بخشی از مقاله

صرع در بزرگسالان داراي عقب ماندگي ذهني


اطلاعاتي راجع به مؤلف (مؤلفان):
تأليف توسط دكتر نوربرتو آلوارز، مشاور دارو شناسي، پزشكي و مغز و اعصاب مركز توسعه بهداشت رنتهام “Wrentham” استاديار دانشگاه، بخش مغز و اعصاب ، مدرسه پزشكي ها روارد، بيمارستان كودكان بوستون.
Norberto Alvares.MD


• با همكاري :
- دكتر جوزف اف هوليهان (Yoseph F Hulihan)
- پروفسور فرانسيسكو تالاورا، (Francisco Talavera)
- پروفسور روزه اي كواخو (Yos’e E Cavazoos)
- پروفسور سليم آر بين باديس (Selim R Benbadis)
- دكتر هلمي ال لوتسه (Helmi L Lute’p)


معرفي (Introduction) :
- نكات گفتني:
افراد يا داراي عقب ماندگي ذهني توانايي تطبيق خويشتن را با گروه همنوع خود (انسانهاي ديگر) ندارند. انعطاف پذيري و شخصيت و پيش بيني دوران ناتواني در اختلالات صرعي و در هنگام حملات صرعي در اين افراد شديداً به عوامل مسبب عقب ماندگي ذهني بستگي و شباهت دارند. بنابر اين شناسايي عقب ماندگي ذهني بسيار در شناسايي عوامل اختلالات صرعي دارد. پس اين باعث تقويت بحث در مورد اختلالات صرع در اين افراد داراي عقب ماندگي ذهني نيز هستند، همچنين تشخيص كلينيكي و آزمايشگاهي در مورد ماهيت عوامل آنها مي گردد.

موارد درماني :
سندروم نوركوتانوس و توبوبروس كلروزيس :
Neurocutaneous sundromes – Tuberous selerosis
- بيشتر مطالعات گزارش شده، اغلب به بچه هايي اشاره دارند كه تقريباً 80% آنها داراي حملات صرعي مي باشند كه نكته اي كه به آن اشاره شده بيشتر اينست كه 60% از اينها داراي عقب ماندگي ذهني مي باشند.


- در سنين كودكان (رده سني كودكان)، گرفتگي عضلات كوچكسالي (infantile spasm) بيشترين مورد ديده شده مي باشد. در حين رشد كودكان، اختلالاتصرعي تغيير مي يابند و در تعدادي از كودكان به سندروم ليناكس – گازاوت (Lennox – Gastaunt) تبديل مي شود. در كودكان داراي سن بيشتر و همچنين تازه بالغين ونوجوانان، حملات پيچيده عصبي اما كاملاً مختصر و كوتاه نيز به چشم مي خورد و تجربه شده است.
- در بيشتر نمونه ها (EEG) غير طبيعي مي باشد و اغلب با تنوع اشكال گوناگون صرعي همراه مي باشد.


- گرفتگي عضلات هنگام حمله (Hupsanrahythmia) اغلب در كودكان ديده شده (نه در بزرگسالان) و البته دركودكان داراي تخليه كانوني هستند يعني چندين قسمت از بدنشان داراي عكس العمل و عمل مي گردد و نيز آنهايي كه دريك زمان طولاني گرفتار اين مشكلند و با يك زمان كوتاه ويا اينكه بطور ارئي گرفتارند دراين دسته اند.
- در كل : پيش بيني كلي ما در مورد حملات و كنترل آنها و اطلاع از موارد آنها بسيار كم و ضعيف مي باشد علرغم دارو و درماني حملات صرعي تا سالها بعد از آن بصورت فعال وجود خواهد داشت ويا تمايل بوجود فعال دارند.
- عمل جراحي ممكن دارد يكي ازموارد انتخابي باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید