دانلود مقاله ویندوز XP

word قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان

ويندوز XP


يادگيري مقدمات
رجيستري در ويندوز XP نقشي جزئي اما مهم برعهده دارد. از يك طرف، رجيستري نقشي منفعل دارد چون فقط مجموعه اي از پارامترهايي است كه در ديسك سخت شما جاي گرفته است وشايد حتي زماني كه سندي را ويرايش مي كنيد، اينترنت را مرور مي كنيد يا فايلي را جستجو مي كنيد، در مورد آن هم همين طور فكر كنيد،از سوي ديگر، رجيستري نقشي كليدي در تمام اين فعاليتها ايفا مي كند. پارامترهاي رجيستري هستند كه تعيين مي كنند ويندوز XP به چه شكل نمايان شود وچگونه رفتار كند. آنها حتي برنامه هاي كاربردي را نيز

كنترل مي كنند كه در كامپيوتر شما اجرا مي شوند را نيز كنترل مي كنند. اين امر از رجيستري ابزاري مناسب هم براي پيشرفته وهم براي متخصصين IT مي سازد كه به آنها توان اختصاصي سازي پارامترهايي را مي دهد كه در رابط كاربر قابل دسترسي نمي باشند. اين فصل رجيستري رابه شما معرفي مي كند. ابتدا در مورد رجيستري ونحوه تطابق آن با دنياي شما اطلاعاتي كسب مي كنيد. سپس برخي از اصطلاحات مهم را شرح مي دهم تا مطمئن شويد كه مي توانيد زبان رجيستري را دريافته ونحوه سازماندهي آن توسط ويندوز XP را

ببينيد. سپس با ابزارهايي كه من براي ويرايش رجيستري به كار برده ام آشنا خواهيد شد ودر پايان نحوه ذخيره سازي رجيستري در ديسك سخت توسط ويندوز XP را خواهيد ديد. در سرتاسر اين فصل با نكاتي مواجه خواهيد شد كه در خارج از رجيستري مفيد واقع مي شوند. براي مثال دوساختار متفاوت براي ذخيره سازي اعداد در حافظه مي آموزيد كه متخصصين IT بيشتر در خارج از رجيستري اجرا مي كنند تادرداخل آن. تمام اين موارد اطلاعات مقدماتي مي باشند اما اين فصل را نخوانده رها نكنيد. حداقل يكبار آن را بخوانيد تابراي مطالعه فصول بعدي آمادگي بيشتري پيدا كنيد.


قلب وروح ويندوزر XP :
ويندوز XP داده هاي پيكر بندي رادر رجيستري ذخيره مي كند. رجيستري يك بانك اطلاعاتي سلسله مراتبي است كه از آن مي توان به عنوان يك مخزن مركزي براي داده هاي پيكر بندي {اصطلاح مايكروسافت} يا يك بانك اطلاعاتي پيكربندي {اصطلاح كتاب} يادكرد. بانك اطلاعاتي سلسله مراتبي خصوصياتي دارد كه آن را براي ذخيره كردن داده هاي پيكربندي مناسب مي سازد. بانك اطلاعاتي در يك نمودار، مانند نمودار شكل 1-1 طرح بندي شده وشبيه به نمودار سازمان به نظر مي رسد. به اين ترتيب درست مانند مسيرهاي فايل در ويندوز XP مي

توان از طريق مسيرها به پارامترها دست يافت. سازمان سلسله مراتبي رجيستري يافتن پارامترها را آسان مي سازد.بدون مراجعه به رجيستري نمي توانيد در ويندوز XP هيچ كاري انجام دهيد. من از ابزاري براي دسترسي به رجيستري استفاده كرده ودر حالي كه در رابط كاربر كليك مي كردم. سيستم عامل را مشاهده مي نمودم. در هر بار كليك كردن، ويندوز XP به رجيستري مراجعه مي كرد. هربرنامه كاربردي كه مورد استفاده قرار مي دادم. پارامترهاي خودرا در رجيستري جستجو مي كرد. فقط رجيستري مورد توجه بود. من كتابهاي ديگري فقط رجيستري مورد توجه بود. من كتابهاي ديگري نيز مورد رجيستري نوشته ام ودر آنها رجيستري راقلب وروح سيستم عامل ناميده ام. رجيستري علاوه براين كه مكاني مركزي براي

ذخيره پارامترها است. روابط پيچيده اي بين بخش هاي مختلف ويندوز XP برنامه هاي كاربردي ورابط كاربر برقرار مي كند. براي مثال روي انواع مختلف فايلها كليك راست كنيد تا منوهاي ميانبر متفاوتي را مشاهده كنيد. در واقع پارامترهاي رجيستري هستند كه اين نوع رابط كاربر حساس به موقعيت را امكان پذير مي سازند. پارامترهاي هر كاربردي كه به ويندوز XP وارد مي شود. از ساير كاربران متفاوت مي باشد بازهم به دليل رجيستري توانايي ويندوز XPدر استفاده از پيكربنديهاي متفاوت كامپيوترهاي Laptop تاحد زيادي به رجيستري بستگي دارد. حتي Plug and play به رجيستري بستگي دارد.


مورد توجه كاربران پيشرفته: اهميت رجيستري واضح است، اما فايده يادگيري آن براي كاربران پيشرفته چيست؟ خوب، اگر شما به تكنولوژي علاقمند باشيد، مي خواهيد باآن بيشتر كار كنيد تا در مورد آن بيشتر بدانيد . براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد ويندوز XP چه روشي بهتر از دانستن اين است كه پارامترها رادر كجا وچگونه ذخيره كنيد؟ روال كار شبيه به

شكستن VCR است تا بدانيد چگونه كار مي كند. اگر تا به حال فكر مي كرديد كه چرا سيستم عامل هميشه به روشي خاص رفتار مي كند، پاسخ اين است كه هميشه به رجيستري مراجعه مي كند. البته كسب مهارت در رجيستري براي كاربران پيشرفته مزاياي خاصي دارد. چون آن بانك اطلاعاتي پيكر بندي سيستم عامل است. دراين حالت تهيه نسخه پشتيبان از پارامترها آسانتر است .بر خلاف گذشته كه پارامترها در فايلهاي INI ذخيره مي شدند، اكنون وقتي مي خواهيد مقداري را بيابيد هميشه مي دانيد كجا را جستجو كنيد. اما بزرگترين

مزيت كسب مهارت در رجستري جالبتر وواقعيتر است: مي توانيد ويندوز XP وبرنامه هاي كاربردي رابه روشهايي اختصاصي كنيد كه در آن اجرا مي شود به طرق ديگر ممكن نيست. ويندوز XP هزاران پارامتر دارد كه در هيچ پنجره محاوره اي نخواهيد ديد مگر بخواهيد آن را اختصاصي كنيد، براي مثال مسير پوشه Favorites رابه محل ديگري تغيير دهيد، كيفيت ارتباط با اينترنت را بهبود ببخشيد وبه منوي ميانبر هريك از انواع فايلها فرمان هايي اضافه كنيد، در فصل چهارم Hack كردن رجيستري در مورد انواع مختلف اختصاصي سازي توضيح كاملي داده شده است.


مورد توجه متخصصين IT : متخصصين IT متكي به رجيستري مي باشند چرا كه به آنها امكان مي دهد از بيشتر ويژگي هاي مديريتي استفاده كنند. قسمت اعظم اين كتاب به اين ويژگي ونحوه به كارگيري رجيستري توسط آنها مي پردازد. مديريت راهبرد يكي از مهمترين ويژگي هاست. متخصصين IT از راهبردها براي پيكربندي كامپيوتر وپارامترهاي كاربر استفاده مي كنند، به صورتي كه كاربران نمي توانند آن پارامترها را تغيير دهند. براي مثال، من اخيرا از راهبردها براي پيكربندي محافظ صفحه نمايش كاربر استفاده كردم به صورتي كه پس از

پانزده دقيقه كه از كامپيوتر استفاده نشود، Desktop قفل مي شود وبه اين ترتيب وقتي كاربر بدون خروج از ويندوز XP كامپيوتر را ترك مي كند، امنيت آن به خطر نمي افتد. مديريت راهبرد مزيت بزرگي براي سازمانهاي IT است، چون هم هزينه ها را كاهش داده وهم بهره وري كاربر را افزايش مي دهد. متخصصين IT مي توانند امنيت رجيستري را كنترل نمايند. اين امر به كاربران اجازه مي دهد . به جاي ورود به كامپيوتر به عنوان Adminisrator برنامه هايي را از طريق حق دسترسي محدود خود اجرا كنند كه نيازمند تبديل به سيستم جديد مي باشند. شما مي توانيد امنيت رجيستري را مستقيما كنترل كرده يا از ابزاري نظير Security Configuration and Analysis براي خودكارسازي اين كار استفاده كنيد. متخصصين IT مي

توانند از تركيبي از اسكريپت ها براي اختصاصي سازي خودكار استفاده كنند، يكي از متخصصين IT كه اخيرا باوي كار مي كردم،‌اسكريپت هايي نوشته كه كامپيوتر كاربر را پس از نصب ويندوز XP پيكربندي مي كند، يك اسكريپت خوب بيشتر نيازهاي شما را برآورده مي كند. يكي از مزاياي غير مستقيم اما مهم رجيستري براي متخصصين IT قابليت انطباق آن با برنامه كاربردي است. مايكروسافت براي محل انواع مختلف پارامترها در رجيستري، استانداردهايي تعريف كرده است. اين شركت براي ساختار، فايل داده هاي پيكربندي Plug and paly ،

پارامترهاي چاپگر، پارامترهاي برنامه كاربردي غيره استانداردهايي دارد. برنامه هاي كاربردي كه اين استانداردها را دنبال مي كنند به احتمال زياد در سيستم عامل بهتر عمل مي كند، چون در جستجوي پارامترهاي مشابه در محل هاي يكساني هستند. به همين دليل ، بيشتر برنامه هاي كاربردي كه در ويندوز 2000 خوب عمل مي كنند، در ويندوز XP نيز خوب كار مي كنند، مشروط براين كه ساختار كلي رجيستري بين دو سيستم عامل تغيير چنداني نكرده باشد. رجيستري ويژگي هاي مديريتي ديگري نيز به متخصصين IT ارائه مي دهد كه لازم نيست در آنها مهارت داشته باشند. برخي از اين ويژگي ها عبارتند از: اختصاصي سازي توليد


تغيير مسير پوشه - پروفايل هاي سخت افزار- فايل هاي سخت افزار – فايل هاي Offlin – كنترل بهينگي- پروفايل هاي نامشخصي كاربر- ابزارهاي مديريتي ويندوز
تاريخچه مختصري از رجيستري: MS- DOS داده هاي پيكربندي خودرا از Autoexec. Bat , Config.sys مي گيرد. هدف اصلي Config.sys بار گذاري راه انداز ابزار وهدف اصلي Autoexec . bat آماده سازي MS-DOS براي استفاده از طريق اجراي برنامه ها، تنظيم متغيرهاي محيط كار وغيره مي باشد. هر برنامه كاربردي كه در MS-DOS اجرا مي شود، مسئول كنترل

پارامترهاي خود مي باشد. هيچكدام ازاين فايلهاي پيكربندي در ويندوز XP مفيد نمي باشند. ويندوز 3.0 بافراهم كردن فايلهاي INI براي ذخيره سازي پارامترها، محدوديتهاي Autoexec . bat و Config.sys را كاهش مي دهد. فايلهاي INI فايلهاي متني هستند كه حاوي يك يا چند بخش بوده ودر هر بخش يك يا چند پارامتر را شامل مي شوند. بدون ترديد با آنها زياد روبرو شده ايد. مشكل فايل هاي INI اين است كه هيچ سلسله مراتبي نداشته، ذخيره سازي مقادير دودويي در آنها دست وپاگير بوده و هيچ استانداري براي ذخيره كردن انواع مشابهي از پارامترها را ارائه نمي دهند . فايل INI مشكلات ديگري نيز دارند كه همگي مربوط به عدم توانايي فايل پيكربندي در ايجاد روابط پيچيده بين برنامه هاي كاربردي وسيستم عامل است.

مشكل بزرگتر فايل هاي INI ونسخه هاي قبلي ويندوز شمار روبه افزايش اين فايل هاي وهمچنين پراكندگي آنها در كامپيوتر بود. هر برنامه كاربردي فايلهاي INI مخصوص به خود داشت. ويندوز 3.1 رجيستري رابه عنوان ابزاري براي ذخيره پارامترهاي [Obgect Linking OLE and embedding] وويندوز 95 ويندوز NT3.5 رجيستري را براي بانك اطلاعاتي پيكربندي كه ويندوز XP در حال حاضر از آن استفاده مي كند، ارائه دادند. هرچند فايلهاي INI ديگر ضروري نمي باشند، چون برنامه هاي كاربردي در حال حاضر روش بهتري براي ذخيره سازي پارامترها

دارند، هنوز هم برخي از آنها در بعضي كامپيوترها خواهيد يافت، از جمله Win. Ini .چندسال قبل، مردم به تاريخچه رجيستري بيش از امروز علاقمند بودند. رجيستري از سال 1995 آغاز به كار كرده وامروزه مردم قدر آن را بيشتر مي دانند، بنابراين صفحات بيشتري ازاين كتاب رابراي معرفي تاريخچه آن به هدر نمي دهم. درس تاريخ تمام شد، به زمان حال برمي گرديم.
هشدارهاوباورهاي غلط در مورد رجيستري: رجيستري عليرغم تمام مزايايي كه دارد هنوز يك معماي پيچيده است. ازيك سو، مركزي براي تمام داده هاي پيكربندي ويندوز XP است. از

سوي ديگر، همين حقيقت كه رجيستري بسيار حياتي است، آن را يكي از نقاط صعف سيستم عامل ساخته است. اگر رجيستري خطا كند، ويندوز XP خطا مي كند. خوشبختانه ، اشكال كلي كمتر پيش مي آيد واشكال جزئي راكه مانع از شروع به كار كردن كامپيوتر نمي شود، به سادگي مي توان برطرف كرد. نقش كليدي رجيستري يكي از دلايلي است كه باعث شده جايگاه افسانه اي پيدا كند. مايكرو سافت دراين مورد اطلاعات زيادي ارائه نمي دهد. شما ويرايشگر رجيستري رادر منوي Start نخواهيد يافت. در راهنماي ويندوز اطلاعات چنداني در مورد رجيستري مطرح نشده است وچرا بايد اينگونه نباشد؟ آيا واقعا انتظار داريد كاربر معمولي به رجيستري علاقه نشان دهد؟ كمبود اطلاعات ارائه شده از مايكروسافت

منجر به ايجاد سايت هاي وب شخصي وپرسش وپاسخ هايي در مورد رجيستري شده كه همواره مورد توجه مي باشند. من مي خواهم اين افسانه را باطل كنم.منظورم را اشتباه برداشت نكنيد: قدرت عظيمي در رجيستري نهفته است اما هيچ جادويي وجود ندارد كه از آن بترسيد. به عبارت ساده تر، رجيستري همان پارامترهاي شماست پس ازاينكه به كار در رجيستري عادت كرديد، ديگر نه هيجان آور خواهد بود ونه كسل كننده. هشدارهايي كه در بيشتر سندها مي بينيد وحاوي دستورالعمل هايي براي ويرايش رجيستري مي باشند،

اهميت چنداني ندارند به خصوص براي خوانندگان اين كتاب كه يا كاربران پيشرفته مي باشند ويا متخصصان IT . هيچ آسيبي به رجيستري وارد نمي كنيد كه قابل بازگشت نباشد. فرض كنيد كه هشدار ساده اي از شما مي خواهد قبل از تغيير پارامترها از آنها نسخه پشتيبان تهيه كنيد يا از كامپيوتر خود مرتبا نسخه پشتيبان تهيه كنيد، اگر اين كار را نكرديد، ازيكي از ابزارهاي متعدد رفع اشكالي كه در اين كتاب خواهيد آموخت براي حل مشكل استفاده كنيد. فصل سوم تهيه نسخه پشتيبان از رجيستري به راهنمايي هايي براي رفع اشكال مي پردازد.


مفاهيم ضروري: براي استفاده مطلوب ازاين كتاب يادگيري مفاهيم ارائه شده در بخش زير ضروري است. بايد اين مفاهيم را بدانيد با رجيستري به خوبي كار كنيد. براي مثال، رجيستري پراز مقادير هگزادسيمال مي باشد واگر با‌آنها آشنايي نداشته باشيد هيچ مفهومي برايتان نخواهند داشت. اگر در برنامه نويسي تخصص داريد، مي توانيد اين بخش ها را ناديده بگيريد، درغير اين صورت آنها را با دقت مطالعه كنيد. بخش هاي زير مهمترين مفاهيم از جمله شناسه هاي امنيتي وعمومي [ Security and Globally
Unique Identifers] را معرفي مي كنند. مي آموزند چگونه مقادير هگزادسيمال را خوانده، آنها را به مقادير دودويي ودهدهي تبديل كرده واز آنها به عنوان Bit Mask استفاده كنيد. تفاوت بين كد نويسي Unicode وكاراكترهاي ANSI را خواهيد آموخت. حتي مي آموزيد كامپيوترهاي مبتني بر اينتل چگونه اعداد رادرحافظه ذخيره مي كنند. تمام اين عناوين براي افزايش توانايي شما در استفاده از رجيستري به عنوان يك ابزار ضروري مي باشد.


شناسه هاي امنيتي: حقوق دسترسي كامپيوتر، حقوق دسترسي كاربر، گروه ها وساير عناصر مرتبط با امنيت، قوانين امنيتي {SID} فقط قوانين امنيتي را مشخص مي كند. هربار كه ويندوز XP يا Active Directory يك قانون امينتي ايجاد مي كند، يك SID براي آن توليد مي شود. [ LSA] Local Security Authority در ويندوز XP ، SID هايي كه براي قوانين امنيتي محلي توليد كرده وسپس آنها را در بانك اطلاعاتي امنيتي محلي ذخيره مي كند. Domain Securty Authority ، SID هايي براي قوانين امنيتي Domain توليد كرده وسپس آنها رادر Active Directory ذخيره مي كند. SID ها در حوزه خود منحصر به فرد مي باشند. هر SID متعلق به قانون امنيتي محلي در كامپيوتر وهرSID متعلق به قانون امنيتي در Domain منحصر به فرد مي باشد . علاوه براين ويندوز XP و Active Directory هيچگاه ازيك SID مجددا استفاده نمي كنند، حتي اگر قانون امنيتي آن SID را حذف كرده باشند. بنابراين اگر يك حق

دسترسي را حذف كرده ومجددا اضافه كنيد، يك SID جديد مي گيرد. نكته مهمي كه بايد به خاطر داشته باشيد، اين است كه هر حق دسترسي يك SID دارد. درست مثل شماره گذ رنامه كه فقط به شما اجازه مهاجرت مي دهد. براي رجوع به حق دسترسي مي توانيد از نام آن يا SIDآن استفاده كنيد، اما در عمل هرگز از SID هاي حقوق دسترسي را همواره مشاهده مي كنيد وبه همين دليل است كه بايد آنها را بياموزيد. يك مثال از SID بدين شكل مي باشد: S-1-5-21-2857422465-1465058494-500-1690550294. SIDها همواره با s- شروع مي شوند. عدد بعدي نسخه SID را مشخص مي كند- دراين مثال 1 مي باشد. عدد بعدي مجوز شناسه را نشان مي دهد ومعمولا 5 است كه مجوز NT مي باشد. اعداد بعدي تا 500 شناسه Domain بوده وبقيه SID يك شناسه نسبي است كه حق دسترسي يا گروه مي باشد. اين واقعا نكاهي كلي به فرمت SID است كه بسيار پيچيده تر ازاين مثال ساده مي باشد.اگر مي خواهيد در مورد SID ها بيشتر بدانيد به آدرس زير كه بخشي در Resource Kit ويندوز 2000 درمورد SID ها مي باشد، مراجعه كنيد:


http://www.microsoft.com/windows200/techinfo/reskit/in/destrib/dsce-ctl-xgqve.htm
برخي SIDها كوچكتر از مثال قبلي مي باشد. مانند S-1-5-18 اينها SID هايي مرسوم مي باشند ودر تمام كامپيوترها وتمام Domain ها يكسان هستند. آنان جالب هستند چراكه بارها وبارها در رجيستري وساير مكانها ظاهر مي شوند. جدول 1-1 SID هاي مرسوم ويندوز XP را شرح مي دهد. نام SID هايي كه بيشتر مورد استفاده هستند. با حروف كج مشخص شده اند. به جاي Domain در SIDها، شناسه Domain مربوطه قرار مي گيرد.

SID User or Group name
S-1-0 Null Authority
S-1-0-0 Nobody
S-1-1 World Authorty
S-1-1-0 Everyone
S-1-2 Local Authority


S-1-2-0 Locall
S-1-3 Creator
S-1-3-0 Creator Owner
S-1-3-1 Creator Group
S-1-3-2 Not used in Windows XP


S-1-4 Nonunique Authority
S-1-5 NT Authority
S-1-5-1 Dialup
S-1-5-2 Network
S-1-5-3 Batch
S-1-5-4 Interctive
S-1-5-5-X-Y Logon Session


S-1-5-6 Service
S-1-5-7 Anonymous
S-1-5-8 Not used in windows XP
S-1-5-9 Enterprise Domain Users


S-1-5-10 Self
5-1-5-11 Authenticated Users
5-1-5-12 Restricted
5-1-5-13 Terminal Service Users
5-1-5-14 Romote Interactive Logon
5-1-5-18 LocalSystem or System


5-1-5-19 LocalService
5-1-5-29 NetworkService
5-1-5-domain-500 Administrator
5-1-5-domain-501 Guest
5-1-5-domain-502 Krbtgt
S-1-5-domain-512 Domain Admins


5-1-5-domain-513 Dormain Users
5-1-5-domain-514 Domain Guests
5-1-5-domain-515 Domain Computers
5-1-5-domain-516 Domain Controllers
5-1-5-domain-517 Cert Publishers


5-1-5-rootdomain-518 Scherma Admins
5-1-5-root domain-519 Enterprise Admins
5-1-5-root domain-520 Group Policy Creator Owners
5-1-5-domain-553 RAS and LAS Servers
5-1-5-32-544 Administrators
S-1-5-32-545 Users
5-1-5-32-546 Guests


5-1-5-32-547 Power Users
5-1-5-32-548 Account Operators
5-1-5-32-549 Server Operators
5-1-5-32-550 Print Operators
5-1-5-32-551 Backup Operators
5-1-5-32-552 Replicator


5-1-5-32-554 Pre-Windows 2000 Compatible Access
5-1-5-32-555 Remote Desktop Users
5-1-5-32-556 Network Configuration Operators
5-1-6 Site Server Authority
5-1-7 Intemet Site Authority


5-1-8 Exchange Authority
5-1-9 Resource Manager Authority

شناسه هاي عمومي: شناسه هاي عمومي بيشتر به نام GUID { gooid تلفظ مي شود.} شناخته مي شوند. آنها شماره هايي هستند كه فقط آبجكت ها از جمله كامپيوترها، مولفه هاي برنامه ابزارها وغيره را مشخص مي كنند. اين آبجكت ها اغلب نامي دارن، اما GUID آنها هميشه منحصر به فرد است حتي اگر دو آبجكت نام يكساني داشته باشند. يا نامشان تغيير كند. به عبارت ديگر GUID يك آبجكت شبيه به SID قانون امنيتي است. GUID ها در سرتاسر رجيستري خواهيد ديد، بنابراين بايد با آنها آشنا شويد. تمامي GUID ها فرمت مشابهي دارند. آنها اعداد هگزادسيمال شانزده بايتي هستند كه در فاصله از هم جداشده وكل اعداد در كروشه قرار مي گيرند. مثالي ازيك GUID واقعي عبارتست از [ 645FF040- 5081- 101B- 9F08-00AA002F954E] كه آبجكت Recyle Bin رادر Desktop نمايش مي دهد. برنامه نويسان اغلب از ابزار Guidgen- exe براي ايجاد GUID ها استفاده مي كنند، اما ويندوز XP نيز آنها را توليد مي كند. منبع توليد هرچه كه باشد، مايكروسافت تضمين مي كند كه GUID ها منحصر به فرد هستند. فرقي نمي كند Guidgen. Exe يا ويندوز XP چندبار يك GUID را توليد كرده باشد، نتيجه همواره منحصر به فرد است به همين دليل GUID ها براي شناسايي آبجكت هايي نظير كامپيوترها ، ابزارها وهر آنچه تصورش را بكنيد، مناسب مي باشند.


علائم هگزادسيمال:
نود ونه درصد داده هايي كه در رجيستري مشاهده مي كنيد، هگزادسيمال مي باشند. كامپيوترها به دلايلي به جاي مبناي ده از مبناي شانزده {هگزادسيمال} استفاده مي كنند كه آنان راره زودي خواهيد آموخت. براي اين كه بتوانيد از رجيستري به عنوان يك ابزار، استفاده خوبي به عمل آوريد، بايد بدانيد چگونه اعداد هگزادسيمال را خوانده وتغيير دهيد كه هدف اصلي اين بخش همين است. علائم دودويي ودهدهي بخوبي باهم همراه نمي شوند. علائم دهدهي رادر كودكي فراگرفته ايد. دراين علائم 734 يعني 10*4 + به توان 1 10 3 +به

توان2 10*7 كه يعني 1*4+10*3+100*7 . ساده است، اين طور نيست؟ ارقام از صفر تانه مي باشندو چون هر رقم رااز راست به چپ در عدد ده باتوان هاي صعودي ضرب مي كنيد، اين علائم مبناي ده ناميده مي شوند. مشكل اين است كه علائم دهدهي در سيستم كامپيوتر به خوبي به يك وصفر ترجمه نمي شوند. اما علائم دودويي مي شوند. دراين علائم

1011 يعني 2 1+ به توان1 2*1+به توان 2 2*0 به توان 3 2*1 يا 1*1+2*1+4*0+8*1 كه 11 مي شود. ارقام صفر ويك بوده وچون هر رقم رااز راستبه چپ در عدد دو با توانهاي صعودي ضرب مي كنيد، اين علائم مبناي دو ناميده مي شوند. تبديل ارقام دودويي به اعداد دهدهي كار سختي است وخواندن ونوشتن ارقام دودويي بسيار دست وپاگير است. حالا مي رسيم به علائم هگزادسيمال . علائم هگزادسيمال در مبناي پانزده بوده وچون شانزده بردوبخش پذير است تبديل ارقام دودويي وهگزادسيمال به يكديگر ساده است. ارقام از صفر تانه و A تا F مي باشند. در جدول 2-1 معادل دهدهي هررقم نشان داده شده است. در هگزادسيمال ، A09C يعني:


Binary Hexadecimal Decimal
0000 0 0
0001 1 1
0010 2 2
0011 3 3


0100 4 4
0101 5 5
0110 6 6
0111 7 7


1000 8 8
1001 9 9
1010 A A
1011 B B
1100 C C


1101 D D
1110 E E
1111 F F

16*12+ به توان 1 16*9+ به توان 2 16*0+به توان3 16*10يا 1*12+16*9+256*0+4096*10 كه 41116 در مبناي ده مي باشد. در علائم هگزادسيمال هررقم از راست به چپ در عدد شانزده باتوان هاي صعودي ضرب مي شود. تبديل علائم دودويي وهگزادسيمال به يكديگر ممكن است ساده باشد اما وقت گير است، پس از اين حقه استفاده كنيد. وقتي مي خواهيد علائم دهدهي رابه هگزادسيمال تبديل كنيد بااستفاده از جدول 2-1 از چپ به راست گروه هاي چهاررقمي مشخص كرده ومعادل هگزادسيمال آن را جايگزين كنيد. براي مثال براي تبديل 01101010 به هگزادسيمال 0110 يعني 6و 1010 يعني A ، پس در نهايت رقم هگزادسيمال عبارتست از 6A . اگر تعداد ارقام در مبناي دوبه چهار بخش پذير نباشد، كافي است از سمت چپ به راست هريك از رقم هاي هگزادسيمال به دودويي بااستفاده از چپ به راست هريك از رقم هاي هگزادسيمال را يافته ومعادل دودويي آن را جايگزين كنيد.

براي مثال براي تبديل IF از هگزادسيمال به دودويي ، I يعني 00001 و F يعني 1111 كه در نهايت 00011111 مي شود. آخرين مشكل اين است كه 12يك رقم دهدهي است يا هگزادسيمال ؟ اطلاعات كافي نداريد تا مطمئن شويد. راه حل اين است كه هميشه از پيشوند OX در ابتداي ارقام هگزادسيمال استفاده كنيد. بنابراين 0x12 .يك رقم هگزادسيمال است درحالي كه 12 يك رقم دهدهي است. اين فرمت استاندارد ارقام هگزادسيمال است كه مايكروسافت در مستندات خود آورده ودر تمام اين كتاب نيز استفاده شده است.
نكته: اگر تبديل ارقام دودويي، دهدهي وهگزادسيمال برايتان سخت است، از ماشين حساب ويندوز XP استفاده كنيد. براي اين منظور روي Calculator , Accessories, All programs Start كليك كنيد. با كليك كردن روي Scientific در منوي View به نماي علمي برويد. در سمت چپ فوقاني ماشين حساب چهاردكمه مي بينيد: Bin, Oct, Dec, Hex روي دكمه مربوط به مبنايي كه مي خواهيد عدد را به آن وارد كنيد كليك كرده، عدد را تايپ كرده وسپس روي دكمه مربوط به مبنايي كه مي خواهيد عدد به آن تبديل شود، كليك كنيد.


بيت ها و بيت ماسك ها: حالا كه علائم دودويي وهگزادسيمال را فراگرفته ايد، نوبت به بيت ماسك ها مي رسد، ويندوز XP گاهي اوقات در رجيستري پارامترها رادر يك عدد گروه بندي مي كند. هربيت آن عدد يك پارامتر متفاوت است. بنابراين مي توانيد هشت پارامتر رادريك بايت، شانزده پارامتر راديك ورد وبه همين ترتيب ذخيره كنيد. بيت هاي مبناي دواز راست به چپ خوانده شده وبا صفر شروع مي شوند. بخش بالايي معادل مبناي دورا نشان مي دهد وبخش بعدي رقم هربيت را نشان مي دهد. رقمي كه در آخرين قسمت سمت راست قرار دارد هميشه صفر است. غالب اوقات دستورالعمل اينقدر صريح نبوده وشماره دقيق بيت رابه شما نمي دهند. بنابراين بايد كمي عمليات رياضي انجام دهيد. غالبا تمام آنچه كه مي بينيد

ماسك است وبايد مشخص كنيد ماسك چه بيت هايي را نمايش مي دهد.براي مثال، براي روشن كردن بيت 0x40 در رقم 0x43 هر دوعدد را به مبناي دوتبديل كرده، مشخص كنيد ماسك چه بيت هايي را نمايش مي دهد وآنها را به بيت هاي موجود در رقم تغيير داده وسپس رقم را مجددا به هگزادسيمال تبديل كنيد. ساده ترين روش براي انجام اين مراحل اين است كه از ماشين حساب در وضعيت علمي استفاده كنيد. براي خاموش كردن پارامتر همين مراحل انجام مي شود به جز اينكه بايد بيت هاي مورد نظر رابه صفر تغيير دهيد. از راست به چپ ماسك هربيت عبارتست از 0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04.0x02
,0x1 .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 52 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله ویندوز XP

word قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان
ويندوز XPيادگيري مقدماترجيستري در ويندوز XP نقشي جزئي اما مهم برعهده دارد. از يك طرف، رجيستري نقشي منفعل دارد چون فقط مجموعه اي از پارامترهايي است كه در ديسك سخت شما جاي گرفته است وشايد حتي زماني كه سندي را ويرايش مي كنيد، اينترنت را مرور مي كنيد يا فايلي را جستجو مي كنيد، در مورد آن هم همين طور فكر كنيد،از س ...

دانلود مقاله تعریف ویندوز XP

word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان
تعريف ويندوز XPويندوز XP از همان ابتدا داراي يک سيستم ديواره آتش بسيار ساده و ابتدايي اما کارآمد بود که در صورت استفاده مي توانست تا حدود زيادي جلوي ويروس ها ، کرم ها و نفوذ هکرها را بگيرد. با ورود SP2 اين ديواره آتش قويتر شد و تبديل به يک برنامه امن در برابر خطرات اينترنت گرديد. اما هنوز هم اين قسمت از ويندو ...

دانلود مقاله مهاجرت از ویندوز به لینوکس

word قابل ویرایش
49 صفحه
18700 تومان
سيستم عامل، يك نرم افزار سيستمي بسيار پيچيده است كه بين كاربر و سخت افزار ارتباط برقرار ميكند.در بين اجزاي مختلف تشكيل دهنده فناوري اطلاعات اعم از سخت افزار ،نرم افزار و شبكه، نقش روح در جسم را دارد و محصولي كاربردي است كه همراه سخت افزار براي استفاده ارائه مي شود.به طور قطع هيچ كامپيوتري بدون سيستم عامل قادر ...

دانلود مقاله امنیت در ویندوز2003

word قابل ویرایش
56 صفحه
18700 تومان
امنيت در ويندوز2003نكاتي درباره ويندوز 2003ويندوز 2003 در 300 روز اول انتشار به 6 برنامه اصلاحي بسيار مهم نياز داشت كه در مقايسه با 36 برنامه اصلاحي در 300 روز اول بعد از عرضه ويندوز 2000 ميزان 83 درصد كاهش را نشان مي‌دهد. ويندوز 2003 اولين محصول مهمي بود كه مايكروسافت آن را تحت Trustworthy Computing Release ...

مقاله در مورد ویندوز 98 و 2000

word قابل ویرایش
59 صفحه
23700 تومان
ويندوز 98 و 2000اگر قصد نصب‌ ويندوز 98 را بر روي كامپيوتر خود داريد، ابتدا مطمئن شويد كه اين برنامه بر روي دستگاه شما اجرا مي‌شود يا خير، كمترين سخت‌‌افزار مورد نياز براي اجراي ويندوز 98 عبارت‌ است‌ از:پردازنده‌ي 80486 سري DX2-6616 مگابايت‌ حافظه150 مگابايت‌ فضاي خالي روي ديسك‌ سخت‌ماوس‌ يا يك‌ وسيله‌ي اشاره‌ ...

مقاله در مورد آشنایی با user های موجود در ویندوز xp

word قابل ویرایش
101 صفحه
34700 تومان
آشنايي با user های موجود در ويندوز xpدر ويندوز xp دو نوع يوزر داريم يوزر ليميت و ادمين كه يوزر ليميت همانطور كه از اسمش بر مي آيد اختيارات كمتري نسبت به ادمين دارد يوزر ادمين حتي مي تواند پسورد يوزر ليميت و همچنينيوزرهاي ادمين ديگر رو عوض كنه (در run عبارت control userpasswords2 را تيپ كرده واينتر بزنيد بدون ...

دانلود پاورپوینت پیغام‌ خطاها و رفع مشکلات ویندوزxp

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :مقدمه    محال است که با سیستم های کامپیوتری سر و کار داشته باشید و تاکنون به پیغام خطایی بر نخورده باشید . پیغام خطاها جزوی از سازه های برنامه هشدار دهنده می باشند که خیلی ها به آن ها توجه می کنند و خیلی دیگر از آن میهراسند .     در این که وجود  پیغام خطا مفید است شکی نیست اما اتفاقی که بر اساس آن پ ...

دانلود فایل پاورپوینت آموزش ویندوز 2000

PowerPoint قابل ویرایش
69 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مفاهيم اوليه سيستم عامل تاريخچه آشنايي با كليات 2000 Win نصب و راه انداري Win 2000 نصب سخت افزار و تنظيمات مورد نياز نصب ويندوز با Image نگهداري سيستم عامل امنيت در 2000 Win شبكه و Windows 2000 رفع مشكل و تعمير ويندوز اسلاید 2 : سیستم عامل يك برنا ...