دانلود مقاله قرآن وحرکت منظومه شمسی

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان

قرآن وحرکت منظومه شمسي

والشمس تجري لمستقرلها ذلک تقديرالعزيز العليم لا الشمس ينبغي لها ان تدرک القمر ولا الليل سابق النهار وکل فلک يسبحون
وخورشيد که پيوسته به سوي قرارگاهش درحرکت است،اين تقدير خداوند قادر ودانااست ونه براي خورشيد سزاوار است که به ماه برسد و نه شب بر روز پيشي مي گيرد و هر کدام از آنها در مسير خود شناورند.1

دليل ديگر بر قدرت کامله ما آفتاب است که مي رود وحرکت مي کند براي قرارگاهي که او رااست يعني هميشه حرکت مي کند تا هنگام انقضاي دنيا ويا براي حد معيني که هر شبانه روز دور به آن منتهي مي شود وقرائت ائمه (عليهم السلام) است که مستقرلها،به نصب يعني آفتاب هميشه متحرک است ونيست آنرا سکوني. در کتاب توحيد از ابوذر غفاري رحمه الله نقل کرده که روزي من دست مبارک حضرت رسالت پناه را گرفته پياده به راهي مي رفتيم ونظر بر آفتاب داشتيم تا آنکه غروب کرد،پس من گفتم اي رسول خدا آفتاب به کجا فرود مي رود؟ حضرت فرمودند: درآسمان بلند مي شود از سمائي به سمائي ديگر تا آنکه به آسمان هفتم در زيرعرش مي رسد ودر آنجا سجده مي کند وفرشتگاني که موکل برآنند آنها نيز به سجده در مي آيند. پس آفتاب مي گويداي پروردگار من به کجا امر مي کني که طلوع کنم ا زمحل غروب من يااز موضع طلوع ؟واين است معني قول خداي تعالي که فرموده : والشمس تجري لمستقرلها.

ذلک تقديرالعزيز العليم : اين است که صنع پرودگار که غالب است بر مملکت خود ،دانااست بر ظواهر وبواطن اشياء.(لا الشمس ينبغي لها ان تدرک القمر) نيست آفتاب را سزاوار که اينکه ادراک کند ماه را ودريابد ماه را درآن سرعت زيراکه قمر تمام دوازده برج را درعرض يک ماه قطع کند وآفتاب دريک سال (ولا الليل سابق النهار) محتمل است که مراداز ليل قمر باشد واز نهار شمس يعني نه ماه پيش گيرنده است بر آفتاب وحاصل کلام آنکه چنانچه آفتاب سرعت ماه را در نمي تواند يافت ، همچنين ماه نيز در ضياء وروشني بر آفتاب سبقت نتواند گيرد وبه نور آفتاب نتواندرسيد بلکه ماه کسب نور از آفتاب کند، وبعضي اين چنين تفسير کرده اند که نيست آنکه شب غلبه کند به روشني روز بر وجهي که دوشب يا بيشتر با هم جمع شوند که ميان آنها روز نباشد . بلکه هميشه شب وروز متعاقبانند وآنچه از حديث حضرت (عليه السلام) استفاده مي گردد مراد اين است که شب درخلقت سبقت بر نهار گرفته بلکه اول نهار خلق شده وبعد از آن شب.2


تفسير مجمع البيان:
درقول خدا،لمستقرلها، چند قول است .
◄ جماعتي ازمفسرين گفته اند خورشيد حرکت مي کند براي پايان عمرش در موقع سپري شدن دنيا پس همواره حرکت مي کند تا دنيا آخر شود. ابومسلم گويد: واين معنا با معناي لامستقر لها يکي مي باشد. يعني برايش قرارو توقفي نيست تا دنيا تمام شود.
◄ قتاده مي گويد: که خورشيد براي يک وقت سير وحرکت مي کند واز آن تجاوز نمي کند ومتخلف نمي شود.
◄ اينکه خورشيد حرکت مي کند به سوي دورترين منازلش درزمستان وتابستان که از آن تجاو زنمي کند وکم هم نمي گذارد ومقصود اين است که براي آن در بلندي حدي است که از آن تجاوز نمي کندونيز براي خورشيد در هبوط وفرود آمدن حد وغايتي است که از آن نمي گذرد وکوتاهي نمي کند پس آن مستقر است.

(لا الشمس ينبغي لها ان تدرک القمر) خورشيد را نه سزد که ادراک کند ماه را در سرعت حرکت وسيرش براي آنکه خورشيد از ماه کند تر حرکت مي کند ، زيرا او منازلش را در يک سال سير مي کند وماه در مدت يک ماه وخداوند سبحان آن دو را به طرز تدوير ودور زدن جاري مي نمايد وبين فلک ومدار آن دو را جدا ودور نموده پس امکان ندارد که يکي از آن دو ادراک ديگري کند مادامي که بر اين صفت وحرکت هستند .

(ولا الليل سابق النهار) يعني نه شب از روز پيشي وسبقت گرفته ، يعني هيچگاه دو شب با هم جمع نمي شوند که ميان آنها روز نباشد . بلکه شب وروز در تعقيب ودنبال يکديگرند چنانچه خداي تعالي تقدير فرموده است . ابن عباس مي گويد يسبحون ،يعني هريک از آنها در مدار خودش حرکت مي کند. چنانچه نخ رشته شده در چرخ خودش دور مي زند ومي پيچد.3

آنچه گفته شد به وضوح حرکت خورشيد رابه طور مستمر بيان کرده ،اما در اينکه منظور از اين حرکت چيست بحثهاي فراوان مي باشد.گروهي اشاره به حرکت ظاهري خورشيد بر گرد زمين مي دانند که اين حرکت تا پايان جهان ادامه دارد . بعضي ديگر اشاره به ميل شمس در تابستان وزمستان به سوي شمال وجنوب زمين دانسته اند.

وبعضي ديگر آن را اشاره به حرکت وضعي ،آفتاب دانسته اند ،زيرا مطالعات دانشمندان بطور قطع ثابت کرده که خورشيد به دورخود گردش مي کند. آخرين وجديدترين تفسير بر اين آيه همانست که اخيراً دانشمندان کشف کرده اند وآن حرکت خورشيد با مجموعه منظومه شمسي در وسط کهکشان ما به سوي يک سمت معين وستاره دور دستي که آن را ستاره وگا ناميده اند مي باشد.

به هر حال حرکت دادن خورشيد اين کره بسيار عظيمي که يک ميليون ودويست هزار مرتبه از کره زمين بزرگتر است آن هم با حرکت حساب شده در اين فضاي بيکران از هيچکس ميسر نيست جزاز خداوندي که قدرتش فوق همه قدرتها وعلم ودانشش بي انتها است وبه همين جهت در پايان آيه مي فرمايد: اين تقدير خداوند قادر وداناست؟4

(لا الشمس ينبغي لها ان تدرک القمر) اما درمورد شب و روز چون با هم فاصله چنداني ندارند ودقيقاً پشت سرهم قرار گرفته اند مي گويد: شب از روز پيشي نمي گيرد. مي بينيم اين دو تعبير در اينجا بسيار حساب شده است ودراين تعبير نشان مي دهد که روز قبل از شب آفريده شده وشب به دنبال آن است .

ودراين آيات به دو موضوع که از مهمترين مسائل زندگي انسانهاست به عنوان دو آيت الهي اشاره دارد يکي موضوع تاريکي شب وديگري موضوع خورشيد ونور آفتاب . ونظم بسيار دقيق که حاکم بر اين دو مي باشد بوجود آورنده تاريخ منظم زندگي انسانهاست . تاريخي که اگر نبود روابط اجتماعي به هم مي ريخت وزندگي براي انسان بسيار مشکل مي شد، از اين نظر نيز اين دو از آيات الهي هستند.5

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 16 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله منظومه شمسی

word قابل ویرایش
82 صفحه
28700 تومان
منظومه شمسيدرباره چگونگي بوجود آمده سياره‌ها نظريه‌هاي گوناگوني وجود دارد بعضي از دانشمندان عقيده دارند كه همه سياره‌هاي منظومه شمسي بين 5 تا 6 هزار ميليون سال پيش پديد آمده‌اند در آن زمان خورشيد هنوز ستاره جواني بود يعني مدت زيادي از پديد آمدن خود خورشيد نمي‌گذشت.خورشيد به هنگام حركت در فضا از ميان ابرهاي بس ...

تحقیق در مورد منظومه شمسی

word قابل ویرایش
8 صفحه
18700 تومان
به نام خدامنظومه شمسیمنظومه خورشیدی (شمسی) چیست؟زمین یکی از سیاره ایست که دور خورشید می چرخد و این سیاره دها و قمرهایش منظومه خورشیدی را تشکیل می دهند. کلمه شمسی مفهوم مربوط به خورشید را در بر دارد. منظومه خورشیدی شامل هزاران سیاره کوچکتر نیز می باشد که سیارکها (اختروارها) و ستارگان دنباله دار بی شمار نامیده ...

مقاله در مورد منظومه شمسی

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
منظومه شمسیفهرستموضوع صفحهپيشگفتار 2سيارات و منظومه شمسي 4خورشيد و ماه 9 فضا و تلسکوپ 12سفينه 14منابع و مآخذ 16پيشگفتارچه زماني جهان شکل گرفت؟اگر همان طور که ستاره شناسان عقيده دارند , عالم در حال بزرگ شدنباشد بايد قبول کرد که در زمان گذشته کوچکتر بوده است مدت ها قبل همهي کهکشان هاي جهان مي بايست در فضايي کوچ ...

دانلود مقاله منظومه شمسی

word قابل ویرایش
59 صفحه
23700 تومان
منظومه شمسيدرباره چگونگي بوجود آمده سياره‌ها نظريه‌هاي گوناگوني وجود دارد بعضي از دانشمندان عقيده دارند كه همه سياره‌هاي منظومه شمسي بين 5 تا 6 هزار ميليون سال پيش پديد آمده‌اند در آن زمان خورشيد هنوز ستاره جواني بود يعني مدت زيادي از پديد آمدن خود خورشيد نمي‌گذشت.خورشيد به هنگام حركت در فضا از ميان ابرهاي بس ...

دانلود مقاله اقمار منظومه شمسی

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
اقمار منظومه شمسیمریخچهارمین سیاره منظومه شمسی. مریخ آخرین سیاره سنگی است که بر گرد خورشید می چرخد. در طول تاریخ بشر همواره این سیاره در کانون توجهات نجومی بوده است.بابلیان قدیم برای مثال حرکات این نور قرمزسرگردان آسمان شب را دنبال کردند ونام nargel یا نام خدای جنگ را برآن گذاشتند.در همان زمان رومی ها بخاطر گ ...

دانلود مقاله منظومه شمسی

word قابل ویرایش
22 صفحه
21700 تومان
منظومه شمسیمنظومه شمسی سامانه‌ای متشکل از خورشید و آن دسته از اجرام آسمانی است که براثر جاذبه خورشید در مدارهایی پیرامون آن به دام افتاده‌ و می‌گردند.این منظومه با فروپاشی یک ابر مولکولی غول‌پیکر در حدود ۴٫۶ میلیارد سال پیش به وجود آمد. بیشتر جرم این سامانه در خورشید متمرکز شده‌است. ۸ سیاره و ۴ سیاره کوتوله د ...

دانلود فایل پاورپوینت منظومه شمسی اولیه‌ی آشفته

PowerPoint قابل ویرایش
4 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مدل‌های رایانه‌ای جدید، نگاه پیشین ما را نسبت به محل شکل‌گیری سیارات، در مقایسه با مدار کنونی‌شان، به چالش کشیده‌اند. براساس این مدل‌ها، سیارات مشتری‌گون کاملا مدارشان تغییرکرده و باعث تغییر مکان اورانوس و نپتون نیز شده‌اند. این حرکات آشفته قادر ...

دانلود فایل پاورپوینت منظومه شمسی و فراتر از زمین

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : منظومه ی شمسی خورشید سیارات داخلی سیارات خارجی سیارک ها شهاب ها شهاب سنگ ها دنباله دارها قمرها اسلاید 2 : ستارگان تعريف طيف نگار نور دما ترکیب بزرگی فاصله اسلاید 3 : صور فلکی صورت های فلکی نیمکره ی شمالی در تابستان صورت های فلکی نیمکره ی ش ...