دانلود مقاله تقوا مصونیت است نه محدودیت

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان

تقوا مصونيت است نه محدوديت

سخن درباره عناصر موعظه اي نهج البلاغه بود ، از عنصر «تقوا» آغاز كرديم : ديديم كه از نظر نهج البلاغه ، تقوا نيروئي است روحي ،نيروئي مقدس و متعالي كه منشاء كششها و گريزهائي مي گردد ، كشش به سوي ارزشهاي معنوي و فوق حيواني ، و گريز از پستيها و آلودگيهاي مادي ، از نظر نهج‌البلاغه تقوا حالتي است كه به روح انسان شخصيت و قدرت مي دهد و آدمي را مسلط بر خويشتن و مالك «خود» مي نمايد .

تقوا مصونيت است
در نهج البلاغه بر اين معني تاكيد شده كه تقوا حفاظ و پناهگاه است نه زنجير و زندان و محدوديت . بسيارند كساني كه ميان «مصونيت» و «محدوديت» فرق نمي نهند و با نام آزادي و رهائي از قيد و بند به خرابي حصار تقوا فتوا مي دهند .


قدر مشترك پناهگاه و زندان «مانعيت» است اما پناهگاه مانع خطرهاست ، و زندان مانع بهره برداري از موهبتها و استعدادها . اينست كه علي (ع) مي‌فرمايد :
«اعملو ، عبادالله ، ان التقوي دار حصن عزيز ، و الفجور دار حصن ذليل ، لايمنع اهله ، و لا يحرزمن لجاء اليه . الا و بالتقوي تقطع حمه الخطايا» .
بندگان خدا بدانيد كه تقوا حصار و باروئي بلند و غيرقابل تسلط است و بي تقوائي و هرزگي حصار و باروئي پست است كه مانع و حافظ ساكنان خود نيست و آنكس را كه به آن پناه ببرد حفظ نمي كند ، همانا با نيروي تقوا نيش گزنده خطاكاري ها بريده مي شود .


علي (ع) در اين بيان عالي خود گناه و لغزش را كه به جان آدمي آسيب مي‌زند به گزنده اي از قبيل مار و عقرب تشبيه مي كند ، مي فرمايد نيروي تقوا نيش اين گزندگان را قطع مي كند .
علي (ع) در برخي از كلمات تصريح مي كند كه تقوا مايه اصلي آزاديها است ، يعني نه تنها خود قيد و بند و مانع آزادي نيست ، بلكه منبع و منشا همه آزاديها است . در خطبه 228 مي فرمايد :


«فان تقوي الله مفتاح سداد و ذخيره معاد و عتق من كل ملكه و نجاه من كل هلكه»
همانا تقوا كليد درستي ، و توشه قيامت و آزادي از هر بندگي ، و نجات از هر تباهي است .
مطلب روشن است ، تقوا به انسان آزادي معنوي مي دهد ، يعني او را از اسارت و بندگي هوا و هوس آزاد مي كند ، رشته آز و طمع و حسد و شهوت و خشم را از گردنش بر مي دارد و به اين ترتيب ريشه رقيتها و بردگيهاي اجتماعي را از بين مي برد ، مردمي كه بنده و برده پول و مقام و راحت طلبي نباشند ، هرگز زيربار اسارتها و رقيتهاي اجتماعي نمي روند .
در نعج البلاغه درباره آثار تقوا زياد بحث شده است و ما لزومي نمي بينيم درباره همه آنها بحث كنيم ، منظور اصلي اينست كه مفهوم حقيقي تقوا در مكتب نهج البلاغه روشن شود تا معلوم گردد كه اين همه تاكيد نهج البلاغه بر روي اين كلمه براي چيست ؟


در ميان آثار تقوا كه بدان اشاره شده است از همه مهمتر دو اثر است :
يكي روشن بيني و بصيرت ، و ديگر توانائي بر حل مشكلات و خروج از مضايق و شدائد . و چون در جاي ديگر به تفصيل در اين باره بحث كرده ايم و به علاوه از هدف اين بحث كه روشن كردن مفهوم حقيقي تقوا است ، بيرون است ؛ از بحث درباره آنها خودداري مي كنيم .
ولي در پايان بحث تقوا دريغ است كه از بيان اشارات لطيف نهج البلاغه درباره تعهد متقابل «انسان» و «تقوا» خودداري كنيم .
تعهد متقابل


در نهج البلاغه ، با اينكه اصرار شده كه تقوا نوعي ضامن و وثيقه است در برابر گناه ولغزش ، باين نكته توجه داده مي شود كه در عين حال انسان از حراست و نگهباني تقوا نبايد آني غفلت ورزد . تقوا نگهبان انسان است و انسان نگهبان تقوا و اين دور محال نيست ، بلكه دور جايز است .


اين نگهبان متقابل از نوع نگهباني انسان و جامه است كه انسان نگهبان جامه از دزديدن و پاره شدن است و جامعه نگهبان انسان از سرما و گرما است ، و چنانكه مي دانيم قرآن كريم از تقوا به جامعه تعبير كرده است : و لباس التقوي ذلك خير علي عليه السلام درباره نگهباني متقابل انسان و تقوا مي فرمايد :
ايقظوا بها نومكم و اقطعوا ها يومكم و اشعروها قلوبكم و ارحضوا بها ذنوبكم ... الا فصونوها و تصونوها بها»


خواب خويش را بوسيله تقوا تبديل به بيداري كنيد و وقت خود را با آن به پايان رسانيد و احساس آنرا در دل خود زنده نمائيد و گناهان خود را با آن بشوئيد ... همانا تقوا را صيانت كنيد و خود را در صيانت تقوا قرار دهيد . و هم مي فرمايد :
اوصيكم عبادالله بتقوي الله فانها حق الله عل يكم و الموجبه علي الله حقكم و ان تستعينوا عليها بالله و تستعينوا بها علي الله .
بندگان خدا ؛ شمار را سفارش مي كنم به تقوا ، همانا تقوي حق الهي است بر عهده شما و پديده آورنده حقي است كه از شما بر خداوند ، سفارش مي‌كنم كه با مدد از خدا به تقوا نائل گرديد و با مدد تقوا به خدا برسيد .

 

زهد و پارسائي :
عنصر ديگر موعظه اي نهج البلاغه «زهد» است . در ميان عناصر موعظه‌اي شايد عنصر زهد بعد از عنصر تقوا بيش از همه تكرار شده باشد . زهد مرادف است با ترك دنيا . در نهج البلاغه به مذمت دنيا و دعوت به ترك آن زياد بر مي خوريم . به نظر مي رسد مهمترين موضوع از موضوعات نهج البلاغه كه لازم است با توجه به همه جوانب كلمات اميرالمومنين تقسير شود ، همين موضوع است و با توجه به اينكه زهد و ترك دنيا در تعبيرات نهج البلاغه مرادف يكديگرند ؛ اين موضوع از هر موضوع ديگر از موضوعات عناصر نهج البلاغه زيادتر درباره اش بحث شده است .


بحث خود را از كلمه زهد آغاز مي كنيم :
«زهد» و «رغبت» (اگر بدون متعلق شوند) نقطه متقابل يكديگرند ؛ زهد يعني اعراض و بي ميلي ، در مقابل رغبت كه عبارت است از كشش و ميل .
بي ميلي دو گونه است : طبيعي و روحي :


بي ميلي طبيعي آن است كه طبع انسان نسبت به شيئ معيني تمايل نداشته باشد . آنچنانكه طبع بيمار ميل و رغبتي به غذا و ميوه و ساير ماكولات يا مشروبات مطبوع ندارد ، بديهي است كه اينگونه بي ميلي و اعراض ربطي به زهد به معني مصطلح ندارد .


بي ميلي روحي يا عقلي يا قلبي آن است كه اشيائي كه مورد تمايل و رغبت است از نظر انديشه و آرزوي انسان كه در جستجوي سعادت و كمال مطلوب است هدف مقصود نباشد ، هدف و مقصود و نهايت‌ آرزو و كمال مطلوب اموري باشد ما فوق مشتهيات نفساني دنيوي ، خواه آن امور از مشتهيات نفساني اخروي باشد و يا اساساً از نوع مشتهيات نفساني نباشد ، بلكه از نوع فضائل اخلاقي باشد از قبيل عزت ، شرافت ، كرامت ، آزادي و يا از نوع معارف معنوي و الهي باشد مانند ذكر خداوند ، محبت خداوند ، تقرب به ذات اقدس الهي .
پـس زاهد يعني كـسي كه توجهش از ماديات دنيا به عنوان كمال مطلوب و


بالاترين خواسته عبور كرده متوجه چيز ديگر از نوع چيزهائيكه گفتيم معطوف شده است . بي رغبتي زاهد بي زغبتي در ناحيه انديشه و آمال و ايده و آرزو است نه بي رغبتي در ناحيه طبيعت .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 14 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله حجاب ، مصونیت است نه محدودیت

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
حجاب،مصونیت است نه محدودیتمقدمه حجاب در لغت به معناي : حايل شدن ‍، پوشاندن ، مانع شدن است 0 الحجاب مفرد كلمة حجب به معناي : پرده ، پوشش ، لباس ، پارچه وهر چيزي كه چيز ديگر را بپوشاند يا هر مانع وحايل وفاصله ميان دو يا چند چيز 0 (1)حال كه به معناي لغوي حجاب پي برديم ، معلوم مي شود كه حجاب مصونيت واطمينان بخش ا ...

دانلود مقاله تقوا

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
تقوامحقق طوسى، راه ديگر مانع‏زدايى از سير و سلوك را «تقوا» و تقوا را داراى سه ضلع و ركن معرفى كرده است: ترس از خدا و تحاشى از كار زشت و قصد قربت در آن ترس و اين تحاشى. در باره تقوا آمده است:«بلى من أوفى بعهده و اتقى فإن الله يحب المتقين» (1) متقين، محبوب خدا هستند. البته همان طور كه تقوا مراتبى دارد محبوبيت ا ...

دانلود مقاله حجاب مصونیت است نه محدودیت

word قابل ویرایش
19 صفحه
18700 تومان
حجاب مصونيت است نه محدوديتمقدمه : حجاب در لغت به معناي : حايل شدن ‍، پوشاندن ، مانع شدن است 0 الحجاب مفرد كلمة حجب به معناي : پرده ، پوشش ، لباس ، پارچه وهر چيزي كه چيز ديگر را بپوشاند يا هر مانع وحايل وفاصله ميان دو يا چند چيز 0 (1)حال كه به معناي لغوي حجاب پي برديم ، معلوم مي شود كه حجاب مصونيت واطمينان بخش ...

مقاله در مورد آیا در جامعه دهه امروزی حجاب محدودیت است یا مصونیت

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان
جامعه آماری : دانش آموزان کلاس سوم تجربی نمونه : 10 نفر از دانش آموزان کلاس (نمونه گیری به طور تصادفی و کیفی ترتیبی می باشد) فرضیات : فرضیه 1 : در جامعه ی امروزی حجاب مصونیت است. فرضیه 2 : در جامعه امروزی حجاب محدودیت است. مقدمه : همانطور که می دانید جامعه ی ما جامعه ای مسلمان است و حجاب نیز جزئی از وظا ...

دانلود پاورپوینت آیا در جامعه دهه امروزی حجاب محدودیت است یا مصونیت؟

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :جامعه آماری : دانش آموزان کلاس سوم تجربی نمونه : 10 نفر از دانش آموزان کلاس (نمونه گیری به طور تصادفی و کیفی ترتیبی می باشد) فرضیات :  فرضیه 1 : در جامعه ی امروزی حجاب مصونیت است. فرضیه 2 : در جامعه امروزی حجاب محدودیت است.اسلاید 2 : مقدمه : همانطور که می دانید جامعه ی ما جامعه ای مسلمان است و حجاب ...

دانلود فایل پاورپوینت داستان زندگی آلبرت اینشتین

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : Albert  Einstein     Born: 1879   Ulm, German Empire اسلاید 2 : خانواده   پدر : هرمان اینشتین، یک فروشنده  که بعدها کارخانه الکتروشیمیایی  تأسیس کرد   اسلاید 3 :   مادر: پولین نی کوچ ، در زمان تولد  آلبرت به خاطر ...

دانلود فایل پاورپوینت اصول و مبانی قدرت و سیاست

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : اصول و مبانی قدرت و سیاست ارسطو معتقد بود که انسان ذاتا اجتماعی است و خارج از جامعه نمیتواند به انسانیت خود برسد.دانش بشر بر پایه دانسته های گذشتگان بنا شده است .ارسطو یک انسان تنها و مجرد را دارای حیات انسانی نمی داند.نکته اصلی بحث او این است که انسان اجتما ...

دانلود فایل پاورپوینت داستان زندگی ماری کوری

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
  اسلاید 1 : داستان زندگی ماری کوری در سال۱۸۷۷م در مدرسه ای در شهر ورشو پایتخت لهستان دختری به نام مانیا اسکلو دوسکا تحصیل میکرد درآن زمان قسمت مهمی ازلهستان توسط شوروی اشغال شده بود وآموزش زبان وتاریخ لهستان برای بچه ها ممنوع گردیده بود .اما کودکان کلاس مانیا توسط مربی خود خانم توپسیا مخفیانه زبان وتاریخ ...