دانلود مقاله نقص در گفتار

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان

نقص در گفتار

نقض در گفتار ، هنگام آموختن زبان گفتاري ، پيوسته كودك را تهديد مي كند . مشكلات كودك در تسلط يافتن بر دستگاه گفتاري خود ، به آساني مي تواند به نقض در گفتار منجر شود. از اين نظر ، توجه و مراقبت پدر و مادر در اين مرحله بسيار ضروري است نقص در گفتار خطرات و عواقبي در پي دارد . اول آنكه ، با طولاني شدن آن درمان آن نيز مشكل تر مي شود . دوم آنكه ، نقص در گفتار اثرات منفي بر سازگاري اجتماعي كودك به جا مي گذارد . چنانچه نقص در گفتار تا سن شش يا هفت سالگي ، سن ورود به مدرسه ، ادامه يابد كودك به انديشيدن درباره ي چگونگي برخورد

كودكان ديگر با نقص خود مي پردازد و همين امر موجب وحشت و نگراني فراوان وي مي شود. معمولا دانش آموزان ، دانش آموزي را كه واژه ها را درست تلفظ نمي كند . استهزاء مي كنند و با تقليد طرز تكلم وي ، به مسخره كردن او مي پردازند. اين تمسخر موجب شرمساري

، خجلت و احساس كهتري در كودك گرديده ، در نهايت موجب كناره گيري وي از جمع كودكان مي گردد.
كودكي كه دچار نقص گفتاري است در طول دوران تحصيل به تدريج به فردي خموش و گوشه گير و يا عصبي و پرخاشگر تبديل مي شود. در حالت دوم ، كودكان ديگر در مقام پاسخگويي به پرخاشگري او ، به تمسخر و تقليد بيشتر او مي پردازند و بدين ترتيب عصبانيت وي افزايش يافته ، خود اين امر موجب تشديد نقص گفتاري مي گردد. چنين نگرانيها و اضطرابهايي معمولا تأثير منفي

ژرفي بر شخصيت فرد مي گذارند. كودكاني كه دچار نقص گفتاري مي گردند به ندرت مي توانند در يك گروه به رهبري دست يابند. چنين كودكاني از نظر تحصيلي نيز نمي توانند موقعيت ممتازي را كسب كنند.
نقص در گفتار ، مشكلات فراواني را به صورت مستقيم و غير مستقيم براي كودك ايجاد مي كند. در كودكاني كه دچار نقص گفتاري هستند ، ناراحتي هايي از قبيل شب بيداري ، ترسهاي واهي و كابوس در هنگام خواب ديده مي شوند. در نهايت ، روابط نامطلوب خانوادگي بيزاري از خانه و خانواده ، ناتواني در كسب درآمد كافي براي گذران زندگي و ناسازگاري اجتماعي از جمله نتايج منفي نقص در گفتار است.


علل نقص گفتاري
نقص در گفتار به ندرت منشا ارثي دارد . دندانهاي نامنظم و نواقصي در سقف دهان و لبها و آرواره ها در پاره اي از موارد موجب اختلال در تكلم مي گردند . اما بيشتر اختلالهاي تكلمي نتيجه ي يادگيري و تند حرف زدن است. ضعف شنوايي و عضلاني نيز در اين مورد بي تاثير نيستند.
انواع نقص در گفتار


در نواقص گفتاري مي بايد دو حالت را از يكديگر متمايز نماييم :
1ـ اشتباه در گفتار 2ـ اختلال در گفتار
تشخيص اين دو حالت از يكديگر نسبي بوده ، به شدت و ضعف نقص بستگي دارد . اشتباه در گفتار عموما نتيجه ي خطاي يادگيري است . اما اختلال در گفتار مي تواند نتيجه ي عوامل عاطفي و يا نقص در ساختمان دستگاه گفتاري (دهان ، زبان ، لبها و حنجره) باشد.
1ـ اشتباه در گفتار


اشتباه گفتاري در خردسالي امري عادي است كه معمولا تا شش هفت سالگي برطرف مي گردد و بيشتر نتيجه ي خطاي يادگيري و سهل انگاري بزرگسالان در تصحيح آن است . « گفتار كودكانه

» در واقع گفتاري است كه در آن اشتباههاي اصلاح پذير ديده مي شوند . دوران « گفتار كودكانه» از هجده ماهگي تا چهار پنج سالگي است. در اين دوران كودك خردسال مي كوشد تا هرچه را مي شنود بازگو كند. اما چون تلفظ برخي آواها براي وي مشكل است آنها را حذف مي كند. كودكان خردسال در اين دوران به آواهايي كه در ابتدا آموخته اند دلبستگي بسياري دارند. مثلا ممكن است كودكي بتواند آواي «ف» را تلفظ كند ، اما چون آواي « س» را زودتر آموخته است و در نتيجه ثبات و استحكام بيشتري دارد در واژه ها به

جاي «ف» از «س» استفاده مي كند. مثلا «فرح» را «سرح» مي گويد.
2ـ اختلال در گفتار
اختلال در گفتار نه تنها از نظر علت ، از نظر تاثير آن در زندگي اجتماعي و عاطفي فرد نيز مهمتر و جدي تر از اشتباه در گفتار است . اختلالهاي گوناگون گفتاري عبارتند از :
الف ـ در هم كردن واژه ها :
در هم كردن واژه به علت حركت نكردن لب ، زبان يا آرواره پديد مي آيد. عدم رشد ماهيچه هاي زبان نيز موجب تلفظ درهم و نامشخص واژه ها مي شود. علت ديگر اين گونه اختلال ، عوامل عاطفي است. مثلاً كودكي كه از حضور فرد يا افراد غريبه وحشت زده است لبهاي خود را كاملا باز نمي كند و به اصطلاح عاميانه مِن مِن مي كند . همچنين اين گونه اختلال در گفتار ممكن نتيجه ي سريع بيان كردن مطالب باشد. هنگامي كه كودك در حال گفتن مطالب خود شتاب مي ورزد ، بدون آن كه واژه ها را درست و كامل تلفظ كند از آنها مي گذرد.


ب ـ لكنت زبان
لكنت زبان عبارتست از مكث در بيان واژه و تكرار آنها. شخص مبتلا به لكنت به كسي مي ماند كه بر اثر ترس و يا ذوق زدگي زبانش گرفته باشد. فردي كه لكنت زبان دارد گاهي در بيان هرگونه واژه اي در مي ماند و سپس با كسب آرامش و برطرف شدن انقباض ماهيچه ها ، چندين واژه را به تندي بيان نموده ، بار ديگر كلام وي قطع مي گردد. چگونگي لكنت زبان در افراد گوناگون و حتي در خود فرد در زمانهاي گوناگون متفاوت است . از آن جا كه لكنت زبان بيشتر با انقباض و انبساط ماهيچه هاي صورت همراه است ، كودكان مبتلا به لكنت مورد تمسخر و استهزاء كودكان ديگر واقع مي شوند.


شيوع لكنت
تقريباً تمام كودكان پيش از دوران تحصيل از 5/2 تا 5/3 سالگي دچار لكنت زبان مي شوند پژوهشهاي انجام شده در آمريكا نشان مي دهد 85 درصد كودكان براي مدتي دچار لكنت زبان مي شوند . چنين لكنت زباني معمولاً زودگذر بوده ، با بزرگتر شدن كودك بر طرف مي گردد. در مجموع مي توان گفت كه لكنت پيش از سه سالگي آغاز مي شود و شروع آن به ندرت پس از سه سالگي است .


پيش از دوران تحصيل ، لكنت عموماً نتيجه ناهماهنگي ميان سرعت تفكر و سخن گفتن است . از آنجا كه واژگان كودك براي بيان انديشه هايش محدود است يافتن واژه هاي مناسب تركيب آنها و ساختن جمله برايش مشكل است . در اين دوره كودك عموماً بيش از توانايي اش ، مايل به سخن گفتن است . در اين دوره تمايل فراوان كودك به گفتگو با ديگران و ايجاد دوستي ها و آشنايي هاي بيشتر كاملاً مشهود است زيرا كودك از محيط خانواده به محيط گسترده مدرسه گام مي نهد .
به مدرسه رفتن كودك را مي توان به از شير گرفتن عاطفي تعبير كرد . مكيدن شست و ديگر عادتهاي عصبي نشانه كشمكشهاي عاطفي در اين هنگام است .


علت هاي لكنت
دانستيم كه تمامي كودكان از دوره أي كه در ميان سرعت تفكر و سخن گفتن توازن و هماهنگي نيست ، گذر مي كنند . همچنين تمامي كودكان پس از ورود به مدرسه ناگريز از سازگاري با محيز جديد هستند. با توجه به آنچه گفته شد اين پرسش مطرح مي شود كه چرا برخي از كودكان در اين دوران دچار لكنت زبان مي شوند. اما برخي از اين نقص در امان مي مانند ؟ چرا لكنت زبان در برخي كودكان ادامه يافته ، اما در برخي ديگر پس از چندي بر طرف مي شود ؟ پژوهشهاي انجام شده در مورد طوايف غير متمدن و بدوي نشان مي دهد كه آنان هيچ گاه به لكنت زبان دچار نمي شوند . آيا در زندگي متمدنانه عواملي وجود دارد كه سبب لكنت زبان هستند ؟


گروهي از دانشمندان به جستجوي علتهاي لكنت زبان پرداخته اند . برخي بر اين باورند كه لكنت زبان منشأ ارثي دارد . برخي معتقدند كه تبديل اجباري چپ برتري به راست برتري موجب لكنت زبان مي شود . مقايسة انجام شده ميان گروهي از افراد مبتلا به لكنت زبان و گروهي از افراد عادي نشان داد كه گروه نخست نسبت به گروه دوم با دشواري هاي بيشتري در سازگاري روبرو بوده اند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی برخی ویژگی های آکوستیک گفتار نوزاد مدار در مادران فارسی زبان

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
مقدمهبزرگسالان هنگامی که با فرد دیگر صحبت می کنند، ویژگیهای زبانی شنونده را مد نظر می گیرند. به عنوان مثال، ما با کودکان و افراد خارج نسبت به سایر افراد با دقت بیشتر و سرعت کمتری صحبت می کنیم. یک شکل کاملاً واضح از تغییرات گفتار وابسته به شنونده، گفتار مادرانه است .(1) البته از آنجایی که پدران و سایر بزرگسالا ...

عملگر انرژی تیگر در سامانه تحلیل کنندة سیگنال های گفتاری

بدین دلیل که بهترین درجه براي فیلترهاي لب و حنجره با قاطعیت قابل تعیین نمیباشد از این رو تضمینی نیز براي بهینه بودن تخمین اولیه سیگنال u0 (n) وجود نخواهد داشت. بنابراین بهینه سازي تخمین سیگنال حنجره از طریق تکرار پیدرپی رویه ذکر شده بصورت بازگشتی امکانپذیر خواهد بود (شکل.(3 به محض بدست آوردن اولین تخمین از سی ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تکنولوژی بازشناسی گفتار فارسی با رویکردی به صنعت بانکداری

PowerPoint قابل ویرایش
65 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : °معرفی تکنولوژی بازشناسی گفتار ° مروري بر کاربردهاي بازشناسي گفتار ° نمايش عملي سامانه تايپ گفتاري فارسي نويسا ° نمايش عملي يک سيستم‌ ديالوگ تلفني ويژه بانکداري ° پرسش و پاسخ   اسلاید 2 : °گفتار ساده‌ترين و کارآمدترين راه ارتباط انسان هاست °هدف ب ...

دانلود فایل پاورپوینت بازشناسی گفتار ( Speech Recognition )

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تشخيص گفتار انسان توسط ماشين و تبديل آن به متن يا دستورالعمل معادل نكات مطرح در بازشناسي گفتار تعداد كلمات مورد بازشناسي پيوسته يا گسسته بودن اداي كلمات وابستگي يا استقلال از گوينده   اسلاید 2 : يک سيستم بازشناسي کامل : قادر به بازشناسي گفتار پيو ...

دانلود فایل پاورپوینت معیارهای مبتنی بر سیگنال برای تخمین نقاب طیف‌نگاری در جهت بازشناسی گفتار

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه سيستمهاي بازشناسي گفتار پيشين تأثير نويز در افت کارايي سيستمهاي بازشناسي گفتار اسلاید 2 : رويکرد داده گمشده  دو رويکرد اصلي در تئوري داده گمشده :  Data Marginalization  Data imputation اسلاید 3 : نقاب طيف‌نگاري تعريف نقاب طيف‌نگاري انواع نقاب ...

دانلود فایل پاورپوینت بیماریهای نقص ایمنی

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : نشانگان‌ شوگرن‌ دومين‌ اختلال‌ خودايمني‌ روماتيسمي‌ شايع‌ پس‌ از آرتريت‌ روماتوييد. اين‌ اختلال‌ عمدتاً در خانم‌ها (حدوداً۹۰% موارد) ‌ رخ‌ مي‌دهد. اين‌ اختلال‌ ممکن‌ است‌ به‌طور اوليه‌ ( مستقل‌ ) بروز کند يا همراه‌ ساير اختلالات‌ بافت‌ همبند (آرتريت‌ روماتويي ...

دانلود فایل پاورپوینت شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : هدفهاي كلي: آشنايي با شكل، جدول، نتيجه و خلاصه هدفهاي رفتاري: دانشجو در پايان اين جلسه مي‌تواند:    - شكل را تعريف كند. انواع و ويژگيهاي   آن را برشمارد.    - جدول و ويژگيهاي آن را توصيف كند.    - نتيجه و خلاصه را تعريف كند و  روشهاي تنظيم هريك را شر ...

دانلود فایل پاورپوینت بازشناسی گفتار Speech Recognition

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تشخيص گفتار انسان توسط ماشين و تبديل آن به متن يا دستورالعمل معادل   نكات مطرح در بازشناسي گفتار تعداد كلمات مورد بازشناسي پيوسته يا گسسته بودن اداي كلمات وابستگي يا استقلال از گوينده   اسلاید 2 : يک سيستم بازشناسي کامل : قادر به بازشناسي گ ...