بخشی از مقاله

مقدمه:
شركت كارخانجات پارس الكتريك (سهامي عام) در تاريخ 9/12/1341 تحت شماره 8567 در ايران به ثبت رسيده و فعاليتهاي آن با موضوع تاسيس و ايجاد كارخانه صنعتي وتوليدي مونتاژ راديو و تلويزيون بنيان نهاده شد.


توليدات اين كارخانه در حال حاضر شامل تلويزيونهاي رنگي در اندازه هاي مانيتور راديو پخش اتومبيل و بلندگو مي باشد.
در حال حاضر كارخانجات پارس الكتريك با همكاري شركت هاي معتبر و پيشرو جهاني و با استفاده از آخرين دستاوردهاي تكنولوژي وجديدترين ماشينهاي اينرت اتوماتيك و مجربترين مهندسين وتكنيسنها ونيروي كارآمد محصولات خود را توليد و به بازار عرضه مي نمايد.


كارخانجات اين شركت در مجتمع صنعتي واقع در كيلومتر 9جاده مخصوص كرج مشغول به فعاليت بوده ومشتمل بر 4 واحد توليدي (1-تلويزيون 2-مانيتور 3-قطعات 4-راديو وكوئيل سازي) و واحدهي پشتيباني توليد (تحقيقات وتوسعه، نگهداري وتعميرات، برنامه ريزي كنترل مواد، كنترل كيفيت) بوده وداراي كارگاههاي مجهز به ساخت مدارچاپي، قطعات پلاستيكي وفلزي، آبكاري ،پلاستوفوم، رنگ كاري وقالب سازي با استفاده از جديدترين تكنولوژي مدرن روز ميباشد.


كارخانجات پارس الكتريك در تاريخ 16/4/1358 در اجراي (بند ب) قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران ملي اعلام گرديد وتحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران واقع شد و درسال 1371 در اجراي سياستهاي دولت محترم جمهوري اسلامي ايران مبني بر خصوصي سازي كارخانجات ،نقل وانتقال سهام بين سازمان صنايع ملي ايران و شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي وسازمان تامين اجتماعي صورت گرفت واداره امور شركت را هيئت مديره منتخب مجمع صاحبان سهام عهده دار گرديد.


-صرفه جويي در كليه مراحل توليد وكاهش ارزبري همواره به عنوان يك اصلي مورد توجه مديران وكاركنان مي باشد.
- از آنجا كه تنوع محصول يكي از اهداف اصلي شركت مي باشد، لذا در سال 77نيز محصولات جديد (تلويزيون 29 ،راديو ضبط، مانيتور 17) را توليد وبه بازار عرضه نموده است.


- جهت حفظ وتقويت قابليت اصلي شركت (توليد محصولات صوتي و تصويري) ونيز استفاده بهينه از ظرفيت ماشين آلات منصوبه، درسال 76 شركت پارس كالري(با فعاليت در زمينه صنايع چوبي) فعال گرديده و شركت طراحي و مهندسي ساخت صنعت (در زمينه توليدات صنعتي) با سرمايه گذاران 100% پارس الكتريك گرديد.


سرمايه و سهامداران شركت كارخانجات پارس الكتريك:
سرمايه شركت مبلغ 100 ميليارد ريال مي باشد وتعداد كل صاحبان سهام شركت بالغ بر 093/12 شخص حقوقي وحقيقي است كه ميزان سهام تركيب آن به شرح جدول زير مي باشد.
سهامداران شركت پارس الكتريك در تاريخ 1/3/77
مشخصات تعداد سهام %


شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 744،108،26 11/26
سازمان تامين اجتماعي 324،834،14 83/14
سازمان مالي گسترش مالكيت 786،736،10 74/10
شركت سرمايه گذاري ملي ايران 466،140،8 14/8


سازمان صنايع ملي ايران 536،898،6 90/6
صندوق بازنشستگي 194،310،2 31/2
مديريت سرمايه گذاري بانك ملي ايران 752،434،1 43/1
بانك تجارت 622،208،1 21/1
شركت سيمرغ 068،154،1 15/1


شركت تهران الكتريك 190،899 90/0
شركت كارخانجات لوازم خانگي پارس 818،887 89/0
ساير سهامداران 500،386،25 39/25
جمع 000/000/100 100

شركت تابعه پارس الكتريك:
1-شركت كارخانجات لوازم خانگي پارس به 77% سهام
2- شركت خدمات پارس با 100% سهام
3- شركت كارخانجات پارس كالري با 100% سهام
4-شركت لامپ تصوير رنگي عالم آرا با 70% سهام


5- شركت طراحي ومهندسي ساخت صنعت با 100% سهام
6-شركت عايق پلاستيك با 100% سهام
7-شركت خانه سازي آريا با 5/87% سهام (از طريق عايق پلاستيك)
8-شركت پارس نيك با 100% سهام

 

شركت كارنجات لوازم خانگي پارس (سهامي عام)
شركت كارخانجات لوازم خانگي پارس به منظور ساخت وتهيه وتوزيع وفروش انواع محصولات ولوازم خانگي در تاريخ 6/2/1345 به ثبت رسيده وكارخانه وتاسيسات آن در شهر صنعتي البرز قزوين احداث و به همت مهندسين و كارگران ايران در سال 1359 به بهره برداري رسيد.


طي دوران فعاليت شركت پس از انقلاب تركيب وميزان سرمايه شركت به دفعات تغيير يافت و در سال 1370 به تملك كارخانجات پارس الكتريك درآمد و در سال 1373 از سهامي خاص به سهامي عام تبديل و در همان سال نيز در سازمان بورس اوراق بهاردار پذيرفته شد. توليدات اين شركت عبارتند از يخچال وفريزر در ابعاد 8و10و12 فوت و همچنين يخچال و فريزر 16 فوت دو درب بدون برفك كه در حال حاضر بدنه داخلي محصولات مذكور از فلزي به پلاستيكي تغيير يافته است.
محصولات اين شركت در سال 73 موفق به دريافت نشان طلايي استاندارد گرديد.

شركت خدمات پارس:
اين شركت در سال 1355 با سرمايه شركت كارخانجات پارس الكتريك تاسيس و 100% سهام آن متعلق به شركت پارس الكتريك مي باشد و به منظور پشتيباني و انجام خدمات پس از فروش محصولات پارس تاسيس شده است ودر جهت ارائه خدمات بيشتر اقدام به گسترش فعاليت خود در زمينه طراحي و نصب سيستم هاي ،آنتن مركزي، پيجينگ، تجهيزات آموزشي، كنترل مدار بسته ،برگزاري توجيهي، برگزاري كلاسهاي آموزش فني الكترونيك و تعمير تلويزيون در سطح كشور فعاليت داشته و با داشتن ورزيده ترين كادر خدماتي 139 شعبه در اقصي ن قاط كشور اسلامي خدمات خود را ارائه مي دهد.

شركت كارخانجات پارس كالري (سهامي خاص)
اين شرتك در سال 1357 تاسيس و 100% سهام آن متعلق به شركت پارس الكتريك مي باشد كه موضوع اصلي فعاليت شركت در حال حاضر در زمينه توليد انواع محصولات چوبي از قبيل مبلمان اداري و كتابخانه ،ميزهاي كامپيوتر، ديوارسازي، فضا سازي ادارات وايجاد سقف هاي كاذب باكيفيت عالي مي باشد.

 

شركت لامپ تصويررنگي عالم آرا(سهامي خاص)
اين شركت در سال 1376 تاسيس و 70% سهمن آن متعلق به شركت پارس الكتريك مي باشد را هم فعاليت آن ايجاد كارخانه هاي صنعتي وتوليدي، ساخت و توليد انواع لامپ تصوير، تهيه وتوزيع لوازم صنعتي برق الكترونيكي وصادرات محصولات شركت مي باشد.

 

شركت طراحي و مهندسي ساخت صنعت( سهامي خاص)
اين شركت در سال 1376 تاسيس و 100% سهام آن متعلق به شركت پارس الكتريك و شركتهاي تابعه مي باشد وفعاليت اصلي آن ايجاد كارخانه هاي صنعتي وتوليدي و بههر برداري از آنها ،ساختوتهيه وفروش انواع لوازم صنعتي، برق الكترونيكي وقطعات مربوطه وصادرات محصولات شركت مي باشد.

شركت عايق پلاستيك (سهامي خاص)
اين شركت در سال 1335 تاسيس و 100% سهام آن به كارخانجات پارس الكترونيك مي باشد و فعاليت آن مربوط به ساخت انواع فوم جهت بسته بندي محصولات مي باشد و باتوجه به افزايش سرمايه انجام يافته، مقدمات لازم به منظور تبديل شركت سهامي عام و پذيرفته شدن در بازار بورس اوراق بهادار براي آن فراهم گرديده است.

شركت خانه سازي آريا(سهامي خاص)
شركت خانه سازي آريا (سهامي خاص) در سال 1354 تاسيس و 5/87%سهام آن متعلق به شركت عايق پلاستيك مي باشد و فعاليت آن مربوط به ساخت توليد وفروش قطعات پيش ساخته ساختماني براي مصارف خانه سازي واحدهاي ساختماني مي باشد.

شركت پارس نيك:
اين شركت در سال 1356 تاسيس و 100% سهام آن متعلق به شركت پارس الكتريك مي باشد و عمده فعاليت آن عمليات بازرگاني، واردات و صادرات كليه كالاهاي مجاز وانواع تجهيزات الكتريكي والكترونيكي ميباشد.

شركت مهندسي وبازرگاني پارس (سهامي خاص)
اين شركت در سال 1354 با مساحت 37500 متر مربع شامل ساختمانهاي اداري، ساختمان تعميرگاه و انبار قطعات يدكي و 2 سوله انبار،تاسيس و 100% سهام آن متعلق به شركت پارس الكتريك مي باشد و اهم فعاليت اين شركت خريد و فروش واردات وسرويس وتعمير ونگهداري كليه دستگاههاي صنعتي وبازرگاني مي باشد.

رغباي شركت پارس الكتريك:
پيام .شهاب،بلموند ، NEC ،تهران الكتريك (آريا) ،صنام از جمله كارخانجات ممتاز وصاحب نامه د رصنعت الكترونيك مي باشند كه به همين دليل وجود رغيبان پيشتاز در اين عرصه، بحث كنترل كيفيت در شركت پارس الكتريك اهميت ويژه خود را دارد.

جدول خلاصه عملكرد شركت كارخانجات پارس الكتريك از سال 1371 تا 1376
سال نيروي انساني (نفر) توليد تلويزيون سياه وسفيد (دستگاه) توليد تلويزيون رنگي (دستگاه) توليد تلويزيون (دستگاه) مبلغ فروش (ميليون ريال) سود ميليون ريال تعداد سهام (هزار ريالي) سود سهمي (ريال)


عملياتي غيرعملياتي جمع قبل ازماليات
1371 807،2 328،280 741،124 069،405 404،80 843،22 231،10 074،33 000،539،16 2000
1372 279،2 093،218 645،130 515،362 887،100 666،17 980،19 646،37 000،539،16 276،2
1373 531،1 653،115 085،127 738،242 623،128 896،48 083،19 979،67 000،145،35 934،1
1374 372،1 712،47 862،95 579،143 454،147 892،50 378،51 270،102 000،000،50 045،2


1375 314،1 - 874،192 874،192 447،281 006،100 559،50 565،150 000،000،50 011،3
1376 307،1 - 572،333 571،323 373،460 767،168 245،50 012،219 000،000،100 190،2
بودجه سال 1377
سال نيروي انساني (نفر) توليد تلويزيون سياه وسفيد (دستگاه) توليد تلويزيون رنگي (دستگاه) توليد تلويزيون (دستگاه) مبلغ فروش (ميليون ريال) سود ميليون ريال تعداد سهام (هزار ريالي) سود سهمي (ريال)
عملياتي غيرعملياتي جمع قبل ازماليات
1377 342،1 600،435 000،41 500،66 187،760 312،217 750 562،218 000،000،100 183،2


چارت سازمانينمودار سازماني برنامه ريزي توليد:
برنامه ريزي توليد متشكل از مدير برنامه ريزي كنترل توليد ، سه برنامه ريز، سرپرست برنامه ريزي مي باشد با اينكه در چارت سازماني واحد برنامه ريزي توليد از وجود رئيس امور برنامه ريزي نام برده شده ولي عملا چنين مسئولي در حال حاضر وجود ندارد.
نظارت در اين مجموعه براساس سلسله مراتب صورت مي گيرد.


هدف برنامه ريزي:
برنامه ريزي وكنترل توليد محصول جهت رسيدن به اهداف تعيين شده طبق برنامه ميان مدت ومحدوده اعتبار آن قسمت برنامه ريزي توليد است.

وظايف برنامه ريزي توليد:
قسمت برنامه ريزي توليد داراي 3 وظيفه اصلي به شرح زير است:
1-تهيه وتنظيم برناممه ميان مدت
2-تهيه وتنظيم اسناد 08M,98M,28M,29M,55M,11M
3-رفع اشكالات Post edit


1-تهيه وتنظيم برنامه ميان مدت:
برنامه ميان مدت شركت پارس الكتريك آنطور كه برنامه ريزي شده 2 ساله (24 ماهه)است به اين ترتيب كه كارخانه بايد پيش بيني توليد 2 ساله خود را كرده باشد تا براساس آن برنامه، مواد مورد نياز وقطعات اوليه يا پيش ساخته شده را سفارش دهند.


امااين كارخانه غير از اين برنامه ميان مدت براي اطمينان بيشتر يك برنامه 6 ماهه همه برقرار كرده است به اين صورت كه سال اول را سال صفر در نظر گرفته مي شود وپس از گذشت 6ماه اول (مثلا اول مهرماه) براساس حجم توليد و آمار موجودي كالا مواد اوليه، 6 ماه دوم سال رامجددا هدفبندي وبرنامه ريزي مي كنند. تهيه برنامه ميان مدت از وظايف مدير برنامه ريزي است كه برحسب نيازهاي سازمان توسط مدير عامل تاييد مي شود و اين روندكاري تا حال روندي باثبات و روتين وبي عيب بوده است . اين برنامه از گزارشاتي كه مديران ارشد قسمتهاي ميدهند شكل مي گيرد.


هر چقدر گزارشات از حالت عادي به پيچيدگي مي رسد بايد براساس اين نيازهاي جديد سازمان خود را انطباق دهد.
2-تهيه وتنظيم اسناد 08M,98M,28M,29M,55M,11M
2-1- اعلام مركز هزينه سازنده محصول به سيستم پارت ليست (11M)
2-1-1- هدف:


ايجاد يا به هنگام نمودن مراكز هزينه در سيستم پارت ليست به جهت صحت نتايج خروجي از سيستم.
2-1-2- محدوده اعتبار:
قسمت برنامه ريزي توليد


2-1-3- شرح عمليات
-بررسي پارت ليست و هماهنگي با مركز اسناد
- بررسي اطلاعات مهندسي صنايع در صورت نياز
- بررسي ليست سفارشات ساخت و در صورت نياز
- صدور سند 11M در صورت نياز به ايجاد يا تغيير مركز هزينه
- اخذ تاييديه
- ارائه به دفتر برنامه ريزي جهت توزيع نسخه
2-1-4-مراجع و مستندات:
-اطلاعات ارسال شده از مهندسي صنايع
-پارت ليست
2-1-5- نگهداري دستورالعمل وسوابق:
- نگهداري دستورالعمل – توسط واحد تضمين كيفيت
- نگهداري سوابق- توسط واحد برنامه ريزي
2-1-6- ليست گيرندگان
-تضمين كيفيت


-برنامه ريزي توليد
2-2- فرم صدور سفارش ساخت (28M)
2-2-1- هدف:
ساخت ومونتاژ محصول مطابق برنامه ميان مدت
2-2-2- محدوده اعتبار


قسمت برنامه ريزي توليد
2-2-3- شرح عمليات:
-بررسي برنامه پيش بيني ميان مدت درصورت لزوم
- بررسي پارت ليست ساخت محصولات
- -تعيين اقلام ساخت داخل وبررسي وضعيت مراكز هزينه ساخت وصدور سند 11M در صورت نياز.
- بررسي ليست عملكرد توليد به تفكيك سفارش (Production parformace)
- تعيين مقدار مورد نياز جهت ساخت با توجه بهوضعيت موجود


- اخذ تاييديه
- ارائه به دفتر برنامه ريزي جهت توزيع نسخه
2-3-4- مراجع ومستندات:
- برنامه پيش بيني ميان مدت
- پارت ليست
- ليست موجودي
- ليست عملكرد توليد به تفكيك سفارش ساخت (production per.)


- كتاب راهنماي عملياتي سيستم همبسته مواد وانبارها
- سيستم دستورالعمل اعلام مراكز هزينه سازنده محصول به سيستم پارت ليست
2-2-5- نگهداري دستورالعمل وسوابق:
-نگهداري دستورالعمل:توسط واحد تضمين كيفيت
- نگهداري سوابق: توسط واحد برنامه ريزي
2-3-6- ليست گيرندگان
-تضمين كيفيت


- برنامه ريزي توليد صوتي وتصويري
- برنامه ريزي توليد قطعات
2-3- صدور سند تغييرات پارت ليست (08M)


2-3-1- هدف:
ايجاد يا تغيير فيلد تاريخ موثر وشماره سريال پارت ليست.
2-3-3- شرح عمليات:
- بررسي گزارش كسري اشيونت صادر شده از كامپيوتر در صورت وجود.


- بررسي پارت ليست جهت استخراج اقلام جايگزين يا رويژن در صورت وجود
- بررسي موجودي اقلام جايگزين يا رويژن در صورت نياز
- صدور سند 08M در صورت نياز
- اخذ تاييديه
- ارائه به دفتر برنامه ريزي جهت توزيع نسخه

2-3-4-مراجع ومستندات:
- گزارش كسري اشيونت
- پارت ليست
- ليست موجودي انبارها
- كتاب راهنماي عملياتي سيستم همسبته مواد وانبارها


2-3-5-نگهداري دستورالعمل وسوابق:
- نگهداري دستورالعمل :توسط واحد تضمين كيفيت
- نگهداري سوابق: توسط واحد برنامه ريزي
2-3-6-ليست گيرندگان :
-تضمين كيفيت


-برنامه ريزي
-برنامه ريزي توليد
2-4-طرح توليد كوتاه مدت (29M)
2-4-1-هدف:
ساخت و مونتاژ محصول مطابق برنامه كوتاه مدت
2-4-2-محدوده اعتبار :
قسمت برنامه ريزي توليد


2-4-3- شرح عمليات:
-بررسي برنامه كوتاه مدت
-بررسي ليست عملكرد توليد (به تفكيك سفارش ساخت) وپارت ليست محصول
- بررسي فرم كنترل توليد محصول انبار در صورت لزوم
- بررسي وضعيت موجودي انبار در صورت لزوم
- تعيين مقدار مورد نياز


- صدرو سند 29M
- اخذ تاييديه
- ارائه به دفتر برنامه ريزي جهت توزيع نسخه
2-4-4-مراجع و مستندات:
- برنامه پيش بيني كوتاه مدت
- پارت ليست
- ليست عملكرد توليد به تفكيك سفارش ساخت
- ليست موجودي در انبارها


- كتاب راهنماي عملياتي سيستم همبسته مواد وانبارها
2-4-5-نگهداري دستورالعمل وسوابق:
- نگهداري دستورالعمل :توسط واحد تضمين كيفيت
- نگهداري سوابق: توسط واحد برنامه ريزي
2-4-6-ليست گيرندگان:
-تضمين كيفيت
-برنامه ريزي صوتي و تصويري
-برنامه ريزي قطعات


2-5-صدور سند در خواست،صدور اشيونت از كامپيوتر (98M)
2-5-1- هدف:
دريافت اسناد مكانيزه (55M) يا اشيونت
2-5-2-محدوده اعتبار:
قسمت برنامه ريزي توليد
2-5-3- شرح عمليات:


-بررسي فرم كنترل توليد محصول وپارت ليست مربوطه
-بررسي ليست عملكرد توليد به تفكيك سفارش ساخت
-بررسي ليست موجود ي در انبار
- صدور سند 98M در صورت نياز
- اخذ تاييديه
- ارسال به Main از طريق ترمينال

 

2-5-4- مراجع ومستندات:
- ليست عملكرد توليد به تفكيك سفارش ساخت
- پارت ليست
- ليست موجودي انبارها


- كتاب راهنماي عمياتي سيستم همسبته مواد وانبارها
2-5-5- نگهداري دستورالعمل وسوابق:
- نگهداري دستورالعمل :توسط واحد تضمين كيفيت
- نگهداري سوابق توسط واحد برنامه ريزي به مدت 2 سال


2-5-6- ليست گيرندگان:
- تضمين كيفيت
- برنامه ريزي توليد صوتي وتصويري.

2-6- صدورسند حواله سفارش ساخت (55M)


2-6-1- هدف:
تامين مواد مورد نياز خط توليد از انبار مطابق برنامه توليد كوتاه مدت
2-6-2- محدوده اعتبار:
قسمت برنامه ريزي توليد
2-6-3- شرح عمليات:
- بررسي سند 29M به جهت استخراج كد اسمبل در صورت نياز
- بررسي پارت ليست اسمبل جهت تامين مواد مورد نياز
- بررسي ليست موجودي انبار و صدور سند 08M در صورت نياز
- صدرو سند 55M ا زطريق Main يا بصورت دستي
- اخذ تاييديه
- تحويل به دفتر برنامه ريزي جهت ارسال به انبار
2-6-4- مراجع و مستندات:
- اسناد 28M
- پارت ليست
- ليست موجودي انبار
- دستورالعمل صدرو سند تغييرات پارت ليست 08M
- 2-6-5- نگهداري دستورالعمل وسوابق:
- نگهداري دستورالعمل :توسط واحد تضمين كيفيت
- نگهداري سوابق، توسط واحد برنامه ريزي به مدت 2 سال
2-6-6- ليست گيرندگان:


-تضمين كيفيت
- برنامه ريزي توليد صوتي وتصويري
- برنامه ريزي وتوليد قطعات

2-7-كنترل توليد محصولات
2-7-1-هدف:
تحقق اهداف توليدي مطابق برنامه هاي توليد ارائه شده به واحد توليد
2-7-2- محدوده اعتبار:


مجموعه برنامه ريزي توليد
2-7-3-شرح عمليات:
- بررسي برنامه هاي توليد محصولات
- كنترل ونظارت بر توليد محصولات
- كنترل كمي گزارشات ارائه شده توسط توليد
- تهيه گزارشات آماري و تحليلي از مغايرتها در صورت وجود
- ارائه گزارشات به مديريت


2-7-4- مراجع ومستندات:
-برنامه پيش بيني توليد ميان مدت
- برنامه پيش بيني توليد ماه


- طرح توليد هفتگي
- گزارشات برنامه ريزي توليد
2-7-5-نگهداري دستورالعملها وسوابق:
-نگهداري دستورالعملها:توسط واحد تضمين كيفيت
-نگهداري سوابق: توسط واحد برنامه ريزي به مدت 2 سال
2-7-6-ليست گيرندگان:


-تضمين كيفيت
-برنامه ريزي توليد صوتي و تصويري
-برنامه ريزي توليد قطعات
2-8-ويرايش منطقي اسناد Post edit
2-8-1-هدف:
اصلاح اسناد مغاير با فايل اصلي سيستم جهت جذب در سيستم گردش اسناد
2-8-2-محدوده اعتبار:
قسمت برنامه ريزي توليد و قسمت انبارها
2-8-3-شرح عمليات:

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید