بخشی از مقاله

کیفیت رنگ در چاپ


كنترل رنگ
سريع دقيق و راحت
كيفيت رنگ اضافي در چاپ افست تغذيه ورقي
جهاني شدن اكثر صنايع را تحت تاثير قرار ميدهد و صنعت چاپ مستثني نمي باشد. و شخص همچنين بايد رقابت در حال افزايش از رسانه هاي الكترونيكي را انتظار داشته باشد. براي دوام آوردن در كسب و كار در سالهاي آينده شركتهاي چاپ وادار خواهند بود كه اثر كيفيت بالا را بطور كارا و به موقع توليد نمايند چهره صنعت از

كارگاههاي بر پايه صنايع دستي به كارخانجات چاپ تعبير مي كنند. در منظر اين پيشرفت استاندارد سازي و مديريت رنگ اهميت عمده كسب مي نمايد مديريت رنگي كه بعنوان مولفه اي از مديريت كيفيت كه شامل تمام فر آيندهاي كار از طرح تاچاپ مي باشد. عمليات هاي آژانس ها تكثير و پيش چاپ به دستيابي اين بوسيله استانداردICC كه در خلال پويش و نمونه چاپي برداشتن يا بر روي پرده ICC شبيه سازي مي كند كه چگونه رنگها بعد از چاپ به نظر خواهند آمد ياري مي‌شوند. ICC اختصار كنسرسيوم (ائتلاف)رنگ بين المللي است كه به ابتكار FOGAR د ر 1993 تشكيل گرديد. استاندارد و ICC همراه با نرم افزار پشتيبان همه كاربران را قادر مي‌سازد كه ابزارهاي انتخاب خودشان را براي توليد اثر هنري ديجيتالي كيفيت بالا بطور سريع و بطور ارزان براي چاپ بالاترين كيفيت بكار برند.


اما اين پيشرفت در آماده سازي كپي و چاپ مشروط بر استاندارد سازي در تمام مراحل جريان كار مي باشد. تنظيم هاي پرس مناسب به استاندارد سازي مركب زني ، زير لايها و مركب ها . و تنظيم سيستمهاي مورد استفاده در طرح ،تكثير و پيش چاپ براي تطبيق با استاندارد كار توليد . اين از اشتباهها جلوگيري مي كند، كارايي را بالا مي برد و از زمان و پول صرفه جويي مي نمايد. محصولات كنترل رنگ دولند بعنوان اجزاي سيستم مديريت كيفيت جامعي براي تامين كردن استانداردها ماشين (چاپ) از طريق كنترل سريع و بسيار دقيق ، چك ثبت و كمك مي نمايد. آنها كار آمدي و كارايي ماشين هاي چاپ عملكرد بالا را افزايش مي دهند.و درجه اي از دقتي را كه هر گز قبلا دستيافتني نبودند فراهم مي سازند.


فرازهايي در اجمال
-سريعترين سيستم در بازار
-كيفيت تنظيمي بي نظير
-كار آسان
-يكپارچه در پرس ها با ميز فرمان كنترل PECOM و در جريان PECOM
-قبلا بيش از 2000 نصب در سرتاسر دنيا

کنترل کيفيت:‌
ICC استاندارد هاي چاپ را مي طلبد
استاندارد ICC و چاپ استاندارد سازي شده اساس مديريت رنگ مدرن را تشكيل مي دهند. و براي كنترل استاندارد هاي كنترل رنگ تكي در خود چاپ ،سيستمهاي اندازه گيري و تنظيم رنگ براي تضمين كردن اينكه استاندارد ها رعايت مي شوند ضروري مي باشند سيستمهاي كنترل رنگ مان رولند كيفيت استاندارد سازي را با دقت بي نظير بالا مي برد و از قبل 2000 نصب در سر تا سر دنيا وجود دارند.


كيفيت اندازه گيري موضعي را مي طلبد
حتي زماني كه محتواهاي تفکيک رنگ تكي بعنوان داده از پيش چاپ به چاپ انتقال مي يابند ممكن است هنوز مشكلات چاپ وجود داشته باشند. اگر نوارهاي كنترل بر روي ورق وجود نداشته باشند اختلالات چاپي مي توانند بعنوان تغييرات رنگ بطور غلط تفسير گردند و در نتيجه بطور اشتباه تنظيم شوند اين البته به خرابي منجر مي گردد. سيستمهاي اندازه گيري مطمئن موضعي‌هاي مرجع معتبر را مي طلبند بنابر اين تنظيم در تصاوير هاف‌تن نيز معتبر است. تنها تكه هاي مرجع مثل تكه هاي محتوي در نوارهاي كنترل چاپ مي توانند بدون ابهام اختلالات چاپي را شناسايي كنند و براي کمک به توليد کار جهت تعيين اختلافها و استاندارد‌ها نمايد.

اصلاح تصوير متعلق به بخش ري پرو(REPRO )
براي چاپ تصوير سريع و مقرون به صرفه هدف بايد دستيابي به استاندارد چاپ تجويزي (مقرر شده) در چاپ بطور سريع و با اتلاف مواد حداقل باشد.اگر داده هاي ري پرو(REPRO ) نمونه هاي چاپ و ساخت پليت همه با استاندارد چاپ مطابقت داشته باشند چاپ مي تواند بعد از تنها اصلاح كمي شروع گردد. ماشين‌هاي چاپ پيشرفته قادر به آماده سازي زمانهاي فوق العاده كوتاه و فرآيندهايي كه مطابق با استاندارد چاپ هستند براي بهره برداري بهتر از اين مزيت كمك مي كنند . و بنابر اين قبل از اينكه

كار بر روي چاپ برود چك كردن به وسيله سيستمهاي تاثير تنظيمي فرآيند چاپ براي مثال اينكه آيا چاپ مي تواند نتيجه مطلوب را ايجاد نمايد مهم مي باشد. اگر اين مورد نباشد در آن موقع اصلاحات ضروري مي توانند بطور ارزانتر در بخش ري پرو(REPRO ) انجام يابند. اين کار راندمان صرفه جويي سيستم چاپ با ارزش را افزايش مي دهد.
انتظارات كيفيت:


مديريت، كيفييت هميشه بهتر را مي طلبد و مديريت به ابزارهاي كنترلي نياز دارد.
روشهاي اندازه گيري پسيار دقيق و اثبات شده توام با سيستمهاي پيش تنظيم مطلوب و مهندسي چاپ زمان تطبيق رنگ و تغييرات در خلال توليد را حداقل مي‌سازد.
منافع زياد:


استفاده از سيستمهاي اندازه گيري و تنظيم بهره وري ماشين‌هاي چاپ با ارزش را افزايش مي دهد. توليد چاپ با CCI و پيلوت رنگ به كارخانه چاپ چند مزيت مهم ارايه مي نمايد.
-ابزارهاي اندازه گيري براي چاپ كيفيت بالاي بطور مستمر كه مي تواند زمان نياز عيناً توليد مجدد شود رنگ را بطور واقع بينانه ارزيابي مي كنند.
-زماني كه رنگ تطبيقي با استاندارد چاپ يا ورق OK از بار آخري كه كار چاپ شد مي باشد. زمانها بطور قابل ملاحظه بسيار كوتاهتر هستند كه مواد و زمان چاپ گرانبها را صرفه جويي مي ماند.


- حتي با كارهاي كوتاه، چاپگر مي تواند بطور سريع تغييرات رنگ را تشخيص دهد و بنابراين خطاهاي مجاز را تامين نمايد.
- تأييد كيفيت-مهم براي ارزيابي هاي داخلي يا در مقابل مشتري.
-مشتري كمي شاكي است يا اصلا هيچ مشتري شكايت نمي كند.
-يكپارچگي با شبكه PECOM كنترل رنگ براي آماده شدن با JOB PILOT در اداره اي مقدور مي سازد و نتايج مي‌توانند بعد از چاپ ارزيابي شوند.
-يكپارچه سازي صرفه جوي فضا.


سيستم اندازه گيري و تنظيم نوار رنگ براي صرفه جويي فضا با ميز تطبيق رنگ يكپارچه مي شود.
پيش تنظيم مي تواند در اداره اي با TOP PILOT يا مستقيماً در پرس انجام يابد. سيستم دنسيتومتر را براي اندازه گرفتن کنترل نوارهاي چاپ همچنين بر روي ورقهاي كامل كه مي توانند در جلو ورق يا لبه دنباله با سرعت cm25 در ثانيه قرار بگيرند مورد استفاده قرار دهد. در هر دو قسمت تنپلات و ترام‌دار کاري مي‌تواند هشت مقدار اندازه گيري را براي هر ميلي متر ثبت نمايد نوار رنگ و نوار كنترل چاپ كامل را بر روي ورق اندازه B3 740.1040mm) ) اندازه گيري مي كند. به تنظيم خود كار توجه مي

نمايد و هر انحرافي را بر روي صفحه نمايش مي دهد. همه را در كمتر از 14 ثانيه اصلاح موقعيت هاي لغزش مركب تنها چهار ثانيه ديگر را مي گيرد زيرا تمام دستگاههاي چاپ بطور همزمان تنظيم مي شوند. با هر تنظيم هوش مصنوعي تاثيرات تنظيم هاي قبلي را در مد نظر قرار مي دهد. از اينكه تنظيم لغزش‌هاي مركب تنها زماني كه تعادل مركب و آب پايدار است موثر مي باشد براي كمك‌كردن به چابگر جهت تشخيص زماني كه اين وضعيت رسيده است نمايش روند فراهم مي‌شود.
تكه‌هاي اندازه گيري خيلي كوچك


تكه‌هاي اندازه گيري بر روي نوارهاي كنترل چاپ خيلي كوچك هستند. پهنا 3MM ارتفاع 4 يا 6 ميلي متر سيستم مقادير متوسط مقادير اندازه گيري شده 24 يا 32 را براي هر تكه اي كه مركب زني يكنواخت را بر روي (طي) اجراي (دور) كامل مقرر مي‌نمايد. و بطور قابل ملاحظه زمان و تعداد صفحات ضايعاتي را مي كاهد. تمام اندازه گيري هاي كيفيت ثبت مي گردند. و بنابراين براي تجزيه و تحليل يا تاييد كيفيت موجود مي باشد.
مشاوره چاپ براي استانداردهاي ارزيابي


مشاوره چاپ ،نرم افزار تحليل فرآيند، ارزيابي كيفي اضاف بر مبناي استاندارد اروپايي/جهاني و بنابر اين ISO12647 فراهم مي سازد.
مشاوره چاپ
نوار كنترل چاپ مخصوصي را براي تحليل كردن تنپلات و نيم سايه‌هاي رنگهاي تكي و نيز توازن تنپلات و نيم سايه‌ها yellow و magenta و cyan رويهم چاپ شده بكار مي‌برد. اين به معني كنترل و تشخيص فرآيند مفصل مي باشد . و مشاوره چاپ همچنين چاپ گر را با توصيه هاي جامع و براحتي درك شونده براي عمل پشتيباني مي كند.

نوار رنگ COLOR PILOT
انتخابهاي قوي براي اندازه گيري هاي خاص
رنگ سنجي براي رنگهاي نقطه اي
بعنوان مورد انتخابي colon pilot و color pilot plus بعلاوه مي تواند با عملكرد Colorimetric كه مقادير رنگ سنجي و نيز چگالي سنجي را مقدور مي سازند كه از نوار كنترل چاپ براي ارزيابي كيفي رنگ (سنجي) اندازه گيري شوند تسهيل پيش بيني مقدار اسمي نشان مي دهد كه آيا مقدار اسمي colorimetric مي تواند از طريق تغييرات نسبت به ضخامت لايه مركبهاي تكي دستيابي شود. ترتيب حس‌گرهاي اندازه گيري تضمين مي كند كه هر يك اندازه گيري با استاندارد وفق مي نمايد. اندازه گيري چگالي سنجي با فيلترپولاريزه اندازه گيري نور سنجي بدون – و همه در يك دور اندازه گيري.
Color pilot plus


مخصوصا چاپ فرمهاي صحافي کامل كتاب يا بروشور آن به داشتن نوار كنترل چاپ پيوسته واقع در وسط ورق كمك مي نمايد. color pilot plus شكل متفاوتي از color pilot با فن آوري بطريقي ترتيب يافته بر روي ميز اندازه گيري مجزا مي باشد.كه سر ا ندازه گيرنده مي تواند در جهت Y ورق حركت نمايد. اين به نوارهاي كنترل چاپ اجازه مي دهد كه در هر محلي بر روي ورق موازي با لبه پيشرو موقعيت يابند. علاوه بر چگالي سنجي ارزيابي كيفي رنگ سنجي نيز بعنوان انتخاب موجود مي باشد. عملكرد ok Balance از تنظيم داراي جهت تصويري رنگهاي فرآيند CMYK مراقبت بعمل مي آورد.


توازن ثابت:
نرم افزار Ok Balance براي CCI color pilot و color pilot plus بر مبناي سيستم Brunner توسعه يافت (ايجاد گرديد) و انتخابي است كه كنترل رنگ چگالي مركب جامد تائيد شده را تكميل مي نمايد.بيش از هر چيز ديگري با تصاوير داراي جهت توازن خاكستري چشم انسان بطور حساس تر نسبت به تغييرات در هاف تن هاي رويهم چاپ شده واكنش نشان مي دهد زماني كه آن نسبت به تغييرات در جامدات (تنپلات) نشان مي دهد همچنين تغييرات مقدار (ارزش ) تني مربوط به فرآيند كه براي مثال با تشكيل مركب بر روي لايه با نوسان دما در دستگاه مركب موجب مي گيرند با كنترل رنگ چگالي مركب جامد اصلاح نمي گردند Ok Balance كه براي كار راحت مي باشد

تغييرات فرآيند ذاتي را در مد نظر قرار ميدهد و به چابگر كمك مي نمايد كه هميشه به بهترين نتايج ممكن دست يابد زماني كه تصاوير را با رنگهاي فرآيند چاپ مي كند . چابگر ورق چاپ شده را بروش عادي با استاندارد مركب زني يا ورق OK از بار آخري كه كار چاپ شد تطبيق ميدهد و ورق مرجع را براي توليد چاپ معين مي سازد . سپس Ok Balance ورق هاي دوره توليد اندازه گيري شده را با مقادر مرجع مقايسه مي نمايد. به كنار از توازن هاي خاكستري رويهم چاپ شده سايان مژنتا و زرد تن هاي جامد و هاف تن هاي رنگهاي فرآيند CMYK نيز تنظيم مي گردند.


سيستمهاي كنترل رنگ man Roland نياز هاي بالاي چاپ تجاري و بسته بندي و نيز چاپ كتاب را بر آورده مي سازد.
نيازهاي خاص راه حلهاي خاص را مي طلبد.
CCI2D چند گانه براي چند پرس
CCI2D چند گانه رولند جايگزيني است زماني كه ميخواهيد چند ماشن رولند 300، رولند 700 و رولند 900 (تا فرمت 6) به يك سيستم كنترل رنگ چگالي سنجي مشترك وصل نمائيد.


يكي مي تواند بدون نارهاي كنترل با هم با اندازه گيري در مساحتهاي جامد (يكپارچه) و نمايش شده (بررسي شده) كه خصوصيت با ارزشي براي چابگرهاي بسته بندي مي باشد انجام دهد. يا توالي هاي كوتاه نوارهاي كنترل چاپ مي توانند در عرض ورق بطور متناوب تنظيم گردند زمان تكميل نمودن براي مثال نوار كنترل چاپ مي تواند در وسط ورق جاي داده شود. راس اندازه گيري برروي تصوير بدون تماس حرکت مي‌کند خود نرم‌افزار يکپارچه مسير مطلوب را نسبت به تکه‌هاي اندازه‌گيري تعيين مي نمايد و رق چاپ شده با مكش بر روي ميز مسير اندازه گيري بطور محكم نگاهداشته مي شود. زماني كه نقاط اندازه گيري در سيستم ذخيره شده اند آنها مي توانند هر زمان با كار دباره فراخوانده شوند و نيز بعنوان مراجع براي وظايف ديگر مورد استفاده قرار گيرند.


هوش كالر پيلوت:
هوش كالر پيلوت بطور مخصوص براي فرمت OB رولند 200 ايجاد گرديد. در دوره (اجراي) اندازه گيري تكي چگالي سنجي پويشي دستي ضخامت هاي لايه مركب و مقادير تن رنگهاي فرآيند يا رنگهاي نقطه اي را در نوارهاي كنترل چاپ اندازه گيري مي كند. اين همچنين با فرمهاي صحافي كامل كار مي كند . مقادير چگالي اندازه گيري شده مطابق مقادير CCI و كالر پيلوت مي باشد تجسم و كنترل مقادير اندازه گيري شده با برنامه نرم افزاري بر روي P C عادي انجام مي شود. نسخه اداري هوش كالر پيلت

مي تواند با پرس هاي توليد كنندگان ديگر نيز استفاده شود بنابر اين مقادير انداره گيري شده يكنواختي را براي تمام ماشين ها در سالن پرس فراهم مي سازد. هوش كالرپيلوت سيستم كم هزينه سطح رودي براي كنترل رنگ بر روي رولند 200 و رولند 300 مي باشد. با نسخه (نوع) بر روي خط كنترل كردن لغزش هاي مركب در هر چهار دستگاه چاپ با اتصال PC به پرس نيز ممكن مي باشد كييفيت محصل چاپ مي تواند در خلال تطبيق رنگ چاپ نمونه و توليد تغيير پيدا نمايد و آن همچنين پايدار تر و با صرفه تر مي باشد كه چاپ با پرس هاي فرمت OB را بمراتب با صرفه تر از نظر هزينه مي سازد.
چگالي نسبي و رنگ سنجي – تركيبي براي كيفيت


رنگ سنجي در پيش پرس غالب است.
سيستمهاي مديريت كيفيت رنگ مدرن بر مبناي مقادير رنگ سنجي در پيش پرس هستند. مقاطع (نمايه هاي) خاص ابزاري نظرات گرها پويشگرها و تاثير كننده ها و نيز مقاطع (نمايه هاي ) استاندارهاي چاپ خروجي با رنگ سنجي معين مي گردند و بداخل پرونده هاي مقاطع ICC انتقال مي يابند. در آن وقت با استفاده اين پرونده ها بعنوان مبنا ساختن مبادله و به تصوير كشيدن داده كار هنري ديجتالي رنگ واقعي ممكن مي گردد. بنابر اين رنگ سنجي به توليد ديجيتالي كار هنري كمك مي كند.
رنگ سنجي وچگالي سنجي براي رنگهاي موضعي(نقطه اي)


با استانداردICC مثل اكثر استانداردهاي ISO نيز مقادير رنگ سنجي و چگالي سنجي منحصراً به رنگهاي فرآيند CMYK مربوط مي گردند. در اينجا چابگر مي تواند انتظار داشته باشد كه با مركبهايي كه در داخل باند تلانس خيلي باريكي قرار مي گيرندتدارك مي شود و بنابر اين با استانداردها مطابقت مي نمايند. اما اين موردي با مركبهاي خاص با مشخصات رنگ سنجي مطابقت نمي كند در آن موقع مركب بايد از منبع مركب برداشته شود و دستگاه مركب زني شستشو شود كه فرآيند زمان بر مي باشد هيچ سيستم اندازه گيري نمي‌تواند مركبها را بطور صحيح در پرس مخلوط سازد بنابر اين اين بايستي بيرون از پرس قبل از اينكه چاپ شروع شود انجام گيرد. مركب مخلوط

شده بايستي بر روي ابزار چاپ تستي با زير لايه ايكه بايستي براي انجام چاپ مورد استفاده قرار گيرد چاپ شود و زماني كه آن خشك است تطبيق با مقدار اسمي بطور نور سنجي با طيف سنجي و نسي ارزان قيمت چك مي شود. قبل از شروع دوره مقدار اسمي چگالي سنجي براي كنترل پرس مي تواند بطور ساده با اندازه گيري چاپ تست با دستگاه كنترل رنگ معين گردد و سبد دستگاه براي تنظيم كردن بطر مطلب رنگ جهت انجام توليد تنظيم شود. مواي از اين مشتريان با ذوق مي تانند با مقادر رنگ سنجي كار چاپ مستند تدارك شود


چگالي سنجي ضخامت لا يه مركب را تنظيم مي نمايد.
تمام آنچه كه سيستمهاي كنترل رنگ انجام مي دهند باز كردن و بستن كشوهاي مركب براي افزودن يا كاستن ضخامت فيلم مركب بر روي زير لايه مي باشد معهذا تعيين ضخامت لايه مركب يكي از قدرتهاي چگالي سنجي مي‌باشد. اكثر سيستمهايي كه با استفاده رنگ سنجي تنظيم مي نمايند بايد ال مقادير اندازه گيري شده رنگ سنجي را به مقادير چگالي تبديل نمايند. اين مرحله غير ضروري مي باشد . تمدت در حالا چابگر ها به بالاترين كيفيت چاپ با استفاده سيستمهاي اندازه گيري چگالي و سيستمهاي تنظيم دقيق از من رولند نيز براي رنگهاي موضعي دست يافته‌اند.

چگالي سنجي –معتبر خواه تر يا خشك
يك مشكل عمده در رابطه با سيستمهاي تنظيم كه صرفا با رنگ سنجي كار مي كنند اين است كه زماني كه مركب بر روي ماده اوليه خشك مي شود. محل رنگ مي تواند تا اندازه دلتا E12 تغيير نمايد. اين فرق براي هر كسي قابل ملاحظه مي باشد كه بدين معني است كه مركبها بايد تر و خشك اندازه گيري شوند و ذخيره شوند بنابراين سيستم تنظيم كننده رنگ سنجي مي تواند فرقي را كه خشك شدن ايجاد نمايد تشخيص دهد. با سيستمهاي تنظيم كننده چگالي سنجي تغيير پيش بيني شده نسبت به اشباع يا درخشش مي تواند بطور معتبر با استفاده فيلير پولاريزه كننده شبيه سازي گردد . اما استاندارد اجازه نمي دهد كه فيلتر پولاريزاسيون با رنگ سنجي استفاده شود.


چگالي سنجي يا نور سنجي-چرا يكي نمي تواند بدون ديگري انجام دهد.
خصوصيات ويژه:
-سريعترين سيستم كنترل رنگ در بازار
-اندازه گيري چگالي سنجي و رنگ سنجي در يك اجرا
-بيش از 2000 نصب در سرتاسر دنيا

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید