کرده و مستلزم ۴ مرحله زیر می باشند.
۱- جمع آوری اطلاعات منطقه موجود از مشتری
۲- اندازه گیری در محل
۳- سازماندهی اندازه های بدست آمده، یادداشتها و عکسها
۴- ترسیم نقشۀ پایه و base sheet
جمع آوری اطلاعات در محل موجود

مالکین محل سکونت وظیفه دارند تا تمامی اطلاعات فیزیکی مربوط به محل سکونت خود را در اختیار طراح قرار دهند. چنانچه مالکین نتوانند اول کروکی ثبتی ملک خود را تهیه نمایند، می توانند یک کپی از آن را از منابع مختلف بدست آورده در اختیار طراح قرار دهند. بعنوان مثال : یک نمونه از این کروکی را می توان در دفاتر معماری یا پیمانکاران ساختمان یافت. بعلاوه، بنگاههای املاک که وظیفه رهن و اجاره منازل را به عهده دارند نیز ممکن است یک نسخه از آن را در اختیار داشته باشند. کلیات مربوط به اکثر قطعات مسکونی در نقشه های مالیاتی و کاربری شهر یا استان موجود بوده و غالباً می توان از طریق اینترنت به طور پیوسته به آنها دسترسی داشت. چنانچه به چنین اطلاعاتی به آسانی دسترسی نداشتید، اکیداً توصیه می شود تا از خدمات یک سرممیز یا نقشه بردار صلاحیت دار استفاده نمایید .

معمولاً با کمک چنین اشخاصی، نقشه ای که نشاندهنده محل دقیق تمام حدود و شعور و گوشه های ملک، فاصله ها و زوایای هریک از این حدود و در نهایت موقعیت مکانی سازه های مهم چون ساختمان و گاراژ می باشد، در اختیار فرد قرار می گیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 19 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد