دانلود مقاله بررسی خواص سیتوتوکسیک عصاره های دو خانواده از اسفنج های دریایی بر لارو آرتمیا سالینا

word قابل ویرایش
6 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:

داروهای سیتوتوکسیک عواملی هستند که به طور مستقیم سلول را نابود می نمایند به طوری که بر مراحل مختلف سنتز و فعالیت اسیدهای نوکلئیک اثر می گذارند و تقسیم سلولی را مهار می کنند بررسی اثرات سیتوتوکسیک عصاره های خام به هزینه کمتری نیاز داشته، حساسیت بیشتری دارا بوده و آزمایش در زمان کوتاه قابل انجام است از طرفی مقدار نمونه مورد نیاز برای آزمایش نیز کمتر است. در این تحقیق اسفنجها با گشت زنی در ساحل منطقه بین جزر و مدی جزیره هنگام جمع آوری گردید. نمونههای اسفنج از رده Demospongiae و خانواده Clionidae و Niphatidae سه گونه Cliona dioryssa , Gelliodes fibrosa و Amphimedon viridis شناسایی شد. که از آنها ۹ عصاره (متانولی، دی کلرومتانی و هگزانی) با قطبیتهای متفاوت استخراج گردید. سپس در آزمایشگاه جهت سنجش خواص سیتوتوکسیک۹ عصاره از آزمون کشندگی آرتمیا سالینا استفاده گردید. بهترین اثرات مربوط به عصاره غیر قطبی گونهAmphimedon viridis در غلظت ۵۴ میکروگرم بر میلی لیتربود که سبب مرگ ۵۰ درصد از لارو ها شد همچنین عصاره قطبی گونه Cliona dioryssa در غلظت ۴۲ میکروگرم بر میلی لیتر سبب مرگ ۵۰ درصد از لاروها شد. اسفنج های دریایی متابولیت های ثانویه ای را تولید می کنند که بسته به خانواده ، گونه و مناطق جغرافیایی دارای اثرات کشندگی بر لارو آرتمیا سالینا می باشند و می توانند به عنوان جانوران دریایی سیتوتوکسیک مورد آزمون های اختصاصی تر آنتی کنسر و آنتی تومور قرار گیرند.

کلمات کلیدی: اسفنج دریایی، اثرات سیتوتوکسیک، آرتمیا ،خلیج فارس

مقدمه:

متابولیت های ثانویه جدا شده از موجودات دریایی از پنج دهه پیش مورد توجه زیست شناسان و شیمیدانها در سراسر جهان هستند. تا به امروز حدود ۱۶۰۰۰ متابولیت جدا شده از موجودات دریایی گزارش شده است که در حدود ۶۸۰۰ عدد از این گزارش ها انتشار یافته است. این مواد فعال زیستی به طور عمده از اسفنجهای دریایی، ژله فیش، شقایق دریایی، مرجان، بریوزوا، نرم تنان، خارپوستان، سخت پوستان و تونیکیت ها جدا شده است .(۲) بنابراین یافتن گونههای جدید دریایی در نقاط مختلف دریا می تواند به عنوان یافتن ترکیبات فعال زیستی جدید بیان شود . از بین تمامی گونه های دریایی، بی مهرگان دریایی ثابت دارای بیشترین منبع مواد زیستی ناشناخته هستند. .(۵) تولیدات طبیعی دریایی، متابولیت های ثانویه تولید شده توسط جانوران دریایی است که از نظر دارو شناسی در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اسفنجهای دریایی منبع عظمی از ترکیبات نو و متابولیتهای فعال زیستی هستند. بیش از ۶۰ درصد ترکیبات زیستی نو از موجودات زنده دریا کشف شده است که ۷۰ درصد ازاین ترکیبات از اسفنجها بدست آمده است (۷)

Negombata magnifica نوعی اسفنج در دریای سرخ است که منبع بلقوهای از ترکیبات سیتوتوکسیک بنام Latrunulin B است. اسفنج ها دارای ترکیباتی با کارآیی حیرت انگیز هستند که برای آنها نقش حفاظتی ایفا می کند(.(۳

تحقیقات نشان می دهد که اسفنج ها متابولیتهای ثانویه فراوان با تنوع زیادی را تولید می کنند که دلایل خوبی برای بررسی عصارهای اسفنج های موجود در مناطق بین جزر ومدی جنوب ایران است، زیرا ممکن است با توجه به شرایط خاص سواحل جنوبی ایران ترکیباتی با خواص متفاوت به دست آید . همچنین با توجه به این که بسیاری از مواد اولیه دارویی در ایران ساخته نمی شود وصنعت داروسازی برای کاهش هزینه های خود نیازمند تهیه ارزان این مواد است استفاده از بی مهرگان دریایی مانند اسفنج ها می تواند یکی از راههای کاهش این نیاز باشد. با توجه به این که در رابطه با استخراج متابولیتها از اسفنجها و بررسی ترکیبات آنها تحقیقات بسیار کمی در ایران صورت گرفته است لزوم بررسی این ترکیبات ارزشمند مهم وکارآمد به نظر می رسد، تا بتوان ترکیبات جدید با تاثیرات مطلوب را بدست آورد. در این تحقیق اسفنجها از منطقه بین جزرو مدی جزیره هنگام جمع آوری شد، اهمیت این تحقیق به علت کمی تحقیقات راجع به خواص فعال زیستی بی مهرگان در جزایر ایرانی است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 6 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد