بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :


دختر اصف خان به نام ارجمند بانو بیگم با پسر جهانگیر موسوم به شاهزاده خرم (شاه جهان ) ازدواج کرد
گفته اند جهان همسرش را بسیار دوست داشت و در همه سفرها از جمله سفرهای جنگی نیز او را همراه خود میبرد.
در راه جنگ با حاکم افغانی دکن ارجمند بانو دچار بیماری شدیدی می شود که امیدی به زنده بودنش نبوده شاه خود را به همسرش می رساند واز وی می خواهد هر چه در دل دارد بگوید و وی دو وصیت می کند 1) بعد از وی با کس دیگری ازدواج نکند 2) برای وی ارامگاهی جالب و کامل و عجیب و غریب بسازد

اسلاید 2 :

در جبهه جنوبی میدان جلو خانه فضایی مستطیل شکل وجود داشت که از دو راسته بازار متقاطع و چهار سرا (کاروانسرا) تشکیل شده است. این عرصه چهار دروازه ورودی در امتداد هر یک از چهار راسته بازار داشته است.

اسلاید 3 :

) جلو خانه یا به اصطلاح رایج در ان زمان چوک خانه (میدان جلو خان) عرصه یا فضایی بود که غالبا در جلوی ورودی بسیاری از فضاهای معماری به ویزه بناهای بزرگ و عمومی ساخته میشد .
جلو خان تاج محل عرصه ای مستطیل شکل است که دروازه با شکوه ورودی باغ و مزار در وسط جبهه متصل به باغ قرار دارد.

اسلاید 4 :

در دو طرف شرقی وغربی عمارت مزا ر دو ساختمان کاملا همانند به صورت متقارن ساخته شده است بنایی که در سمت غرب عمارت مزار ساخته شده است مسجدی است که از سه گنبد خانه وسه ایوان ترکیب شده است

 

در جبهه شرقی مزار بنایی مشابه مسجد ساخته شده که مهمانخانه مجموعه است ودر همه خصوصیات کالبدی مانند مسجد است به جز آن که محراب ندارد و بر روی سنگفرش آن شکل جای نماز ایجاد نشده است

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید