دانلود مقاله نماز - عبادتی بزرگ

word قابل ویرایش
40 صفحه
18700 تومان

نماز - عبادتی بزرگ

اي مهربان خداي
گم گشته ام تو بودي و كردم چو ديده باز
ديدم به آسمان و زمين و به بام و در
تابنده نور توست
هرجا ظهور توست


ديدم به هيچ نقطه تهي نيست جاي تو
خوش مي درخشد از همه سو جلوه هاي تو
اي مبداء وجود !
از كثرت ظهور ، نهان شد كه كيستي
از هر چه ظاهر است ، تويي آشكارتر 000 مستور نيستي
نزديك تر زمن به مني ، دور نيستي
تو آشكاره اي 000 من زين ميان گمم
كور ار نبيند 0000 اين گنه آفتاب نيست
نقص از من است ، ورنه رخت را حجاب نيست
اي مهربان خداي !
در قلب من تبي است گدازان و دردناك
احساس مي كنم كه به كانون جان من
سوزنده آتشي است كه سرمي كشد به اوج
احساس مي كنم عطشي مست و بي قرار
اندر فضاي هستي من مي دود چو موج
اين سوز عشق توست ،
در من ، چون جان ، نهان


احساس مي كنم ،
درمان نسازد اين تب من جز دواي تو
زائل نسازد اين عطش ، الا لقاي تو
اي مهربان خداي !
احساس مي كنم خلأيي در وجود خويش
كان را نمي برد زميان ، جز پرستشت
اي نازنين خداي


احساس مي كنم كه بود در سرشت من
سوزنده ، يك نياز
داغ نياز را نزدايد ز سينه ام
جز لذت پرستش و جز نشئه وصال
مخموري مرا به جز اين ميْ ، علاج نيست
مطلب عيان بود ، به بيان احتياج نيست
اي مهربان خداي !
تو ، راز جان و مايه سرمستي مني
تو هستي مني
در عمق فكر و پردة جانم تويي ، تويي
آرام دل ، فروغ روانم تويي ، تويي
هرجا نگاه مي دود ، آنجا نشان توست
روشنگر وجود ، رخ دلستان توست .
نماز ، عبادتي بزرگ


شناخت معبود و آفريدگار ، محبت او را در دل ايجاد مي كند و اين محبت ، انسان را به پرستش و عبادت و اظهار كوچكي و تواضع در برابر عظمت او وامي دارد .
نماز ، جلوه اي از بندگي انسان در پيشگاه خدا و مظهر عبوديت و عبادت است .
آنكه « بنده » آفريدگار است و اين بندگي را احساس مي كند و مي داند و باور دارد ، در برابر او ، مطيع فرمان است و در پيشگاهش سر بر خاك مي نهد و قامت خم مي كند و به سجده مي افتد و با وي راز مي گويد و نياز مي طلبد و آن خالق بي همتا را كه سررشته دار اوست ، به عظمت و پاكي مي ستايد .


چرا عبادت ؟
فلسفة آفرينش انسان ، بندگي و عبادت و عبوديت است . اين صريح كلام الهي در قرآن كريم است كه مي فرمايد :
« و ما خلقت الجن و الأنس الا ليعبدون »
جنس و انس را ، جز براي پرستش و بندگي خود ، نيافريدم.
اين حكمت و هدف والا ، سرلوحة همة رسولان الهي نيز بوده است . در قرآن مي خوانيم :
« و لقد بعثنا في كل امه رسولاً ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت »
در هر امتي پيامبري برانگيختيم كه ( به مردم بگويند ) : « الله » را بپرستيد و بندة خدا باشيد و از طاغوت بپرهيزيد .
ناگفته نماند كه اين بندگي كردن ، سودي به خدا نمي رساند بلكه ماية عزت و سعادت خود انسان است و گرنه خداوند بي نياز و مطلق است .
من نكردم خلق تا سودي كنم بلكه تا بربندگان جودي كنم
اگر يك معلم هم به شاگردانش مي گويد : درس بخوانيد ، نفع اين درس خواندن به خود آنان برمي گردد و براي معلم سودي ندارد .
آنچه كه ريشه و سبب عبوديت و بندگي انسان است عبارتست از :
1) عظمت خدا
برخورد با يك شخصيت عظيم ، انسان را به تواضع وامي دارد ، ديدار با يك دانشمند بزرگ ، آدمي را به تكريم و احترام وامي دارد ، چون كه انسان دربرابر عظمت و دانش آن شخصيت و اين دانشمند ، خود را كوچك و كم سواد مي بيند . خداوند ، مبداء همة عظمت ها و جلال هاست . شناخت خداوند به عظمت و بزرگي ، انسان ناتوان و حقير را به كرنش و تعظيم وامي دارد .


2) احساس نياز و وابستگي
انسان ، برخوردار از عجز و نياز و ناتواني است و خداوند ، در اوج بي نيازي و غناي مطلق و سررشته دار امور انسان هاست . اين هم عاملي است ، تا انسان در برابر خداوند ، « بندگي » كند .
3) سپاس نعمت


توجه به نعمت هاي بي حساب و فراواني كه از هر سو و در هر زمينه ما را احاطه كرده ،
قوي ترين انگيزه را براي پرستش پروردگار ايجاد مي كند . نعمت هايي كه حتي پيش از تولد انسان شروع مي شود و در طول زندگي همراه ماست و درآخرت هم ( اگر شايستگي
داشته باشيم) ازآنها بهره مند خواهيم شد . در قرآن به اين نكته اشاره شده و به مردم زمان پيامبر(ص) مي فرمايد :
« فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي اطعمهم من جوعٍ و آمنهم من خوف »
بايد خداي كعبه را عبادت كنند ، خدايي كه آنان را از گرسنگي نجات داد و سير كرد و از ترس ، ايمن ساخت .

 

4) فطرت
در سرشت انسان ، پرستش و نيايش وجود دارد . اگر به معبود حقيقي دست يافت ، كه كمال مطلوب همين است ، و اگر به انحراف و بيراهه دچار شد ، به پرستش معبودهاي بدلي و باطل مي پردازد . بت پرستي ، ماه و خورشيد پرستي ، گوساله و گاو پرستي ، نمونه هاي انحرافي است كه وجود دارد ، كساني هم پول و مقام و همسر و ماشين و طاغوت و مدال و 000 را مي پرستند .
انبياء ، آمده اند تا فطرت را در مسير حق ، هدايت كنند و انسان را از عبادت هاي عوضي نجات بخشند . حضرت علي (ع) درمورد بعثت رسول خدا (ص) مي فرمايد :
« فبعث الله محمداً بالحق ليخرج عباده من عباده الأوثان الي عبادته 000 »
خداوند حضرت محمد(ص) را برانگيخت . تا بندگانش را از « بت پرستي » به « خداپرستي»
دعوت كند .
روح عبادت در فطرت انسان نهفته است و اگر خوب رهبري نشود به عبادت بت و طاغوت
مي گرايد . مثل ميل به غذا كه در هر كودكي هست ، ولي اگر راهنمايي نشود ، كودك خاك
مي خورد و لذت هم مي برد . بدون هدايت صحيح اين گرايش فطري ، انسان به عشق هاي زودگذر پوچ يا پرستش هاي بي محتواي انحرافي دچار مي شود .
چگونه عبادت كنيم ؟
مگر نه اينكه آدرس هر خانه را بايد از صاحبخانه گرفت ؟


و مگر نه اينكه در هر ضيافت و مهماني ، بايد نظر ميزبان را مراعات كرد ؟
عبادت ، حضور در برابر خدايي است كه صاحب جهان است ، و نشستن بر سر مائده هاي معنوي پروردگار است كه براي « بندگان » فراهم كرده است .
پس ، چگونگي عبادت را هم از او بايد فرا گرفت و به دستور او عمل كرد و ديد كه اوچه چيز را عبادت دانسته و عبادت به چه صورت را از ما طلبيده است ؟
غير از شكل ظاهري عبادات ، به خصوص نماز ، كه بيشتر دربارة آن مطلب خواهيم داشت ، محتواي عبادت را هم بايد از ديد اولياي دين و متن مكتب شناخت و به كار بست .
بهترين عبادت ها آن است كه :

 

1) آگاهانه باشد
دو ركعت نماز انسان آگاه و دانا ، از هفتاد ركعت شخص نادان برتر است و عبادت كنندة ناآگاه ، همچون الاغ آسياب است كه مي چرخد ولي پيش نمي رود .
امام صادق (ع) فرموده است : كسي كه دو ركعت نماز بخواند و بداند با كه سخن مي گويد، گناهانش بخشيده مي شود . در اين صورت است كه نماز ، معراج روح مي شود و عامل بازدارنده از فساد و موجب قرب به خدا .

 

2) عاشقانه باشد
آنچه موجب نشاط روح در عبادت مي شود و عابد ، از پرستش خود لذت مي برد ، عشق به الله و شوق به گفتگوي با اوست . عبادت هاي بي حال و از روي كسالت و سستي و خمودي ، نشانة نداشتن شور و شوق نيايش و نجوا با پروردگار است .
در دعا مي خوانيم :
« 000 و اجعل نشاطي في عبادتك »
خداوندا ! نشاط مرا در عبادت خودت قراربده


آنان كه از عبادت لذت نمي برند ، همچون بيماري هستند كه از غذاي لذيذ ، لذت نمي برند . اگر اين شوق و عشق باشد ، ديگر چندان نيازي به تبليغ وتشويق و تحريك از بيرون نيست ، بلكه انگيزة دروني انسان را به عبادت وا مي دارد و آنگونه كه براي ديدار يك شخصيت معروف و محبوب ، لحظه شماري مي كنيم و از آن ديدار ، مسرور مي شويم ، از عبادت هم به وجد و نشاط مي آييم .
براي عاشقان ، شنيدن صداي « اذان » اعلام فرارسيدن لحظة ديدار است . پيامبر اكرم كه به بلال ، مي فرمود : ارحنا يا بلال » اي بلال ! ما را از غم و تلخي نجات بخش ، شوق زايد الوصف آن حضرت را به نماز مي رساند .

3) خالصانه باشد
هيچ چيز همچون « ريا » و خودنمايي و مردم فريبي ، آفت عبادت نيست . و از آن طرف ، هيچ چيز چون خلوص ، ارزش آفرين عبادت و نماز نمي باشد . البته داشتن اخلاص در عبادت ، بسيار دشوار است و دل و جان را از تهاجم وسوسه هاي ابليسي رهاندن ، رنجي بزرگ دارد و همتي بلند و اراده اي نيرومند مي طلبد . عبادت ، تا خالص نباشد ، در درگاه الهي پذيرفته نيست و تنها پيشاني بر زمين زدن و قرائت تام داشتن و صف اول جماعت ايستادن و 000 ملاك نيست . بايد نماز و بندگي ، از رنگ ريا پاك و به رنگ الهي ( صبغه الله ) آراسته باشد تا به خدا برسد . تعبير قرآن چنين است :
« و ما امروا الا ليعبدواالله مخلصين له الدين »


هيچ دستوري عبادي براي مردم نيامده مگر آنكه امر به اخلاص در آن شده است .

4) خاشعانه باشد

خشوع ، حالت قلبي انسان در عبادتست و نتيجه توجه كامل به مقام بندگي در آستان ، الهي است . آنكه نياز و عجز خود را مي داند و عظمت و كمال الهي را مي شناسد و درعبادت ، خود را در برابر آن خداي بي همتا وآگاه مي يابد ، دل ، حالتي متناسب با اين « حضور » پيدا مي كند ، قلب ، خاشع مي شود ،نگاه ، افتاده مي گردد ، توجه از هرچيز ديگر بريده و به معبود متوجه مي شود .
قرآن در توصيف مؤمنان و عبادتشان مي گويد :


« الذين هم في صلوتهم خاشعون »
در نمازشان خاشعند .
اين حالت ، محصول آن توجه است . در حديث است :
« اعبدالله كانك تراه »
خدا را چنان عبادت كن كه گويا او را مي بيني .
در توصية ديگري در حديث آمده است :
« فصلها لوقتها صلاه مودع »
چنان نماز را در وقت خودش بخوان كه گويا نماز آخرين است .
يعني همواره اين حالت را داشتن كه گويا فقط براي همين يك نماز آخرين ، فرصت مانده است .

5) مخفيانه باشد

رسول خدا فرمود :
« اعظم العباده اجراً اخفاها »


پاداش عبادتي بيشتر و بزرگتر است كه مخفي تر باشد .
اين براي آن است كه عبادت ( به خصوص عبادت هاي مستحب ) درحضور جمع ، زمينة بيشتري براي تظاهر و ريا و در نتيجه كاهش پاداش ، پديد مي آورد . البته اين درمواردي است كه اسلام ، خود ، امر به عبادت آشكار نكرده باشد ، همچون نماز جماعت در مسجد ، كه از نماز تنهايي درخانه برتر است .
شيطان ، دشمن رستگاري انسان است و سوگند خورده كه همواره در راه انسان ، چاه گمراهي و پرتگاه گناه بكند و همچون خود ، انسان را هم جهنمي كند . از اين رو ، براي تباه ساختن عمل عبادي انسان دام مي گسترد و عبادت او را فاسد مي سازد .
 يا از راه ريا و خراب كردن نيت .
 يا به صورت عجب و خودپسندي به خاطر عبادت .
 يا از طريق سلب توفيق از انسان .
 و 000 يا از راه كشاندن به گناه ، كه موجب تباه شدن و هدر رفتن زحمت انسان در طريق بندگي مي شود .
كشاورزي كه محصول زحمت هاي طاقت فرسايش ، با جرقه اي مي سوزد و دود مي شود ، آب زلالي در ليوان ، كه با افتادن حشره يا خاك ، آلوده مي شود .
عبادت هم گاهي با آفت « ريا » و خورة « گناه » از بين مي رود و عبادت با عجب ، نماز با ريا ، صدقه با منت و حسنات با غيبت ، دود مي شود و از آن چيزي باقي نمي ماند .

شرايط تكليف
از ميان موجودات ، انسان ويژگي تكليف را دارا مي باشد . و اين از امتيازات و افتخارات اوست كه از سوي خداي هستي ، فرمان مي يابد و عهده دار انجام كارها و وظايفي مي شود كه خواستة پروردگار جهان است .


يكي از علما ، هميشه سالگرد بلوغ خود را كه مرحلة رسيدن به « تكليف » است جشن مي گرفت و مي گفت : در چنين روزي ، لياقت مسئوليت پذيري و انجام تكاليف الهي را يافته ام . روز رسيدن به تكليف ، روز مباركي است و شايسته است كه براي آن « جشن تكليف » گرفت .
به هرحال ، آنچه كه شرط تكليف انسان است به صورت فشرده از اين قرار است :
1) بلوغ

بلوغ سني آن است كه پسران ، پانزده سال را تمام كرده ، به سن 16 سالگي وارد شوند و دختران 9 سال را به پايان رسانده ، ده ساله شوند . البته ممكن است قبل از اين سن نيز كسي به تكليف برسد (رجوع كنيد به مسئله 2252 رسالة حضرت امام ، قدس سره ) .
با اين بلوغ تكليفي ، انجام همه واجبات ديني و پرهيز از محرمات ، بر انسان لازم است و در صورت تخلف ، گناه كرده و مورد مؤاخذه الهي قرار مي گيرد .
غير از اين بلوغ ، بلوغ هاي ديگري هم هست . همچون :
« بلوغ سياسي » ، در مسائل اجتماعي و آگاهي هاي سياسي و شناخت جامعه و روابط حكومتي و 000
« بلوغ اقتصادي » ، كه رسيدن به مرحله اي از رشد است كه انسان بتواند در اموال خود ، عاقلانه و براساس مصلحت خود ، دخل و تصرف كند و قدرت بر حفظ اموال خود باشد .
« بلوغ ازدواج » ، آن است كه دختر و پسر ، غير از سن و سال ، توانايي اداره زندگي و پذيرش مسئوليت ازدواج و تشكيل خانواده را داشته باشند .


گرچه بلوغ ، شرط تكليف است ، ولي پيش از رسيدن به سن تكليف هم ، هم نوجوانان وظيفه دارند با عادت دادن خود به انجام وظايف و دوري از گناهان ، آمادة ورود به مرحله تكليف شوند و هم اولياء آنان موظفند به نحوي آنان را تربيت كنند و به نماز و عبادت و پرهيز از معاصي خو بدهند ، كه هنگام تكليف ، مشكلي از نظر شناخت وظيفه و آگاهي به مسائل و مباني ديني و اجراي دستورات خدا نداشته باشد .

2) قدرت
تكليف ، تابع توان است . خداي دادگر ، از هيچكس عملي فوق توان او نخواسته است و اگركسي نسبت به انجام كاري ناتوان باشد ، تكليفي هم ندارد . خداوند در قرآن مي فرمايد :

« لا يكلف الله نفساً الا وسعها »
خداوند هيچكس را جز در حد توان او تكليف نمي كند .

3) اختيار
شرط ديگر تكليف ، اختيار است . اگر فشار و اجبار ، مانع انجام وظيفه شد ، در شرايط اضطرار و ناچاري ، انسان مكلف نيست و ترك تكليف هم كيفر ندارد ، مثل آنكه طاغوتي مانع رفتن انسان به حج شود ، يا ظالمي انسان را به زور ، به ارتكاب گناهي وادار كند . البته نه هر گناهي مثلاً قتل و 0000


4) عقل

عقل ، سبب برتري انسان بر حيوان و شرط تكليف و پشتوانة معرفت و عمل اوست . كيفر و پاداش انسان نيز بستگي به آن دارد . كسي كه ديوانه و سفيه باشد ، از محدودة تكاليف بيرون است . بنا به اهميت اين گوهر پربها در وجود انسان و زندگي او ، خداوند هرچه را هم كه به عقل و كارايي او لطمه بزند حرام ساخته . مثل شراب . و به آنچه موجب كمال و شكوفايي آن شود ، دستور داده است ، همچون دانش آموختن ، مشورت كردن ، مسافرت و كسب تجربه و 000

عبادت ، در ترازوي سنجش
گفتيم : عبادت ، يعني بندگي و پرستش ، اطاعت امر خدا ، انجام تكليف الهي ، خواست خود را فداي خواستة پروردگار كردن ، گردن نهادن به احكام شرع و 000
آنچه به عنوان تكليف و عبادت انجام مي شود ، به لحاظ نيت و محتوا و كيفيت انجام و خصوصيات فردي هركس و 000 مراحل و مراتبي مي يابد .


گاهي عمل عبادي ، تنها مرتبة صحت و درستي را از نظر رعايت شرايط دارد ، گاهي به مرتبة قبول مي رسد ، و گاهي هم صفت كمال مي يابد . پس براي عبادات ، شرايطي به صورت زير مطرح است :
 شرايط صحت عبادات
 شرايط قبولي عبادات
 شرايط كمال عبادات
و اينك توضيحي پيرامون اين سه مرحله و سه نوع شرايط :

شرايط صحت عبادات
هدف درست و شكل صحيح عبادت ، دو عامل مهم در صحت آن است .
يعني هم مقصود از عبادت ، بايد رضاي خدا و قصد قربت و انجام فرمان الهي باشد ، نه جلب نظر مردم و ريا و خودنمايي ، و هم صورت ظاهري آن ، طبق دستور باشد ، حتي در جزئيات آن . عمل خالص و نيت خدايي در عبادات ، آن است كه چشمداشت تمجيد و تشكر از مردم نداشته باشيم ، براي خدا كار كنيم و اجر خود را در بندگي و طاعت ، از او بخواهيم .
امام صادق عليه السلام فرمود :
« والعمل الخالص الذي لاتريد ان يحمدك عليه احد الا الله »
عمل خالص عملي است كه در انجامش ، جز از خدا ، از احدي انتظار سپاس و ستايش
نداشته باشي .


عامل ديگر صحت عبادت به شكل آن مربوط است ، يعني عمل ، طبق آنچه گفته اند و مطابق دستور شرع ، نه براساس ذوق و سليقة شخصي يا مد روز يا پسند مردم .
اينكه مثلاً نماز را چگونه بايد خواند ، كجا آهسته و كجا بلند ، كجا نشسته و كجا ايستاده ، كجا چهار ركعت و كجا دو ركعت ، و 0000 همه طبق دستور باشد ، گرچه همه عبادت است.
رسول خدا فرموده است :
« لاقول ولا عمل نيه الا باصابه السنه »
هيچ ارزشي براي گفته ها و عمل ها نيست ، مگر آنجا كه به سنت برسيم و متعبد باشيم
و طبق دستور ، عمل كنيم .
اگر به شما بگويند در صد قدمي اينجا گنجي است ، مي توانيد استخراج و تصاحب كنيد ، اگر 98 قدم يا 102 قدم برويد و حفر كنيد ، به گنج دست نخواهيد يافت و رنج بيهوده كشيده ايد .
در گرفتن شماره تلفن كسي ، يك شماره اشتباه و كم و زياد ، تماس را با خانه يا اداره ديگري برقرار مي كند و كليد ، اگر يك دندانه كم يا زياد باشد يا جابجا ساخته شود ، قفل را
نخواهد گشود .
كساني از روي انحراف ، در شكل عبادت خدا تغييراتي مي دهند . اين تغييردادن ها گاهي از روي لجاجت است ، گاهي روشنفكر مآبي ، علت آن است ، گاهي مقدس مآبي و كلاه شرعي سبب آن مي شود و گاهي جهالت و ناداني ، يا عوامل ديگر .


« تعبد » آن است كه حتي در شكل عمل هم ، آنگونه كه دستور دين است ، بي كم وكاست ، عمل كنيم تا به مفهوم صحيح ، « بندگي » كرده باشيم .

شرايط قبولي عبادت
مقصود ، شرايطي است كه رعايت آنها و فراهم بودنش ، علاوه بر درستي عمل ، موجب قرب به خدا و جلب رضاي اوست . ممكن است نمازي صحيح باشد ولي سبب رشد و تزكيه روح نشود ، همچون دارويي كه شفابخش نباشد ، يا جنسي كه در بازار ، بي مشتري باشد.
عبادت هم ، گاهي تنها در حد نجات بخشي از كيفر است ، ولي گاهي انسان را محبوب خدا و عمل را مقبول درگاهش مي سازد .
در آيات و روايات ، نكات بسياري پيرامون قبول عبادت و عمل مطرح است كه به عنوان نمونه ، چند مورد ذكر مي شود :

1) در بعد اعتقادي ، « ايمان »
قرآن كريم مي گويد :
اعمال شايسته و صالحات ، از كسي كه « مؤمن باشد ، موجب حيات طيبه مي شود .
« من عمل صالحاً من ذكر اوانثي و هو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه »
و درآيه ديگري چنين است كه :
« و من يكفر بالأيمان فقد حبط عمله »


كسي كه كفر ورزد و ايمان را نپذيرد ، اعمالش تباه مي شود .
آنكه خدا را باور ندارد ، چگونه انتظار دارد كه پرستش هايش مورد پذيرش آفريدگار قرارگيرد ؟

2) در بعد سياسي ، « ولايت »
آنچه عمل را در مسير صحيح و خدايي قرار مي دهد ، پيروي از رهبري آسماني و شايسته است . در سايه چنين رهبري و ولايتي ، خط صحيح عمل و عبادت ، كارساز مي شود و درغيرآن صورت ، يا بي خاصيت و اثر مي شود ، يا عبادت هم در راستاي اهداف دشمنان راه خدا قرار مي گيرد .
اگر مسافران ، با راننده اي راه شناس و امين مسافرت كنند ، هر چند ژنده پوش و نامرتب باشند ، سرانجام به مقصد مي رسند . ولي سرنشينان شيك پوش و آراستة اتومبيلي كه به راننده اش اطمينان نيست ، و ناشي يا مست است يا مسير را عوضي مي رود ، هرگز به مقصد نمي رسند ، بلكه چه بسا نابود شوند .


امروز ، كشورهاي اسلامي ، ارزشمندترين قوانين و دستورالعمل هاي اسلامي را در اختيار دارند ولي به خاطر گردن ننهادن به رهبري معصومين يا جانشينان آنان ، و تن دادن به ولايت جور و حكومت طاغوت ها ، دچار ذلت و تفرقه و ضعف اند .
عبادت ، در سايه رهبري صحيح ، مفهوم راستين خود را مي يابد و خداوند آن را مي پسندد و مي پذيرد در حديث از امام باقر (ع) است :
« من دان الله بعباده يجهد فيها نفسه ولا امام له من الله فسعيه غير مقبول » .
كسي كه ايمان به خدا دارد و عبادت هاي جانفرسا هم انجام مي دهد ، ولي امام شايسته اي از طرف خدا ندارد ، تلاشش بي فايده و نپذيرفته است .
در حديث ديگر مي خوانيم :
« من لم يتولنالم يرفع الله له عملاً »
هركه ولايت ما را نداشته باشد وبه رهبري ما گردن ننهد، خداوند عملي را ازاو بالا نمي برد
و نمي پذيرد .

3) در بعد اخلاقي ، « تقوا »
كار نيك ، بر مبناي خدا ترسي پذيرفته است و بندگي خدا با شرط تقوا و ترك گناه ، قبول
مي شود . قرآن ، پس از ذكر داستان هابيل و قابيل ، كه هردو به درگاه خداوند قرباني كردند و قرباني يكي پذيرفته و ديگري رد شد ، مي فرمايد :
« انما يتقبل الله من المتقين »


خداوند ، تنها از اهل تقوا ، « قبول » مي كند .
 آنكه دزدي كند و مال ديگران را انفاق كند ، مقبول نيست .
 آنكه حق مردم را بخورد ، و به نماز بايستد ، نمازش مردود است

.
 آنكه نماز را ترك كند ولي جهان نمايد ، يا به ديگران ستم كند و نماز بخواند ، يا به ديگري تهمت بزند و غيبت كند و به زيارت هم برود ، يا چشم ناپاك به نواميس مسلمين داشته باشد و نماز شب هم بخواند ، آن نماز و جهاد ، و اين زيارت و نافله را خدا نمي پذيرد ، چون همراه با تقوا نيست و بدون تقوا ، هيچ عملي براي انسان ، عمل خير به حساب نمي آيد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 40 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد نماز

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
نمازارزش و اهمیت نماز «بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست. نماز از ارکان بسیار مهم اسلام است که بپا داشتن آن باعث رضایت و خشنودی خدا می‌گردد. نماز عامل اتصال و ارتباط بندگان با خداست. رابطه‌ای که نباید هیچگاه گسسته شود و تا آخرین لحظه عمر باید پابرجا بماند.پیامبر اکرم «صلی ‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم» می‌فرمایند: «خداوند ...

تحقیق در مورد نماز در سیره پیشوایان

word قابل ویرایش
17 صفحه
18700 تومان
نماز در سيره پيشوايانمقدمه :ترديدى نيست كه بعد از اصول دين، اولين و بزرگ‏ترين دستور الهى كه ستون دين، معراج مومن، نورچشم پيامبر(ص)، سازنده‏ترين اعمال و جلوه شكوه دين كه بيانگر اوج بندگى انسان در پيشگاه خدا است نماز است. نماز آن چنان مهم است كه در قرآن 46 بار با تعبيرات مختلف از اقامه آن سخن به ميان آمده است. ...

دانلود مقاله نماز در کلام امیر مومنان علی علیه السلام

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
نماز در کلام امير مومنان علي عليه السلاموصف نماز را بايد از کسي شنيد که خود به راستي اقامه کننده آن بود . کسي که نماز با تک تک سلولهاي مبارکش عجين شده و آن را با تمام وجود برپا مي نمود . ذره ذره خاک مدينه ، مکه ، کوفه هر جايي که ايشان قدم نهاده است ، گواه راز و نيازها و نمازهاي حقيقي آن بزرگوار است . هنوز پژو ...

تحقیق در مورد تأثیر نماز در بهداشت روانی

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان
تأثير نماز در بهداشت روانيتآثير نماز بر بهداشت روانی:هر انسان طبيعي در حدود 3/1 عمر خود را در خواب به سر مي برد و تآثير خواب بر روان و جسم انسان از دانسته هاي مسلم علم پزشكي است . بطوريكه امروزه تغييرات خواب انسان از پيش آگهي هاي مهم و قابل توجه در زمينه ابتلا به بيماريها ، به حساب مي آيد .به عنوان مثال ، در ...

مقاله در مورد نماز ، عبادات و دستورات دین

word قابل ویرایش
44 صفحه
21700 تومان
نماز، عبادات و دستورات دینفصل اولنماز،عبادات و دستورات دين نماز از جمله عباداتي است كه علاوه بر اين كه در قرآن در آيات زيادي بر آن تأكيد شده، همراه با عبادات و دستورات ديني مختلفي نيز آمده است. كه در اين مطلب به آن اشاره مي كنيم. نماز و انفاق در سوره بقره از جمله صفات پرهيزكاران را اقامه نماز و انفاق بر مي ش ...

مقاله در مورد پژوهش شناخت راه ها واصول آموزش خلاق در آموزش مفاهیم دینی ( نماز )

word قابل ویرایش
218 صفحه
44700 تومان
پژوهش شناخت راه ها واصول آموزش خلاق در آموزش مفاهيم ديني ( نماز )فصل اول1.1. بيان مسئله در سال هاي اخير، با توجه به تلاش هاي بسياري كه در آموزش مفاهيم ديني در مدارس صورت گرفته و نيز فعّاليّت هاي بي وقفه اي كه مربيان تربيتي براي آشنايي كودكان با مباني ديني انجام داده اند ، تنها شاهد انبوه سازي مطالب ذهني آنان ...

دانلود مقاله آسیب شناسی به خاطر بی توجهی به حقیقت و جایگاه نماز و ارائه راه کارها در جهت رفع آسیب ها در اقامه نماز

word قابل ویرایش
32 صفحه
21700 تومان
چكيدهآسيب شناسي به خاطر بي توجهي به حقيقت و جايگاه نماز و ارائه راه كارها در جهت رفع آسيب ها در اقامه نماز :فريضه‌ سترگ نماز داراي جايگاه و اهميت اجتماعي و تربيتي ارزشمند و مهمي است .نماز از بعد اجتماعي داراي جايگاه ارزنده‌اي است؛ زيرا روابط و مناسبات انسان‌ها با يكديگر و ماهيت و جهت‌گيري جامعه را مشخص نموده ...

دانلود مقاله تاثیر نماز بر سلامت جسمی کودکان

word قابل ویرایش
21 صفحه
21700 تومان
تاثير نماز بر سلامت جسمي كودكانمقدمهسلامت كودكان، از آرزوها و ايده آل هاي همه جوامع بشري است، از اين رو مجامع بين المللي متعددي با قصد حمايت از سلامتي كودكان به وجود آمده اند. اما آنچه كه كمتر مورد توجه همه اين مجامع بوده است، توجه به نقش عميق دستورات ديني در ايجاد سلامتي کودکان باشد.به عنوان مثال حدود دو دهه ...