بخشی از مقاله

چکیده

در سال های اخیر آنالیز ویدیویی بازی های ورزشی محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. از این رو تحول سریع تکنولوژی های تصویر برداری و افزایش قدرت پردازش ویدیو باعث بهبود و توسعه آنالیز بازیهای ورزشی شده است. در این مقاله سعی شده یک ساختار سلسله مراتبی برای تجزیه وتحلیل بازی های ورزشی ارائه شود. در ابتدا سیستم های تحلیل محتوای و معنایی ویـدیو و ویژگی های آنها بررسی شده است. سپس به پردازش فریم ها در دو سطح آشکارسازی مرز شات و انتخاب فریم کلیدی و الگوریتم های استفاده شده در آنها، مرور و بررسی شده است. و در آخر به بررسی روش های تحلیل رفتار اشیاء که از سه مرحله اساسی شناسایی ، ردیابی و تشخیص رفتار تشکیل شده اند پرداخته شده است.

واژه های کلیدی

ردیابی اشیا، تحلیل رفتار اشیا، آنالیز ویدیو ، تشخیص اشیا، تحلیل محتوا


-1 مقدمه طبق شکل (2) همه روش های تحلیل رفتار اشیا از سه مرحله پایه ای
توسعه دوربین های دیجیتال با سرعت بالا و پردازش ویدئو توجه مردم در شناسایی، ردیابی و تشخیص رفتار تشکیل شده اند.[7]

تجزیه و تحلیل ویدئو های ورزشی را به خود جلب کرده است. به طور کلی -1-2-1 شناسایی
استخراج ویژگی، تشخیص شات و شناخت شی مراحل مهم درحالتوسعه با
مرحلهی شناسایی شامل پاسخ به این سوال است که "آیا حرکتی در
هدف تجزیه و تحلیل محتوای ویدئو می باشد.[2]
تصویر مشاهده می شود؟". مانند بینایی بشر که پیش از تشخیص و تصمیم
شناخت فعالیت های انسانی از ویدئو یکی از کاربردهای امید بخش
گیری دربارهی رفتار، اشیا و حرکت ها را شناسایی می کند، معمولا اولین
بینایی کامپیوتر است. در سال های اخیر، این مشکل توجه محققان از
صنعت و دانشگاه، سازمان های امنیتی، سازمان های مصرف کننده و توده گام در همه الگوریتمهای تحلیل رفتار است که شامل پردازش تصویر سطح
پایین است.[10] [2]
مردم را بیش از حد جلب کرده است.[7] یکی از اولین تحقیقات به ماهیت
این گام شامل جداسازی یا دسته بندی نواحی مورد نظر مثل افراد یا
حرکت انسان توسط عکاسان معاصر اتین ژول و ادوارد مایبریج انجام شد.
اشیا در حال حرکت از پس زمینه می باشد.[29] انواع شناسایی در شکل
در سال 1850 آن ها از افراد در حال حرکت عکس گرفتند و چندین جنبه
(1) نشان داده شده است.
جالب و هنری در نقل و انتقال انسان و حیوان را نشان دادند.

تقاضا برای مطالعه بازی به کمک کامپیوتر در ورزش به طور
چشمگیری در حال رشد است. تنها با استفاده ازتوالی های ویدیویی از یک
بازی، و به وسیله بینایی کامپیوتر به صورت خودکار می توان اطلاعات
مهمی از قبیل عملکرد بازیکنان، داور و توپ بدست آورد. همچنین تجزیه
تحلیل یک بازی میتواند بسیار ارزشمند برای داوران و مربیان باشد. یکی
از کاربردهای اصلی پردازش تصویر دیجیتال تشخیص اشیاء مورد علاقه در شکل : 1 مرحلهی شناسایی شامل جداسازی حرکت و شناسایی شی
یک تصویر است، که اغلب شرایط دشوار است.[19] [11] است.
-1-2 روش های تحلیل رفتار -1-2-2 ردیابی اشیاء

درواقع ردیابی شی، برای تولید مسیر یک شی در طول زمان توسط مکان و موقعیت آن در هر فریم از ویدئو است. اغلب سیستم های ردیابی به صورت یک حلقه بسته عمل می کنند که با ادامه دادن این روند و حرکت های دوربین، سیستم می تواند عمل ردیابی هدفی را که در صحنه وجود دارد را انجام دهد.[29] [20] [28]

-1-2-3 تشخیص رفتار

مجموعه ای از الگوهای ساده حرکتی است که توسط یک شی یا یک فرد در دنباله ویدیویی انجام می شود، مانند راه رفتن، نشستن و گل شدن توپ، مهمترین مسله استخراج ویژگی های مناسب از دنباله ویدیویی است.[19] به طور خلاصه مرحله ی تشخیص رفتار شامل دسته بندی حرکت های مشاهده شده به گروههای از پیش ذخیره شده است.[20] [7]

شکل :2 چارچوب کلی تجزیه و تحلیل حرکت انسان

-2 سیستم های تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو

سیستم های تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو به سیستم هایی گفته می شود که یک نوع ابزار هوشمند جهت بررسی تحلیل محتوایی و معنایی ویدیو میباشند .[13]

این سیستم یک سیستم خودکار و یا نیمهخودکار برای پردازش داده های ویدیویی جهت استخراج طبقه بندی اطلاعات معنایی ویدیو هستند که کاربردهایی نظیر جستجو و بازیابی ویدیو، خلاصه سازی و نظارت میتواند داشته باشد .[8] [3] [2] دو نوع خروجی حاصل شده 1 -اطلاعات آماری -2 ویدیو است. که قسمت اول شامل تمام اتفاق ها مانند تعداد گل ،تعداد خطا ها و غیره. قسمت دوم شامل یک ویدیو که معمولا شامل قسمتهایی از ویدیو ورودی است .[24]

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید