دانلود مقاله شرکت ایران خودرو دیزل

word قابل ویرایش
45 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

شرکت ایران خودرو دیزل

مقدمه :
شرکت ایران خودرو دیزل ، بزرگترین تولید کننده اتوبوس های شهری و بین شهری در ایران با مساحت ۷۰ هکتار و اشتغال ۶۰۰۰ نفر نیروی انسانی ، تولید کننده انواع اتوبوس ، کامیون ، و … است .

محصولات تولیدی ایران خودرو دیزل در کشور آلمان طراحی شده و خط تولید و پروسس تولید محصولات و همچنین کد قطعات و نقشه های فنی از شرکت آلمانی بنز برگرفته شده است .
با توجه به اینکه BOM مهندسی به عنوان مهمترین Base مهندسی تولید و نیاز به روزآوری و بهنگام سازی آن ، پروژه مان را به بررسی BOM مهندسی و رفع نیازهای هر قسمت به BOM خاص آن قسمت و تدوین فرم هایی برای تدوین بهتر و کاملتر BOM ساختاری و بهبود صنعت های بایگانی و قسمت اسناد و مدارک در هر قسمت و برای هر فرم در جهت بهنگام سازی و کاملتر شدن ضعف های ارتباطی سیستم بین قسمتها شدیم .

۱-هدف :
ایجاد یک روش مناسب جهت تهیه BOM پایه برای کلیه محصولات شرکت ایران خودرو دیزل به نحوی که این ساختار پایه برای تهیه کلیه BOM مورد نیاز هر محصول مورد استفاده قرار گیرد و با آنها به ثورت کامل مرتبط بوده و همچنین با کلیه فرایند های تغییرات مهندسی مرتبط باشد و قابلیت بهنگام‌سازی مناسب کلیه اطلاعات مرتبط و همچنین اطلاع رسانی سریع به کاربران را داشته باشد .

۲-محدوده اعتبار :
محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل .

۳-تعاریف مفاهیم :
در این دستورالعمل منظور از قطعه ، به اختصار همان قطعه / مجموعه / مواد اولیه می باشد .
کلیه عملیات موجود در بندهای این دستورالعمل با این فرض بیان شده که برای کلیه قطعات محصول شماره فنی صادر شده باشد .
۱-۳-ساختار پایه محصول (BOM ساختاری ) : مجموعه ای از داده های منسجم و به هم پیوسته که نیازهای اطلاعاتی و عملیاتی کاربران را در رابطه با مواد و قطعات محصولات تولیدی شرکت ، محل مصرف مواد در محصول ، ضریب مصرف هر یک از مواد و قطعات بصورت ساختار سلسله مراتبی برآورده می سازد .

۲-۳-نوع خودرو : کلی ترین تفکیک بین محصولات نهایی شرکت . مثال : ون ، مینی بوس ، اتوبوس ، کشنده ، کامیون و کامیونت .
۳-۳-گروه خودرو : نام تجاری محصولات نهایی شرکت در سطح پائین تر از نوع . مثلاً گروه آکتروس از نوع کشنده و گروه غزال از نوع ون و گروه LP از نوع کامیونت و یا گروه بین شهری از نوع اتوبوس .
۴-۳-تیپ خودرو : عبارت است از یک طرح خاص از یک گروه خودرو مثلاً تیپ C-457 از گروه اتوبوس بین شهری .

۵-۳-مدل خودرو : مدل خودرو دقیقاً به یک محصول خاص با مشخصه‌های منحصر به فرد اشاره می کند . مثلاً مدل ۶۰۸ از گروه LP از نوع کامیونت و MB140 از نوع وزن در گروه بنز و اتوبوس مدل C-457 با بدنه فایبرگلاس از تیپ C-457 در گروه اتوبوس بین شهری از نوع اتوبوس . هنگامی که یکی از قطعات اساسی در خودرو عوض شود ، مدل خودرو عوض می شود .
۶-۳-طبقه بندی گروه ها و قطعات : در این طبقه بندی کلیه گروه‌ها و مجموعه‌ها و قطعات محصول در شش طبقه به صورت زیر تعریف می شوند . لازم به ذکر است این طبقه بندی از نظر اهمیت قطعه در محصول می باشد و ربطی به طبقه بندی در ساختار ندارد .

۱-۶-۳-گروه های اصلی قطعات : هر گروه اصلی به عنوان عمده ترین و اولین سطح در تقسیم بندی یک مدل خودرو شامل چند قطعه اساسی می باشد که به صورت گروه عنوان می شود . مثلاً گروه قوای محرکه ، گروه بدنه و شاسی و گروه تزئینات .
۲-۶-۳-قطعه اساسی : قطعه بکار رفته در محصول نهائی که در ساختار خودرو دارای نقش اساسی و تعیین کننده بوده و با توجه به عملکرد و همچنین میزان ارتباط عملکرد و کاربرد به عنوان دومین سطح تقسیم بندی در مورد یک نوع خودرو می باشد . در سیستم طبقه بندی بنز قطعات اساسی شامل ۱-موتور ۲-گیربکس ۳-فرمان ۴-اکسل جلو ۵-اکسل عقب می باشد . تغییر هر یک از این قطعات در یک خودرو باعث تغییر مدل خودرو می شود .

۳-۶-۳-طبقات اصلی : بالاترین سطح طبقه بندی ساختاری در قطعات خودرو می باشد . مثلاً گروه اصلی (۹۹ گانه)بنز .
۴-۶-۳-طبقات فرعی : کلیه طبقات قابل تعریف که در هر طبقه اصلی تعریف می شوند . مثلاً (گروههای ۹ گانه بنز) .
۵-۶-۳-بخش : ناحه های مجزا که در درون طبقات فرعی تعریف می شوند . مثلاً TU ها در اشتوک لیست بنز .

۶-۶-۳-قطعات : به قطعات / مجموعه هایی اطلاق می شود که تشکیل دهنده بخشها می باشد و منظور همان قطعات / مجموعه هایی هستند که در ابتدا وارد خط مونتاژ می شوند و خروج آنها در مستندات انبارها و تغذیه خطوط ثبت می شود .
۷-۳-وضعیت قطعات : وضعیت قطعه عبارت است از نحوه قرار گرفتن قطعه در ساختار محصول و شامل موارد زیر می شود :‌
۱-۷-۳-قطعه اصلی : قطعه ای است که طراحی اولیه ساختار محصول با آن انجام شده و در ساختار پایه محصول به عنوان اولین اولویت وارد می شود .

۲-۷-۳-قطعه آلترناتیو(ALTERNATIVE) :‌از این به بعد اختصار ALT عنوان می شود و قطعه ای است که در صورت فقدان قطعه اصلی می تواند با مجوز مهندسی به جای قطعه اصلی در محصول استفاده شود . یک قطعه اصلی ممکن است یک یا چند آلترناتیو داشته باشد که باید اولویت مصرف هر کدام مشخص شود . همچنین مجوز مهندسی برای هر اولویت باید با ذکر محدوده زمانی (مدت اعتبار مجوز) استفاده یا تعداد مجاز استفاده همراه باشد . مثلاً لامپ یک کنتاکت ۲۴ ولت ۱۵ وات به جای لامپ چراغ نمره عقب ۲۴ ولت ۱۵ وات .

۳-۷-۳-قطعه جانشین (SUBSTITUTE ) : از این به بعد به اختصار SUB عنوان می شود و قطعه ای است که با توجه به مواردی از قبیل برنامه تولید یا انتخاب مصرف کننده و یا موجودی قطعه اصلی در انبار ، با مجوز مهندسی در هر یک از موارد ذکر شده ، بجای قطعه اصلی استفاده می شود . مثلاً محور عقب (O355) ساخت RABA به جای محور عقب (O355) ساخت BENZ در این مورد مجوز مهندسی شامل مدت اعتبار و یا تعداد مجاز نمی باشد .

با یم عدد سه رقمی بین ۰۰۰ تا ۹۹۹ تعریف می شود که معمولاً به هنگام تهیه ساختار اولیه محصول فاصله های ۵۰ تایی بین ردیفها قرار داده می شود تا به هنگام حذف واضافه های بعدی در قطعات محصول نیاز به ایجاد تغییر در ردیفهای موجود نباشد .
۸-۳-قطعات : به قطعات / مجموعه هایی اطلاق می شود که تشکیل دهنده بخشها می باشد کلیه قطعات باید دارای شماره فنی باشند و هر کدام دارای یک POS منحصر بفرد در بخش (TU)مربوطه باشند .
تبصره : برای هر مدل خودرو یک جدول به عنوان برگ معرفی طبقات اصلی ، فرعی و بخشها تهیه و تکمیل می شود که کلیه طبقات اصلی و فرعی و بخشها را به نحوی که فرایند تهیه ساختار محصول را پوشش دهد و با سیستم طبقه‌بندی بنز هم مطابقت داشته باشد ، تعریف می کند .
۹-۳-وضعیت قطعات : وضعیت قطعه عبارت است از نحوه قرار گرفتن قطعه در ساختار محصول و شامل موارد زیر می شود :

۱-۹-۳-قطعه اصلی : قطعه ای است که طراحی اولیه ساختار محصول با آن انجام شده و در ساختار پایه محصول به عنوان اولین اولویت وارد می شود .
۲-۹-۳-قطعه آلترناتیو(ALTERNATIVE) : از این به بعد به اختصار ALT عنوان می شود و قطعه ای است که در صورت فقدان قطعه اصلی می تواند با مجوز مهندسی به جای قطعه اصلی در محصول استفاده شود . یک قطعه اصلی ممکن است یک یا چند آلترناتیو داشته باشد که باید اولویت مصرف هر کدام مشخص شود . همچنین مجوز مهندسی برای هر اولویت باید با ذکر محدوده زمانی استفاده (مدت اعتبار مجوز) یا تعداد مجاز استفاده همراه باشد. مثلاً لامپ یک کنتاکت ۲۴ ولت ۱۵ وات به جای لامپ چراغ نمره عقب ۲۴ ولت ۱۵ وات از اول خرداد ۸۱ تا ۳۱ تیر ۸۱ .

۳-۹-۳-قطعه جانشین (SUBSITUTE) : از این به بعد به اختصار SUB عنوان می شود و قطعه ای است که با توجه به مواردی از قبیل برنامه تولید یا انتخاب مصرف کننده و یا موجودی قطعه اصلی در انبار ، با مجوز مهندسی بجای قطعه اصلی استفاده می شود . مثلاً جانشین شدن قطعه‌ آلومینیمی هواکش سقف با فایبرگلاس برای MO457 – O457 – O355 .
4-9-3-قطعه انتخابی (OPTION) : که از این به بعد مختصراً OPT گفته می‌شود قطعه ای است که بنا به درخواست مشتری و یا بر اساس اطلاعات مراکز خدمات پس از فروش و یا به صورت اختیاری بر روی محصول نصب و به آن اضافه می شود .

۵-۹-۳-قطعه جایگزین : قطعه ای است که بر اساس برگ تغییرات مهندسی به جای یک قطعه دیگر (به عنوان قطعه اصلی) در ساختار محصول وارد می‌شود و قطعه قبلی از ساختار محصول حذف و کلیه اطلاعات مرتبط با آن منسوخ می شود .
۶-۹-۳-قطعه مشترک (COMMUNAL) : که از این به بعد به اختصار COM عنوان می شود همان قطعه اصلی است که در بیش از یک محصول با شماره شناسایی متفاوت و مرتبط با همان محصول به کار می رود و یا ممکن است با دو نوع سیستم ، کدگذاری شده باشد .
۱۰-۳-گروه های موازی : تعدادی از قطعات که به لحاظ الزامات مهندسی به هم وابسته و مرتبط هستند این ارتباط منجر به این می شود که در موارد بروز یکی از وضعیت های آپشن ، آلترناتیو و یا جانشین برای یک قطعه خاص ، تعدادی از قطعات اصلی حذف و تعدادی به جای آنها اضافه می شوند که به این تعداد قطعات یک گروه موازی گفته می شود .
۱۱-۳-شماره سطح : این شماره برای نشان دادن سطح یک قطعه در یک TU خاص نشان داده می شود به عبارتی هر قطعه دارای پوزیسیون در TU باید دارای شماره سطح باشد و به صورت زیر می باشد .

A : یک عدد صحیح یک رقمی می باشد و عبارت است از شماره سطح قرارگیری قطعه در بخش (TU) به طوری که بالاترین سطح در هر TU سطح شماره ۱ می باشد و برای سطوح بعدی این عدد افزایش می یابد .

B : عبارت است از یکی از حروف X و Y و N که کاربرد هر کدام برای هر قطعه دارای مفاهیم زیر است :
N : در صورتی که قطعه دارای زیر مجموعه نباشد .
Y : در صورتی که قطعه مورد نظر دارای زیر مجموعه باشد .
X : هر گاه X در کنار شماره سطح مورد نظر نوشته شود یعنی اولین مجموعه با شماره مشابه که در بالای X قرار گرفته در این سطر بسته می‌شود مثلاً اگر در یک سطح شماره سطح ۲X قرار دارد ، الین مجموعه ۲Y که در بالای این سطح قرار دارد در این سطر بسته می شود .
تبصره : هر ردیف شاکل X باشد بقیه اطلاعات مقابل آن خالی گذاشته می‌شود .
۱۲-۳-فرم ها :

۱-۱۲-۳-برگ اطلاعات ساختار پایه محصول (به شماره ۰۰۷-۰۱E-08) : این فرم برای کلیه قطعه اصلی تکمیل می شود و هر شماره فرم متعلق به یک بخش (قطعات با TI مشترک) می باشد و ممکن است شامل چندین صفحه باشد . لازم به ذکر است این برگه ها درون یک فایل برای هر KGU خاص به ترتیب افزایشی (برای هر مدل) قرار داده می شوند تا به هنگام استفاده بتوان به آنها دسترسی سریع داشت .
۲-۱۲-۳-برگ اطلاعات طعات آلترناتیو(به شماره ۰۰۸-۰۱E-08) : این فرم برای معرفی قطعات آلترناتیو (ALT) بکار می رود . از آنجا که در برگ اطلاعات ساختار پایه محصولات فقط قطعات اصلی وارد می شوند ، قطعات آلترناتیو در این برگ وارد می شوند و گروه های موازی حاصله از آنها در برگ اطلاعات گروههای موازی (به شماره ۰۰۹-۰۱E-08) وارد می شوند این برگ برای هر تیپ به صورت مجزا تهیه می شود .

۳-۱۲-۳-برگ اطلاعات قطعات جانشین (SUB) (به شماره ۰۱۱ – ۰۱E-08) : این فرم برای معرفی قطعات جانشین (SUB) و کد گروه موازی حاصله از قطعه جانشین بکار می رود . این فرم برای هر تیپ خودرو به صورت مجزا تهیه می شود .
۴-۱۲-۳-برگ اطلاعات قطعات انتخابی (OPTION) (به شماره ۰۱۰-۰۱E-08): این فرم برای هر تیپ به صورت مجزا تهیه می شود . نکته قابل توجه در تهیه این فرم این است که شرح OPTION می بایست به صورت کاملاً واضح و مفهوم نوشته شود تا مورد استفاده سایر قسمتها ، خصوصاً برنامه ریزی ، خدمات پس از فروش و … قرار گیرد .

۵-۱۲-۳-برگ اطلاعات گروههای موازی (به شماره ۰۰۹-۰۱ E08) : این فرم برای معرفی گروههای موازی قطعات و مجموعه ها (بوجود آمده از حالات آلترناتیو ، جانشین و آپشن ) بکار می رود .
۶-۱۲-۳-برگ معرفی طبقات اصلی ، فرعی و بخشها (به شماره ۰۱۲-۰۱ E-08) : این برگ برای هر تیپ محصول به صورت مجزا به نحوی تهیه می شود تا با توجه به نظر کارشناس مهندسی محصول و سیسنتم کدگذاری بنز کلیه سطوح ساختار محصول را پوشش دهد .

۴-مراحل انجام کار و مسئولیت ها :
۱-۴-مهندسی محصول :
۶-۴-مدیریت مهندسی خدمات پس از فروش :
۱-۶-۴-دریافت برگ اطلاعات قطعات انتخابی (OPTION) از اسناد و مدارک .
۲-۶-۴-تهیه لیست OPTION ها برای هر مدل محصول و جمع آوری نظرات مشتریان در رابطه با OPTION ها .

۳-۶-۴-ارائه نظرات مشتریان به مهندسی محصول در قالب دستورالعمل تغییرات مهندسی .

۵-تغییرات :
مسئولیت هر گونه تغییر در این دستورالعمل بنا به پیشنهاد واحدهای مرتبط با موضوع ، بر عهده مدیریت سیستم ها و روشها – اداره تشکیلات و روشها و تصویت آن با قائم مقام مدیر عامل حوزه پشتیبانی می باشد .

۶-واحدهای ذیربط

ردیف نام واحد
۱ مهندسی محصول
۲ مهندسی تولید
۳ برنامه ریزی
۴ بازاریابی و فروش
۵ مهندسی خدمات پس از فروش

۷-مستندات :
ـــــــــ

۸-پیوست ها :
۱-۸-برگ اطلاعات ساختار پایه محصول
۲-۸-تشریح فرم برگ اطلاعات ساختار پایه محصول
۳-۸-برگ اطلاعات گروههای موازی
۴-۸-تشریح فرم برگ اطلاعات گروههای موازی

۵-۸-برگ اطلاعات قطعات انتخابی (OPTION)
6-8-تشریح فرم برگ اطلاعات قطعات انتخابی (OPTION)
7-8-برگ اطلاعات قطعات آلترناتیو
۸-۸-تشریح فرم برگ اطلاعات قطعات آلترناتیو
۹-۸-برگ اطلاعات قطعات جانشین (SUB) به شماره
۱۰-۸-تشذیح فرم برگ اطلاعات قطعات جانشین (SUB)

۱۱-۸-برگ معرفی طبقات اصلی ، فرعی و بخشها
۱۲-۸-تشریح فرم برگ معرفی طبقات اصلی ، فرعی و بخشها
۱۳-۸-نمودار گردش عملیات

تشریح موضوع پروژه :
BOM ساختاری توسط مهندسی محصول تدوین می شود . در درجات بعدی در اختیار قسمتهای زیربط گذارده می شود ، BOM مخصوص به خود تهیه نمایند .
در این پروژه با توجه به گستردگی واحدها و فعالیت های بیشمار در شرکت ایران خودرودیزل ، ما فقط توانستیم فعالیت های خود را جهت ارتقاء سیستم اطلاعاتی BOM و رفع نیازهای موجود و بهنگام سازی این سیستم در اداره مهندسی محصول متمرکز نماییم .

و در رابطه با واحدهای دیگر فقط به معرفی واحدها و وظایف آن واحدها و همچنین گردش فرم ها و عنوان ریه های کاری در حد نمودار گردش عملیات و معرفی و تشریح فرم ها اکتفا نماییم ولیکن در اداره مهندسی محصول تمامی آیتم های سیستم های اطلاعاتی از بررسی اولیه تا مراحل طراحی و کلیه DFD ها و فرم ها و تشریح فرم ها و مستندات موجود آورده شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 45 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد