بخشی از مقاله


مقدمه
- نوع محصول:
نوع محصول كارخانه عبارتست از انواع نوشابه بدون گاز به صورت آبميوه جات به غلظت 14-10 درجه بريكس كه از كنسانتره به غلظت 70-60 درجه بريكس بازسازي شده و در بطري هاي نوشابه به ظرفيت 285 سي سي و با درب طشتكي بسته بندي خواهد شد.
بطري مذبور داراي ارتفاع 240 ميليمتر و قطر 57 ميليمتر است و بر روي آن بر چسب مربوطه به ابعاد 80*200 ميليمتر چشبانده خواهد شد.
آبميوه توليدي با استفاده از كنسانتره پرتقال، سيب و انگور و به صورت آب اين ميوه جات تهيه مي گردد و در مورد آب پرتقال بر اساس نوع كنسانتره مصرفي تهيه آن تا بريكس 7 نيز معمول است.

- ظرفيت توليدي و مدت زمان كار كارخانه:
ظرفيت توليد سالانه كارخانه در حدود 2000 تن آبميوه و معادل 2000000 ليتر است كه با توجه به ظرفيت بطري ها و با در نظر گرفتن ضايعات و غيره كلاً در حدود 7 ميليون بطري 285 سي سي آب ميوه خواهد شد كه شامل موارد زير است:

نام محصول تعداد بطري ظرفيت(سي سي) ظرفيت(ليتر)
آب پرتقال 3.000.000 285 857.000
آب سيب 2.500.000 285 713.000
آب انگور 1.500.000 285 430.000


مدت زمان كار كارخانه با توجه به تعطيات و غيره عملاً 250 روز كاري و در يك شيفت كار 8 ساعته در نظر گرفته مي شود.
به اين ترتيب ظرفيت توليد روزانه كارخانه 28000 بطري كه معادل 4000 بطري در ساعت و بالاخره 68 بطري در دقيقه مي باشد.

- ميزان مواد اوليه مورد نياز كارخانه:
مواد اوليه مورد نياز كارخانه شامل كنسانتره پرتقال، سيب و انگور، شكر، بطري، كارتن و برچسب مربوطه مي باشد.
با توجه به نسبت اختلاط كنسانتره و آب به نسبت يك قسمت كنسانتره و 5 قسمت آب در مورد سيب و انگور و يك قسمت كنسانتره و 6 قسمت آب در مورد كنسانتره پرتقال، عملاً ميزان كنسانتره مورد نياز جهت توليد به شرح زير است:


رديف نام ماده مورد نياز مقدار
1 كنسانتره پرتقال 143 تن
2 كنسانتره سيب 143 تن
3 كنسانتره انگور 86 تن


4 شكر بر مبناي 10-5% در صورت مصرف براي آب پرتقال 50 تن
5 بطري 285 سي سي 7 ميليون بطري
6 برچسب 7 ميليون عدد
7 كارتن 24 عددي 300.000عدد

آشنايي جزيي در مورد كار كارخانه
- روش كار و نحوه فرآيند:
عمليات بازسازي يا Reconstitution جهت توليد آبميوه با فزودن آب به كنسانتره و رساندن بريكس كنسانتره از حدود 65 درجه به 12 درجه انجام مي شود و در اين سيستم چنانچه كنسانتره در شرايط استاندارد تهيه شده باشد عملاً نيازي به اضافه كردن مواد افزودني براي بهبود طعم و شيريني آبميوه نيست. ليكن با توجه به نوع پرتقال ايران و ترشي مربوطه افزودن شكر به آب پرتقال تا ميزان 10% جهت بعبود طعم و مزه قابل انجام است. اين عمليات شامل مراحل زير است:

1-نگهداري كنسانتره مصرفي:
كنسانتره معمولاً در گالن هاي پلاستيكي 120 كيلوئي به كارخانه تحويل مي گردد و از آنجائيكه اين بشكه ها معمولاً به كارخانه سازنده كنسانتره برگردانده مي شود، لذا كارخانه بايد حداقل براي مصرف يك هفته كنسانتره مورد نياز مجهز به مخازن استيل نگهداري به ظرفيت هر كدام در حدود 4000 ليتر باشد.

2-بازسازي آبميوه از كنسانتره
در اين مرحله كنسانتره با 6-5 برابر خود آب مخلوط و به غلظت مورد نظر مي رسد.
اين عمليات در دستگاه بازسازي كه شامل 2 مخزن استيل است انجام مي شود كه دو مخزن تحتاني به صورت دو جداره و مجهز به همزن با دور سريع و محزن فوقاني جهت ذخيره آبميوه بازسازي شده مي باشد.


در مخازن تحتاني ابتدا آب وارد شده و گرم مي شود و سپس كنسانتره به داخل مخزن پمپ مي گردد و عمل اختلاط توسط همزن با دور خيلي سريع انجام مي شود. عمليات افزورن و اختلاط شكر به آبميوه نيز در اين مرحله انجام مي گيرد.

3-پاستوريزاسيون آبميوه:
جهت توليد آبميوه سالم و قابل نگهداري كه داراي عمر مفيد (SHELF_LIFE) بالا باشد مي بايستي با انجام عمليات حرارتي در حداقل زمان ممكن كليه ميكرو ارگانيسم‌هاي احتمالي در آن را از بين برد كه اين عمل توسط دستگاه پاستوريزاتور از نوع فلاش FLASH- PASTEURIZER انجام مي شود.

4-هواگيري آب ميوه:
از آنجائيكه در هنگام اختلاط و خصوصاً با توجه به دور همزن مقداري هوا و اكسيژن در آب ميوه وارد مي شود و چنانچه اين هوا تخليه نگردد، موجبات اكسيداسيون و كاهش ويتامين C و نيز ساير واكنش هاي شيميايي گرديده وط بعاً با تغييراتي در طعم و رنگ كيفيت فرآورده كاهش مي يابد، لذا بايد عمليات هواگيري يا DEAERATION توسط دستگاه مربوطه به نام دي اريتور انجام شود.

5-پركني آبميوه در بطري:
پركني آبميوه توليدي در بطري ها به صورت گرم و توسط دستگاه فيلر بطري همراه با طشتك زن مربوطه انجام مي شود.
البته بطري ها قبلاً در دستگاه بطري شور توسط آب و بخار آب كاملاً شستشو گرديده‌اند.
6-استريليزاسيون يا انجام پروسس حرارتي:
پروسس حرارتي براي استريليزاسيون بطري هاي محتوي آبميوه در دستگاه استريليزاتور تونلي انجام مي شود.

در اين دستگاه ابتدا بطري ها تا حرارت 95-85 درجه سانتيگراد گرم شده و سپس در طي مسير خود تا انتهاي تونل در دو مرحله سرد شده و درجه خنكي نهائي بطري ها 25 درجه سانتيگراد خواهد بود.

7-برچسب زني، كارتن كني و انبار:
در آخرين مرحله و پس از خروج بطري ها از استريليزاتور تونلي، بطري ها بر چسب خورده و به تعداد 24 عدد در كارتن مربوطه قرار گرفته و بسته بندي و انبار مي شوند.
در صفحات بعد چگونگي خط توليد آبميوه از كنسانتره و مراحل مختلف صورت نمودار ملاحظه مي گردد.

سؤال- فرآيند انتخابي توليد كالا را شرح دهيد و (Process Flow Sheet) را رسم كنيد.
عمليات بازسازي يا Reconstitution جهت توليد نوشابه شامل مراحل زير است:
اختلاط كنسانتره با آب بر اساس درجه بريكس مورد نظر در مخازن مجهز به گرم كن و همزن با دور سريع- پاستوريزاسيون نوشابه توليدي به صورت فلاش هواگيري نوشابه


توسط DEAERATOR- هموژنيزه كردن نوشابه جهت جلوگيري از دو فاز شدن محلول- شستشوي بطري هاي خالي- پركن نوشابه در بطري و طشتك زني توسط دستگاه فيلر و طشتك زن اتوماتيك- انجام پروسس حرارتي بر روي بطري ها در استرايليزاتور تونلي بر چسب زني- كارتن كني و انبار.

نمودار مراحل مختلف توليد (process floe sheet) در طرح ضميمه ملاحظه مي گردد.
فرآيند صحيح و قابل توصيه جهت توليد نوشابه بازسازي شده در تمام دنيا روش فوق است و در صورت اجراي اين فرآيند محصول داراي عمر مفيد- shelf life) بالا خواهد بود.

نمودار مراحل مختلف توليد نوشابه غير گازدار با استفاده از انواعبخش سوم
- محاسبه اجزاء و ميزان دارايي هاي ثابت:

- ماشين آلات و تجهيزات خط توليد
- ماشين آلات و تجهيزات تأسيسات عمومي
- هزينه نصب و راه اندازي ماشين آلات و
تأسيسات


- زمين
- ساختمان و محوطه سازي
-دانش فني و مهندسي
- پيش بيني نشده
- هزينه هاي قبل از بهره برداري
جمع داراييهاي ثابت

عنوان متراژ قيمت هر متر مربع مبلغ كل
سالن توليد 540 متر مربع 400.00 ريال 216.000.000 ريال
انبارها 360 متر مربع 350.000 ريال 126.000.000 ريال
تعميرگاه و تأسيسات 60 متر مربع 300.000 18.000.000 ريال


اداري و آزمايشگاه 72 متر(دو طبقه) 480.000 ريال 34.560.000 ريال
نمازخانه و سرايداري 28 متر مربع 326.400 ريال 9.140.000 ريال
توالت، حمام و دستشويي 30 متر مربع 350.000 ريال 10.500.000 ريال
جمع كل 1090 متر مربع ـــــ 414.200.200 ريال

مساحت زمين و برآورد قيمت آن:
10000 متر مربع زمين در محدوده X- هزينه واگذاري و انتقال 100.000.000 ريال.

مساحت و هزينه هاي ساختماني:
عنوان متراژ هزينه(به ريال)
سالن توليد 540 متر مربع 216.000.000 ريال


انبارها 360 متر مربع 126.000.000 ريال
ساختمان هاي كمكي 72 متر مربع 34.560.000 ريال
تعميرگاه، غذاخوري، تأسيسات، نمازخانه، سالن ورزش و … 118 متر مربع 37.640.000 ريال
ديواركشي 1000 متر مربع 40.000.000 ريال
محوطه سازي 2500 متر مربع 25.800.000 ريال


ساير ــــ ــــ
جمع 480.000.000ريال

عنوان هزينه(به ريال)
هزينه هاي خدمات، پيمانكاري، مهندسي و مطالعات و مشاوره 15.000.000
هزينه هاي دريافت وام بانكي 5.500.000
ساير هزينه ها قبل از بهره برداري 4.500.000
جمع 25.000.000


بنابراين كل هزينه هاي ساختماني شامل ديوار كشي، خاكبرداري، محوطه سازي ساختمانها 480.000.000 ريال و با محاسبه هزينه انتقال زمين كلاً 580.000.000 ريال مي گردد.
- هزينه ماشين آلات و تجهيزات خط توليد:


قسمتي از ماشين آلات مورد نياز طرح به علت تكنولوژي بالاي ساخت در داخل كشور مي بايستي حتماً از خارج كشور تهيه گردد.
بر اين مبنا ليست و قيمت ماشين آلات به تفكيك ايراني و خارجي براي طرح به شرح زير است:
1-ماشين آلات ايراني
رديف عنوان تعداد مبلغ (به ريال)
1 مخزن ذخيره كنسانتره كار 3500 ليتري 3 دستگاه 225.000.000


2 دستگاه بازسازي كنسانتره 2 دستگاه 170.000.000
3 استريليزاتور تونلي 1 دستگاه 150.000.000
4 ميزهاي كار و برچسب زني 4 دستگاه 16.000.000
5 گاري حمل و نقل داخل كارخانه 4 دستگاه 8.000.000
6 لوله و اتصالات و پمپ و غيره بر اساس نقشه استقرار ماشين آلات ــ 81.000.000
7 هزينه نصب و راه اندازي ــ 50.000.000
جمع كل هزينه هاي ماشين آلات ايراني 700.000.000


سرمايه ثابت مورد نياز كارخانه
موارد هزينه ريالي ارزي(به دلار)
1-زمين و ساختمانهاي كارخانه شامل:
-زمين
-ساختمانها، محوطه سازي و ديواركشي
100.000.000
480.000.000
جمع زمين و ساختمان 580.000.000
2-ماشين آلات توليدي با نصب:
-ماشبن آلات توليد


-نصب و راه اندازي
650.00.000
50.000.000
477.500
جمع ماشين آلات و نصب و راه اندازي 700.000.000 177.500
3- تأسيسات و تجهيزات عمومي با نصب شامل:
- تأمين برق
- تأمين آب
- تأمين بخار
- فاضلاب صنعتي
- ساير هزينه هاي تأسيساتي
120.000.000
55.000.000
250.000.000


31.000.000
29.000.000
جمع تأسيسات و تجهيزات عمومي با نصب 485.000.000
4- ساير هزينه هاي احداث:
- احداث آزمايشگاه كنترل كيفي


- لوازم حمل و نقل و جابجايي
- هزينه لوازم اداري و كانتين و غيره
- مقدماتي و قبل از بهره برداري
- پيش بيني نشده (5/2% كل)
9.500.000
40.000.000
9.000.000
30.000.000
46.500.000
جمع كل سرمايه ثابت 1.900.000.000 177.500


بخش چهارم
هزينه هاي توليد سرمايه در گردش
-هزينه هاي خريد مواد اوليه مورد نياز سالانه جهت توليد:
مواد اوليه مورد نياز سالانه جهت توليد كارخانه به شرح زير است:
1-كنسانتره پرتقال
كنسانتره پرتقال توسط كارخانجات ماريان كرج و عاليفرد از قرار كيلويي 12.500 ريال قابل تأمين است. هزينه تأمين 143 تن كنسانتره پرتقال به شرح زير محاسبه مي گردد:


ريال 17.787.500.000= 12.500* 143.000 كيلو
2- كنسانتره سيب و انگور
كنسانتره سيب و انگور توسط كارخانجات شهيد ايران مشهد و اروم دشت اروميه از قرار كيلويي متوسط 5/250 ريال قابل تأمين است. هزينه تأمين مجموعاً 229 تن كنسانتره سيب و انگور به شرح زير است:
ريال 1.202.250.000= 5.250*229.000 كيلو

7- محاسبه سرمايه در گردش مورد نياز:
سرمايه در گردش مورد نياز براي يك دوره توليد سه ماهه به شرح زير در نظر گرفته مي شود:
رديف عنوان هزينه(به ريال)
1 هزينه تأمين مواد اوليه 847.437.500 ريال
2 هزينه تأمين مواد بسته بندي 546.250.000 ريال
3 هزينه حقوق و بيمه كاركنان 79.642.500 ريال
4 هزينه انواع انرژي 10.457.500 ريال


5 ساير هزينه هاي جاري (غير مستقيم) 12.125.000 ريال
6 هزينه بيمه كارخانه (2 در هزار) 1.037.500 ريال
7 هزينه هاي توزيع و فروش و دفتر مركزي 19.800.000ريال
8 متفرقه و پيش بني نشده 3.250.000 ريال
جمع كل سرمايه در گردش سه ماهه 1.520.000.000 ريال

بخش پنجم
محاسبه كل سرمايه گذاري:
كل سرمايه گذاري حاصل جمع سرمايه ثابت و سرمايه در گردش محاسبه شده در بخش هاي قبل و به شرح زير است:
رديف عنوان ريالي ارزي به دلار
1 سرمايه ثابت 1.900.000.000ريال 177.500 دلار
2 سرمايه در گردش 1.520.000.000 ــــ


جمع كل سرمايه گذاري 3.420.000.000 177.500 دلار
چنانچه مبالغ ارزي را بر اساس نرخ توجيهي رقابتي 8000 ريال محاسبه و منظور نماييم، كل سرمايه گذاري بر حسب ريال در حدود 4.840.000.000 ريال خواهد شد.

- نحوه سرمايه گذاري و تأمين منابع مالي:
سرمايه گذاري بر مبناي 30% سهم متقاضيان (نقدي) و 70% استفاده از تسهيلات بانكي بر مبناي عقود اسلامي (وام) و به شرح زير است:
الف- سهم متقاضي (30%) نقدي 1.452.000.000 ريال

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید