دانلود مقاله تخمین پارامترهای بیوسینتیکی فاضلابهای صنعتی در پایلوت سیستم لجن فعال شهرک صنعتی سلمانشهر

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان

چکیده - شهرکهای صنعتی از بزرگترین تولیدکنندگان فاضلاب صنعتی در جوامع امروزی هستندفرآیند. غالباً مفید در تصفیه اینگونه فاضلابها، سیستم لجن فعال است . در طراحی فرآیند این سیستمها و همچنین کنترل رشد و حفظ توازن مناسب توده زیستی در فاضلاب در خلال تصفیه، پارامترهای بیوسینتیکی از قبیل ثابت نیمه سرعت (Ks)، ثابت حداکثر سرعت مصرف سوبسترا (K)، ثابت زوال خودخوری (Kd) و ثابت بازده (Y) موثرند. در این تحقیق با استفاده از پایلوت سیستم لجن فعال و به کار بردن معادله مونود این ثوابت به ترتیب برابر با 130/68 (mg/l)، (1/day) 1/9، 0/035 (1/day) و 0/322 بدست آمدند.

کلید واژه- سیستم لجن فعال، معادله مونود، پارامترهای بیوسینتیکی، شهرک صنعتی سلمانشهر .

- 1 مقدمه

کارایی فرآیندهای بیولوژیکی مورد استفاده برای تصفیه فاضلاب به دینامیک های مصرف سوبسترا و رشد میکروبی بستگی دارد .[1]

بهره برداری و طراحی موثر چنین سیستم هایی به فهم واکنش های بیولوژیکی انجام شده و درک اصول اساسی حاکم بر رشد میکروارگانیسم ها نیاز دارد . بدیهی است د رک تمام شرایط محیطی موثر بر مصرف سوبسترا و سرعت رشد میکروبی ممکن است میسر نباشد ولی کنترل عواملی مانند pH و مواد مغذی یا نوترینت ها در پیشبرد فرآیند تصفیه موثر خواهد بود .[2]
سینتیک های رشد میکروبی بیانگر اکسیداسیون یا مصرف سوبسترا و تولید بیومس می باشد و به کل غلظت جامدات معلق در راکتور بیولوژیکی مربوط می شود . به دلیل آنکه فاضلابهای شهری و صنعتی دارای سوبستراهای متعددی می باشند، غلظت ترکیبات آلی به صورت COD قابل تجزیه بیولوژیکی تعریف می شود که شامل ترکیبات قابل تجزیه بیولوژیکی ذره ای، کلوئیدی و محلول است.

در عمل در خلا ل تثبیت مواد آلی فاضلاب سلولهای جدید (میکروارگانیسمها) نیز سنتز یا تولید می شوند، این سلولهای تازه تولید شده خود اساساً ترکیبی آلی دارند و بنابراین بار آلی در سیستم را هم در شکل سلول های زنده و هم در شکل سلول های مرده

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 4 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

حسابداری صنعتی - آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابداری مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت ، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
 هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد. برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعال ...

دانلود مقاله تصفیه بی‌هوازی فاضلابهای صنعتی

word قابل ویرایش
26 صفحه
18700 تومان
مقدمه :تصفيه بي‌هوازي فاضلابهاي صنعتي داراي مزاياي بالقوه‌اي مي باشد كه عبارتند از : انرژي مصرفي پائين، توليد كم لجن اضافي، كنترل بووآئروسلها و شروع بكار سريع بعد از توقف مار به مدت زمان طولاني. هاضم‌هاي بي‌هوازي با سرعت بالا كه داراي قدرت نگهداري توده ميكروبي مي باشند، نيز داراي ظرفيت تصفيه بالايي بوده و بنا ...

دانلود مقاله بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاه

word قابل ویرایش
218 صفحه
44700 تومان
چكيده:سيستم های حسابداري مديريت اطلاعات لازم در برنامه ريزی و کنترل را فراهم می سازند . فعاليت های اين نظام عبارتست از جمع آوری ، طبقه بندی ، تلخيص ، پردازش ، تحليل و گزارش اطلاعات به مديريت و نظاير آن .گزارش های حسابداري مديريت ، برخلاف اطلاعات حسابداری مالی ، بايد چنان باشند که در اتخاذ تصميم درون سازمانی ب ...

دانلود مقاله عوامل موثر در ایجاد و ارتقا کارآفرینی در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

word قابل ویرایش
238 صفحه
44700 تومان
عوامل موثر در ايجاد و ارتقا كارآفريني در سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايرانمقدمهفرآيند تغيير زندگي بشر از دوران غارنشيني تاكنون تحت تاثير عامل تغيير بوده است. در ميان اين عوامل تغيير بويژه به عامل انساني توجه خاصي شده است. كارآفرينان نقش برتر و برجسته اي را در عامل انساني ايفا مي كنند و از جايگاه والايي ...

دانلود مقاله برآورد حجم فاضلابهای صنعتی : ارائه روش و مطالعه موردی

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
چکیدهیکی از مهمترین مباحث زیست محیطی حذف آلاینده ها از آب است. فلزات سنگین، ترکیبات آلی و ترکیبات معدنی مهمترین آلاینده ها هستند. جذب سطحی بدلیل بازدهی بالا و مقرون و بصرفه بودن کاربرد فراوانی نسبت به سایر روشهای دیگر تصفیه آب دارد. کیتوسان یک کوپلیمر بوده که از دی استیله کردن کیتین که نوعی پلیمر طبیعی و غیر ...

دانلود مقاله اندازهگیری و تجزیه و تحلیل بهرهوری نهادههای تولیدی صنایع کوچک و متوسط در شهرک صنعتی توس

word قابل ویرایش
26 صفحه
21700 تومان
چکیدههدف مقاله بررسی وضعیت بهرهوري عوامل تولید صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرك صنعتی توس به روش توابع تولید است. بدین منظور توابع تولید گروههاي صنعتی مختلف بر اساس دادههاي مقطعی سـال1384 برآورد شده است. سپس کشش عوامل تولید، بهرهوري متوسط، بهرهوري نهایی و شـاخص کـاربري و سرمایهبري گروههاي مذکور استخراج شده اس ...

مقاله مقایسه انواع روشهای حذف فلزات سنگین از فاضلابهای صنعتی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه انواع روشهاي حذف فلزات سنگین از فاضلابهاي صنعتی چکیده یکی از مهمترین مسائل دنیـاي امـروز، آلـودگی محـیط زیسـت بـه فلـزات سـمی و خطرناك میباشد. فعالیتهاي کشاورزي و صنعتی باعث رها شدن عناصر سنگین سمی در محیط میشوند که میتواند یک خطر بزرگ براي خاك، اکوسیستم و سلامتی بشـر باشد. از آنجایی که پسابهاي خروجی ...

مقاله اثر میانجی گری حافظه سازمانی بر رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی ( مورد مطالعه : شرکتهای صنعتی فعال در شهرک های صنعتی خرم آباد )

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اثر ميانجي گري حافظه سازماني بر رابطه بين يادگيري سازماني و نوآوري سازماني (مورد مطالعه : شرکتهاي صنعتي فعال در شهرک هاي صنعتي خرم آباد) چکيده سازمانها براي اينکه بتوانند به طور مؤثري تقاضاي در حال تغيير محيط امروزي را برآورده سازند نيازمند نوآوري بيشتري هستند. به همين اندازه نيز يادگيري سازماني براي تأ ...