بخشی از مقاله

پارتيشن بندي

براي استفاده از هارد، ابتدا بايد هارد را پارتشين بندي كرد. براي اين كار ابتدا ديسك (سي دي) بوت را داخل سي رام گذاشته تا سيستم از طريق ديسك (سي دي ) بوت شود سپس با تايپ فرمان fdisk وارد fdisk مي شويم تا كار پارتشين بندي هارد را شروع كنيم. از بينگزين هاي موجود. 

1- Create Dos Partition or Logical Dos Drive
2- Set Active Partition
3- Delete of Logival Dos Drive
4- Display Partition Information

گزينه اول را انتخاب مي كنيم. (اگر سيستم بيش از يك هارد داشته باشد، در اين قسمت يك گزينه ديگر نيز اضافه مي شود كه مربوط به انتخاب هاردي كه مي خواهيم پارتشين بندي كنيم مي شود) پس از انتخاب گزينه اول، از بين گزين هاي بعدي:

1- Create Primry Dos Partition
2- Creat Extended Dos Partition
3- Create Logical Dos Drive (s) in the Exteded Dos Partition

گزينه يك را انتخاب مي كنيم كه مربوط مي شود به ايجاد پارتشين C كه پارتشين اوليه (Primary) مي باشد. تنها، پارتيشنها، پس ايجاد پارتيشن C، از طريق انتخاب گزينه دو، از نوع Extended ايجاد مي شوند.
نكته: پس از ايجاد پارتيشن c بايد آنرا Active كرد (بااستفاده از گزينه (Set Active Partition . درايو c تنها درايوي است كه Active مي شود.
پس از پايان پارتيشن بندي بايد سيستم را Restart كرد تا بتوان عمل فرمت را انجام داد.

پارتيشن بندي سيستمي با بيش از يك هارد:
براي اينكه سيستمي با بيش از يك هارد (مثلا دو هارد) را پارتيشين بندي كنيم ابتدا بايد تمام پارتشينهاي هارد اول و سپس تمام پارتيشنهاي هارد دوم را ايجاد كرد. با اين تفاوت كه پارتيشن Primary را فقط براي هارد اول ايجاد مي كنيم و در واقع هارد دوم فقط داراي پارتيشنهاي Extenden مي باشد. (پارتيشن Primary همواره براي يكي از هاردها ايجاد مي شود.
ويندوز xp اين خاصيت را دارد كه هنگام نصب ويندوز، سيستم را پارتيشن بندي كرد كه در قسمت نصب ويندوز به اين موضوع اشاره خواهد شد.

ظرفيت هر پارتيشن (درايو):
پس از اينكه نوع پارتشيني كه مي خواهيم ايجاد كنيم Extended يا Primary)، مشخص شد، ابتدا كل ظرفيت ديسك نمايش داده ميشود و سپس از كاربر سوال مي شود كه آيا مي خواهيد كل ظرفيت ديسك را به يك پارتيشن اختصاص دهيد؟ كه در صورت مثبت بودن جواب، هارد را فقط به يك قسمت (پارتيشن) يعني پارتيشن c، تقسيم مي كند و در غير اينصورت از كاربر مي خواهد كه ظرفيت درايو مورد نظر را به صورت درصدي يا معمولي وارد كند كه اين مقدار، به ظرفيت هارد و همچنين تعداد پارتيشنهايي كه مي خواهيد ايجاد كنيم بستگي دارد. پس از ايجاد پارتيشن c ابتدا كل فضاي باقيمانده را به كل پارتشينهاي Extended اختصاص دهيم و سپس ظرفيت هر پارتيشن را به طور جداگانه و در زمان ايجاد آن (به صورت معمولي يا درصدي) مشخص مي كنيم.

پاك (Delete) كردن پارتيشنها:
براي پاك كردن يك يا همه پارتيشنها، پس از بالا آمدن با سي دي رام و وارد شدن به Fdisk، از بين گزينه هاي موجود
1- Create Dos Partition or Logical Dos Drive
2- Set Active Partition
3- Delete of Logival Dos Drive
4- Display Partition Information

گزينه سه را انتخاب مي كنيم و سپس از ميان گزينه هاي بعدي
1- Delete Primary Dos Partition
2- Delete Extenden Dos Pertition
3- Delete Logical Dos Drive (s) in the Extenden Dos Partition
4- Delete Non_Dos Partition

ابتدا گزينه يك را انتخاي مي كنيم تا پارتيشن Primary كه همان پارتيشن c مي باشد و سپس با انتخاي گزينه سه، بقيه پارتيشنها را نيز پاك مي كنيم كه در هر مرحله نام پارتيشن مورد نظر سوال مي شود.

فرمت كردن درايو c
پس از اينكه كار پارتشين بندي هارد تمام شد، براي اينكه بتوان سيستم عاملي بر روي سيستمنصب كرد، بايد درايوي را كه مي خواهيم سيستم عامل مورد نظر را در آن نصب كنيم، فرمت كنيم كه اينكار معمولا در درايو c صورت مي گيرد براي اينكار بايد ديسك (سي دي) بوت را داخل سي رام گذاشت پس از اينكه سيستم بوت شد، فرمان مربوط به فرمت كردن درايو c را به صورت زير تايپ مي كنيم.

A: \Format C:/s
كه البته بعضي اوقات /s را نشناخته و بايد به صورت زير تايپ شود:

A: \Format C
نكته: بعضي مواقع، هنگام فرمت كرد درايو c، پيغامي به صورت زير ظاهر مي گردد.

Enter Current Password
براي رفع چنين مشكلي حافظه CMOS را خالي مي كنيم به اين ترتيب كه جامپر كنار باتري را يك لحظه برداشته و دوباره مي گذاريم.

نصب ويندوز
پس از اينكه هارد پارتيشن بندي و درايو c فرمت شد، بايد سيستم عاملي بر روي سيستم نصب كرد تا بتوان به راحتي با آن كار كرد.
نكته: پس از نصب سيستم عامل بايد بقيه درايوها نيز فرمت شوند تا بتوان از آنها استفاده كرد.

ويندوز 98
براي نصب ويندوز 98 ابتدا سي دي ويندوز را داخل سي دي رام مي گذازيم و سپس يك شاخه داخل درايو c ايجاد مي كنيم تا فايلهاي ويندوز در آنجا كپي كنيم و بتوانيم ويندوز را از روي هارد نصب كنيم. در غير اينصورت بايد ويندوز را از روي سي دي آن نصب كرد. (براي كپي كردن معمولا wina 98 يا wina 98 se را كپي مي كنيم) پس از اينكه فايلهاي مربوطه كپي شد، كار نصب را با تايپ فرمان c: \win> setup (با اين فرض كه win همان شاخه ساخته شده در درايو c باشد)، شروع مي كنيم.
نكته: بعضي از اوقات، هنگام نصب ويندوز 98 پيغامي به صورت زير ظاهر مي گردد.

Setup found errors on your hard disk
You must repair this errors berore continuing with setup.
For more information, see setup . TXT on setup disk 1 or the windowd CD_ROM
Press any key to quit setup

براي رفع اين مشكل ابتدا كليد Esc را فشرده تا فرمان زير ظاهر گردد:
C: \win >
( كه در اينجا C همان درايوي است كه ويندوز را در آن نصب مي كنيم و win نيز همان شاخه اي است كه ويندوز را در آن كپي كرديم.
سپس فرمان setup را جلوي اين فرمان تايپ مي كنيم اگر باز هم مشكل رفع نشد، دوباه درايو C را فرمت كرده و از اول شروع به نصب ويندوز مي كنيم. اما ممكن است باز هم مشكل رفع نشود و دوباره همين پيغام ظاهر شود. در چنين موردي فرمان زير را تايپ مي كنيم.

C:\win>setup /ie /is
Wina 98 و wina 98 se

گفته شده كه در زمان نصب ويندوز 98 ابتدا بايد فايلهاي آن را كپي كرد.
براي كپي كردن فايل در سيستمهايي كه داراي CPU با قدرت بالا هستند (P4)، بايد Wina 98 se و براي سيستمهاي داراي CPU با قدرت پايين PIII و قبل از آن بايد Wina 98 را كپي كرد.

ويندوز XP:
براي نصب ويندوز XP بايد سيستمي با حداقل 128 گيگا بايت حافظه رم در اختيار داشت.
ويندوز xp داراي قابليتي است كه كار نصب آن را راحت تر مي كند. براي نصب ويندوز xp، حتي اگر اين ويندوز اولين سيستم عاملي باشد كه مي خواهيم بر روي سيستم نصب كنيم، فقط كافيست كه CD آن را درون سي دي رام قرار دهيم و كار نصب را شروع كنيم.

در اولين مرحله از نصب ويندوز xp (در صورتي كه ويندوز / ويندوز هاي ديگري نيز بر روي سيستم نصب باشد)، بايد بين دو گزينه Upgrade , New يكي را انتخاب كرد. انتخاب كزينه New به اين معني است كه مي خواهيم يك ويندوز جديد (علاوه بر ويندوز موجود) بر روي سيستم نصب كنيم. اما با انتخاب گزينه Upgrae، ويندوز قبلي پاك شده و ويندوز xp جانشين آن خواهد شد.
در آخرين مرحله از نصب ويندوز xp نيز، بين دو گزينه زير، گزينه دوم (Not right now) را انتخاب مي كنيم.
• Help protent my by turning on Automatic updates now
• Net right now

با انتخاب گزينه اول، هر بار كه وارد اينترنت شويم، ويندوز به طور خودكار Update مي شود.

پاك كردن ويندوز xp
براي پاك كردن ويندوز xp ابتدا بايد از طريق شاخه Boot كه در داخل درايوي است كه ويندوز در آن نصب شده، اطلاعات مربوط به ويندوز را پاك كرد تا هنگام بالا آمدن، نام اين ويندوز است ليست ويندوزهاي نصب شده بر روي سيستم پاك شود. سپس درايوي كه ويندوز در آن نصب شده بر روي سيستم پاك شود. سپس درايوي كه ويندوز در آن نصب شده را فرمت مي كنيم تا ويندوز بطور كلي از روي سيستم حذف شود. اما از آنجاييكه كه ممكن بعضي فايلها مخفي باشند، بايد قبل از فرمت كردن، اين فايلهاي مخفي را به به شاخه مورد نظر آورد. (از طريق / show all file Folder option)

پارتشين بندي سيستم از طريق ويندوز xp
همانطور كه قبلا اشاره شد، ويندوز xp اين قابليت را دارد كه هنگام نصب سيستم را پارتشين بندي كند. در واقع درايو (پارتشين ) C در زمان نصب ويندوز به طور خودكار ايجاد مي شود. اما بقيه پارتشينها را بايد پس از نصب ويندوز، طبق مراحل زير ايجاد كرد.

كليك راست بر روي desktop < property < tab/ setting < Advanced < tab/ Adapter < Change < tab Driver < .... Update Driver <
همچنين كارت گرافيكي را به صورت Outo Roun نيز مي توان نصب كرد كارت صوت و DVD نيز به صورت Outo Run نصب مي شوند.
براي نصب مودم نيز بايد به طريق زير عمل كرد.

كليك راست بر روي آيكن My computer < انتخاب گزينه Property < tab / Device Manager < گزينه Modem <
كليك راست بر روي آيكن my comuter < گزينه manage < گزينه disk manament < كليك راست بر روي نوار سبز رنگ (Extended Partition) < گزينه new partition

نصب درايورها
پس از نصب ويندوز بايد درايورهاي سيستم را نصب كرد تا بتوان از امكاناتي چون صوت، گرافيك و ... استفاده كرد.
براي نصب هر يك از كارتهاي صوت، گرافيك، مودم، DVD و ... بايد ابتدا CD مربوط به آن را داخل CD ROM گذاشت.
براي نصب كارت گرافيگ بصورت زير عمل مي كنيم.
؟
اگر سيستمي داراي CD_writer باشد، بايد نرم افزار Neto را نيز براي آن نصب كرد.

اسمبل كردن
براي بستن يك سيستم، به يك كيس نياز داريم تا قطعات را داخل آن قرار دهيم. در داخل يك case ، يك power (كه در واقع برق كامپيوتر را تامين مي كند (كه درواقع برق كاميپوتر را تامين مي كند)، يك كابل برق، بسته اي حاوي پيچها و پايه هاي كف كيس و همچنين سيمهاي رابط به مادر بورد قرار دارد.

نحوه قرار دادن مادر بورد:
براي شروع كار، ابتدا پايه هاي فلزي را كف كيس مي بنديم تا بتوانيم مادر بورد را روي آنها قرار داده و پيچ كنيم. اين روش از تماس بورد با كف كيس جلوگيري كرده و در واقع مانع ايجاد اتصال كوتاه و در نتيجه مانع سوختن مادر بورد مي شود. به همين جهت بايد توجه داشت كه پايه ها در محلهايي از كف كيس قرار گيرند كه محل لازم براي آنها، بر روي مادر بورد تعبيه شده باشد (در غير اينصورت چون اين پايه ها فلزي هستند اتصال كوتاه ايجاد خواهد شد) سپس حلقه متصل به ديواره پشتي كيس را جدا كرده و حلقه متناسب با همان مادر بورد را (كه همراه مادر بورد در جعبه آن وجود دارد) به جاي آن قرار مي دهيم در نهايت نيز بورد را روي پايه ها گذاشته و پيچها را در محلهايي كه پايه ها قرار دارند مي بنديم. همچنين دو پايه پلاستيكي را زير بورد و در دو طرف آن قرار مي دهيم تا بورد، بر اثر فشارهايي كه ممكن است به آن وارد شود نشكند.

CPU:
براي قرار دادن CPU، ابتدا ضامن آنرا باز كرده و سپس CPU را از گوشه اي كه با سه گوشه ديگر آن تفاوت دارد بر روي همان گوشه از بورد گذاشته و ضامن آنرا مي بنديم. سپس فن CPU را روي آن قرار داده (طوريكه كاملا جا بيفتد) و دو ضامن آنرا در دوجهت مخالف هم مي بنديم تا كاملا محكم شودو زير فن يك ماده خميري شكل وجود دارد كه اين ماده باعث مي شودفن روي CPU چسبيده و از آن جدا نشود.
در انتها نيز سيسم برق فن را درمحل مربوطه بر روي بورد وصل مي كنيم.

RAM:
بر روي هر بورد، دو (و يا چند) محل براي قرار دادن RAM وجود دارد كه مي توان آنرا بر روي هر كدام از آنها و يا هر دو (در صورتي كه سيستم داراي دو رم باشد) قرار داد. پس از قرار دادن رم در جاي خودش، دو گيزه اي را كه در دو طرف آن قرار دارد مي بنديم.

كارتها:
بطور كلي براي قرار دادن كارتها، ابتدا بايد نوارمستطيل شكل پشت كيس را از محل خود جداكرد. سپس كارت را در اسلات مربوط به آن گذاشته پيچ آن را مي بنديم. (اسلات مربوط به كارت گرافيگ معمولا به رنگ آبي و اسلات مربوط به كارتهاي ديگر معمولا شيري رنگ مي باشد)
نكته: هر يك از كارتهاي گرافيك، صوت، مودم مي توانند به صورت on Board نيز باشند. به اين معني كه كارت به مادر بورد متصل است و نيازي به صول مجدد آن نيست.

فلاپي درايو- سي در رام- هارد:
هارد و فلاپي درايو را در محل مربوط به آن قرار داده و پيچهاي آن را از دو طرف مي بنديم. براي قرار دادن CD- ROM بايدابتدا قاب جلوي كيس در قسمت سي دي رام را برداشت و سي دي رام را از جلو داخل كيس قرار داد و سپس پيچها را محكم كرد. (CD- Writer) را نيز به همين طريق بايد قرار داد.)

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید