دانلود مقاله حادثه ۱۱ سپتامبر

word قابل ویرایش
9 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

فهرست مطالب
عنوان صفحه
– مقدمه (اشاره کلیه به موضوع تحقیق) حادثه ۱۱ سپتامبر ۱
– متن (اهمیت، ضرورت، انعکاس) ۳
– اعتقاد فلسفی ۵
– نگرش ۶
– نظر سازمان ملل ۷
– اهداف آمریکا ۸
– از یک نگاه دقیق به پوشش خبری ۹
– دیدگاهها (اختلاف آمریکا، اروپا و دیگر کشورها) ۹
– زمینه‌های اختلاف ۱۰
– نتیجه‌گیری ۱۱
– منابع و مآخذ ۱۳
مقدمه:

اشاره کلی به موضوع:
حادثه یازدهم سپتامبر درحافظه جهان بعنوان حادثه‌ای عرب- اسلامی پشت شده است گویا تمامی عواملی این حادثه عربها و مهمترین آنها هم تبعه عربستان سعودی بوده اند. اگرچه همه عربها مسلمانند و همه مسلمانان، عرب و بلکه اکثریت قاطع (حدود سه چهارم) مسلمانان جهان، غیرعرب هستند ولی به عنوان خاستگاه اولیه دین اسلام بیش از همه جهان عرب، بعنوان نماینده جهان اسلام در اذهان جهانی جای گرفته است و از این رو هزینه های یازدهم سپتامبر به حساب همه مسلمانان از همه نژادها گذاشته شد.

اجرا کنندگان عملیات یازدهم سپتامبر نه از مناطق فقیر نشین جهان اسلام که پرورده مرفه ترین مناطق جهان اسلام و بلکه تمام جهان و برخوردار از مدرن ترین امکانات معیشتی و آموزشی بوده اند. بنابراین به اجمال می‎توان عامل اقتصاد و یا تضاد طبقاتی ناشی از نابرابری و ناعدالتی اقتصادی را در تحلیل این حادثه تا حدی منتفی دانست. سیاستهای بین المللی و منطقه ای امریکا و اروپا بویژه متوحش صهیونیستی، همواره موضوع یکی از انتقادات و اعتراضات دائمی جهان عرب نسبت به غرب بوده و هست اما روشن است که نمی توان همه جا از سیاستهای غرب نشانه های دشمنی با اسلام را دریافت.

غرب در برابر اردوگاه کمونیسم از مسلمان ها حمایت های جدی کرده است از مجاهدان مسلمان افغانستان در برابر اتحاد جماهیر شوروی از مسلمانان بوسنی و هرزگوین و کوزوو در برابر دولت یوگسلاوی و از جدایی طلبان مسلمان و چچن در برابر روسیه و …
شاید بتوان گفت نه حمایت غرب از مسلمانان در مناطق یادشده را باید پای حساب حمایت از اسلام نوشت و نه حمایت از رژیم صهیونیستی در مقابل فلسطین مسلمان را به معنای حمایت از یهودیت به شمار آورد. سیاست غرب، عمدتاً تابع مولفه های دیگری است که مهمترین آن حفظ هزمونی و حذف یا کاستن هرگونه رقیب احتمالی و یا فعلی است. چرا جهان عرب بعنوان وسیعترین جهان اسلام نتوانسته است چندان در دل سیاست غرب جای باز کند تا غرب را به ترجیح منافع خویش بر دولتی کوچک که در دل کشورهای اسلامی چونان دشنه ای نشسته است وادارد؟

چرا عمده ترین رسانه های تاثیرگذار بر افکار عمومی غرب به منافع صهیونیستی وابسته اند و جهان عرب در این زمینه کم ترین بهره را دارد؟
به نظر می رسد کم بهرگی عربها در این حوزه به عدم توانایی مالی آنها برنمی گردد بلکه ساختار سیاسی حاکم بر غالب کشورهای عرب ماهیت تقریبا دموکراتیک و آزاد و غیرقابل کنترل این رسانه ها را بر نمی تابد. دولتهای عرب غالباً و بلکه اجماعاً غیردموکرات هستند و به سبک قرون کهن گذشته (شیوخت و امارت و آرای ساختگی ۹/۹۹ درصدی) اداره می‎شوند و غرب حداقل به سه دلیل عمده از دست کاری کردن و با تغییر کلی این ساختار پرهیز دارد غرب برآن است که سابقه استعماری اش در مناطق اسلامی و به ویژه خاورمیانه به حد کافی پرونده اتهاماتش را قطور کرده و دیگر جایی دخالت و یا فشار برای تغییر نظامهای سیاسی عربی با توجه به سابقه سوءاش باقی نمانده است.

روزنامه همشهری شهریور ۱۳۸۴ سپتامبر ۲۰۰۵ ویژه نامه
متن (اهمیت، ضرورت، انعکاس آن)
با یک حساب سرانگشتی می‎توان حدس زد که هرگونه تغییرات ساختاری در نظام های سیاسی و به تعبیر دیگر دموکراتیزه شدن فضای سیاسی کشورهای عربی معادله را به نفع اسلام گرایان سیاسی و با بنیادگرایان اسلامی که غرب را دارالکفر می شمارند، عوض خواهد کرد. نمونه الجزایر در این زمینه شاهدی گویا است و چنین چیزی برای غرب بسیار ناگوار است. غربی ها معتقدند که اسلام گرایان تندرو در شعار دموکراسی خواهی خود صادق نیستند و مطلوبیت سازوکارهای دموکراتیک مانند انتخابات آزاد و پارلمان و برای ایشان مطلوبیتی معرفتی و همیشگی نیست بلکه ضرورت این سازوکارهای در حد ضرورت اکل میته است و الضرورات تبیع المحضورات (ضرورت ها ممنوعات را مباح می سازد) و این ضرورت تا زمانی اعتبار دارد که خودشان از نردبان قدرت بالا روند و پس از آن دیگر به نردبان نیازی نخواهند دید این مطالب را موریس دو ورژه استاد سرشناس جامعه شناسی سیاسی در سال ۱۹۹۱ به صراحت بیان کرد و کشورهای غربی را به ایجاد مانع بر سر راه به قدرت رسیدن اسلام گرایان سیاسی و جلوگیری از آن فراخواند.

جهان به ویژه اروپا نفت خود را از حوزه جغرافیایی اسلام تأمین می‌کند و هرگونه ناآرامی در این منطقه برای آنها فاجعه اقتصادی در پی خواهد داشت.
اکنون این پرسش مطرح است که چرا آن که بنیادگرایی زادگاهی غربی دارد و اصالتاً‌ از آن فرقه ای از کاتولیک ها بود که در راه تحمیل عقیده خویش، اعمال زور را نیز مشروع می دانستند و هنوز هم این فرقه فعال است. بنیادگرایی اسلامی که مشابه نمونه غربی اش است به مساله ای جهانی تبدیل شده است به نخست وزیر بریتانیا در سال ۲۰۰۳ جنگ با تروریسم را بزرگترین اولویت کاری و مقدم بر همه مشکلات جهانی خواند و روشنفکران آمریکایی در بیانیه مشهور خود در فوریه ۲۰۰۲ با عنوان برای چه می جنگیم؟ حادثه یازدهم سپتامبر را نقطه ای تعیین کننده و بنیادین برای نوع رابطه غرب با جهان عرب و اسلام برشمردند.

برای یافتن پاسخ به پرسش فوق در همین نزدیکی ها باید در این سخن بن لادن رهبر سازمان بنیادگرای القاعده تأمل کرد که جهان دو اردوگاه دارد اردوگاه ایمان و اردوگاه کفر و میان این دو چالش و نزاعی ابدی جریان دارد که جز با فروپاشی کفر نمی توان از آن بیرون شد.
سرچشمه های برخورد یازدهم سپتامبر ریشه های و همینطور بهتر می‎باشد.
همشهری شهریور ماه ۱۳۸۴ و اطلاعات شهریور ماه ۱۳۸۴

اعتقاد فلسفی:
چندی از «یازده سپتامبر» نگذشته بود که «جیووواناپورادوری» استاد فلسفه دانشگاه «وامار» در نیویورک، با این دو فیلسوف درباره این «رویداد» تروریسم و مدرنیته به گفت و گو نشست بورادوری اعتراف می‌کند مانند تمام فیلسوفانی که از دهه ۱۹۸۰ سر برآمده‌اند، من هم معتقد بودم که هابرماس و دریدا به شدت نگرشهای متضادی نسبت به روشن گری دارند هابرماس از آن دفاع می کرد، و دریدا آن را در می کرد. فضای فکری مسلط آن سالها مبنی بر این که در ید هابرماس متفکران روشنگری ست، کاملاً اشتباه است»

هم چنین دو واکنش سریع امریکا برای حمله کردن مخالف اند، هر دو از ارائه تعریف مشخصی از تروریسم تردید دارند. زیرا بدین ترتیب نمی خواهند به آن مشروعیت بدهند. در عین حال معتقدند که باید از اصل بین المللی کلاسیک مبنی بر دولت … ملت به نظم جدید جهانی مبتنی بر وحدت قاره ها برسیم ویژگی بارز این «رویداد» را جهان ارتباطی و شبح گونه بودن تروریسم می دانند.
بنیان گراهای مذهبی- نظامی آشکارا با سکولارسازی و مدرنیته مخالفند. به همین خاطر بورادوری معتقد است «فلسفه با اسلحه فراخوانده می‎شود» موضوع این گفتگو ارایه تحلیلی از ۱۱/۹/ است تا به بازنگری اعتقادی از اعتبار و صحت طرحها و ایده های روشنگری دست یافت»
همشهری ۱۳۸۴ شهریور ماه

نگرش:
آیا شما مفکر می‎کنید آن چه ما «یازدهم سپتامبر» می نامیم، رویدادی بی سابقه است، رویدادی که اساساً شیوه نگرش به خود را تغییر می‎دهد.
قرن بیستم شهری که بیش از سه دهه مسحور خود کرده است این بار بیشتر احساس غریبه را داشته است «پایتخت» وطن پرستی دوآتشه و به بیان دقیق تر گستاخانه با شعار «ما ایستاده ایم امریکا» وجود داشت که شرایط را تغییر داده بودند حساسیت وحدت خواهی و همراهی در برابر روحیه فرضی «ضدآمریکایی نسبت به خارجیان، این مهربانی شکوه خود را به کمی عدم اعتماد و سوظن برده است.

حتی آنهایی که در نگرش انتقادی سابقه غیرقابل تردیدی داشتند، چنانکه من در میان دوستان امریکایی ام دارم، باید محتاطانه در رابطه با این نگرش رفتار می کردند. از آن زمان مداخله [امریکا] در افغانستان در مباحث سیاسی صرفاً خود را میان اروپائیان (با میان اسرائیلی ها) یافتیم. از طرف دیگر، تنها آنجا بزرگی این رویداد را احساس کردم. وحشت این فاجعه که اندوه پراکنده باورهای هراس انگیز به پشت این هجوم خطرناک و نیز یاس خفقان آوری که بر سطح شهر جاری بود، در آنجا همه اینها تجربه بسیار متفاوتی نسبت به اینکه آدم در خانه خود باشد شکل داد هر دوست و آشنایی دقیقا به یاد می‎آورد که آن روز در ساعت ۹ صبح چه کار می کرد. خلاصه تنها آنجا بود که توانستم فضای دلهره ای را درک کنم که در پرسش شما منعکس است. نمی دانم آیا خود پرهیز می کردند در هر حال اعلامیه های مک روناشناس درباره حملات تازه و هشدارهای بی معنی «به هوش باش» فضای ابهام آمیز دلهره را همراه با آمادگی نامطمئن برانگیخت که دقیقا در راستای هدف تروریست ها بود. در نیویورک که مردم آماده بدترین حادثه بودند. البته هراس از سیاه زخم (حتی برخورد هواپیما در کورینتز) به توطئه شیطانی اسامه بن لادن نسبت داده می‎شود.

اگر حمله وحشت آور یازده سپتامبر در تاریخ جهان وقفه و مکثی به وجود آورده چنانکه بسیاری فکر می‌کنند در این صورت باید از مقایسه با دیگر رویدادهای برخورد آمیز تاریخی جهان دست برداشت.

نظر سازمان ملل:
دستور کاری را در مسیر درستی قرار دارد. هر چند بعد از یازده سپتامبر، دولت مردان اروپا کاملاً شکست خوردند. آشکارا نتوانستند فراسوی چشم‌اندازملی، منافع خود را ببینند و دست کم از کالین پاول وزیر خارجه [دولت آمریکا] در برابر تندروها حمایت کنند به نظر می‌آید دولت بوش کم و بیش آرام آرام به مشکل یک ابر قدرت خود محور بی‌رحم درآید. اکنون جنگ است همانطور که جایگزین دادگاه‌های نظامی آمریکا عملی علیه جایگاه دادگاه جنایی بین‌المللی بود.
از نظر اصل بین‌المللی، این شامل، تغییری مشکوک به حساب می‌آید. از امضای کنوانسیون سلاحهای بیولوژیکی امتناع می‌کند. بطوریکه جانبه پیمان ABM را فسخ کرد و بطور احمقانه‌ای در برنامه‌اش، سیستم موشکی دفاعی مستقر کرد و رویداد یازده سپتامبر به این برنامه اعتبار داد.

جهان به دلیل سیاست یک جانبه‌گرایی بسیار پیچیده شده است حتی اگر اروپا نقش غیرنظامی را بازی نکند چنانکه باید قدرت رو به رشد چین و قدرت رو به زوال روسیه کاملاً درون مدل صلح امریکایی (Pax Americama) جا نمی‌گیرد. به جای آنکه نقش پلید بین‌المللی بارز شود چنانکه در طی جنگ کوزوو به آن امید بسته بودیم، دوباره جنگ‌ها در حال شکل‌گیری هستند- که با هتر تکنولوژی هدایت می‌شوند و البته هنوز به شکل قدیمی.

همشهری شهریور ۱۳۸۴ سپتامبر ۲۰۰۵
اهداف آمریکا:
با وجود این که در یازده سپتامبر نزدیک به ۵۰ هزار نفر کشته شدند که ۷۷ درصد کل خسارت‌های جانبی سال ۲۰۰۱ به حساب می‌آید. این رقم به پای خسارتهای جانبی به شمار آمد که پای خسارتهای جانبی قربانیان حملات تروریستی سال ۱۹۹۸ نمی‌رسد در آن سال ۸۰ درصد کشته شدگان و زخمی شدگان از آفریقا بودند. شاید بتوان گفت چون این خسارات با این عمق در جایی به نام آفریقا اتفاق افتاده از نظر رسانه‌ای و البته سیاسی- مورد توجه قرار نگرفته است.
اما وقتی با دقت بیشتری به آمار و ارقام نگاه کنیم می‌بینیم که در همان سال ۱۹۹۸ بیش‌ترین میزان کشته شدگان و زخمی شدگان حملات تروریسیت، مربوط به القاعده و حمله به اهداف آمریکا بوده است ضمن آنکه یکی از پرمتداولترین خسارات جانی در همان سال مربوط به آفریقا نبود.

بلکه تنها در یک حمله تروریستی برای ۴۰۵ نفر در اروپای غربی اتفاق افتاد. پس این که چون حملات تروریستی در آفریقا اتفاق افتاده مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفته. تصور چندان درستی نیست.

از یک نگاه دقیق به پوشش خبری:
رسانه‌ها در ۲۰ سال گذشته در مورد تروریسم بین‌المللی نشان می‌دهد ارتباط بسیار ضعیف و کمی میان تعداد رخدادهای تروریستی بین‌المللی و استفاده از واژه‌های مربوط به آن در مطبوعات و رسانه‌ها وجود دارد و البته این نکته در مورد همه سال‌ها صدق می‌کند. مثلاً اگر روزنامه‌های تایمز- فانیشال- تایمز و گاردین را در نظر بگیریم. نوساناتی را در پوشش رسانه‌ای می‌بینم که هیچ ارتباطی با گرایشها و روندهای جهانی ندارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 9 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد