بخشی از مقاله


غلامعلي حداد عادل در سال 1324 هجري شمسي در تهران به دنيا آمد.وي داراي مدرك ليسانس فيزيك از دانشگاه تهران، فوق‌ليسانس فيزيك از دانشگاه شيراز، فوق‌ليسانس فلسفه از دانشگاه شهيد بهشتي و دكتراي فلسفه از دانشگاه تهران است.حداد عادل از سال 1347 تدريس در دانشگاه شهيد بهشتي ملي را آغاز كرد و پس از آنكه يك دوره ساواك وي را به دليل فعاليت‌هاي سياسي از تدريس منع كرد، از سال 1351 تا 1357 به تدريس در دانشگاه صنعتي شريف پرداخت.

وي در اين زمان نيز به تحصيل فلسفه نزد استاد شهيد مطهري مشغول و مقارن با انقلاب اسلامي عضو كميته همبستگي دانشگاهيان با مردم بود.
حداد عادل به زبان‌هاي انگليسي و عربي تسلط كامل دارد و از وي 17 كتاب درسي و 5 كتاب علمي و تحليلي در موضوعات دين، فلسفه و علوم اجتماعي و بيش از 190 مقاله به چاپ رسيده است.
وي همچنين نظارت علمي بر شش جلد از دانشنامه جهان اسلام را عهده‌دار بوده است و در سال 1368 جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي ايران، در سال 1374 نشان درجه دوم تعليم و تربيت و در سال 1376 جايزه بهترين مقاله سال را در زمينه علوم انساني دريافت كرد.

حداد عادل عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام، نماينده مردم تهران در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي، عضويت در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رياست و عضويت در فرهنگستان زبان و ادب فارسي و عضويت در شوراي عالي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و همچنين ده سال معاونت وزارت آموزش و پرورش را در سابقه خود دارد.
حداد عادل در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به عنوان منتخب نخست مردم تهران برگزيده شد و از سوي نمايندگان نيز به عنوان رياست مجلس انتخاب شد.


تحصیلات
مدارج تحصيلي رشته تحصيلي نام دانشگاه دوران تحصيل
كارشناسي فيزيک دانشگاه تهران 1342-1345
كارشناسي ارشد فيزيک دانشگاه شيراز 1345-1347
كارشناسي ارشد فلسفه دانشگاه تهران 1349-1351
دکترا فلسفه دانشگاه تهران 1351-1354
دانشجوی علوم اجتماعی علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1348-1349

آثار و تاليفات
كتاب‌ها
تاليف:
- فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي، تهران، سروش، 1359، 1363، 1368، 1370، 1372
- آشنايی با جامعه شناسی آموزش و پرورش، در جامعه‌شناسی (سال چهارم دوره آموزش متوسطه عمومی)، تهران، دفتر برنامه‌ريزی و تأليف کتابهای درسي، 1360-1370
- دانش اجتماعي (سال اول دبيرستان)، تهران، دفتر برنامه‌ريزي و تأليف کتابهاي درسي، 1360-1371
- دانش اجتماعي (سال دوم دبيرستان، رشته اقتصاد اجتماعي)، تهران، دفتر برنامه‌ريزي و تأليف کتابهاي درسي، 1360-1371
- تعليمات مدني، در تعليمات اجتماعی (سال سوم دبستان)، تهران، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي کتابهاي درسي، 1361
- تعليمات مدني، در تعليمات اجتماعی (سال چهارم دبستان)، تهران، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي کتابهاي درسي، 1361

- تعليمات مدني، در تعليمات اجتماعی (سال پنجم دبستان)، تهران، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي کتابهاي درسي، 1361
- دين و سياست در دانش اجتماعی (سال اول دبيرستان)، تهران، دفتر برنامه‌ريزي و تأليف کتابهاي درسي،1362-1369
- نگاهي به بينش اجتماعي اسلام، در دانش اجتماعي (سال اول دبيرستان)، تهران، دفتر برنامه‌ريزي و تأليف کتابهاي درسي، 1362-1364
- تعليمات اجتماعي (سال سوم دوره راهنمايي تحصيلي)، تهران، سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي درسي، 1363
- درسهايي از قرآن(سال اول دبيرستان)، تهران، دفتر برنامه‌ريزي و تأليف کتابهاي درسي، 1372
- درسهايي از قرآن(سال دوم دبيرستان)، تهران، دفتر برنامه‌ريزي و تأليف کتابهاي درسي، 1372

- درسهايي از قرآن(سال سوم دبيرستان)، تهران، دفتر برنامه‌ريزي و تأليف کتابهاي درسي، 1372
- درسهايي از قرآن(سال چهارم دبيرستان)، تهران، دفتر برنامه‌ريزي و تأليف کتابهاي درسي، 1372
- دانشنامه جهان اسلام، زيرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنياد دائرةالمعارف اسلامي، ج 2، 1375
- دانشنامه جهان اسلام، زيرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنياد دائرةالمعارف اسلامي، ج 3، 1376
- دانشنامه جهان اسلام، زيرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنياد دائرةالمعارف اسلامي، ج 4، 1377
- دانشنامه جهان اسلام، زيرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنياد دائرةالمعارف اسلامي، ج 5، 1379
- دانشنامه جهان اسلام، زيرنظر غلامعلی حدادعادل، تهران: بنياد دائرةالمعارف اسلامي، ج 6، 1380
- حج: نماز بزرگ، تهران، سنا، 1379، مشعر، 1381

ترجمه:
ـ تمهيدات: مقدمه‌اي براي هر مابعدالطبيعه آينده كه به عنوان يك علم عرضه شود، امانوئل كانت، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1367
ـ نظريه معرفت در فلسفه كانت، يوستوس هارتناك، تهران، فکر روز، 1378، 1379

مقاله‌ها
ترجمه:
- فيزيک کوانتومي، ادوارديو کاندون، سخن، سال 8، ش 12، فروردين 1349، ص 582-589.
- اهميت اسلام در جهان معاصر، حسين نصر، نشريه انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده ادبيات دانشگاه تهران، 1350، ص 19-40
- معتزله، مير ولي‌الدين، تاريخ فلسفه در اسلام، تهران: ستاد انقلاب فرهنگي، مرکز نشر دانشگاهي، 1362، ص 283-313
- توسعه بعدي حكمت اشراق، صدرالدين شيرازي ( ملاصدرا) و اخلافش، ماجد فخري، سير فلسفه در جهان اسلام، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1372، همان، با عنوان «توسعه حكمت اشراق توسط صدرالدين شيرازي و اخلافش»، منتخبي از مقالات فارسي درباره شيخ اشراق سهروردي، به اهتمام حسن سيد عرب، تهران، انتشارات شفيعي، 1378، ص 75 ـ 185

درس گفتارها و جـزوه‌هـا
- آشنايي با تاريخ علم كلام و مسائل آن (قسمت اول)، تهران، دانشگاه صنعتي آريامهر، [ بي‌تا]
- بحثي كوتاه درباره نظريه شناسايي در فلسفه كانت، تهران، دانشگاه صنعتي آريامهر، 1353.

مقاله‌هاي چاپ‌شده در كتابها
- نجوم در فلسفه ارسطو، يادنامه علامه اميني، مجموعه مقالات تحقيقي، به اهتمام سيدجعفر شهيدي و محمدرضا حكيمي، تهران، شركت سهامي انتشار، 1352، ص 449 ـ 495

- اهميت تأثير خانواده در تربيت ديني فرزندان، مجموعه سخنرانيها در هم‌انديشی پرورش اخلاقي كودكان و نوجوانان، سوم تا هفتم فروردين 1356، قم، دارالتبليغ اسلامي، 1356، ص 29 - 50
- حفظ زبان فارسي و ترك ستيزه‌جويي با عربي، مـسائل نـثر فارسـي، مـجمـوعه سـخنرانيهاي اولين هم‌انديشي نگارش فارسي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1363، ص 69 ـ82
- مقايسه‌اي ميان گلستان و اخلاق ناصري در شيوه آموزش فضايل اخلاقي، ذكر جميل سعدي، مجموعه مقالات و اشعار به مناسبت بزرگداشت هشتصدمين سالگرد تولد سعدي، گردآوري كميسيون ملي يونسكو، تهران، وزارت ارشاد اسلامي، 1364، ج 3، ص 405 ـ 415

- در خلوت شبهاي حافظ، سخن اهل دل، مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت تولد حافظ، گردآورنده كميسيون ملي يونسكو در ايران، تهران، كميسيون ملي يونسكو، 1371، ص 299 ـ 328
- از صداي سخن عشق، جبهه‌اي نو در فرهنگ‌شناسي ايران، سي مقاله در نقد و بررسي فرهنگ جبهه، به اهتمام محسن مهرآبادي و عليرضا كمري، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت امور فرهنگي، 1373، ص37 ـ 58
- چند نكته درباب زبان فارسي علمي، مجموعه مقالات هم‌انديشي زبان فارسي و زبان علم، زير نظر علي كافي، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1373، ص 202 ـ211
- نخستين مجمع بين‌المللي استادان زبان فارسي (سخنراني)، ره‌آورد، ويراسته قهرمان سليماني و علي‌اصغر شعردوست، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دبيرخانه انجمن بين‌المللي استادان زبان فارسي، 1376، ص 31 ـ 33

- زبان فارسي در برنامه‌هاي كودكان و نوجوانان، نخستين هم‌انديشي زبان فارسي در صدا و سيما، تهران، سروش، 1376، ص 88 ـ 96
- بحثي در باب عقل در فلسفه كانت، جاودان خرد، جشن‌نامه جلال‌الدين آشتياني، به كوشش علي‌اصغر محمدخاني و حسن سيدعرب، تهران، فرزان، 1377، ص 175 ـ 179

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید